Pyhä Koraani

Suurat

11.

Hudin Suura

 

(Suurat Hud)

 

Allahin, rajattoman myötätuntoisen, aina armollisen nimeen

11:1 Alif, lam, ra. (Vain Allah ja Sanansaattaja, siunaus ja rauha hänelle, tietävät todellisen merkityksen. Tämä) on Kirja, jonka säkeet on vahvistettu, (ja jotka) viisas, kaikesta tietoinen (Herra) on sitten selittänyt yksityiskohtaisesti;
 
11:2 älkää palvoko muita kuin Allahia. Minä tuon teille varoituksen ja ilouutiset tältä (Allahilta).
 
11:3 Tavoitelkaa anteeksiantoa Herraltanne, ja katukaa Hänen edessään (vilpittömällä sydämellä). Hän pitää teidät parhaalla elannolla tyytyväisenä määrättyyn hetkeen asti ja antaa jokaiselle ansioituneelle palkkion hänen ansioistaan (eli suo hänelle hyvityksen ja arvoaseman hänen ansiokkaiden tekojensa ja uskonnollisten harjoitustensa runsautta vastaavasti). Mutta jos käännytte pois, pelkään suuren päivän rangaistusta teidän puolestanne.
 
11:4 Allahin luo teidän on palattava, ja Hän on kaikkivaltias.
11:5 Pitäkää mielessä! Nuo (uskottomat) laskostavat rintansa salatakseen (sydämensä tilan Jumalalta). Varokaa! Silloinkin, kun he peittävät (ruumiinsa) vaatteilla, Hän tietää kaiken, mitä he salaavat ja tuovat julki. Hän tuntee sydämen (salat) perin pohjin.
 
11:6 Eikä maan päällä kulje sellaista (olentoa), jonka ylläpito ei olisi Allahin (armollisella vastuulla). Hän tietää myös niiden lepopaikat ja sen, mihin ne uskotaan turvaan. Kaikki on (kirjattu) valaisevaan Kirjaan (Suojattuun tauluun).
 
11:7 (Allah) on se, joka loi taivaat ja maan (eli maailmankaikkeuden ylemmät ja alemmat osat) kuudessa päivässä (eli luomisen ja kehittymisen kuuden aikakauden tai kuuden vaiheen aikana). (Ennen maan luomista) Hänen mahtinsa valtaistuin oli veden päällä, (ja Hän loi siitä kaikki elämänmuodot ja teidät) koetellakseen, kuka teistä olisi paras toiminnassaan. Jos sinä sanot: ”Kuoleman jälkeen teidät (herätetään henkiin ja) nostetaan kuolleista”, sanovat uskottomat varmasti: ”Ei tämä ole (muuta) kuin silkkaa taikuutta.”
 
11:8 Jos lykkäämme heidän rangaistustaan parin päivän ajan, sanovat he varmasti: ”Mikä sitä pidättelee?” Varokaa! Kun tuo (rangaistus) kohtaa heitä, ei sitä käännetä pois ja heidät ottaa valtaansa se (piina), josta he laskivat leikkiä.
 
11:9 Jos annamme ihmisen maistaa armoamme ja sitten vedämme sen (syystä tai toisesta) takaisin, tulee hänestä äärettömän pettynyt (ja) epäkiitollinen.
11:10 Ja jos annamme hänen maistaa siunausta sen jälkeen, kun hänen osakseen on tullut vastoinkäymisiä, puhkeaa hän varmasti puhumaan: ”Kaikki vastoinkäymiseni ovat kaikonneet!” Hänestä tulee varmasti erittäin onnellinen (ja) ylpeä,
 
11:11 ellei hän ole yksi kärsivällisistä ja jatka hyvien tekojen tekemistä. Sellaisia odottaa anteeksianto ja suuri palkkio.
 
11:12 Onko mahdollista, että jättäisit pois jotain siitä, mitä sinulle on ilmoitettu, ja sinun (tahratonta) rintaasi alkaisi ahdistaa (ajatus) siitä, että uskottomat sanovat: ”Miksi tälle (Sanansaattajalle, siunaus ja rauha hänelle) ei ole lähetetty aarretta tai miksi enkeli ei ole saapunut hänen kanssaan?” (Kunniakas Sanansaattaja, ei tällainen olisi milloinkaan mahdollista.) Sinä olet vain varoittaja (eikä sinun tule houkutella tai rangaista ketään). Allah vartioi kaikkea.
 
11:13 Sanovatko uskottomat: ”Sanansaattaja on itse sepittänyt tämän (Koraanin)”? Sano: ”Tuokaa tekin kymmenen samanlaista sepitettyä suuraa, ja kutsukaa (avuksenne) Allahin sijasta kenet vain voitte, jos olette vilpittömiä.”
 
11:14 (Muslimit,) jos he eivät hyväksy haastettanne, voitte olla varmoja, että Koraani on paljastettu puhtaasti Allahin tiedosta ja ettei Hänen lisäkseen ole muuta jumalaa. Pysyttekö siis (nyt vakaina) islamissa?
11:15 Jotka tavoittelevat vain maallista elämää ja sen eleganssia (ja kaunistelua), heille Me annamme jo tässä maailmassa täyden korvauksen heidän teoistaan eikä heiltä vähennetä mitään tämän (maailman hyvityksestä).
 
11:16 He ovat niitä, joilla ei ole tuonpuoleisessa muuta osaa kuin (Helvetin) tuli. Kaikki heidän maailmassa tekemänsä (teot) ovat valuneet hukkaan (tuonpuoleisen palkkiota ajatellen. Kaikki,) mitä he tekivät, on muuttunut valheelliseksi ja hyödyttömäksi (koska heidän tilinsä tyhjenivät, kun täysi palkkio maksettiin jo tässä maailmassa. Tuonpuoleista varten ei ole jäänyt mitään jäljelle.)
 
11:17 Joka nojaa selvään todisteeseen Herraltaan ja joka on lisäksi saanut Allahin antaman todistuksen (eli Koraanin) avukseen ja tuekseen – ja sitä ennen (on jo saapunut) Kirja (Toora) Musalle (Moosekselle, rauha hänelle) opastukseksi ja armoksi – he ovat niitä, jotka uskovat tähän (Koraaniin). Voisivatko (tällainen henkilö ja uskoton), joka kieltää tämän (Koraanin, olla samanveroisia), kun jälkimmäisen sijana on Helvetin tuli. (Kuulija,) älä siis hiukkakaan epäile sitä. Tämä (Koraani) on epäilemättä totuus Herraltasi, vaikka useimmat eivät usko.
 
11:18 Kuka voisi olla suurempi väärintekijä kuin se, joka sepittää valheita Allahista? Heidät kootaan Herransa eteen, ja todistajat sanovat: ”Nämä ovat niitä, jotka valehtelivat Herrastaan.” Tietäkää, että Allahin kirous on väärintekijöiden päällä;
 
11:19 (niiden,) jotka estävät (toisia kulkemasta) Allahin tiellä ja etsivät siitä mutkia. He kieltävät tuonpuoleisen.
11:20 Eivät he kykene tekemään (Allahin suunnitelmia) maan päällä tyhjiksi eikä heillä ole ketään muuta auttajaa kuin Allah. Heidän rangaistuksensa kaksinkertaistetaan, (koska) he eivät kestäneet kuunnella (tosiasioita) eivätkä kyenneet kohtaamaan (totuutta).
 
11:21 He ovat niitä, jotka ovat vahingoittaneet itseään, ja (kaikki) heidän sepittämänsä katoaa heiltä.
 
11:22 On kiistämätön totuus, että juuri he ovat kaikkein suurimpia häviäjiä tuonpuoleisessa.
 
11:23 Jotka uskovat, tekevät hyviä töitä ja nöyrtyvät Herransa edessä, heille kuuluu Paratiisi ja he saavat asua siellä ikuisesti.
 
11:24 Kahden ryhmän (uskottomien ja muslimien) ero on kuin sokeilla ja kuuroilla ja (näiden vastakohtana) näkevillä ja kuulevilla. Ovatko molemmat samanveroisia? Ettekö te (silti) ota vaaria?
11:25 Me lähetimme Nuhin (Nooan, rauha hänelle) hänen kansalleen. (Hän sanoi näille:) ”Minä olen (tullut) varoittamaan teitä selvin sanoin,
 
11:26 että te ette palvoisi ketään muuta kuin Allahia. Minä pelkään tuskallisen päivän rangaistuksen (koittavan) teille.”
 
11:27 Silloin hänen kansansa uskottomat johtajat ja ylimykset sanoivat: ”Sinä näytät meistä aivan samanlaiselta ihmiseltä kuin mekin, emmekä me ole nähneet yhdenkään (kunniallisen henkilön) seuraavan sinua, vaan ainoastaan (yhteiskuntamme) alhaisten ja poljettujen, joilla on pinnallisia mielipiteitä (ja jotka ovat ryhtyneet seuraamaan sinua sen kummemmin ajattelematta). Emmekä me havaitse sinussa ylemmyyttä tai ansioituneisuutta itseemme nähden (eli mahtia ja valtaa, rahaa ja rikkauksia tai huomattavien henkilöiden liittymistä joukkioosi tai ylipäätään mitään muuta vastaavaa). Päinvastoin, me pidämme teitä valehtelijoina.”
 
11:28 Nuh (Nooa, rauha hänelle) sanoi: ”Kansani, sanokaahan, jos minä nojaan selkeään todisteeseen Herraltani ja (jos) Hän on (myös) suonut minulle (erityisen) armonsa, mutta se on kätketty teiltä (kuin sokeilta), voimmeko me pakottaa teitä siihen väkisin, jos te ette siitä pidä?
 
11:29 Ja kansani, en minä (myöskään) vaadi teiltä rikkauksia vastineeksi siihen (kutsumisesta ja sen levittämisestä). Minun palkkioni on puhtaasti Allahin (armollisella vastuulla). Enkä minä aio (teidän vuoksenne) ajaa pois niitä (köyhiä ja takapajuisia) ihmisiä, jotka uskovat. (Älkää kuvitelko heitä alhaisiksi, sillä todellisuudessa juuri he ovat kunniakkaita.) He pääsevät epäilemättä osallisiksi Herransa kohtaamisesta, mutta teidät minä huomaan tietämättömiksi (ja piittaamattomiksi).
11:30 Kansani, jos minä ajaisin heidät pois, kuka minua voisi auttaa (pakenemaan) Allahin (vihaa)? Ettekö te ajattele?
 
11:31 En minä sano teille, että Allahin aarteet olisivat minun hallussani (eli että olisin rajattoman rikas) tai että minä tuntisin kätketyn (ilman että Allah sen minulle paljastaa). Enkä minä sano olevani enkeli (vaan ihminen. Minun viestini ei pohjaa ihmeiden tekemiseen.) Enkä minä sano niistä, jotka teidän silmissänne ovat alhaisia, että Allah ei koskaan anna mitään hyvää heidän osakseen. (Tämä tulee Allahin käskystä jokaisen osaksi.) Allah tietää parhaiten, mitä heidän sydämessään on. (Jos minä väittäisin muuta,) tulisi minusta yksin tein väärintekijä.”
 
11:32 He sanoivat: ”Nuh (Nooa), sinä olet tosiaan eri mieltä kanssamme ja paljon oletkin väitellyt. Tuo siis nyt meidän luoksemme se (rangaistus), jota sinä meille lupailet, jos (tosiaan) olet vilpitön.”
 
11:33 Nuh (Nooa, rauha hänelle) sanoi: ”Allah yksin antaa teille (rangaistuksen), jos haluaa, ettekä te voi (Häntä) estää.
 
11:34 Vaikka haluaisinkin teitä neuvoa, ei minun neuvoni tule teitä hyödyttämään, jos Allah aikoo johtaa teidät harhaan. Hän on teidän Herranne ja Hänen luokseen teidän on palattava.”
11:35 (Ylevä rakastettu,) sanovatko he: ”Sanansaattaja on itse sepittänyt tämän (Koraanin)”? Sano: ”Jos minä olen sen sepittänyt, saan kyllä (rangaistuksen) rikoksestani. Minä olen syytön siihen rikokseen, johon te syyllistytte.”
 
11:36 Ja Nuhille (Nooalle, rauha hänelle) paljastettiin, että kukaan hänen kansastaan ei (enää) uskoisi niiden lisäksi, jotka (siihen mennessä) olivat alkaneet uskoa. Älä siis murehdi heidän tekemisiään (eli sitä, kuinka he kieltävät ja pilkkaavat).
 
11:37 Rakenna laiva käskymme mukaisesti silmiemme edessä äläkä mainitse Minulle (mitään) väärintekijöistä. He tulevat varmasti hukkumaan.
 
11:38 Nuh (Nooa, rauha hänelle) rakensi laivaa, ja aina kun hänen kansansa johtajat kulkivat hänen ohitseen, he pilkkasivat häntä. Nuh (Nooa, rauha hänelle) vastasi (heille): ”Jos te pilkkaatte meitä (tänään), pilkkaamme me teitä (huomenna) niin kuin te meitä (nyt) pilkkaatte.
 
11:39 Kohta te saatte tietää, kuka saa (jo tässä maailmassa) nöyryyttävän rangaistuksen, ja (kenen osaksi) lankeaa ikuinen piina (myös tuonpuoleisessa).”
11:40 Ennen kuin annoimme määräyksen (rangaistuksesta) ja uuni alkoi (vesilähteiden lailla) ryöpytä yli äyräidensä, Me sanoimme: ”(Nuh [Nooa],) ota tämän laivan kyytiin pari (eli uros ja naaras) jokaisesta lajista ja (ota myös) perheenjäsenesi lukuun ottamatta niitä, jotka on jo määrätty (tuhon omiksi. Ota mukaan myös) kaikki uskovat.” Harvoja lukuun ottamatta kukaan ei uskonut hänen kanssaan.
 
11:41 (Nuh [Nooa], rauha hänelle) sanoi: ”Nouskaa siihen, ja se seilaa ja ankkuroituu Allahin nimessä. Herrani on epäilemättä rajattoman anteeksiantava, armollinen.”
 
11:42 Ja laiva kuljetti heitä halki vuorenkaltaisten (myrsky)aaltojen, kun Nuh (Nooa, rauha hänelle) kutsui poikaansa, joka (seisoi uskottomien joukossa) hänestä erillään: ”Poikani, nouse kanssamme laivaan äläkä jää uskottomien seuraan.”
 
11:43 Tämä sanoi: ”Minä turvaudun vuoreen (sen sijaan, että nousisin laivaan). Se pelastaa minut vedenpaisumukselta.” Nuh (Nooa, rauha hänelle) sanoi: ”Tänään ei Allahin rangaistukselta voi kukaan muu pelastua kuin se, jolle Hän on armollinen.” Silloin myrskyaalto erotti (isän ja pojan), ja poika hukkui.
 
11:44 (Kun kaikki Nuhin [Nooan] laivassa olevia lukuun ottamatta olivat kuolleet hukkumalla,) annettiin määräys: ”Maa, nielaise vetesi! Taivas, lakkaa!” Vesi kuivui ja käsky täytettiin. Laiva pysähtyi al-Judi-vuorelle ja kuului ääni: ”Väärintekijät ovat kaukana (armosta).”
11:45 Nuh (Nooa, rauha hänelle) kutsui Herraansa sanoen: ”Herrani! (Myös) poikani kuului minun perheeseeni. Sinun lupauksesi totisesti pitää, ja Sinä olet mahtavin tuomareista.”
 
11:46 (Allah) sanoi: ”Nuh (Nooa), ei hän kuulunut perheeseesi, koska hänen tekonsa eivät olleet hyviä. Älä kysele Minulta sellaista, mistä et tiedä mitään. Minä neuvon sinua, ettei sinusta tulisi yksi tietämättömistä.”
 
11:47 (Nuh [Nooa], rauha hänelle) sanoi: ”Herrani! Haen Sinulta turvaa, etten kyselisi Sinulta siitä, mistä en mitään tiedä. Jos Sinä et anna minulle anteeksi ja ole minulle armollinen, tulee minusta yksi häviäjistä.”
 
11:48 (Hänelle) sanottiin: ”Nuh (Nooa), nouse (laivasta) rauhamme ja siunaustemme kanssa, jotka ovat osanasi ja niiden lajien osana, jotka ovat mukanasi. (Myös tulevaisuudessa) esiintyy sellaisia lajeja (ja yhteisöjä), jotka teemme osallisiksi (maallisista siunauksista), ja sen jälkeen heidän osakseen tulee Meidän tuskallinen rangaistuksemme.”
 
11:49 Tämä (tarina) on yksi kertomus salatusta, jonka Me sinulle paljastamme. Tätä ennen sinä ja sinun kansasi ette sitä tunteneet. Ole siis kärsivällinen. Hyveellisiä odottaa varmasti parhain loppu.
11:50 Aadilaisille (Me lähetimme) heidän veljensä Hudin (rauha hänelle). Hän sanoi: ”Kansani, palvokaa Allahia. Hänen lisäkseen teillä ei ole ketään muuta jumalaa; te vain sepitätte valheita Allahista (asettamalla muita Hänen rinnalleen).
 
11:51 Kansani, minä en vaadi teiltä palkkiota tästä (sanomasta ja sen levittämisestä). Minun palkkiostani (vastaa avokätisyydessään) yksin se, joka on minut luonut. Ettekö te käytä järkeänne?
 
11:52 Ihmiset, pyytäkää Herraltanne (syntienne) anteeksiantoa ja kääntykää Hänen puoleensa (vilpittömällä sydämellä). Hän lähettää teille taivaasta rankkasateen ja vahvistaa teidän voimaanne. Älkää kääntykö syntisinä Hänestä pois.”
 
11:53 He sanoivat: ”Hud, sinä et ole tuonut meille mitään selkeää todistetta. Emme me sinun puheidesi takia aio jättää jumaliamme emmekä uskoa sinuun.
 
11:54 Emme voi (muuta) sanoa kuin, että joku jumalistamme on tehnyt sinut (mieli)sairaaksi.” Hud (rauha hänelle) sanoi: ”Minä kutsun Allahin todistamaan – ja todistakaa tekin – että minulla ei ole mitään tekemistä niiden kanssa, joita te Allahin rinnalle asetatte.
11:55 Laatikaa kaikki yhdessä – Allahia lukuun ottamatta (eli myös valheelliset jumalat avuksenne kutsuen) – juoni minua vastaan älkääkä antako minun odottaa.
 
11:56 Minä turvaudun Allahiin, joka on (sekä) minun Herrani että teidän Herranne. Ei ole sellaista liikkuvaa (olentoa), jota Hän ei pitelisi sen otsahiuksista (eli joka ei olisi täysin Hänen mahtinsa otteessa). Minun Herrani voi (löytää kulkemalla totuuden ja oikeudenmukaisuuden) suoraa tietä.
 
11:57 Jos te siitä huolimatta käännytte pois, olen minä joka tapauksessa välittänyt teille ne (kaikki määräykset), joita minut on lähetetty teille tuomaan. Herrani asettaa teidän tilallenne jonkin toisen kansan, ettekä te voi Häntä mitenkään vahingoittaa. Ei epäilystäkään, Herrani suojelee kaikkea.”
 
11:58 Kun sitten määräsimme (rangaistuksen), Me pelastimme armossamme Hudin (rauha hänelle) ja hänen kanssaan uskovat. Me armahdimme heidät ankaralta rangaistukselta.
 
11:59 Aadilaiset kielsivät Herransa ilmoituksen, uhmasivat sanansaattajiaan ja seurasivat jokaisen tyrannimaisen (ja ylimielisen) totuuden vihollisen käskyjä.
11:60 Kirous pantiin seuraamaan heitä (jo) tässä maailmassa ja (se seuraa heitä myös) ylösnousemuksen päivänä. Muistakaa, että aadilaiset olivat kieltäneet Herransa. Varokaa! Aadilaiset, Hudin kansa, ovat kaukana armosta.
 
11:61 Ja thamudilaisille (Me lähetimme) heidän veljensä Salihin (rauha hänelle). Hän sanoi: ”Kansani, palvokaa Allahia. Hänen lisäkseen teillä ei ole ketään muuta jumalaa. Hän loi teidät maasta ja antoi teidän asettua sinne asumaan. Pyytäkää Häneltä siis anteeksiantoa ja katukaa Hänen edessään. Herrani on epäilemättä lähellä ja vastaa rukouksiin.”
 
11:62 He sanoivat: ”Salih, tätä ennen sinä olit kansamme toivo. Estätkö sinä meitä palvomasta niitä (jumalankuvia), joita isämme palvoivat? Meitä vaivaa ahdistava epäilys siitä (Jumalan ykseydestä), johon sinä meitä kutsut.”
 
11:63 (Salih, rauha hänelle) sanoi: ”Kansani, ajatelkaa vähän. Jos minä nojaan selkeään todisteeseen Herraltani ja Hän on antanut (erityisen) armon osakseni (mutta minä en silti välittäisi Hänen määräyksiään teille) ja jättäisin tottelematta Häntä, kuka minua silloin voisi auttaa pelastautumaan Allahin (rangaistukselta)? Te voitte vain lisätä minun osakseni tulevaa harmia.
 
11:64 Kansani, tämä on Allahin (varta vasten luoma) kamelintamma, (joka) on teille merkkinä. Jättäkää se siis rauhassa laiduntamaan Allahin maassa älkääkä hätyytelkö sitä ettei uhkaava rangaistus kohtaisi teitä.”
11:65 Sitten he tappoivat sen (rampauttamalla). Salih (rauha hänelle) sanoi: ”(Nyt) te saatte nauttia kodeissanne (enää) kolmen päivän (ajan). Tämä on lupaus, joka ei petä.”
 
11:66 Kun sitten määräsimme (rangaistuksen), Me pelastimme armossamme Salihin (rauha hänelle) ja ne, jotka uskoivat hänen kanssaan, sekä (armahdimme heidät) tuon päivän nöyryytykseltä. Herrasi on epäilemättä väkevä, mahtava.
 
11:67 Ja kammottava huuto otti väärintekijät valtaansa. Aamun koittaessa he maata retkottivat taloissaan (kuolleina),
 
11:68 ikään kuin he eivät olisi niissä koskaan asuneetkaan. Muistakaa, thamudilaiset olivat kieltäneet Herransa. Varokaa! Thamudilaiset ovat kaukana (armosta).
 
11:69 Ja lähettämämme enkelit toivat ilouutisia Ibrahimille (Abrahamille, rauha hänelle). He tervehtivät häntä: ”Rauha”, ja Ibrahim (Abraham, rauha hänelle) vastasi: ”Rauha”. Sitten (hän) toi heille viivyttelemättä paistetun vasikan (toivottaakseen heidät tervetulleiksi).
11:70 Kun Ibrahim (Abraham, rauha hänelle) sitten näki, etteivät he kurkottaneet kättään (ruoan) suuntaan, hän luuli heitä muukalaisiksi ja alkoi tuntea sydämessään hieman pelkoa heitä kohtaan. He sanoivat: ”Älä pelkää, meidät on lähetetty Lutin (Lootin) kansan luo.”
 
11:71 Hänen vaimonsa (Sara [Saara]) seisoi (lähettyvillä) ja puhkesi nauruun. Niin Me annoimme (hänen vaimolleen) ilouutiset Ishaqista (Iisakista, rauha hänelle) ja Yaʿqubista (Jaakobista, rauha hänelle) Ishaqin jälkeen.
 
11:72 Tämä sanoi: ”Ihmeellistä! Synnytänkö minä, vaikka olen (jo) vanhus ja niin on (myös) mieheni? Tämä on tosiaan ällistyttävää!”
 
11:73 (Enkelit) sanoivat: ”Ihmetteletkö sinä Allahin käskyä? Talon asukkaat, Allahin armo ja Hänen siunauksensa ovat kanssanne. Hän on epäilemättä ylistyksen arvoinen, loistava.”
 
11:74 Kun Ibrahimin (Abrahamin, rauha hänelle) pelko hälveni ja hän sai hyviä uutisia, alkoi hän kiistellä Meidän (enkeleidemme) kanssa Lutin (Lootin) kansasta.
11:75 Ibrahim (Abraham, rauha hänelle) oli epäilemättä hienotunteinen, usein itkevä ja huokaileva, ja Hän kääntyi puoleemme kaikissa olosuhteissa.
 
11:76 (Enkelit sanovat:) ”Ibrahim (Abraham), jätä tämä (puheenaihe). Sinun Herrasi on jo määrännyt (rangaistuksen), ja heitä on kohtaava piina, jota ei voi torjua.”
 
11:77 Kun lähettämämme enkelit tulivat Lutin (Lootin, rauha hänelle) luo, hän huolestui heidän saapumisestaan. Hän meni hervottomaksi heidän tähtensä ja sanoi: ”Tämä on raskas päivä.” (Enkelit olivat äärettömän kauniita ja Lut [Loot], rauha hänelle, tunsi kansansa pahat tavat ja pelko mahdollisesta synnistä sai hänet huolestumaan.)
 
11:78 (Hänen pelkonsa kävi toteen,) ja Lutin (Lootin) kansa kiiruhti hänen luokseen (kuultuaan vieraiden saapumisesta). He olivat tehneet pahaa jo ennenkin. Lut (Loot, rauha hänelle) sanoi: ”Voi (tottelematon) kansani, nämä ovat minun (kansani) tyttäriä. He ovat teille (avioliiton kautta) sallittuja ja puhtaita. Pelätkää siis Allahia älkääkä saattako (säädyttömyydellänne) minua häpeään vieraideni silmissä. Eikö teidän joukossanne ole ainuttakaan rehtiä miestä?”
 
11:79 He sanoivat: ”Sinä tiedät hyvin, ettei meillä ole mitään tekemistä (kansasi) tyttärien kanssa. Sinä kyllä tiedät, mitä me haluamme.”
11:80 (Lut [Loot], rauha hänelle) sanoi: ”Kunpa minulla olisi voimaa vastustaa teitä tai voisin (tänään) vetäytyä turvaan voittamattomaan linnakkeeseen.”
 
11:81 (Silloin enkelit) sanoivat: ”Lut (Loot), Herrasi on meidät lähettänyt. Eivät nämä ihmiset voi koskaan päästä kimppuusi. Lähde siis yön aikana perheenjäsentesi kanssa, mutta älköön kukaan teistä kääntykö katsomaan (taakseen. Älä) kuitenkaan (ota) vaimoasi (mukaan). Häntä kohtaa sama (rangaistus) kuin heitä. Heidän (rankaisemisensa) hetkeksi on määrätty aamu. Eikö aamu ole jo lähellä?”
 
11:82 Kun sitten määräsimme (rangaistuksen), Me käänsimme tuon kaupungin ylösalaisin ja annoimme sen päälle sataa taukoamatta (kerros kerrokselta) kiviä ja poltettuja savipaakkuja,
 
11:83 jotka oli merkitty Herrasi luona. Tällainen (kivitysrangaistus) ei ole (nytkään) väärintekijöistä kaukana.
 
11:84 Ja (Me lähetimme) midianilaisten luo heidän veljensä Shuʿaybin. Hän sanoi: ”Kansani, palvokaa Allahia. Hänen lisäkseen teillä ei ole ketään muuta jumalaa. Älkää vähentäkö mitatessa ja punnitessa. Minä huomaan, että olette nyt vauraita, mutta pelkään teidän puolestanne sen päivän piinaa, joka on (teille) koittamassa.
11:85 Kansani, täyttäkää aina mitat ja painot oikeudenmukaisesti älkääkä antako ihmisille heidän tavaroitaan vajaamittaisina. Älkää kierrelkö maata pahantekijöinä levittämässä tuhoa.
 
11:86 Mitä jää yli Allahin antamasta, on (se) teille parempi, jos uskotte. En minä ole teidän vartijanne.”
 
11:87 He sanoivat: ”Shuʿayb, käskeekö sinun rukouksesi, että me hylkäisimme nämä (jumalat), joita isämme ovat palvoneet, ja lakkaisimme tekemästä omaisuudellamme, mitä haluamme? Sinä taidat olla (ainut) sävyisä ja oikeaan johdettu (ihminen).”
 
11:88 (Shuʿayb, rauha hänelle) sanoi: ”Kansani, sanokaahan, jos minä nojaan selkeään todisteeseen Herraltani ja Hän on (myös) suonut minulle parhaan elannon (mitä syytä minulla olisi olla levittämättä totuutta)? En minä halua seurata teitä ja alkaa tehdä (totuuden vastaisesti) sellaista, mistä minä teitä kiellän. Minä haluan vain saada teidät parantamaan tapanne voimavarojeni mukaan, ja minun voimavarani riippuvat yksin Allahin (avusta). Yksin Häneen minä turvaudun, ja yksin Hänen puoleensa minä käännyn.
 
11:89 Ja kansani, älkää antako vihamielisyytenne ja vastustuksenne minua kohtaan kiihdyttää teitä siihen pisteeseen, että teitä (sen vuoksi) kohtaa rangaistus, kuten (se) kohtasi Nuhin (Nooan), Hudin ja Salihin kansoja. Lutin (Lootin) kansan (aikakaan) ei ole teistä vielä kaukana.
11:90 Anokaa anteeksiantoa Herraltanne ja katukaa sitten Hänen edessään (vilpittömin sydämin). Herrani on epäilemättä äärimmäisen armollinen, rakastava.”
 
11:91 He sanoivat: ”Shuʿayb, me emme ymmärrä suurinta osaa siitä, mitä sanot, ja me tunnemme sinut yhteisömme heikkona jäsenenä. Ellei sukuasi olisi, me kivittäisimme sinut. (Me otamme tämän huomioon, sillä ilman sitä) sinä olet silmissämme kunniaton.”
 
11:92 (Shuʿayb, rauha hänelle) sanoi: ”Kansani, onko sukuni mielestänne suuremman kunnioituksen arvoinen kuin Allah? On (kuin) te olisitte heittäneet Hänet selkänne taakse. (Kaikki) teidän tekonne ovat epäilemättä Herrani vallassa.
 
11:93 Kansani, tehkää, mitä voitte, ja minä teen oman työni. Kohta te saatte tietää, ketä kohtaa nöyryyttävä rangaistus ja kuka on valehtelija. Odottakaa, ja minä odotan kanssanne.”
 
11:94 Kun annoimme käskyn (rangaistuksesta), Me pelastimme armossamme Shuʿaybin (rauha hänelle) ja hänen kanssaan uskovat. Väärintekijät otti valtaansa kauhistuttava huuto. Aamun koittaessa he maata retkottivat taloissaan (kuolleina),
11:95 ikään kuin he eivät olisi niissä koskaan asuneetkaan. Kuulkaa! Midianin (kansa) tuhoutui kuten Thamudin (kansa).
 
11:96 Ja Me lähetimme (myös) Musan (Mooseksen, rauha hänelle) merkkiemme ja selkeän todisteen kanssa,
 
11:97 Faraon ja tämän päälliköiden luo. (Kansan) päälliköt tottelivat Faraon määräyksiä, vaikka Faraon määräykset eivät kunnollisia olleetkaan.
 
11:98 Ylösnousemuksen päivänä hän tulee johtamaan kansaansa ja saattamaan heidät lopulta alas Helvetin tuleen. Sinne onkin viheliäistä tulla ohjatuksi sisään.
 
11:99 Heitä seuraa kirous (niin) tässä maailmassa kuin ylösnousemuksen päivänäkin. Mikä paha lahja heille onkaan annettu!
11:100 (Kunnioitettu Sanansaattaja,) nämä ovat sinulle kertomiamme tarinoita kaupungeista, joista jotkut ovat yhä jäljellä kun taas (toiset) ovat kadonneet.
 
11:101 Emme Me tehneet heille vääryyttä, vaan he tekivät (itse) vääryyttä itselleen. Eivät heidän valheelliset jumalansa, joita he Allahin sijasta palvoivat, hyödyttäneet heitä, kun Herrasi määräsi (rangaistuksen). Nuo (jumalat) kykenivät vain edistämään heidän tuhoutumistaan ja rappiotaan.
 
11:102 Näin Herrasi pitää otteessaan, kun Hän ottaa kaupungit valtaansa niiden (muututtua) julmiksi. Hänen otteensa on epäilemättä kivulias (ja) rautainen.
 
11:103 Nämä (tapaukset) toimivat varoittavana esimerkkinä sille, joka pelkää rangaistusta tuonpuoleisessa. Tämä (ylösnousemuksen päivä) on se päivä, jota varten kaikki ihmiset kootaan yhteen ja jolloin kaikki tuodaan paikalle.
 
11:104 Emmekä Me lykkää sitä kuin määrätyn ajan (joka on jo säädetty).
11:105 Kun tuo päivä koittaa, kukaan ei voi puhua ilman Hänen lupaansa. Silloin jotkut ovat epäonnisia ja jotkut onnekkaita.
 
11:106 Ne, jotka ovat epäonnisia, (syöstään) Helvettiin. Heidän osanaan on huutaa ja valittaa siellä.
 
11:107 He pysyvät siellä ikuisesti niin kauan kuin taivas ja maa (jotka silloin ovat olemassa) kestävät, paitsi jos Herrasi toisin haluaa. Herrasi tekee epäilemättä mitä haluaa.
 
11:108 Mutta ne, jotka ovat onnekkaita, ovat Paratiisissa. He saavat asua siellä ikuisesti niin kauan kuin taivas ja maa (jotka tuolloin ovat olemassa) kestävät, paitsi jos Herrasi toisin haluaa. Se on lahja, jolla ei ole loppua.
 
11:109 (Kuuntelija,) älköön sinulla olko pienintäkään epäselvyyttä koskien niitä, joita he palvovat. Heidän palvontansa ei (perustu todisteeseen tai oivalluskykyyn), vaan he (palvovat ainoastaan) kuten heidän isänsä ovat ennen heitä palvoneet. Me annamme heille varmasti täyden osuuden heidän (rangaistuksestaan) eikä siitä vähennetä mitään.
11:110 Ja Me annoimme Musalle (Moosekselle, rauha hänelle) Kirjan. Sitten siitä alettiin kiistellä. Ellei Herrasi olisi jo aikaisemmin antanut määräystä, olisi heidän välillään jo varmasti tuomittu. Tätä (Koraania) koskien he ovat epäilemättä vajonneet ahdistavaan epäilykseen.
 
11:111 Herrasi antaa varmasti heille kaikille täyden korvauksen heidän teoistaan. Hän on täysin tietoinen kaikesta, mitä he tekevät.
 
11:112 Pysy siis vakaana kuten sinua on käsketty. Myös sen, joka on kanssasi kääntynyt (Allahin puoleen, tulee pysyä lujana. Ihmiset,) älkää kapinoiko. Hän näkee hyvin, mitä teettekin.
 
11:113 Älkääkä tukeutuko sellaisiin, jotka tekevät vääryyttä, ettei (Helvetin) tuli teitä koskettaisi. Teillä ei tule olemaan ketään muuta auttajaa kuin Allah, eikä teitä sitten (edes) auteta.
 
11:114 Pidä rukouksesi päivän molemmin puolin ja alkuyön hetkinä. Hyvät teot pyyhkivät epäilemättä pahat pois. Tämä on neuvo niille, jotka ottavat vaarin.
11:115 Ole kärsivällinen; Allah ei anna hyväntekijöiden palkkion valua hukkaan.
 
11:116 Miksi teitä edeltäneiden yhteisöjen keskuudessa oli vain muutamia suoraselkäisiä ja viisaita ihmisiä, jotka estivät lietsomasta epäjärjestystä maan päällä? Heidät Me vapautimme. Väärintekijät seurasivat vain nautintojen (tietä), jolle he olivat juuttuneet. He olivat (piintyneitä) pahantekijöitä.
 
11:117 Ei Herrasi ole sellainen, että Hän tuhoaisi kaupunkeja epäoikeudenmukaisesti, jos niiden asukkaat ovat hyväntekijöitä.
 
11:118 Jos Herrasi olisi halunnut, olisi Hän tehnyt ihmiskunnasta yhden yhteisön (umma). (Mutta Hän ei tehnyt näin väkipakolla, vaan antoi kaikille vapauden valita uskontonsa. Nyt) heillä on sitten erilaisia näkemyksiä,
 
11:119 paitsi jos Herrasi on ollut jollekulle armollinen; heidät on luotu vain tätä varten. Herrasi sanat ovat käyneet toteen: ”Minä tulen täyttämään Helvetin kaikilla (valehtelevilla) jinneillä ja ihmisillä.”
11:120 Me kerromme sinulle kaikki kertomukset sanansaattajista ja näin vahvistamme sinun (tahratonta) sydäntäsi. Tässä (suurassa) olet saanut totuuden ja neuvon sekä varoittavan esimerkin (ja muistutuksen) uskoville.
 
11:121 Sano niille, jotka eivät usko: ”Toimikaa te tilanteenne mukaan, ja me toimimme (asemamme mukaan).
 
11:122 Odottakaa, ja me odotamme (myös).”
 
11:123 (Kaikki) kätketty taivaissa ja maassa kuuluu Allahille, ja jokainen teko palautuu Hänen luokseen. Palvokaa siis Häntä ja turvautukaa Häneen. Ei teidän Herranne ole tietämätön teidän kenenkään teoista.
 

 

Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeudet © 2018 Minhaj-ul-International:lla
(Mitään osaa ja tämän sivun sisällön voi kopioida, tallentaa, julkaistu, jäljentää ja/tai käyttää missään muodossa ilman lupaa Minhaj- ul-Quran International. Katso lisätietoja.)