Pyhä Koraani

Suurat

47.

Muhammadin Suura

 

(Suurat Muhammad)

 

Allahin, rajattoman myötätuntoisen, aina armollisen nimeen

47:1 Jotka eivät usko ja estävät (toisia kulkemasta) Allahin tietä, heidän tekojensa Allah antaa valua hukkaan (tuonpuoleisessa odottavaa palkkiota ajatellen).
 
47:2 Jotka taas uskovat, tekevät hyviä tekoja ja uskovat Kirjaan, joka on lähetetty Muhammadille (siunaus ja rauha hänelle) ja on totuus heidän Herraltaan, heidän syntinsä Allah pyyhkii pois heidän (tekojensa kirjasta) ja parantaa heidän tilannettaan.
 
47:3 Näin on, koska uskottomat seuraavat valhetta, ja uskovat seuraavat Herransa (lähettämää) totuutta. Näin Allah selittää ihmisille heidän tilanteensa.
 
47:4 Kun kohtaatte (hyökkäykseen käyvät) uskottomat (sotatantereella), katkaiskaa heidän kaulansa (koska he ovat tappaneet ihmisiä silmittömästi ja tuhonneet rauhan epäjärjestystä lietsomalla), kunnes olette tappaneet heistä monet (taistelun aikana). Sitokaa sitten (loput) tiukasti (vangeiksi). Sen jälkeen (voitte päästää) heidät suosionosoituksena (menemään ilman lunnaita) tai (vapauttaa heidät) lunnaita vastaan, kunnes sotaa (lietsova vastapuolen armeija) laskee aseensa (eli julistaa rauhan). Näin on (määrätty). Jos Allah olisi halunnut, olisi Hän kostanut heille (ilman taistelua. Hän ei kuitenkaan tehnyt niin) voidakseen koetella teistä joitakuita toisten kautta. Mitä tulee niihin, jotka saavat surmansa Allahin tiellä, heidän tekojensa Hän ei anna valua hukkaan.
47:5 Hän johtaa heidät kohta suoralle tielle (kohti Paratiisia) ja parantaa heidän olojaan (tuonpuoleisessa).
 
47:6 (Lopulta) Hän antaa heidän astua Paratiisiin, josta Hän on (jo aiemmin) heille kertonut.
 
47:7 Uskovat! Jos te autatte Allahin (uskontoa [din]), auttaa Hän teitä ja tekee askeleenne vakaiksi.
 
47:8 Niitä, jotka eivät usko, odottaa perikato. (Allah) on antanut heidän tekojensa valua hukkaan,
 
47:9 sillä he inhoavat (Kirjaa), jonka Allah on lähettänyt. Niin Hän on antanut heidät tekojensa muuttua hyödyttömiksi.
47:10 Eivätkö he ole matkanneet maan päällä ja nähneet, miten on käynyt niille, jotka olivat heitä ennen? Allah on tuhonnut heidät täysin. Uskottomia odottaa joukko samanlaisia vastoinkäymisiä,
 
47:11 sillä Allah suojelee ja auttaa niitä, jotka uskovat. Uskottomilla ei ole ketään suojelijaa tai auttajaa.
 
47:12 Allah antaa niiden, jotka uskovat ja tekevät hyviä tekoja, käydä puutarhoihin, joiden alta purot virtaavat. Niiden sijana, jotka eivät usko ja jotka nauttivat (maailmasta) ja syövät kuin karja(eläimet), on Helvetti.
 
47:13 (Rakastettu,) kuinka monia sellaisia kaupunkeja olikaan, joiden asukkaat olivat mahtavampia (eli heillä oli enemmän vaurautta ja valtaa) kuin sinun kaupunkisi (eli Mekka), jonka (valtaa käyttävät johtajat) ovat (pakottaneet sinut jättämään kotiseutusi ja) ajaneet sinut pois. Nekin Me olemme tuhonneet. Ei heillä ollut ketään auttajaa (joka olisi heidät voinut pelastaa).
 
47:14 Onko se, joka (tukeutuu) selkeään todisteeseen Herraltaan, niin kuin se, jonka pahat teot on hänestä saatu näyttämään houkuttelevilta ja joka seuraa itsekkäitä halujaan?
47:15 Sitä Paratiisia, joka on luvattu hyveellisille, luonnehtii se, että siellä on vesivirtoja, joiden (maku tai väri) ei koskaan pilaannu. (Siellä on myös) maitovirtoja, joiden maku ei koskaan muutu, (puhtaita) viinivirtoja, joista juojat saavat täyden nautinnon, ja kirkkaita hunajavirtoja. Siellä on heille kaikenlaisia hedelmiä ja (kaikkinainen) anteeksianto heidän Herraltaan. (Ovatko nämä hyveelliset) kuin ne, jotka saavat pysyä ikuisesti Helvetissä ja joille juotetaan kiehuvaa vettä niin, että se repii heidän sisuksensa riekaleiksi?
 
47:16 Heidän joukossaan on myös niitä, jotka kyllä kuuntelevat (mutta eivät pistä siihen sydäntään eivätkä keskity), niin että kun he lähtevät luotasi ja menevät (ulos), he joutuvat kysymään niiltä, joille on annettu (hyödyllistä) tietoa: ”Mitä hän (eli Allahin Sanansaattaja, siunaus ja rauha hänelle) äsken sanoi?” He ovat niitä, joiden sydämeen Allah on painanut sinetin. He seuraavat omia mielihalujaan,
 
47:17 kun taas niiden kohdalla, jotka ovat löytäneet johdatuksen, Allah lisää heidän johdatustaan ja suo heille jumalanpelon aseman.
 
47:18 Odottavatko (kieltäjät) vain, että ylösnousemuksen hetki koittaisi heille äkisti? Sen merkit ovat tosiaan jo (lähellä). Miten heidän neuvomisensa voi heitä (silloin hyödyttää), kun ylösnousemuksen hetki (toden teolla) koittaa?
 
47:19 Tiedä, ettei ole muuta jumalaa kuin Allah. Pyydä anteeksiantoa (osoittaaksesi olevasi Hänen palvelijansa ja opettaaksesi uskovien yhteisöä [umma]), jottei vain mitään arvotonta (eli korkealle asemallesi sopimatonta) tapahtuisi.1 Pyydä anteeksiantoa myös uskoville miehille ja naisille (eli puhu heidän puolestaan, sillä tämä on heidän anteeksiantonsa edellytys. Ihmiset!) Allah tietää (kaiken siitä,) missä te (maailmassa) kuljette ja mihin te (tuonpuoleisessa) päädytte.
47:20 Uskovat kyselevät, miksi (itsepuolustukseksi käytävän sodan sallimista koskien) ei lähetetä mitään suuraa? Kun selkeä suura sitten lähetetään ja (puolustus)sota mainitaan siinä (suoraan), sinä saat huomata niiden, joiden sydämessä on (tekopyhyyden) tauti (ja jotka eivät halua sinun ja muslimien olevan turvassa), katsovan sinua aivan kuin se, jonka kuoleman tajuttomuus ottaa valtaansa. Voi heitä!
 
47:21 Tottelevaisuus ja kelvollinen puhe (olisi ollut heille parempi). Kun käsky taistella vahvistettiin, olisi heille ollut parempi, jos he olisivat olleet vilpittömiä Allahia kohtaan (tottelevaisuudessaan ja omistautuneisuudessaan).
 
47:22 Joten (teeskentelijät,) jos te (väistätte taistelemisen, pakenette ja) hankitte valtaa, teidän odotetaan vain levittävän turmelusta maassa ja rikkovan ne sukulaisuussiteet (jotka Allah ja Hänen sanansaattajansa, siunaus ja rauha hänelle, ovat määränneet rakkaudella ylläpidettäviksi).
 
47:23 He ovat niitä, jotka Allah on kironnut, joiden (korvat) Hän on tehnyt kuuroiksi ja joiden silmät Hän on sokaissut.
 
47:24 Eivätkö he pohdiskele Koraania vai onko heidän sydämessään lukko?
47:25 Jotka ovat kääntäneet selkänsä ja palanneet takaisin (epäuskoon) sen jälkeen, kun johdatus on tullut heille selväksi, heidän (epäuskoon palaamisensa) on Saatana saanut (petoksen kautta) näyttämään heistä houkuttelevalta, ja hän on antanut heille toivon pitkästä elämästä (maailmassa).
 
47:26 Näin on, koska he sanoivat niille, jotka inhoavat Allahin lähettämää Kirjaa: ”Me seuraamme sinua tietyissä asioissa.” Allah tuntee parhaiten heidän salaisen neuvonpitonsa.
 
47:27 Millainen tulee olemaan (heidän hätänsä, kun) enkelit ottavat heidän sielunsa lyöden heitä kasvoihin ja selkään?
 
47:28 Näin on, koska he ovat seuranneet (tietä), joka ei miellytä Allahia, ja inhonneet Hänen tyytyväisyyttään. Hän on antanut heidän (kaikkien) tekojensa valua hukkaan.
 
47:29 Vai kuvittelevatko ne, joiden sydämessä on (teeskentelyn) tauti, että Allah ei koskaan paljasta heidän pahansuopuuttaan ja vihamielisyyttään?
47:30 Jos haluaisimme, Me osoittaisimme sinulle (teeskentelijät niin), että sinä voisit tunnistaa heidät heidän kasvonpiirteistään. (Vastaavasti) sinä voisit tunnistaa heidät puhetyylistä. Allah tuntee (hyvin) teidän kaikki tekonne.
 
47:31 Me tulemme varmasti koettelemaan teitä niin kauan, kunnes tuomme esiin teistä ne, jotka taistelevat (vankkumattomina) ja ovat kärsivällisiä, ja paljastamme (salaiset) tiedot (tekopyhästä pelkuruudesta).
 
47:32 Ne, jotka eivät ole uskoneet vaan ovat estäneet (ihmisiä kulkemasta) Allahin tietä, vastustaneet Sanansaattajaa (siunaus ja rauha hänelle, ja valinneet eri tien kuin hän) sen jälkeen kun johdatus (eli tieto Sanansaattajan, siunaus ja rauha hänelle, kunniasta) oli tullut heille selväksi, eivät voi milloinkaan Allahia vahingoittaa (eli vähentää Sanansaattajan, siunaus ja rauha hänelle, arvoa ja asemaa).3 Allah antaa heidän (kaikkien) tekojensa valua hukkaan (sillä he ovat vastustaneet Sanansaattajaa, siunaus ja rauha hänelle).
 
47:33 Uskovat! Totelkaa Allahia ja totelkaa Sanansaattajaa (siunaus ja rauha hänelle). Älkää antako tekojenne mennä hukkaan.
 
47:34 Allah ei koskaan anna anteeksi niille, jotka eivät uskoneet vaan estivät (ihmisiä kulkemasta) Allahin tietä ja kuolivat uskottomina.
47:35 (Uskovat!) Älkää menettäkö rohkeuttanne älkääkä anelko rauhaa (kimppuunne käyviltä uskottomilta osoituksena heikkoudestanne). Te kyllä voitatte. Allah on teidän kanssanne, eikä Hän milloinkaan vähennä teidän teoistanne (annettavaa palkkiota).
 
47:36 Elämä maailmassa on vain leikkiä ja näytöstä. Mutta jos te uskotte ja omaksutte jumalanpelon, palkitsee Hän teidän (tekonne täysmittaisina) eikä pyydä teiltä teidän omaisuuttanne.
 
47:37 Jos Hän pyytäisi teiltä tätä omaisuutta ja tekisi teistä siten köyhiä, teidän (sydämenne) ahdistuisi ja teistä tulisi saitoja. (Tällä tavoin) hän paljastaa teidän (sisäisen) ruosteenne (joka on syntynyt maallisten päämäärien tavoittelusta).
 
47:38 Pitäkää mielessä, että te olette niitä, jotka kutsutaan kuluttamaan omaisuuttaan Allahin tiellä, mutta jotkut teistä ovat kitsaita. Se, joka on kitsas, on kitsas vain itseään kohtaan. Allah on riippumaton kaikista muista, mutta te (kaikki) olette (Hänestä) riippuvaisia. Jos te käännytte pois (jumalallisesta määräyksestä), Hän tuo tilallenne toisen kansan, joka ei ole niin kuin te.
 1 Vaikka teko olisi itsessään islamilaisen lain mukainen ja erinomainen, on sinun asemasi niin korkea ja ylevä, että se saa monet hurskaatkin teot näyttämään vähäpätöisiltä kunniaasi nähden.


1 Vaikka teko olisi itsessään islamilaisen lain mukainen ja erinomainen, on sinun asemasi niin korkea ja ylevä, että se saa monet hurskaatkin teot näyttämään vähäpätöisiltä kunniaasi nähden.


3 Johtavien koraaninselittäjien (ks. Tafsir al-Tabari, Tafsir al-Baydawi, Ruh al-Maʿani, Ruh al-Bayan, al-Jumal, al-Bahr al-Madid jne.) mukaan esimerkkejä tällaisesta ilmaisutavasta on pyhässä Koraanissa useita. Yksi niistä löytyy Lehmän suuran säkeestä yhdeksän (2:9; yukhadiʿuna’llaha wa’lladhina amanu). Tässä tapauksessa yakhdiʿuna’llaha (he haluavat pettää Allahia) merkitsee yakhdiʿuna rasula’llaha (he haluavat pettää Allahin sanansaattajaa, siunaus ja rauha hänelle).


 

Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeudet © 2018 Minhaj-ul-International:lla
(Mitään osaa ja tämän sivun sisällön voi kopioida, tallentaa, julkaistu, jäljentää ja/tai käyttää missään muodossa ilman lupaa Minhaj- ul-Quran International. Katso lisätietoja.)