Pyhä Koraani

Suurat

39.

Joukkojen Suura

 

(Suurat Az-Zumar)

 

Allahin, rajattoman myötätuntoisen, aina armollisen nimeen

39:1 Allah, mahtava ja viisas, on lähettänyt tämän Kirjan.
 
39:2 Me olemme lähettäneet tämän Kirjan sinulle totuuden kera. Palvo Allahia vain Hänen itsensä vuoksi Hänelle vilpittömästi omistautuen.
 
39:3 (Sano ihmisille:) ”Kuulkaa! Tottelevaisuus ja palvonta kuuluvat yksin Allahille.” (Uskottomat,) jotka ovat ottaneet (jumalankuvia) ystävikseen Allahin sijasta, sanovat (oikeuttaakseen valheellisen palvontansa): ”Me palvomme niitä vain, jotta ne veisivät meidät lähemmäs Allahia.” Allah tuomitsee heidän välillään asiat, joista he ovat erimielisiä. Ei Allah johdata sitä, joka valehtelee ja on kiittämätön.
 
39:4 Jos Allah olisi halunnut ottaa (itselleen) lapsia, olisi hän voinut valita luomiensa joukosta, kenet tahtoo. Hän on puhdas! Hän on Allah, joka on yksi ja jonka vallassa kaikki on.
39:5 Hän on luonut taivaat ja maan täydellisen suunnitelman mukaisesti. Hän käärii päivän yöhön ja yön päivään. Hän on alistanut auringon ja kuun seuraamaan (järjestystä). Kaikki (tähdet ja planeetat) kulkevat (kiertoradoillaan) säädettyyn määräaikaan saakka. Varokaa! Hän hallitsee (koko järjestelmää) ja on rajattoman anteeksiantava.
 
39:6 Hän on luonut teidät kaikki yhdestä elävästä solusta ja siitä samanlaisen parin. Sitten Hän lähetti teille kahdeksan eläintä pareina. Hän muovaa teidät äitinne kohdussa asteittain yhdestä luomisvaiheesta toiseen ja (saattaa tämän työn päätökseen) kolminkertaisessa pimeydessä. Tämä on Allah, Herranne, jolle kaikki valtius kuuluu. Hänen lisäkseen ei ole muuta jumalaa. Mihin te vielä harhailette (tultuanne tuntemaan nämä kätketyt todellisuudet luomisesta)?
 
39:7 Jos kiellätte, on Allah teistä riippumaton. Ei Hän pidä epäuskosta (ja kiittämättömyydestä) palvelijoissaan. Jos taas kiitätte, pitää Hän siitä teissä. Ei yksikään raskautettu ota toisen taakkaa kannettavakseen. Sitten teidän on palattava Herranne luo ja Hän tekee teidät tietoisiksi siitä, mitä olette tehneet. Hän tuntee perin pohjin rintaan (kätketyt) salaisuudet.
 
39:8 Kun onnettomuus kohtaa ihmistä, kääntyy hän Herransa puoleen ja kutsuu Häntä. Kun Hän sitten antaa luotaan tälle jonkin siunauksen, unohtaa hän (vastoinkäymisensä), josta hän oli aikaisemmin rukoillut helpotusta. Hän alkaa asettaa (jumalankuvia) Allahin rinnalle johtaakseen (muutkin) harhaan Hänen tieltään. Sano: ”(Uskottomat!) Nauttikaa vain hetken aikaa epäuskostanne (maailmassa); te olette joka tapauksessa Helvetin asukkaita.”
 
39:9 Kumpi on parempi, (se, joka asettaa muita Allahin rinnalle vai se, joka uskoo ja) palvoo yön tunteina kumartuen ja seisten, pelkää tuonpuoleista ja toivoo Herransa armoa? Sano: ”Voisivatko tietävät ja tietämättömät olla samanveroisia?” Vain viisaat ottavat neuvon vastaan.
39:10 (Rakastettu,) sano (puolestani): ”Palvelijani! Te, jotka uskotte, pelätkää Jumalaa. Ne, jotka ovat hyveellisiä tässä maailmassa, saavat parhaan palkkion. Allahin maa on laaja. Kärsivälliset saavat epäilemättä palkkionsa täytenä tiliä pitämättä.”
 
39:11 Sano: ”Minut on määrätty palvomaan yksin Allahia tottelevaisuuteni ja antaumukseni Hänelle vilpittömästi omistaen.
 
39:12 Minut määrättiin (myös) olemaan ensimmäinen muslimi (Hänen luomakuntansa joukossa).”
 
39:13 Sano: ”Jos en tottelisi Herraani, sietäisi minun pelätä mahtavan päivän rangaistusta.”
 
39:14 Sano: ”Minä palvon yksin Allahia omistaen uskontoni (din) puhtaasti Hänelle.
39:15 Palvokaa te Allahin lisäksi, ketä haluatte.” Sano: ”Ne kärsivät tappion, jotka syöksevät itsensä ja perheensä turmioon ylösnousemuksen päivänä. Muistakaa, että tämä on yksiselitteinen menetys.
 
39:16 Heitä (peittävät) tulipilvet ja heidän allaan on tulilattia. Tämä on se (rangaistus), josta Allah palvelijoitaan varoittaa.” Palvelijani, pelätkää Minua.
 
39:17 Niitä, jotka pysyvät erossa jumalankuvien palvonnasta ja kääntyvät Allahin puoleen, odottaa ilouutinen. Kerro ilouutiset palvelijoilleni,
 
39:18 jotka kuuntelevat puhetta tarkkaavaisesti ja seuraavat sitä, mikä on siinä parasta. He ovat niitä, joita Allah on johdattanut. He ovat viisaita.
 
39:19 Mutta kykenetkö sinä pelastamaan sitä, jonka kohdalla määräys rangaistuksesta käy toteen ja josta on tullut Helvetin asukki (ikuisiksi ajoiksi)?
39:20 Niitä varten, jotka pelkäävät Herraansa, on (Paratiisissa) korkeita palatseja, joiden päälle on rakennettu vielä toisia. Purot virtaavat niiden alta. Tämä on Allahin lupaus, eikä Allah riko lupaustaan.
 
39:21 (Ihminen,) etkö ole nähnyt, kuinka Allah on antanut veden sataa taivaalta ja saanut sen avulla lähteet pulppuamaan? Sitten Hän nostaa sen avulla esiin monenväristä viljaa, joka kuivuu (kypsyessään). Silloin näette sen muuttuvan keltaiseksi, ja Hän tekee siitä pientä olkisilppua. Tässä on neuvo viisaille.
 
39:22 Se, jonka rinnan Allah on avannut islamille, (saavuttaa) valon Herraltaan. (Sitä vastoin) niitä odottaa turmio, joiden sydän on kovettunut (vailla) Allahin muistamisen (siunausta). He ovat selvästi eksyksissä.
 
39:23 Allah on lähettänyt kauneimman puheen Kirjana, jonka sisältämät asiat muistuttavat toisiaan (esitystyyliltään ja merkitykseltään, jonka säkeitä) toistetaan jatkuvasti ja joka nostaa pystyyn niiden ihokarvat, jotka pelkäävät Herraansa. Sitten heidän ihonsa ja sydämensä pehmenee ja (he uppoutuvat) muistamaan Allahia (itkien). Se on johdatus Allahilta. Hän opastaa sen avulla, ketä haluaa. Sillä, jonka Allah johtaa harhaan (eli jättää eksyksiin), ei ole ketään johdattajaa.
 
39:24 (Millaisessa ahdingossa onkaan) se, joka ylösnousemuksen päivänä yrittää torjua (tulen) viheliäisen piinan kasvoiltaan (kun hänen molemmat kätensä on sidottu)? Tällaisille väärintekijöille sanotaan: ”Maistakaa tekemienne pahojen tekojen seurauksia.”
39:25 Ne, jotka olivat heitä ennen, kielsivät (sanansaattajat), ja heitä kohtasi rangaistus taholta, josta he eivät sitä osanneet odottaa.
 
39:26 Allah antoi heidän maistaa häpeää ja nöyryytystä jo tämän maailman elämässä, ja rangaistus tuonpuoleisessa on sitä kaikilla mittapuilla suurempi. Kunpa he tietäisivät.
 
39:27 Me olemme esittäneet tässä Koraanissa kaikenlaisia vertauksia (saadaksemme ihmiset ymmärtämään), jotta he ottaisivat neuvon vastaan.
 
39:28 Koraani on arabiaa (joka on kielistä selkein ja kaunopuheisin, ja) jossa ei ole vähääkään kieroutta, jotta ihmisistä tulisi jumalaapelkääviä.
 
39:29 Allah on esittänyt vertauksen mies(orjasta), jonka omistavat yhdessä useat henkilöt, jotka ovat pahatapaisia ja riitelevät keskenään. (Toisaalla) on se, joka on vain yhden henkilön orja. Ovatko he olosuhteiltaan samanveroisia? (Eivät tietenkään.) Kaikki ylistys Allahilla. Mutta useimmat eivät tunne (totuutta Jumalan ykseydestä).
39:30 (Kunnioitettu rakastettu,) sinulle kuolema koittaa (vain jotta saisit sitä maistaa), mutta he kuolevat (ikuisen kuoleman. Ero näiden kahden kuoleman välillä on merkittävä.)1
 
39:31 Ei epäilystäkään, te vielä kiistelette keskenänne Herranne edessä ylösnousemuksen päivänä. (Yhdet sanovat toisille: ”Te estitte meitä käsittämästä Profeetan asemaa ja Sanansaattajan kunniaa!” Nämä vastaavat: ”Ei, vaan te itse olitte huono-onnisia ja eksyksissä.”)
 
39:32 Kuka on pahempi väärintekijä kuin se, joka sepittää Allahista valheita ja kieltää totuuden, kun se hänen luokseen saapuu? Eikö uskottomien sija ole Helvetissä?
 
39:33 Ne, jotka ovat tuoneet totuuden ja vahvistaneet sen, ovat jumalaapelkääviä.
 
39:34 Heidän Herrallaan on (hallussaan kaikki) ne (siunaukset), joita he vain haluavat. Tämä on hyveellisten palkkio.
39:35 Allah poistaa synnit, joihin he ovat syyllistyneet, ja antaa heille palkkion hyvistä teoista, joita he ovat tehneet.
 
39:36 Eikö Allah riitä (läheiselle) palvelijalleen, (kunnioitetulle Profeetalle, siunaus ja rauha hänelle)? (Uskottomat) pelottelevat sinua jumalankuvilla, (joita he) Allahin lisäksi (palvovat). Sillä, jonka Allah pitää eksyksissä (hänen kieltäydyttyään hyväksymästä totuutta), ei ole ketään johdattajaa.
 
39:37 Eikä sitä, jota Allah johdattaa, voi kukaan johtaa harhaan. Eikö Allah ole äärimmäisen mahtava, koston valtias?
 
39:38 Jos tiedustelet heiltä, kuka on luonut taivaat ja maan, vastaavat he varmasti: ”Allah.” Sano: ”Kertokaa siinä tapauksessa, pystyvätkö teidän Allahin lisäksi palvomanne jumalankuvat karkottamaan Allahin (lähettämän) onnettomuuden, jos Hän haluaa antaa onnettomuuden minua kohdata? Tai jos Hän haluaa siunata minua armollaan, voivatko nämä (jumalankuvat) torjua Hänen (lähettämänsä) armon?” Sano: ”Allah riittää minulle. Yksin Häneen luottavaiset turvaavat.”
 
39:39 Sano: ”Kansani! Toimikaa te omalla paikallanne, minä toimin (omalla paikallani). Kohta te saatte tietää (miten teidän käy)
39:40 ja kenen osana on nöyryyttävä piina. Hänen päälleen laskeutuu ikuinen rangaistus.”
 
39:41 Me olemme lähettäneet sinulle Kirjan totuuden kera (opastukseksi) ihmisille. Joka ottaa vastaan johdatuksen, ottaa sen vastaan omaksi edukseen. Joka taas eksyy, eksyy omaksi vahingokseen. Et sinä ole heistä vastuussa.
 
39:42 Allah vie ihmisten sielut kuoleman hetkellä. Niiltä, joille kuolema ei ole vielä koittanut, Hän vie (sielut) unen aikana. Hän pitää luonaan ne, joiden kuoleman Hän on säätänyt, ja toiset Hän vapauttaa määräajaksi. Tässä on merkkejä niille, jotka pohdiskelevat.
 
39:43 Eivätkö he ole tehneet (jumalankuvista) puolestapuhujiaan ilman Allahin lupaa? Sano: ”Vaikka niillä ei ole valtaa mihinkään eikä järkeä?”
 
39:44 Sano: ”(Lupa) puhua jonkun puolesta on yksin Allahin harkinnassa. (Sen Hän on varannut itseään lähimpänä oleville.) Valta taivaissa ja maassa kuuluu yksin Hänelle, ja Hänen luokseen teidät viedään takaisin.”
39:45 Kun vain Allah mainitaan, joutuvat niiden sydämet, jotka eivät usko tuonpuoleiseen, inhon valtaan. Kun sitä vastoin heidän Allahin lisäksi (palvomansa) jumalankuvat mainitaan, muuttuvat he äkkiä iloisiksi.
 
39:46 Sano: ”Allah, taivaiden ja maan luoja, joka tunnet salatun ja näkyvän! Sinä yksin ratkaiset palvelijoidesi välillä ne (asiat), joista he ovat olleet erimielisiä.”
 
39:47 Jos väärintekijät saisivat haltuunsa kaiken (vaurauden), mitä maa päällään kantaa, ja vielä saman verran lisää, he olisivat valmiit lunastamaan itsensä sillä (vapaiksi) ylösnousemuksen päivän viheliäisestä rangaistuksesta. Silti he saavat nähdä Allahin rangaistuksen, jota he eivät edes osanneet kuvitella.
 
39:48 He saavat nähdä (kaikki) pahat tekonsa, ja heidät ympäröi (piina), josta he tapasivat laskea leikkiä.
 
39:49 Kun onnettomuus kohtaa ihmistä, hän kutsuu Meitä. Mutta kun Me suomme Hänelle luotamme suosionosoituksen, hän sanoo: ”Olen saanut tämän suosionosoituksen tietoni ja suunnitelmallisuuteni (seurauksena)”, vaikka se onkin koetus. Mutta useimmat heistä eivät tiedä.
39:50 Näin puhuivat myös ne, jotka olivat heitä ennen. Mikään, mitä he ansaitsivat, ei voinut heitä hyödyttää.
 
39:51 He saivat kohdata pahat tekonsa, jotka he olivat tehneet. Myös ne, jotka tekevät vääryyttä, saavat kohta kohdata pahat tekonsa. Eivät he kykene (Allahia) estämään.
 
39:52 Eivätkö he tiedä, että Allah suo elannon runsaana, kenelle haluaa, ja niukkana (kenelle haluaa). Tässä on epäilemättä merkkejä uskoville.
 
39:53 Sano: ”Palvelijani, jotka olette tehneet vääryyttä itsellenne! Älkää lakatko toivomasta Allahin armoa. Allah antaa anteeksi kaikki synnit. Hän on epäilemättä rajattoman anteeksiantava, armollinen.”
 
39:54 Kääntykää Herranne puoleen katuen ja totelkaa Häntä ennen kuin rangaistus kohtaa teitä. Silloin teillä ei ole ketään auttajaa.
39:55 Seuratkaa parasta (Kirjaa), jonka Herranne on teille lähettänyt, ennen kuin rangaistus teitä äkisti kohtaa ettekä edes sitä tajua.
 
39:56 (Ettei) kukaan vain sanoisi: ”Voi kuinka epäonnistuin velvollisuudessani (totella) Allahia. Minä olin tosiaan yksi niistä, jotka pilkkasivat.”
 
39:57 Tai (ettei joku) sanoisi: ”Jos Allah olisi johdattanut minua, olisin minäkin ollut yksi hyveellisistä.”
 
39:58 Tai sanoisi rangaistuksen nähdessään: ”Jos saisin kerran palata maailmaan, tulisi minustakin yksi hurskaista.”
 
39:59 (Herra sanoo heille:) ”Niin, merkkimme kyllä saapuivat luoksesi, mutta sinä kielsit ne, käyttäydyit ylimielisesti etkä uskonut.”
39:60 Ylösnousemuksen päivänä sinä saat nähdä ne, jotka valehtelivat Allahista, kasvot mustina. Eikö ylimielisten sija ole Helvetissä?
 
39:61 Ne, jotka pelkäsivät Jumalaa, Allah vapauttaa antaen heidän menestyä. Paha ei heitä kosketa eikä heidän tarvitse surra.
 
39:62 Allah on kaiken luoja ja Hän vartioi kaikkea.
 
39:63 Hänen hallussaan ovat taivaiden ja maan avaimet. Ne, jotka kieltävät Allahin ilmoituksen, ovat häviäjiä.
 
39:64 Sano: ”Tietämättömät! Kehotatteko te minua palvomaan jotain muuta kuin Allahia?”
39:65 Todellisuudessa näin oli ilmoitettu sinulle ja niille (sanansaattajille), jotka oli (nimitetty tehtäväänsä) ennen sinua: ”(Ihminen!) Jos asetat muita Allahin rinnalle, valuvat kaikki tekosi hukkaan, ja sinusta tulee yksi häviäjistä.”
 
39:66 Palvo siis Allahia ja pysy kiitollisten joukossa.
 
39:67 Eivät he arvostaneet ja kunnioittaneet Allahia kuten Hänen oikeutensa oli. Koko maa on ylösnousemuksen päivänä Hänen otteessaan ja taivaalliset sfäärit ovat kokoon käärittyinä Hänen oikeassa kädessään (eli mahtinsa vallassa). Hän on pyhä, korkeampi kuin mikään, mitä he Hänen rinnalleen asettavat.
 
39:68 Kun pasuunaan puhalletaan, kaikki taivaissa ja maassa menettävät tajuntansa, paitsi jos Allah toisin haluaa. Sitten pasuunaan puhalletaan uudestaan, ja samassa he kaikki nousevat ylös katsomaan.
 
39:69 (Yhteen kokoamisen päivänä) maa loistaa Herransa valoa, (jokaisen ihmisen tekojen) kirja asetetaan esille, profeetat ja todistajat kutsutaan ja ihmisten välillä tuomitaan totuuden ja oikeuden mukaan. Heille ei tehdä vääryyttä.
39:70 Jokainen saa täyden korvauksen teoistaan. Hän tietää parhaiten, mitä he ovat tehneet.
 
39:71 Ne, jotka eivät uskoneet, ajetaan ryhminä kohti Helvettiä, kunnes heidän tullessaan sen lähelle portit avautuvat, ja portinvartijat sanovat heille: ”Eikö teidän luoksenne saapunut sanansaattajia omasta joukostanne, jotka olisivat resitoineet teille Herranne säkeitä ja varoittaneet teitä tänään tapahtuvasta kohtaamisesta?” Nämä vastaavat: ”Kyllä (heitä saapui).” Mutta sana rangaistuksesta on jo käynyt toteen uskottomien kohdalla.
 
39:72 Heille sanotaan: ”Astukaa sisään Helvetin porteista. Te saatte pysyä siellä ikuisesti. Kuinka viheliäinen onkaan ylimielisten sija!”
 
39:73 Ne, jotka pelkäsivät Herraansa, johdetaan (vastaavasti) ryhmissä kohti Paratiisia, kunnes he tulevat sen lähelle. (Paratiisin) portit on avattu jo (aiemmin) ja vartijat sanovat (toivottaakseen heidät tervetulleiksi): ”Rauha teille! Iloitkaa ja riemuitkaa ja käykää tänne asumaan ikuisiksi ajoiksi.”
 
39:74 (Paratiisin asukkaat) sanovat: ”Kaikki ylistys Allahille, joka on pitänyt meille antamansa lupauksen ja antanut meidän periä Paratiisin maan, jotta saisimme asua (siellä), missä tahdomme.” Erinomainen on hyväntekijöiden palkkio.
39:75 Ja (rakastettu,) sinä saat nähdä enkelit valtaistuimen ympärille piiriin järjestäytyneinä. He ylistävät Herraansa kiittäen. (Kaikkien) välillä annetaan tuomio totuuden ja oikeuden mukaan ja (heille) sanotaan: ”Kaikki ylistys Allahille, kaikkien maailmojen ylläpitäjälle.”
 1 Säkeessä 29 esitetyssä vertauksessa kahden henkilön olosuhteet eivät voi olla samanveroiset. Vastaavasti myöskään pyhän Profeetan (siunaus ja rauha hänelle) poismeno ja muiden kuolema eivät voi olla samanveroiset tai toistensa kaltaiset. Ne eroavat radikaalisti olemukseltaan ja ulkoiselta muodoltaan. Tämä vertaus on esitetty kumoamaan ajatus tasaveroisuudesta ja keskinäisestä samankaltaisuudesta profetiuden kunnian ollessa kyseessä. Yhden omistajan orja oli turvassa ja hyvissä olosuhteissa, mutta pahaluontoisten omistajien orja sai kärsiä. Vastaavasti, kunnioitettu rakastettu, sinä olet yhden isännän valittu palvelija sekä rakastettu ja läheinen sanansaattaja. Hän pitää sinusta huolta kaikissa olosuhteissa. Uskottomat taas ovat monien jumalankuvien ja Allahin rinnalle asettamiensa valheellisten jumalien orjia. Ne vievät heidät ikuiseen tuhoon kuten itsensäkin.


 

Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeudet © 2018 Minhaj-ul-International:lla
(Mitään osaa ja tämän sivun sisällön voi kopioida, tallentaa, julkaistu, jäljentää ja/tai käyttää missään muodossa ilman lupaa Minhaj- ul-Quran International. Katso lisätietoja.)