Pyhä Koraani

Suurat

53.

Tähden Suura

 

(Suurat An-Najm)

 

Allahin, rajattoman myötätuntoisen, aina armollisen nimeen

53:1 Kautta loistavan tähden (eli Muhammadin, siunaus ja rauha hänelle), kun hän (taivasmatkan yönä kulki ylös ja) laskeutui (takaisin silmänräpäyksessä).
 
53:2 Teitä seurallaan siunaava (Sanansaattaja, siunaus ja rauha hänelle, joka on tehnyt teistä kumppaneitaan,) ei ole (koskaan) eksynyt tai harhaantunut oikealta tieltä.
 
53:3 Ei hän puhu mielihalunsa mukaan.
 
53:4 Hänen puheensa on alusta loppuun ilmoitusta, jota hänelle lähetetään.
53:5 (Täydellisen) tiedon on hänelle suonut (suoraan) äärimmäisen väkevä (Herra),
 
53:6 joka on absoluuttinen kauneus. Sitten tuo (kauneuden loisto) halusi näyttäytyä,
 
53:7 ja hän (eli Muhammad, siunaus ja rauha hänelle) oli (taivasmatkan yönä luodun maailman) kaukaisimmassa horisontissa (eli maailmankaikkeuden kauimmaisella rajalla).
 
53:8 Sitten Hän, (kunnian Herra,) tuli lähemmäs (rakastettuaan Muhammadia, siunaus ja rauha hänelle) ja yhä lähemmäs.1
 
53:9 Sitten (totuuden manifestoitumisen ja kunnioitetun rakastetun, siunaus ja rauha hänelle, välille) jäi (vain) kahden jousenmitan etäisyys, tai (läheisyyden kasvaessa) sitäkin vähemmän.
53:10 Silloin, (läheisyyden ja rakastavaisten kohtaamisen asemassa) Hän ilmoitti (rakastetulle) palvelijalleen, mitä ilmoitti.
 
53:11 (Hänen) sydämensä ei kiistänyt sitä, mitä (hänen) silmänsä näkivät.
 
53:12 Kiistelettekö te hänen kanssaan siitä, mitä hän näki?
 
53:13 Hän näki tämän (eli Allahin suoraan) toisen kerran, (ja te väitätte hänen nähneen tämän vain kerran)3.
 
53:14 kaukaisimman lootuspuun (sidrat al-muntaha) luona,
53:15 jonka lähellä on ikuinen Paratiisi (jannat al-maʾwa).
 
53:16 Kun (myös kaukaisimman) lootuspuun (al-sidra) ympäröivät jumalalliset manifestaatiot (eli loistavat ilmentymät), jotka peittivät sen,5
 
53:17 hänen katseensa ei kääntynyt muualle eikä ylittänyt rajaa. (Se pysyi vakaana siinä, mitä hänen tuli katsoa.)
 
53:18 Hän näki Herransa suurimmat merkit (taivasmatkan yönä).
 
53:19 Oletteko pohtineet Allatia ja al-ʿUzzaa (jumalattaria),
53:20 ja niiden lisäksi kolmatta (jumalatarta) Manatia? (Oletteko tehneet heistä Allahin tyttäriä?)
 
53:21 (Monien jumalien palvojat!) Ovatko pojat teitä varten ja tyttäret Häntä varten?
 
53:22 (Jos näkemyksenne on oikea,) on tällainen jako huutava vääryys.
 
53:23 Mutta (totuus on se, että) nämä (jumalankuvat) ovat vain nimiä, joita te ja isänne olette keksineet. Ei Allah ole lähettänyt niille mitään valtuutusta. He seuraavat vain kuvitelmiaan ja itsekkäitä halujaan, vaikka heidän luokseen on jo saapunut johdatus heidän Herraltaan.
 
53:24 Onko ihmisellä ulottuvillaan (kaikki), mitä hän toivoo?
53:25 Allah on tuonpuoleisen ja tämän maailman valtias.
 
53:26 Kuinka monta enkeliä taivaissa on, (joita uskottomat ja monijumalaiset palvovat ja joiden he toivovat puhuvan puolestaan,) mutta joiden väliintulo ei hyödytä mitään, ellei Allah anna lupaa sille, kenelle tahtoo ja haluaa.
 
53:27 Ne, jotka eivät usko tuonpuoleiseen, antavat enkeleille naisten nimiä,
 
53:28 vaikka he eivät siitä mitään tiedä. He vain seuraavat olettamuksia. Eivät olettamukset auta varmuutta vastaan.
 
53:29 Käänny pois hänestä, joka kääntyy pois muistamasta Meitä eikä tavoittele muuta kuin maallista elämää;
53:30 siihen heidän tietonsa rajoittuu. Herrasi tietää parhaiten, kuka on Hänen tieltään eksynyt, ja Hän tietää parhaiten, kuka on saanut johdatuksen.
 
53:31 Allahille kuuluu kaikki, mitä on taivaissa ja mitä on maassa, jotta Hän voisi antaa rangaistuksen niille, jotka ovat tehneet pahoja tekoja, ja palkita komeasti ne, jotka ovat tehneet hyviä tekoja.
 
53:32 Jotka välttävät suuria syntejä ja moraalittomuutta, vaikka he saattavatkin hairahtua vähäpätöisiin synteihin (ja livetä) – Herrasi anteeksianto on avara. Hän tuntee teidät parhaiten, kun Hän panee elämänne ja kasvunne maasta alulle ja kun olette sikiöinä äitinne kohdussa. Älkää siis koskaan pitäkö itseänne puhtaina ja tahrattomina. Hän tietää parhaiten, kuka on (todellisuudessa) hyveellinen.
 
53:33 Oletko nähnyt sen, joka on kääntynyt pois (totuudesta)?
 
53:34 Hän antoi vain vähän (omaisuutta Allahin tiellä) ja pidätteli (sitten kättään).
53:35 Onko hänellä tietoa kätketystä, jonka hän näkisi?
 
53:36 Eikö häntä ole valistettu niistä (asioista), jotka on (mainittu) Musan (Mooseksen) kirjoituksissa
 
53:37 ja Ibrahimin (Abrahamin kirjoituksissa – hänen,) joka toteutti täydellisesti (jokaisen Allahin määräyksen):
 
53:38 yksikään raskautettu ei tule kantamaan toisen (synti)taakkaa,
 
53:39 ja ihminen saa (oikeudenmukaisesti) sen, minkä eteen hän on ponnistellut. (Mitä tulee Allahin avokätisyyteen, sitä ei voi kukaan hallita. Allah suo niin paljon kuin Hän tahtoo ja haluaa.)
53:40 Kaikki hänen ponnistelunsa tehdään kohta näkyviksi (eli paljastetaan).
 
53:41 Sitten hänelle annetaan täysi hyvitys (kaikista ponnisteluista).
 
53:42 (Kaikkien) on (lopulta) tultava Herrasi luo.
 
53:43 Hän (antaa ilon ja) saa nauramaan ja (antaa murheen ja) saa itkemään,
 
53:44 ja Hän antaa kuoleman ja elämän
53:45 ja Hän on luonut sukupuolet, miehen ja naisen,
 
53:46 (siemen)pisarasta, kun se vuodatetaan (äidin kohtuun),
 
53:47 ja henkiin herättäminen uudelleen (kuoleman jälkeen) on yksin Hänen asiansa,
 
53:48 ja Hän tekee rikkaaksi (antamalla tarpeen mukaan) ja täyttää aarrekammiot (antamalla enemmän kuin tarve on),
 
53:49 ja Hän on (tietämättömyyden päivinä palvotun) Siriuksen Herra,
53:50 ja Hän tuhosi ensimmäisen Aadin (kansan)
 
53:51 sekä Thamudin (kansan) eikä jättänyt jäljelle (ketään heistä).
 
53:52 Sitä ennen (Hän tuhosi myös) Nuhin (Nooan) kansan. He olivat kaikkein viheliäisimpiä ja tottelemattomimpia.
 
53:53 Ja Hän (nosti Lutin [Lootin] kansan) ylösalaisin käännetyt kaupungit (ilmaan ja) paiskasi ne alas.
 
53:54 Sitten Hän peitti, minkä peitti (eli antoi kivien sataa niiden päälle).
53:55 Joten, (ihminen,) mitä Herrasi siunauksista sinä epäilet?
 
53:56 (Myös) tämä (kunnioitettu Sanansaattaja, siunaus ja rauha hänelle) on varoittaja, kuten aikaisemmatkin varoittajat.
 
53:57 (Ylösnousemuksen hetki) on jo lähellä.
 
53:58 Kukaan muu kuin Allah ei voi tuoda sitä esiin (ja saada tapahtumaan).
 
53:59 Ihmettelettekö te tätä ilmoitusta?
53:60 Nauratteko te ettekä itke,
 
53:61 vaikka olette (välinpitämättömyyden) leikin pauloissa?
 
53:62 Kumartukaa maahan Allahin edessä ja palvokaa (Häntä)!
 1 Imam al-Bukhari siteeraa al-Jamiʿ al-Sahihissa tätä Anasin välittämää merkitystä. Samaa mieltä ovat myös ʿAbd Allah ibn ʿAbbas, Imam Hasan al-Basri, Imam Jaʿfar al-Sadiq, Muhammad ibn Kaʿb al-Qurazi ja muut johtavat koraaninselittäjät.


1 Imam al-Bukhari siteeraa al-Jamiʿ al-Sahihissa tätä Anasin välittämää merkitystä. Samaa mieltä ovat myös ʿAbd Allah ibn ʿAbbas, Imam Hasan al-Basri, Imam Jaʿfar al-Sadiq, Muhammad ibn Kaʿb al-Qurazi ja muut johtavat koraaninselittäjät.


3 Tämä merkitys perustuu Ibn ʿAbbasin, Abu Dharr al-Ghifarin, ʿIkriman, Imam Hasan al-Basrin, Muhammad ibn Kaʿb al-Qurazin, Abu’l-ʿAliyyat al-Riyahin, ʿAta ibn Abi Riyahin, Kaʿb al-Ahbarin, Imam Ahmad ibn Hanbalin, Imam Abu’l-Hasan al-Ashʿarin sekä muiden arvovaltaisten auktoriteettien sanoihin.


1 Imam al-Bukhari siteeraa al-Jamiʿ al-Sahihissa tätä Anasin välittämää merkitystä. Samaa mieltä ovat myös ʿAbd Allah ibn ʿAbbas, Imam Hasan al-Basri, Imam Jaʿfar al-Sadiq, Muhammad ibn Kaʿb al-Qurazi ja muut johtavat koraaninselittäjät.


3 Tämä merkitys perustuu Ibn ʿAbbasin, Abu Dharr al-Ghifarin, ʿIkriman, Imam Hasan al-Basrin, Muhammad ibn Kaʿb al-Qurazin, Abu’l-ʿAliyyat al-Riyahin, ʿAta ibn Abi Riyahin, Kaʿb al-Ahbarin, Imam Ahmad ibn Hanbalin, Imam Abu’l-Hasan al-Ashʿarin sekä muiden arvovaltaisten auktoriteettien sanoihin.


5 Tämä merkitys perustuu Imam Hasan al-Basrin (olkoon Allah häneen tyytyväinen) ja muiden johtavien auktoriteettien sanoihin.


 

Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeudet © 2018 Minhaj-ul-International:lla
(Mitään osaa ja tämän sivun sisällön voi kopioida, tallentaa, julkaistu, jäljentää ja/tai käyttää missään muodossa ilman lupaa Minhaj- ul-Quran International. Katso lisätietoja.)