Pyhä Koraani

Suurat

3.

ʿImranin Perheen Suura

 

(Suurat Aal-i-Imraan)

 

Allahin, rajattoman myötätuntoisen, aina armollisen nimeen

3:1 Alif, lam, mim. (Vain Allah ja Sanansaattaja, siunaus ja rauha hänelle, tietävät todellisen merkityksen.)
 
3:2 Allah – Hänen lisäkseen ei ole ketään palvonnan arvoista – on ikuisesti elävä ja pitää (koko maailmankaikkeutta suunnitelmansa kautta) yllä.
 
3:3 (Rakastettu,) Hän on se, joka on lähettänyt sinulle (tämän) Kirjan totuuden kanssa. (Se) vahvistaa (kaikki) ne (Kirjat), jotka on lähetetty ennen sinua. Ja Hän on se, joka on lähettänyt Tooran ja Evankeliumin.
 
3:4 (Niin kuin Kirjat lähetettiin) aikaisemmin ihmisille opastukseksi, Hän on (nytkin) ilmoittanut totuuden ja valheen erottavan (Koraanin). Epäilemättä niitä, jotka kieltävät Allahin ilmoituksen, odottaa ankara rangaistus. Allah on äärettömän mahtava, koston valtias.
3:5 Epäilemättä, mikään maassa tai taivaissa ei ole salassa Allahilta.
 
3:6 Hän muovaa ulkomuotonne (äidin) kohdussa millaiseksi haluaa. Hänen lisäkseen ei ole ketään palvonnan arvoista, Hän on äärettömän mahtava, viisas.
 
3:7 Hän on lähettänyt sinulle Kirjan, jonka säkeistä jotkut ovat selkeitä (eli niiden merkitys on ilmeisen yksiselitteinen ja selvä). Nämä (määräykset) muodostavat Kirjan perustan. Toiset säkeet taas ovat monitulkintaisia (eli merkitykseltään abstrakteja ja vertauskuvallisia). Kierosydämiset seuraavat näistä vain monitulkintaisia säkeitä, koska he haluavat luoda epäjärjestystä ja antaa niille itseään miellyttävän tulkinnan todellisen merkityksen sijaan. Mutta todellisen tulkinnan tietää vain Allah. Tiedossaan vankkumattomat sanovat: ”Me uskomme siihen. (Kirja) on kokonaisuudessaan meidän Herramme lähettämä.” Ja opastus suodaan vain viisaille.
 
3:8 (He sanovat myös:) ”Herramme! Älä tee sydämistämme kieroja meille johdatuksen suotuasi ja anna meille erityinen armosi. Sinä olet epäilemättä äärimmäisen antelias.
 
3:9 Herramme! Sinä kutsut ihmiskunnan kokoon päivänä, josta ei ole epäilystä. Allah ei varmasti toimi vastoin lupaustaan.”
3:10 Niitä, jotka eivät usko, ei voi Allahin (rangaistukselta) pelastaa heidän omaisuutensa eivätkä heidän lapsensa. Juuri he ovat Helvetin polttoainetta.
 
3:11 (Hekin) toimivat kuten Faraon kansa tai sitä edeltäneet kansat, jotka kielsivät Meidän ilmoituksemme. Niinpä Allah tarttui heihin heidän syntiensä tähden. Allah on ankara rangaistessaan.
 
3:12 Sano uskottomille: ”Kohta teidät kukistetaan ja ajetaan kohti Helvettiä. Se on äärimmäisen huono asuinsija.”
 
3:13 Ne kaksi joukkoa, jotka kohtasivat (Badrin taistelukentällä), ovat sinulle merkkinä. Yksi joukko (eli uskovat) taisteli (itsepuolustukseksi Allahin tiellä) ja toinen koostui uskottomista (eli mekkalaisista, jotka hyökkäsivät Medinan rauhanomaisten muslimien kimppuun). He näkivät nämä silmiensä edessä miesvahvuudeltaan kaksinkertaisina itseensä nähden. Allah vahvistaa tuellaan ketä haluaa. Tämä tapaus on tosiaan (huomattava) varoitus niille, joilla on silmät.
 
3:14 Ihmisille on tehty (varsin) houkuttelevaksi kiintymys haluihin, (kohdistuivatpa se sitten) naisiin ja jälkeläisiin, kulta- ja hopea-aarteisiin, polttomerkittyihin kauniisiin hevosiin ja karjaeläimiin tai peltoihin. Nämä (kaikki) kuuluvat elämään maailmassa, kun taas parempi päämäärä on Allahin luona.
3:15 (Rakastettu,) sano: ”Kerronko teille uutiset jostain näitä kaikkia paremmasta? (Niin,) hyveellisiä odottavat heidän Herransa luona puutarhat, joiden alta purot virtaavat. He saavat asua niissä ikuisesti. (Heitä odottavat) puhtaat vaimot ja (mikä tärkeintä) he saavat nauttia Allahin tyytyväisyydestä.” Allah näkee palvelijansa hyvin.
 
3:16 (He ovat niitä,) jotka sanovat: ”Herramme! Me uskomme varmasti. Anna siis syntimme anteeksi ja pelasta meidät Helvetin piinalta.”
 
3:17 (He) ovat kärsivällisiä ja sanoissaan ja teoissaan todenmukaisia. He kumartuvat vaatimattomasti ja nöyrästi, kuluttavat omaisuuttaan Allahin tiellä, ja (he nousevat) yön myöhäisinä tunteina (ylös) anomaan Allahin anteeksiantoa.
 
3:18 Allah todistaa enkelien ja tietävien kanssa, että Hänen lisäkseen ei ole ketään muuta palvonnan arvoista, ja että Hän toteuttaa jokaisen suunnitelmansa oikeudenmukaisesti. Hänen lisäkseen ei ole ketään muuta palvonnan arvoista. Hän on mahtava, viisas.
 
3:19 Epäilemättä Allahin silmissä vain islam edustaa uskontoa (din). Kirjan kansat kiistelivät tiedon saatuaankin vain keskinäisen kateuden ja ylenkatseen vuoksi. Jos joku kieltää Allahin ilmoituksen, kutsuu Allah (hänet) nopeasti tilille.
3:20 (Rakastettu,) jos he vieläkin kiistelevät kanssasi, sano: ”Minä ja ne, jotka minua seuraavat, olemme kumartaneet kasvomme nöyrästi Allahin edessä.” Sano Kirjan kansalle ja lukutaidottomille: ”Nöyrryttekö tekin Allahin edessä (eli hyväksytte islamin)?” Jos he sitten nöyrtyvät, ovat he todellakin löytäneet johdatuksen. Ja jos he kääntyvät pois, on sinun vastuullasi vain välittää määräyksemme. Allah näkee hyvin palvelijansa.
 
3:21 Kerro uutiset kivuliaasta rangaistuksesta niille, jotka kieltävät Allahin ilmoituksen, tappavat profeettoja ilman oikeutusta ja surmaavat niitä, jotka kannustavat oikeudenmukaisuuteen.
 
3:22 Heidän tekonsa ovat valuneet hukkaan (molemmissa), tässä maailmassa ja tuonpuoleisessa, eikä heillä tule olemaan ketään auttajaa.
 
3:23 Etkö ole nähnyt niitä, joille on annettu osa Kirjan (sisältämästä tiedosta)? Heitä kutsutaan Allahin Kirjan suuntaan, jotta se voisi ratkaista heidän keskinäiset (kiistansa). Sittenkin yksi ryhmä kääntää selkänsä ja menee pois.
 
3:24 (He rohkenevat kääntyä pois,) koska he sanovat: ”Helvetin tuli koskettaa meitä vain muutamien päivien ajan.” Se, mitä he ovat (Allahista) sepittäneet, on kietonut heidät itsepetokseen uskontonsa suhteen.
3:25 Mitä siis tapahtuu, kun Me kokoamme heidät yhteen päivänä, jonka (koittamisesta) ei ole epäilystä? Mitä tahansa sielu on (teoillaan) ansainnut, maksetaan hänelle täysimittaisena takaisin eikä heille tehdä vääryyttä.
 
3:26 (Rakastettu,) sano (näin): ”Allah, vallan valtias! Sinä annat vallan, kenelle haluat, ja riistät vallan, keneltä haluat. Suot kunnian, kenelle haluat, ja kunniattomuuden, kenelle haluat. Kaikki hyvä on Sinun mahtavassa kädessäsi. Epäilemättä, Sinulla on täysi valta kaikkeen.
 
3:27 Sinä annat yön kadota päivään ja päivän vaipua yöhön. Ja Sinä nostat elävät kuolleista ja tuot kuolleet esiin elävistä. Sinä teet kenet haluat osalliseksi (siunauksistasi) tiliä pitämättä.”
 
3:28 Muslimien ei tule ottaa uskottomia ystävikseen uskovien sijaan. Se, joka näin tekee, on osaton Allahin (ystävyydestä), paitsi jos tavoitteena on suojautua heidän (pahuudeltaan). Allah varoittaa teitä omasta (vihastaan), ja Hänen luokseen (teidän) on palattava.
 
3:29 Sano: ”Allah tietää kaiken, mitä kannatte piilossa rinnassanne ja tuotte julki. Hän tietää kaiken, mitä on taivaissa ja maan päällä. Allah on kaikkivaltias.”
3:30 Sinä päivänä, kun jokainen löytää (edestään) kaiken tekemänsä hyvän ja kaiken tekemänsä pahan, hän toivoo, että hänen ja tuon pahan (tai tuon päivän) välissä olisi suurempi etäisyys. Allah varoittaa teitä omasta (vihastaan). Allah on rajattoman myötätuntoinen palvelijoitaan kohtaan.
 
3:31 (Rakastettu,) sano: ”Jos rakastatte Allahia, seuratkaa minua. Silloin Allah rakastaa teitä ja antaa teille teidän syntinne anteeksi. Allah on rajattoman anteeksiantava, armollinen.”
 
3:32 Sano: ”Tottele Allahia ja Sanansaattajaa (siunaus ja rauha hänelle).” Jos he sitten kääntyvät pois, ei Allah pidä uskottomista.
 
3:33 Epäilemättä Allah korotti Adamin (Aadamin, rauha hänelle), Nuhin (Nooan, rauha hänelle,) ja Ibrahimin (Abrahamin) perheen sekä ʿImranin perheen (arvoasemaltaan) maailman ihmisiä korkeammalle.
 
3:34 He ovat kaikki yhtä sukua, toinen toistensa jälkeläisiä. Allah on kaiken kuuleva, tietävä.
3:35 Ja (muista), kuinka ʿImranin vaimo sanoi: ”Herrani! Omistan yksin Sinulle sen, joka kohdussani on, vapaana (muista velvoitteista). Ota (tämä lahja) vastaan minulta. Sinä olet epäilemättä kaiken kuuleva, tietävä.”
 
3:36 Tytön synnytettyään hän sanoi: ”Herra, minä olen synnyttänyt vain tytön”, vaikka Allah hyvin tiesikin, mitä tämä oli synnyttänyt. (Hän sanoi:) ”Eihän (minun pyytämäni) poika olisi koskaan (voinut olla) tämän tytön veroinen (jonka Allah on minulle suonut). Olen nimennyt hänet Maryamiksi (Mariaksi, palvojaksi). Uskon hänet ja hänen jälkeläisensä Sinun suojaasi hyljeksityn Saatanan (pahaa vastaan).”
 
3:37 Niin hänen Herransa otti hänet (Maryamin [Marian]) avosylin vastaan, kasvatti hänet huolella ja uskoi hänen huoltajuutensa Zakariyalle (Sakariaalle, rauha hänelle). Milloin tahansa Zakariya (Sakarias, rauha hänelle) astui hänen palvontapaikkaansa, hän löysi tämän hallusta (uusia ja tuntemattomia) ruokia. Hän kysyi: ”Maryam (Maria), mistä sinä olet nämä saanut?” Hän vastasi: ”Tämä (ravinto) tulee Allahilta; Allah ravitsee tiliä pitämättä kenet haluaa.”
 
3:38 Zakariya (Sakarias, rauha hänelle) rukoili Herraansa samalla paikalla sanoen: ”Herrani, suo minulle erinomainen jälkikasvu. Sinä kuulet varmasti pyynnöt.”
 
3:39 Hän seisoi vielä huoneessa rukoilemassa (tai esittämässä pyyntöään), kun enkelit kutsuivat häntä: ”Totisesti, Allah lähettää sinulle ilouutisen (pojastasi) Yahyasta (Johanneksesta, rauha hänelle), joka tulee vahvistamaan oikeaksi Allahin sanan (eli ʿIsan [Jeesuksen], rauha hänelle). Hänestä tulee johtaja, hyvin varjeltu naisten (viettelyksiltä) ja Meidän hartaimpiin palvelijoihimme kuuluva profeetta.”
3:40 (Zakariya [Sakarias], rauha hänelle) sanoi: ”Herrani! Kuinka minä voisin saada pojan, kun olen jo saavuttanut korkean iän ja vaimoni (puolestaan) on hedelmätön?” Tämä vastasi: ”Samalla tavoin kuin Allah tekee mitä haluaa.”
 
3:41 Hän vastasi: ”Herrani! Aseta minulle jokin merkki!” Tämä vastasi: ”Sinulle on merkkinä, että kykenet puhumaan ihmisten kanssa vain elein kolmen päivän ajan. Ja muista Herraasi ylenpalttisesti ja ylistä Häntä aamuin ja illoin.”
 
3:42 Ja kuinka enkelit sanoivat: ”Maryam (Maria)! Ei ole epäilystäkään, että Allah on sinut valinnut, siunannut sinua puhtaudella ja korottanut sinut tänään kaikkien maailman naisten yläpuolelle.
 
3:43 Maryam (Maria), palvo Herraasi äärimmäisen nöyrästi ja kumarru aina kumartuvien kanssa.”
 
3:44 (Rakastettu,) nämä ovat kertomuksia kätketystä, joita Me sinulle paljastamme, vaikka et ollutkaan paikalla heidän kanssaan, kun he heittivät arpanuolensa (ratkaistakseen), kuka heistä ottaisi vastuun Maryamista (Mariasta, rauha hänelle). Etkä sinä ollut heidän kanssaan silloinkaan, kun he kiistelivät keskenään.
3:45 Kun enkelit sanoivat: ”Maryam (Maria), Allah lähettää sinulle ilouutisen (erityisestä) Sanasta, jonka nimi on oleva Messias, ʿIsa, Maryamin poika (Jeesus, Marian poika, rauha hänelle). Hän tulee olemaan mahtava ja arvovaltainen sekä maailmassa että tuonpuoleisessa. Hän kuuluu Allahin palvelijoihin, joita on siunattu Tämän erityisellä läheisyydellä.
 
3:46 Hän tulee puhumaan ihmisille (niin) kehdossa kuin kypsällä iälläkin, ja hän kuuluu (Allahin) hurskaisiin palvelijoihin.”
 
3:47 Maryam (Maria) sanoi: ”Herrani, miten minä voisin saada pojan, kun yksikään mies ei ole minua edes koskettanut?” Allah sanoi: ”Samalla tavoin kuin Allah luo, mitä haluaa.” Kun Hän päättää (tehdä) jotain, Hän sanoo sille vain ”Ole!” ja se on.
 
3:48 Ja Allah tulee opettamaan hänelle (kaiken): Kirjan, viisauden, Tooran ja Evankeliumin.
 
3:49 Ja hänestä tulee sanansaattaja Israelin lapsille (ja hän sanoo heille): ”Totisesti, minä olen tuonut teille merkin teidän Herraltanne. Minä muovaan teille savesta linnun muotoisen (patsaan). Sitten minä puhallan siihen, ja Allahin käskystä se muuttuu saman tien lentäväksi linnuksi. Ja minä parannan syntymästään asti sokeat ja spitaaliset ja herätän kuolleet eloon Allahin käskyllä. Minä kerron teille, mitä (kaikkea) te olette syöneet ja mitä (kaikkea) olette taloihinne haalineet. Siinä on teille varmasti merkki, jos te uskotte.
3:50 Ja minä vahvistan todeksi minua ennen lähetetyn (Kirjan), Tooran tehdäkseni teille sallituiksi joitain asioita, jotka teiltä oli kielletty. Olen tuonut teille merkin teidän Herraltanne. Pelätkää siis Allahia ja totelkaa minua.
 
3:51 Totisesti, Allah on minun Herrani ja myös teidän Herranne. Palvokaa yksin Häntä. Tämä on oikea tie.”
 
3:52 Kun ʿIsa (Jeesus, rauha hänelle) sitten havaitsi heidän epäuskonsa, hän sanoi: ”Ketkä auttavat minua Allahin tähden?” Silloin hänen vilpittömät kumppaninsa sanoivat: ”Me autamme Allahin (uskontoa [din]). Me uskomme Allahiin. Todista sinä, että me tosiaan olemme muslimeita.
 
3:53 Herramme! Me uskomme tähän Kirjaan, jonka olet lähettänyt, ja meistä on tullut tämän sanansaattajan seuraajia. Kirjaa meidät siis (totuudesta) todistavien joukkoon.”
 
3:54 Sitten epäuskoiset (juutalaiset) juonittelivat salassa (tappaakseen ʿIsan [Jeesuksen], rauha hänelle), ja Allah laati salaisen suunnitelman (ʿIsan [Jeesuksen], rauha hänelle, pelastamiseksi). Allah on paras salajuonien punoja.
3:55 Kun Allah sanoi: ”ʿIsa (Jeesus), Minä olen antamaisillani sinun elinaikasi täyttyä. Sitten nostan Sinut luokseni (taivaaseen) ja vapautan sinut uskottomien kynsistä. Ja seuraajasi korotan (noiden) uskottomien yläpuolelle ylösnousemukseen saakka. Sitten teidän on kaikkien palattava luokseni, ja Minä ratkaisen välillänne ne asiat, joista te olette olleet erimielisiä.”
 
3:56 Niille, jotka eivät uskoneet, Minä annan (molemmissa), tässä maailmassa ja tuonpuoleisessa ankaran rangaistuksen eikä heillä ole ketään auttajaa.
 
3:57 Niille, jotka uskoivat ja tekivät hyviä tekoja, (Allah) suo täyden palkkion. Ei Allah pidä väärintekijöistä.
 
3:58 Se, mitä luemme sinulle ääneen, on ilmoitusta ja viisas ohje.
 
3:59 ʿIsa (Jeesus, rauha hänelle) on Allahin silmissä varmasti kuin Adam (Aadam, rauha hänelle), jonka Hän loi savesta ja sanoi sitten ”Ole!” ja hän oli.
3:60 (Hän sanoi yhteisöä [umma] ennalta varoittaakseen:) ”Tämä on totuus sinun Herraltasi, älä siis epäile.”
 
3:61 Jos joku kiistelee kanssasi ʿIsasta (Jeesuksesta, rauha hänelle) vielä sittenkin, kun olet saanut tiedon, sano: ”Tule, kutsutaan (yksissä tuumin koolle) meidän poikamme ja teidän poikanne, meidän naisemme ja teidän naisenne, sekä meidät ja teidät. Anokaamme sitten (eli rukoilkaamme nöyrästi), että Allahin kirous lankeaisi valehtelijoiden päälle.”
 
3:62 Tämä on varmasti tosi kertomus. Eikä kukaan Allahin lisäksi ole palvonnan arvoinen. Ja Hän on epäilemättä äärettömän mahtava, viisas.
 
3:63 Jos he sitten kääntyvät pois, niin Allah kyllä tuntee epäjärjestyksen lietsojat.
 
3:64 Sano: ”Kirjan kansa! Tulkaa puhumaan siitä, mikä meille on yhteistä; (nimittäin se,) että me emme palvo ketään muuta kuin Allahia emmekä aseta ketään Hänen rinnalleen. Eikä kukaan meistä pidä toista Herranaan Allahin rinnalla.” Jos he sitten kääntyvät pois, sanokaa: ”Todistakaa, että me olemme Allahin käskyä seuraavia (muslimeita).”
3:65 Kirjan kansa! Miksi te kiistelette Ibrahimista (Abrahamista, rauha hänelle; eli pidätte häntä juutalaisena tai kristittynä), vaikka Toora ja Evankeliumi, (joihin teidän uskontonne pohjaavat), lähetettiin vasta hänen jälkeensä? Eikö teillä ole (tämän vertaa) järkeä?
 
3:66 Kuulkaa! Te olette niitä, jotka ovat kiistelleet asioista, joista teillä on (vain vähän) tietoa. Mutta miksi kinaatte asioista, joista ette tiedä (yhtään mitään)? Allah tietää, mutta te ette tiedä.
 
3:67 Ei Ibrahim (Abraham, rauha hänelle,) ollut juutalainen eikä kristitty. Hän oli kaikesta valheellisesta erossa pysyvä (tosi) muslimi. Eikä hän ollut yksi monia jumalia palvovista.
 
3:68 Kaikkein lähimpänä Ibrahimia (Abrahamia, rauha hänelle, ja hänen suhteensa muita oikeutetuimpia) ovat hänen (uskontonsa [din]) seuraajat. (Heihin) kuuluvat tämä nimenomainen Profeetta (siunaus ja rauha hänelle) sekä (häneen) uskovat. Allah on uskovien auttaja.
 
3:69 (Muslimit,) eräät Kirjan kansasta toivovat voivansa johtaa teidät harhaan. Mutta he ovat sotkeneet vain itsensä eksytykseen eivätkä he edes tiedä (sitä).
3:70 Kirjan kansa! Miksi kiellätte Allahin ilmoituksen, vaikka te itse todistatte (eli olette jo kirjoistanne lukeneet kaiken)?
 
3:71 Kirjan kansa! Miksi te sekoitatte totuuden valheeseen? Ja miksi te salaatte totuuden, vaikka te tiedätte?
 
3:72 Ja eräs ryhmittymä Kirjan kansasta sanoo (ihmisille): ”Uskokaa aina päivän koittaessa (eli aamuisin) tähän Kirjaan (eli Koraaniin), joka on lähetetty muslimeille ja kieltäkää se aina iltaisin, jotta (teidät nähdessään) hekin kääntyisivät pois.
 
3:73 Älkääkä uskoko ketään muuta kuin sitä, joka seuraa (vain) teidän uskontoanne.” Sano: ”Epäilemättä (vain) Allahin johdatus on johdatusta.” (Lisäksi he vielä sanovat omalle väelleen, etteivät he uskoisi edes,) että samanlainen kirja (tai uskonto) kuin heille on annettu, voitaisiin antaa myös kenelle muulle tahansa. Tai että joku saattaa vedota heitä vastaan heidän Herransa edessä. Sano: ”Epäilemättä, runsaus on Allahin käsissä, ja Hän antaa kenelle haluaa. Allah on kaiken kattava, tietävä.
 
3:74 Allah suo armonsa, kenelle haluaa, ja Hänelle kuuluu ääretön runsaus.
3:75 Kirjan kansan joukossa on myös niitä, joiden haltuun voit uskoa kasapäin rikkauksia, ja he palauttavat ne sinulle. Mutta heidän joukossaan on myös sellaisia, jotka eivät palauta sinulle edes yhtä heidän haltuunsa uskomaasi kultarahaa, ellet sinä seiso itsepäisesti sitä vaatimassa. Tämä (tapahtuu,) koska he sanovat: ”Ei meitä voi moittia, kun kyseessä ovat lukutaidottomat.” He sepittävät valheita Allahista ja tietävät sen itsekin.
 
3:76 Niin, sitä, joka täyttää lupauksensa ja omaksuu jumalanpelon, (ei vaadita tilille). Epäilemättä Allah rakastaa hyveellisiä.
 
3:77 Niillä, jotka kauppaavat Allahin lupauksen ja omat valansa vähäpätöisellä hinnalla, ei ole mitään osaa tuonpuoleisessa. Allah ei ylösnousemuksen päivänä puhu heille, katso heitä eikä puhdista heitä. Heitä odottaa tuskallinen rangaistus.
 
3:78 Ja heidän joukossaan on myös niitä, jotka Kirjaa resitoidessaan vääntävät kielensä, jotta te luulisitte heidän nurinkurisuuksiaan Kirjan (osaksi), vaikka ne eivät siihen kuulukaan. He sanovat: ”Tämä kaikki on Allahilta” vaikkei se (missään nimessä) Allahilta olekaan. Ja he sepittävät valheita Allahista ja tietävät sen itsekin.
 
3:79 Kenelläkään, jolle Allah on suonut Kirjan, viisauden ja profetiuden, ei ole oikeutta sanoa ihmisille: ”Ryhtykää minun palvelijoikseni Allahin sijasta.” Pikemminkin (hän sanoo:) ”Tulkaa Herranne palvelijoiksi, koska te opetatte Kirjaa ja koska te olette myös itse sitä lukeneet.”
3:80 Eikä tuo sanansaattaja myöskään koskaan käskisi teitä pitämään enkeleitä tai profeettoja herrananne. Kehottaisiko hän teitä epäuskoon (nyt), kun teistä on tullut muslimeita?
 
3:81 Ja (rakastettu, muista myös se aika,) kun Allah solmi lujan liiton profeettojen kanssa: ”Minä annan teille Kirjan ja viisauden. Sitten kun luoksenne saapuu (kaikkia muita kunniakkaampi) Sanansaattaja (siunaus ja rauha hänelle), joka vahvistaa todeksi ne Kirjat, jotka teille on annettu, teidän tulee uskoa häneen ja epäröimättä auttaa häntä.” Hän sanoi: ”Hyväksyttekö te raskaan liittoni ja pidätte siitä lujasti kiinni tämän (ehdon) mukaisesti?” Kaikki vastasivat: ”Hyväksymme.” Hän sanoi: ”Todistakaa siis, ja Minä olen kanssanne todistajien joukossa.”
 
3:82 (Sitten Hän varoitti koko ihmiskuntaa:) ”Jotka kääntyvät pois tämän (hyväksyttyään), ovat tottelemattomia.”
 
3:83 Valitsevatko he jonkin toisen uskonnon Allahin uskonnon (din) sijasta? Ja jokaisen taivaissa ja maan päällä, joka on valinnut seuraavansa Häntä, (tapahtuipa se sitten) oma-aloitteisesti tai pakon edessä, on palattava Hänen luokseen.
 
3:84 Sano: ”Me uskomme Allahiin ja siihen, mitä meille on ilmoitettu, sekä siihen, mitä on ilmoitettu Ibrahimille (Abrahamille), Ismaʿilille (Ismaelille), Ishaqille (Iisakille) ja Yaʿqubille (Jaakobille, rauha heille) ja heidän jälkeläisilleen, sekä siihen, mitä heidän Herransa on suonut Musalle (Moosekselle), ʿIsalle (Jeesukselle) ja kaikille profeetoille (rauha heille. Kaikkeen tähän me uskomme.) Emme tee uskossamme eroa heidän välillään, ja Hänen käskyään me seuraamme.
3:85 Se, että joku valitsee jonkin muun uskonnon kuin islamin, ei ole häneltä missään olosuhteissa hyväksyttävää. Tuonpuoleisessa hän kuuluu tappion kärsivien joukkoon.
 
3:86 Miksi Allah johdattaisi niitä, jotka ensin uskovat ja sitten kieltävät, vaikka he ovat jo todistaneet, että tämä on todellinen sanansaattaja, ja saaneet selkeitä merkkejä? Ei Allah johdata väärintekijöitä.
 
3:87 Näiden ihmisten rangaistuksena on saada päälleen Allahin, enkelien ja kaikkien ihmisten kirous.
 
3:88 He pysyvät ikuisesti tämän kirouksen (vankeina). Heidän osaltaan tätä piinaa ei vähennetä eikä heille anneta lykkäystä,
 
3:89 lukuun ottamatta niitä, jotka ovat sittemmin katuneet ja tehneet parannuksen. Allah on epäilemättä rajattoman anteeksiantava, armollinen.
3:90 Ja jos ne, jotka ovat omaksuneet epäuskon ensin uskottuaan, katuvat, ei sitä varmasti koskaan hyväksytä, ja he ovat eksyksissä.
 
3:91 Sellaiselta, joka ei usko ja kuolee uskottomana, ei missään olosuhteissa hyväksytä lunnaita (hänen vapautumisekseen), vaikka hän haluaisi antaa maan täyden kultaa. Heitä odottaa vain tuskallinen rangaistus eikä heitä voi kukaan auttaa.
 
3:92 Ette te voi saavuttaa hyveellisyyttä, ennen kuin kulutatte (Allahin tiellä) siitä, mikä on teille rakasta. Ja Allah tietää, mitä tahansa kulutattekin.
 
3:93 Ennen kuin Toora paljastettiin Israelin lapsille, oli sallittua syödä kaikkea muuta paitsi niitä (asioita), jotka Yaʿqub (Jaakob, rauha hänelle) oli kieltänyt itseltään. Sano: ”Tuokaa Toora ja lukekaa siitä, jos olette vilpittömiä.”
 
3:94 Ne, jotka vielä tämänkin jälkeen sepittävät valheita Allahista, ovat väärintekijöitä.
3:95 Sano: ”Allah on ilmoittanut totuuden. Seuratkaa siis Ibrahimin (Abrahamin, rauha hänelle) uskontoa (din). Hän hylkäsi kaiken valheellisen ja omistautui yksinomaan Allahille eikä hän ollut yksi monien jumalien palvojista.”
 
3:96 Ensimmäinen talo, joka on rakennettu ihmiskunnalle (palvontaa) varten, sijaitsee Mekassa. Se on täynnä siunauksia ja johdatuksen (keskus) kaikille maailman asukkaille.
 
3:97 Siinä on selkeitä merkkejä. (Yksi niistä on) paikka, jossa Ibrahim (Abraham, rauha hänelle, seisoi). Joka sinne käy sisään, löytää turvan. Pyhiinvaellus (hajj) tähän taloon on niiden velvollisuus, jotka siihen kykenevät. Ja joka (tämän) kieltää, (pitäköön mielessä, että) Allah on epäilemättä riippumaton kaikista maailmoista.
 
3:98 Sano: ”Kirjan kansa! Miksi kiellätte Allahin ilmoituksen? Allah on teidän tekojenne todistaja.”
 
3:99 Sano: ”Kirjan kansa! Miksi estätte uskovaa kulkemasta Allahin tietä? Te haluatte mutkia heidänkin tielleen, vaikka itse todistatte (sen olevan oikea tie). Ei Allah ole tietämätön teidän teoistanne.”
3:100 Uskovat, jos te tottelette jotain ryhmää niiden joukosta, joille on annettu Kirja, käännyttävät he teidät epäuskoon sen jälkeen, kun teistä (on tullut) uskovia.
 
3:101 Miten te voisitte (nyt) olla uskomatta, kun kuulutte niihin (onnekkaisiin), joille resitoidaan Allahin säkeitä ja joiden keskuudessa (itse) Allahin Sanansaattaja (siunaus ja rauha hänelle) on läsnä. Se, joka pitää tiukasti kiinni Allahin (helmasta), johdatetaan varmasti oikealle tielle.
 
3:102 Uskovat, pelätkää Allahia, kuten Häntä tulee pelätä, ja kuolkaa muslimeina.
 
3:103 Pitäkää kaikki yhdessä tiukasti kiinni Allahin köydestä älkääkä hajaantuko. Ja muistakaa, kuinka Allah oli teille armollinen, kun te olitte (toistenne) vihollisia. Silloin hän sytytti rakkauden sydämeenne, ja Hänen siunauksensa vuoksi teistä tuli toistenne veljiä. Te olitte (jo saapuneet Helvetin) tulisen kuilun partaalle, kun Hän pelasti teidät sieltä. Näin Allah tekee teille merkkinsä selviksi, että saisitte johdatuksen.
 
3:104 Teistä täytyy tulla sellainen yhteisö, joka kutsuu ihmisiä hyvyyteen, kehottaa hyvään ja kieltää pahasta. Tällaiset ihmiset ovat menestyksekkäitä.
3:105 Älkääkä tulko sellaisiksi kuin ne, jotka ovat jakautuneet lahkoihin ja jotka vielä selkeitä merkkejä saatuaankin ovat erimielisiä. Heitä odottaa ankara rangaistus.
 
3:106 Sinä päivänä, kun monet kasvot ovat kirkkaita ja monet kasvot ovat synkkiä, niille, joiden kasvot ovat synkkiä, (sanotaan): ”Omaksuitteko epäuskon ensin uskottuanne? Maistakaa nyt rangaistusta uskottomuudestanne.”
 
3:107 Ne, joiden kasvot (loistavat) kirkkaina, ovat Allahin armon piirissä ja he pysyvät siinä ikuisesti.
 
3:108 Tämä on Allahin ilmoitusta, jota Me sinulle totuuden kanssa resitoimme. Ei Allah toivo epäoikeudenmukaisuutta ihmiskunnalle.
 
3:109 Allahille yksin kuuluu kaikki, mitä on taivaissa ja maassa, ja kaikki palaa Hänen luokseen.
3:110 Te olette paras yhteisö (umma), joka on luotu kaikkien ihmisten (johdatukseksi). Te kehotatte hyvään ja kiellätte pahasta ja uskotte Allahiin. Jos myös Kirjan kansa olisi uskonut, olisi se varmasti ollut heille parempi. Heidän joukossaan on muutamia uskovia, mutta enemmistö heistä on tottelemattomia.
 
3:111 He voivat vain tehdä kiusaa teille, eivät vahingoittaa. Ja jos he taistelevat teitä vastaan, he kyllä kääntävät selkänsä edessänne. Silloin heitä ei auteta.
 
3:112 Missä tahansa he ovatkin, on heidän osanaan nöyryytys, paitsi silloin kun heille (suodaan turva) Allahin tai ihmisten kanssa tehdyn sopimuksen nojalla. He ovat ansainneet Allahin vihan ja heidän osanaan on puute, koska he ovat kieltäneet Allahin ilmoituksen ja tappaneet profeettoja ilman oikeutusta; heistä on tullut tottelemattomia ja (uhmassaan) he ovat ylittäneet rajan.
 
3:113 Eivät he kaikki ole samanlaisia. Jotkut Kirjan kansasta ovat vakaita totuudessa. He resitoivat Allahin säkeitä yön tunteina ja pitävät päänsä kumarrettuna.
 
3:114 He uskovat Allahiin ja viimeiseen päivään sekä kehottavat hyvään ja kieltävät pahasta. He rientävät hyviin tekoihin; juuri tällaiset kuuluvat hyväntekijöihin.
3:115 Mitä hyvää nämä ihmiset tekevätkin, ei sitä jätetä huomiotta. Allah kyllä tuntee hyveelliset.
 
3:116 Mutta niitä, jotka eivät usko, ei voi Allahin (vihalta) pelastaa heidän omaisuutensa eivätkä heidän lapsensa. He ovat Helvetin asukkaita ja he pysyvät siellä ikuisesti.
 
3:117 (Kaikki) omaisuus, jota he tämän maailman elämään kuluttavat, on kuin jäätävä viima. Se iskee sellaisen kansan satoon, joka tekee vääryyttä sieluilleen, ja tuhoaa sen. Ei Allah ole tehnyt väärin heitä kohtaan, vaan he itse tekevät vääryyttä itselleen.
 
3:118 Uskovat, älkää uskoutuko muukalaisille. Eivät he (koskaan) uuvu tuottamaan teille harmia. He toivovat saattavansa teidän syvään ahdinkoon. Heidän pahansuopuutensa on tullut selväksi heidän sanomisistaan, mutta heidän rintansa kätkössä piilevä (vihamielisyys) on vieläkin suurempi. Olemme tehneet teille merkkimme selviksi, jos te vain ymmärtäisitte.
 
3:119 Havahtukaa! Tällaisia te olette: te rakastatte heitä vaikka he eivät (edes) pidä teistä huolimatta siitä, että uskotte kaikkiin Kirjoihin. Teidät tavatessaan he sanovat: ”Me uskomme.” Yksin ollessaan he sitten purevat sormiaan teitä inhoten. Sano: ”Kuolkaa kiukkuunne.” Allah on varmasti hyvin perillä sydämiin (kätketyistä) asioista.
3:120 Jos osaksenne tulee jotain hyvää, tulevat he murheellisiksi. Jos osaksenne tulee surua, ovat he siitä onnellisia. Jos te puolestanne pysytte kärsivällisinä ja varjelette itseänne pahalta, ei heidän petollisuutensa voi teitä mitenkään vahingoittaa. Kaikki mitä he tekevät, on Allahin vallassa.
 
3:121 Ja (muista) kuinka lähdit liikkeelle siunatusta kodistasi (Uhudin taistelun alla) ja olit järjestämässä muslimeita asemiin (mekkalaisten hyökkäystä vastaan käytävää puolustus)sotaa varten. Allah on kaiken kuuleva, tietävä.
 
3:122 Silloin kaksi ryhmää teidän keskuudestanne (Banu Salama Khazraj ja Banu Haritha Aws) osoitti taipumusta pelkuruuteen, vaikka Allah oli niiden molempien suojelija. Uskovien tulee luottaa yksin Allahiin.
 
3:123 Allah auttoi teitä Badrin (taistelussa), vaikka te olitte (silloin) täysin avuttomia. Pelätkää siis Allahia, jotta teistä tulisi kiitollisia.
 
3:124 Ja sinä sanoit muslimeille: ”Eikö teille riitä, että Herranne lähettää alas kolmetuhatta enkeliä teidän avuksenne?”
3:125 Kyllä, jos pysytte kärsivällisinä ja vakaina hyveellisyydessä, kun (uskottomat) hyökkäävät (täydellä) voimallaan kimppuunne, Herranne auttaa teitä viidellätuhannella merkkiä kantavalla enkelillä.
 
3:126 Ja Allah tarkoitti sen (apujoukon) teille ilouutiseksi, jotta sydämenne tulisivat tyytyväisiksi. Apu tulee Allahilta, joka on äärimmäisen mahtava, viisas.
 
3:127 (Ja myös) tuhotakseen osan uskottomista tai nöyryyttääkseen heitä, jotta he palaisivat takaisin tappion kärsineinä.
 
3:128 (Rakastettu, enää) sinulla ei ole mitään tekemistä sen kanssa, antaako Allah heidän katua vai rankaiseeko Hän heitä, sillä he ovat väärintekijöitä.
 
3:129 Ja Allahille kuuluu kaikki taivaissa ja maan päällä. Hän antaa anteeksi kenelle haluaa ja rankaisee, ketä haluaa. Allah on rajattoman anteeksiantava, armollinen.
3:130 Uskovat! Älkää ottako monikertaista korkoa. Pelätkää Allahia, jotta menestyisitte.
 
3:131 Ja pelätkää tulta, joka on valmistettu uskottomia varten.
 
3:132 Ja totelkaa Allahia ja Sanansaattajaa (siunaus ja rauha hänelle), että teille oltaisiin armollisia.
 
3:133 Ja kiiruhtakaa kohti Herranne anteeksiantoa ja Paratiisia, joka on yhtä laaja kuin kaikki taivaat ja maa ja joka on valmistettu hyveellisiä varten.
 
3:134 He ovat niitä, jotka sekä yltäkylläisyydessä että puutteessa kuluttavat omaisuuttaan, pitävät vihansa aisoissa ja jättävät huomiotta ihmisten (virheet). Allah rakastaa hyväntekijöitä.
3:135 (He) ovat niitä, jotka pahan teon tai vääryyttä itselleen tehtyään muistavat Allahia ja pyytävät sitten anteeksiantoa synneilleen. Kuka muu kuin Allah antaa synnit anteeksi? He eivät tieten tahtoen myöskään toista syntiä, jonka he ovat menneet tekemään.
 
3:136 He ovat niitä, joiden palkkio on heidän Herransa anteeksianto ja puutarhat, joiden alta purot virtaavat. He saavat asua niissä ikuisesti. Kuinka sopiva palkkio se onkaan (hyvän)tekijöille.
 
3:137 Teitä ennenkin on ollut useita (aikaisemmille yhteisöille annettuja jumalallisen lain) kokoelmia. Matkatkaa maan päällä ja havainnoikaa, millainen oli epärehellisten loppu.
 
3:138 Tämä Koraani on selkeä viesti ihmiskunnalle ja neuvo hyveellisille.
 
3:139 Älkääkä menettäkö rohkeutta älkääkä surko. Juuri te tulette voittamaan, jos teillä on täydellinen usko.
3:140 Jos te olette (nyt) saaneet iskun, (muistakaa, että) hekin ovat saaneet samanlaisia iskuja. Nämä ovat päiviä, joiden annamme vaihdella ihmisten välillä. (Hyvät ja huonot ajat vaihtelevat,) jotta Allah tunnistaisi uskovat ja voisi suoda joillekuille teistä marttyyriuden. Allah ei pidä väärintekijöistä.
 
3:141 Ja (myös), jotta Allah voisi puhdistaa uskovat ja pyyhkiä uskottomat pois.
 
3:142 Luuletteko te astuvanne Paratiisiin (noin vain)? Huolimatta siitä, että Allah ei ole vielä edes koetellut niitä, jotka taistelevat, eikä varmistanut, ketkä ovat peräänantamattomia?
 
3:143 Te tapasitte kaivata (marttyyri)kuolemaa, ennen kuin kohtasitte sen. Nyt te olette nähneet sen omin silmin.
 
3:144 Muhammad (siunaus ja rauha hänelle) on vain sanansaattaja (ei Jumala). Useat sanansaattajat ovat kuolleet ennen häntä (vähennettyään maailman kärsimyksiä ja vaikeuksia). Jos hän kuolisi tai kärsisi marttyyrikuoleman, kääntyisittekö te kannoillanne ja palaisitte (entiseen uskontoonne? Eli pitäisittekö hänen kuolemaansa tai marttyyriuttaan – Herra varjelkoon! – merkkinä siitä, että islamin uskonto [din] ei ole totta tai että hän ei ole oikea sanansaattaja)? Jos joku kääntyy kannoillaan, ei se ole Allahilta pois. Allah on kohta palkitseva (ne, jotka ovat pysyneet vakaina vastoinkäymisissä ja) kiittäneet.
3:145 Ei kukaan kuole ilman Allahin lupaa; (ihmisen) elinaika on määrätty. Suomme tämän maailman siunauksia sille, joka niitä haluaa, ja suomme tuonpuoleisen siunauksia sille, joka niitä haluaa. Kiitollisille Me annamme kohta (runsaan) palkkion.
 
3:146 Kuinka paljon on ollut sellaisia profeettoja, jotka ovat taistelleet rinnallaan monet Allahin palvojat (awliyaʾ)! He eivät menettäneet rohkeuttaan niiden vaikeuksien takia, joita he Allahin tiellä kohtasivat, tai muuttuneet toimintakyvyttömiksi tai luovuttaneet. Allah rakastaa kärsivällisiä.
 
3:147 He pyysivät vain: ”Herramme! Anna meidän syntimme anteeksi, jätä huomiotta kohtuuttomuudet, joihin olemme toimissamme syyllistyneet, pidä meidät vakaina (tielläsi) ja anna meille voitto uskottomista.”
 
3:148 Niin Allah soi heille tämän maailman lahjan sekä siunasi heitä mahtavalla palkkiolla tuonpuoleisessa. Allah rakastaa hyväntekijöitä (jotka rakastavat yksin Häntä).
 
3:149 Uskovat, jos te tottelette uskottomia, he kääntävät teidät kannoillanne (kohti epäuskoa) ja te saatte palata tappion kärsineinä.
3:150 Ei, vaan Allah on teidän suojelijanne ja Hän on paras liittolainen.
 
3:151 Me asetamme kohta pelonsekaisen kunnioituksen (teitä kohtaan) uskottomien sydämeen, sillä he ovat asettaneet Allahin rinnalle jotain, mitä Allah ei ole ilmoituksessaan vahvistanut. Heidän sijanaan on Helvetti, ja (tuo) väärintekijöiden sija on äärimmäisen viheliäinen.
 
3:152 Allah täytti lupauksensa teille, kun te Hänen käskystään tapoitte heitä ennen kuin aloitte osoittaa pelkoa ja kiistellä (Sanansaattajan, siunaus ja rauha hänelle) määräyksestä. Te ette totelleet (häntä) sen jälkeen, kun Allah oli tuonut eteenne (voiton), jota te janositte. Jotkut teistä toivoivat osakseen tätä maailmaa ja toiset tavoittelivat tuonpuoleista. Silloin Hän käänsi teidät (tappion kärsineinä) pois heidän luotaan teitä koetellakseen. (Sen jälkeen) Hän antoi teille anteeksi. Allah on uskoville erittäin antelias.
 
3:153 Kun te olitte (hätääntyneinä) juoksemassa pois ettekä kääntyneet katsomaan kehenkään, (seisoi) Sanansaattaja (siunaus ja rauha hänelle) niiden joukossa, jotka pysyivät (vakaina) teidän takananne, ja kutsui teitä. Silloin Hän antoi teille huolia huolten päälle. (Tämä oli teille neuvoksi ja opetukseksi,) jotta ette murehtisi menettämäänne ettekä takaiskua, joka teitä kohtasi. Allah tuntee teidän tekonne.
 
3:154 Huolien jälkeen Hän lähetti turvallisuuden (ja levon) teille unen muodossa. Se valtasi teistä toiset, mutta toiset (eli teeskentelijät) olivat huolissaan vain omista sieluistaan. He hautoivat Allahista vääriä luuloja, jotka perustuivat (silkkaan) tietämättömyyteen. He sanovat: ”Onko meillä tässä asiassa mitään (valtaa valita)?” Sano: ”Kaikki on Allahin kädessä.” He ovat kätkeneet sydämeensä asioita, joita he eivät paljasta sinulle. He sanovat: ”Jos meillä olisi ollut valta valita, ei meitä olisi tapettu täällä.” Sano: ”Vaikka olisitte kotonanne, kulkisi se, jonka kuolema on määrätty, kohti paikkaa, missä hänet tapetaan.” Näin on siksi, että Allah voisi koetella sitä, mikä asuu rinnassanne, ja puhdistaa sydämenne (pahan houkutuksista). Allah tuntee hyvin salaisimmat ajatuksenne.
3:155 Ne, jotka teistä pakenivat sinä päivänä, kun kaksi armeijaa kävi taisteluun, sai Saatana lipeämään jonkin heidän tekemänsä teon vuoksi. Allah antoi heille kuitenkin anteeksi. Allah on epäilemättä rajattoman anteeksiantava, lempeä.
 
3:156 Uskovat, älkää tulko sellaisiksi kuin uskottomat. He sanovat veljistään, jotka lähtevät matkalle tai taistelemaan (ja kuolevat siellä): ”Jos he vain olisivat pysyneet meidän luonamme, eivät he olisi kuolleet eivätkä tulleet tapetuiksi.” Allah tahtoo vain saada heidän sydämensä murehtimaan tätä (kuvitelmaansa). Allah yksin pitää elossa ja antaa kuolla, ja Allah näkee hyvin teidän tekonne.
 
3:157 Jos teidät tapetaan Allahin tiellä tai te kuolette, niin Allahin anteeksianto ja armo on paljon parempaa kuin se (omaisuus ja vauraus), jota te keräätte.
 
3:158 Ja jos te kuolette tai teidät tapetaan, niin teidät (kaikki) kootaan yhteen Allahin luo.
 
3:159 (Ylevä rakastettu,) millaista Allahin armoa onkaan se, että olit lempeä heitä kohtaan. Jos olisit ollut kiivas ja kovasydäminen, ihmiset olisivat hajaantuneet ja paenneet ympäriltäsi. Anna siis heille anteeksi, rukoile heille armahdusta ja neuvo heitä (tärkeissä) asioissa. Kun sitten teet vakaan päätöksen, niin luota Allahiin. Epäilemättä Allah rakastaa niitä, jotka Häneen luottavat.
3:160 Jos Allah auttaa teitä, ei kukaan voi teitä voittaa. Ja jos hän jättää teidät vaille turvaa, kuka voisi silloin auttaa teitä? Uskovien tulee luottaa yksin Allahiin.
 
3:161 Ei ole kuviteltavissa, että yksikään profeetta salaisi mitään. Se, joka salaa (jotain, mihin jollakulla on oikeus), joutuu ylösnousemuksen päivänä paljastamaan salaamansa. Silloin jokainen saa täyden korvauksen teoistaan eikä heitä kohtaan tehdä vääryyttä.
 
3:162 Miten ihmeessä se, joka seuraa Allahin tahtoa, voisi olla kuin se, joka on saanut Allahin vihan päälleen? Tällaisen sijana on Helvetti, ja se onkin viheliäinen paikka.
 
3:163 Allahin edessä he ovat eri asemassa. Allah näkee hyvin heidän tekonsa.
 
3:164 Allah on osoittanut suosionsa muslimeille lähettämällä heille heidän keskuudestaan (suuresti kunnioitetun) Sanansaattajan (siunaus ja rauha hänelle), joka lukee heille Hänen ilmoitustaan, puhdistaa heidät ja opettaa heille Kirjaa ja viisautta, vaikka he olivat aiemmin täysin eksyksissä.
3:165 Ettekö sanoneetkin vastoinkäymisiä kohdatessanne: ”Minkä vuoksi meille kävi näin?” vaikka olittekin antaneet niitä (vihollisellenne) kaksin verroin. Sano: ”Se johtui teistä itsestänne.” Allah on epäilemättä kaikkivaltias.
 
3:166 Päivänä, jolloin kaksi armeijaa otti yhteen, teidän kohtaamanne vastoinkäymiset johtuivat (yksin) Allahin käskystä. Ja (tämä tapahtui,) jotta Allah voisi tehdä tunnetuksi ne, jotka uskovat,
 
3:167 sekä saattaa tietoon ne, jotka teeskentelevät. Kun näille sanottiin: ”Tulkaa, sotikaa Allahin tiellä” tai (kun heille sanottiin selkeästi:) ”Torjukaa (vihollisen hyökkäys)”, he sanoivat: ”Jos tietäisimme, että sota (todella) tulee (tai tietäisimme taistelevamme Allahin tiellä), seuraisimme teitä epäröimättä.” Sinä päivänä he olivat lähempänä selvää epäuskoa kuin (teeskenneltyä) uskoa. He sanovat suullaan asioita, joita ei löydy heidän sydämestään. Allah tietää hyvin, mitä he salaavat.
 
3:168 Vaikka he itse jäivät (kotiin, he) sanovat veljistään: ”Jos he olisivat uskoneet meitä, ei heitä olisi tapettu.” Sano: ”Varjelkaa itseänne kuolemalta, jos puhutte totta.”
 
3:169 Älkääkä (vain) kuvitelko niiden kuolleen, jotka tapetaan Allahin tiellä. Todellisuudessa he elävät Herransa luona ja heille suodaan elannoksi (Paratiisin anteja).
3:170 He iloitsevat ja riemuitsevat niistä (ikuisen elämän antimista), jotka Allah on heille runsaudestaan suonut. Ja he ovat onnellisia (nähdessään uskon ja tottelevaisuuden tiellä) seuraajiaan, jotka eivät ole (vielä) voineet liittyä heihin; näidenkään ei tarvitsisi pelätä eikä surra.
 
3:171 He ovat haltioissaan Allahin (läheisyyden kokemisen) siunauksesta ja (Hänen kohtaamisensa ilon) lahjasta sekä siitä, että Allah ei anna uskovien palkkion valua hukkaan.
 
3:172 Niitä, jotka haavoittuneinakin ovat totelleet Allahin ja Sanansaattajan (siunaus ja rauha hänelle) määräyksiä ja jotka ovat hyveellisiä ja hurskaita, odottaa mahtava palkkio.
 
3:173 Ihmiset sanoivat (heille): ”Vastustajat ovat kerääntyneet (suurilukuisina) teitä vastaan. Pelätkää heitä.” Mutta (tällaiset puheet) vain vahvistivat heidän uskoaan entisestään, ja he julistivat: ”Allah riittää meille. Mikä erinomainen suojelija Hän onkaan!”
 
3:174 Sitten he (eli muslimit) palasivat Allahin runsaus ja yltäkylläisyys mukanaan. He olivat täysin vahingoittumattomia. He seurasivat Allahin tahtoa, ja Allah on erittäin antelias.
3:175 Tuollaisia (uutisia tuo) yksin Saatana, joka uhkailee teitä liittolaistensa kautta. Älkää pelätkö heitä. Pelätkää yksin Minua, jos uskotte.
 
3:176 (Ihmiskunnan lohduttaja,) älä anna niiden, jotka kiirehtivät (levittämään) epäuskoa, tuottaa sinulle murhetta. Eivät he voi vahingoittaa Allahin (uskontoa [din]). Allah ei aio (suoda) heille osaa tuonpuoleisesta, ja heitä odottaa ankara rangaistus.
 
3:177 Allahia eivät voi vahingoittaa ne, jotka vaihtavat uskon epäuskoon. Heitä odottaa tuskallinen rangaistus.
 
3:178 Uskottomien ei pidä olettaa, että Meidän heille antamamme lykkäys olisi hyväksi heidän sieluilleen. Annamme lykkäystä vain, jotta he tekisivät lisää syntiä. (Lopulta) heitä odottaa nöyryyttävä rangaistus.
 
3:179 Allah ei tietenkään aio jättää muslimeita heidän nykyiseen tilanteeseensa kuin siihen asti, että Hän saa eroteltua puhtaat epäpuhtaista. Allahille ei ole kunniaksi paljastaa kätkettyä teille (eli ihmisille yleisesti), mutta sanansaattajiensa joukosta Hän valitsee kenet haluaa (osalliseksi kätkettyyn tietoon). Uskokaa siis Allahiin ja Hänen sanansaattajiinsa. Jos te uskotte ja otatte jumalanpelon omaksenne, on teille luvassa suuri palkkio.
3:180 Älkööt ne, jotka antavat kitsaasti Allahin heille avokätisesti suomasta (omaisuudesta ja vauraudesta), kuvitelko tällaisen saituuden olevan heille hyväksi. Pikemminkin se on heille vahingoksi. Pian, ylösnousemuksen päivänä se omaisuus, jota he säästelevät, ripustetaan heidän (kaulaansa) kahleeksi. Allah perii taivaat ja maan (eli Hän pysyy niiden omistajana teidän kuolemanne jälkeen aivan niin kuin Hän on niiden omistaja nyt). Allah on tietoinen teidän kaikista teoistanne.
 
3:181 Allah on kyllä kuullut niiden puheet, jotka sanovat: ”Allah on köyhä ja me rikkaita.” Me kirjaamme ylös heidän kaikki puheensa sekä sen, kuinka he ovat tappaneet profeettoja ilman oikeutusta, ja sanomme (ylösnousemuksen päivänä): ”Maistakaa (nyt) polttavaa tuskaa.”
 
3:182 Se on korvaus niistä teoista, joita olette omin käsin edeltänne lähettäneet. Allah ei varmasti tee vääryyttä palvelijoilleen.
 
3:183 Jotkut (eli juutalaiset) sanovat (juonikkaasti): ”Allah on lähettänyt meille määräyksen olla uskomatta sanansaattajaan ennen kuin hän tuo meille (todisteena asemastaan) uhrin, jonka tuli kuluttaa.” Vastaa (heille): ”Moni sanansaattaja on tuonut selkeitä merkkejä ennen minua ja saapunut mainitsemanne merkin kanssa. Miksi te olette (kuitenkin) surmanneet heidät, jos olette (niin) vilpittömiä?”
 
3:184 Jos he sittenkin kieltävät sinut, (älä murehdi, rakastettu). Myös sinua ennen on kielletty monia sanansaattajia, jotka ovat tuoneet selkeitä merkkejä (eli ihmeitä), pyhiä kirjoituksia ja valaisevan Kirjan.
3:185 Jokainen sielu saa maistaa kuolemaa, ja teidän palkkionne annetaan täysimittaisena vasta ylösnousemuksen päivänä. Se, joka pelastuu Helvetistä ja jonka sallitaan käydä Paratiisiin, on ollut aidosti menestyksekäs. Tämän maailman elämä on vain näennäistä vaurautta.
 
3:186 (Muslimit,) teitä tullaan aivan varmasti koettelemaan sekä omaisuutenne että elämänne suhteen. Te saatte kuulla paljon ahdistavaa (pilkkaa) niiden suusta, joille on annettu Kirja ennen teitä, sekä niiltä, jotka palvovat monia jumalia. Jos pysytte kärsivällisinä ja varjelette itseänne pahalta, teette suurta rohkeutta vaativan teon.
 
3:187 Ja Allah vannotti lujan valan niillä, joille oli annettu Kirja: ”Selittäkää sitä selkeästi ihmisille älkääkä salatko siitä (mitään, mitä siinä on mainittu).” Nämä kuitenkin vähät välittivät tuosta valasta ja saivat vastineeksi surkean hinnan. Huono oli heidän kauppansa.
 
3:188 Älä koskaan kuvittele (pelastuneiksi) niitä, jotka riemuitsevat pahoista teoistaan ja kerjäävät ylistystä siitä, mitä he eivät ole tehneet. (Asian painottamiseksi on toistamiseen sanottu:) Älä vain luule heitä rangaistuksesta vapautetuiksi; heitä odottaa tuskallinen piina.
 
3:189 Kaiken, taivaiden ja maan kuninkuus kuuluu yksin Allahille ja Allahilla on täysi valta kaikkeen. (Keskity ja luota siis vain Häneen.)
3:190 Taivaiden ja maan luomisessa sekä yön ja päivän kierrossa on merkkejä (Allahin mahdista) terveen järjen omaaville.
 
3:191 Niille, jotka muistavat Allahia seistessään (kaipauksen ruumiillistumina), istuessaan (täynnä kunnioitusta) ja maatessaan kyljillään (erontuskan vaivaamina) ja mietiskelevät (kuinka Hänen mahtinsa ja kauneutensa ilmenee) taivaiden ja maan luomisessa. (Tuntiessaan mielihyvää Hänen viisaudestaan he julistavat:) ”Herramme! Sinä et ole luonut tätä (kaikkea) vailla viisautta ja suunnitelmaa. Sinä olet vapaa (puutteista ja pakosta), suojele meitä Helvetin piinalta.
 
3:192 Herramme! Sinä olet tosiaan nöyryyttänyt sen, jonka heität Helvettiin. Ei väärintekijöillä ole ketään auttajaa.
 
3:193 Herramme! (Me olimme unohtaneet Sinut.) Sitten me kuulimme kutsujan kutsuvan meitä uskoon: ‘(Ihmiset,) uskokaa Herraanne!' Niin me uskoimme. Herramme! Anna meille nyt syntimme anteeksi, pyyhi meidän erheemme pois (tekojemme luettelosta) ja anna meidän kuolla hyvien ihmisten seurassa.
 
3:194 Herramme! Suo meille kaikki se, minkä olet meille sanansaattajiesi kautta luvannut äläkä saata meitä häpeään ylösnousemuksen päivänä. Sinä et varmastikaan toimi lupaustasi vastaan.”
3:195 Sitten heidän Herransa vastasi heidän pyyntöönsä (ja sanoi:) ”En Minä heitä teistä kenenkään, joka uurastaa, palkkaa hukkaan, olipa tämä mies tai nainen. Te olette kaikki lähtöisin toisistanne. Jotka ovat (Allahin tähden) jättäneet kotiseutunsa tai (jotka on yksin Hänen vuokseen) karkotettu kodeistaan, joita on vainottu Minun tielläni ja jotka ovat (Minun edestäni) taistelleet ja saaneet surmansa, niiden synnit Minä pyyhin pois (tekojen luettelosta) ja annan heidän astua puutarhoihin, joiden alta purot virtaavat. Tämä on palkkio Allahilta, ja Allahin luona odottaa (vielä sitäkin) parempi palkkio.”
 
3:196 (Allahin palvelija,) älä hämäänny siitä, kuinka uskottomat saavat kuljeskella kaupungeissa (nautintojen ja rikkauksien keskellä).
 
3:197 Tämä merkityksetön nautinto (kestää muutaman hetken). Sen jälkeen heidän olinpaikkanaan on Helvetti, ja se onkin viheliäinen paikka olla.
 
3:198 Mutta niitä, jotka pelkäävät Herraansa, odottavat puutarhat, joiden alta purot virtaavat. He saavat asua niissä ikuisesti. Tämä on Allahin vieraanvaraisuutta (heitä kohtaan). Ja (Hänen läheisyytensä pyhyys, Hänen kauneutensa ilmentymät sekä Hänen kohtaamisensa lahja eli) kaikki, mitä Allahilla on, on hyville ihmisille parasta.
 
3:199 Ja todellakin, jotkut Kirjan kansastakin uskovat Allahiin, ja (he uskovat) myös Kirjaan, joka on lähetetty teille ja joka on lähetetty heille. Heidän sydämensä pysyy nöyränä Allahin edessä eivätkä he kauppaa Allahin ilmoitusta vähäpätöisellä hinnalla. Heitä odottaa palkkio heidän Herransa luona. Ei epäilystäkään, Allah on nopea pitämään tiliä.
3:200 Uskovat, olkaa kärsivällisiä ja ponnistelkaa sinnikkäästi (vielä vihollistakin) enemmän. Ja olkaa valmiina (taisteluun rauhan puolesta ja ihmisoikeuksien loukkaamista vastaan). Pysykää (aina) vakaina jumalanpelossanne, jotta menestyisitte.
 

 

Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeudet © 2018 Minhaj-ul-International:lla
(Mitään osaa ja tämän sivun sisällön voi kopioida, tallentaa, julkaistu, jäljentää ja/tai käyttää missään muodossa ilman lupaa Minhaj- ul-Quran International. Katso lisätietoja.)