Pyhä Koraani

Suurat

25.

Erotteluperusteen Suura

 

(Suurat Al-Furqaan)

 

Allahin, rajattoman myötätuntoisen, aina armollisen nimeen

25:1 Siunattu on (Allah), joka on lähettänyt erotteluperusteen (eli Koraanin, joka piirtää rajan totuuden ja valheen välille, rakastetulle ja läheiselle) palvelijalleen, jotta tämä voisi varoittaa kaikkia maailmoja,
 
25:2 (Allah,) jolle kuuluu taivaiden ja maan kuninkuus ja joka ei ole ottanut poikaa (itselleen) eikä jaa kuninkuuttaan kenenkään kanssa. Hän on luonut kaiken ja asettanut sen (olemassaolon ja kehittymisen kaikille vaiheille niihin kuuluvat ominaisuudet, toiminnot, ajallisen viitekehyksen ja kaiken muun) säädetyn määrän mukaisesti.
 
25:3 (Monien jumalien palvojat) ovat hylänneet Allahin ja ottaneet toisia jumalia, jotka eivät kykene luomaan mitään. Ne on itse luotu. Eivät ne hallitse osakseen koituvaa harmia eivätkä hyötyä, eikä niillä ole valtaa kuolemaan tai elämään. Ne eivät (myöskään kykene) herättämään (ihmisiä) henkiin kuoleman jälkeen ja kokoamaan (heitä) yhteen.
 
25:4 Uskottomat sanovat: ”Tämä (Koraani) on vain valhetta, jonka (itseään sanansaattajaksi väittävä henkilö) on sepittänyt, ja toiset ovat auttaneet häntä (keksimään) sen.” Uskottomat ovat tosiaan (vajonneet) vääryyteen ja valheeseen.
25:5 He sanovat: ”(Tämä Koraani koostuu) menneiden sukupolvien saduista, jotka tämä mies on kirjoituttanut ylös. Sitten näitä (satuja) resitoidaan aamusta iltaan (jotta ne voitaisiin välittää eteenpäin kunhan ne on opittu ulkoa).”
 
25:6 Sano: ”Tämän (Koraanin) on ilmoittanut (Allah), joka tietää kaikki salaisuudet taivaissa ja maassa. Hän on rajattoman anteeksiantava, armollinen.”
 
25:7 He sanovat: ”Mikä tällä sanansaattajalla on? Hän syö ruokaa ja kiertelee toreilla. Miksei hänelle ole lähetetty enkeliä varoittamaan (yhdessä) hänen kanssaan?
 
25:8 Tai miksei hänelle ole lähetetty aarretta? (Ainakin) hänellä pitäisi olla puutarha, jonka (satoa) hän voisi syödä.” Väärintekijät sanovat (muslimeille): ”Te seuraatte vain noiduttua miestä.”
 
25:9 (Kunnioitettu rakastettu,) katso millaisia vertauksia he sinusta esittävät. He ovat kulkeneet harhaan eivätkä kykene löytämään (johdatuksen) tietä.
25:10 Siunattu on Hän. Jos Hän haluaisi, Hän voisi (jo tässä maailmassa) luoda sinulle näitä (paljon) parempia puutarhoja, joiden alta purot virtaisivat, ja rakentaa sinulle mahtavia palatseja. (Nämä eivät kuitenkaan ole edellytyksenä profeettana tai sanansaattajana toimimiselle).
 
25:11 He ovat kieltäneet (myös) ylösnousemuksen hetken. Me olemme valmistelleet (Helvetin) roihuavan tulen kaikille, jotka kieltävät ylösnousemuksen hetken.
 
25:12 Kun he (vasta) näkevät sen kaukaa, he kuulevat jo sen kiehunnan ja pauhun.
 
25:13 Kun heidät heitetään sinne ahtaasta paikasta kahleisiin sidottuna (tai sidottuna yhteen saatanoidensa kanssa), he huutavat tuhoaan.
 
25:14 (Heille sanotaan:) ”Älkää huutako tänään (vain) yhden tuhon perään, vaan monen.”
25:15 Sano: ”Kumpi on parempi, (tällaiset olosuhteet) vai (elämä) ikuisessa Paratiisissa, joka on luvattu hyveellisille? Tämä on palkkio heidän (teoistaan) ja heidän asuinsijansa.
 
25:16 Heillä on näissä (puutarhoissa ulottuvillaan kaikki), mitä he toivovat. He saavat asua (niissä) ikuisesti.” Tämä on tavoittelemisen arvoinen lupaus, jonka Herrasi on ottanut (jaloksi) velvollisuudekseen (ja joka tullaan varmasti täyttämään).
 
25:17 Tuona päivänä Allah kokoaa yhteen heidät ja ne, joita he Allahin sijasta palvoivat. Sitten Hän sanoo: ”Tekö johditte nämä palvelijani harhaan vai eksyivätkö he (itse) tieltä?”
 
25:18 He vastaavat: ”Sinä olet pyhä! Ei meistäkään ollut sopivaa ottaa muita ystäviksemme sijastasi (saati sitten palvoa muita kuin Sinua). Mutta (mestarimme,) Sinä olit tehnyt heidät ja heidän isänsä siinä määrin osallisiksi (maallisesta rikkaudesta), että he unohtivat muistaa Sinua. He olivat tuhoon (tuomittuja).”
 
25:19 (Uskottomat,) he ovat kieltäneet, mitä te sanoitte. (Nyt) te ette kykene kääntämään rangaistusta pois ettekä auttamaan (itseänne. Kuunnelkaa!) Joka teistä tekee vääryyttä, saa maistaa ylitsepääsemätöntä piinaa.
25:20 Emme Me lähettäneet sanansaattajia ennen sinua ilman, että he olisivat nauttineet ruokaa tai kulkeneet toreilla (tarpeen mukaan). Me olemme saaneet teidät koettelemaan toisianne. Pysyttekö kärsivällisinä (koettelemusten edessä)? Herrasi näkee kaiken.
 
25:21 Ja ne, jotka eivät toivo Meitä tapaavansa, sanovat: ”Miksi meille ei ole lähetetty enkeleitä?” Tai: ”Jos saisimme nähdä Herramme (omin silmin, niin uskoisimme varmasti.)” Heillä on tosiaan suuria luuloja (itsestään) sydämessään ja he ylittävät rajan uhmassaan.
 
25:22 Sinä päivänä, kun he saavat nähdä enkeleitä, ei pahantekijöillä ole aihetta iloon, vaan he (kauhistuvat niitä ja) sanovat: ”Olisipa joku este suojaksi (joka meidät heiltä pelastaisi. Tai enkelit sanovat heidät nähdessään: ”Pääsy Paratiisiin on teiltä ehdottomasti kielletty.”)
 
25:23 Sitten Me käännämme huomiomme niihin tekoihin, joita he (omasta mielestään) ovat (elämänsä aikana) tehneet, ja murskaamme ne hienoksi tomuksi.
 
25:24 Tuona päivänä Paratiisin asukkailla on parempi asuinpaikka ja ihanampi lepopaikka. (He vetäytyvät sinne levolle tilinteon keskipäivän jälkeen.)
25:25 Tuona päivänä taivas repeää ja muuttuu pilvien (lailla höyryksi). Enkelit lähetetään alas joukko joukon perään.
 
25:26 Tuona päivänä todellinen valta kuuluu yksin Armolliselle (Jumalalle) ja tuo päivä tulee olemaan uskottomille rankka.
 
25:27 Tuona päivänä jokainen väärintekijä syö (raivoissaan turhautuneena) käsiään (ja) sanoo: ”Kunpa olisin valinnut (johdatuksen) tien (liittymällä siunatun) Sanansaattajan (siunaus ja rauha hänelle) seuraan.
 
25:28 Voi minua, kunpa en olisi ottanut sitä yhtä ystäväkseni.
 
25:29 Hän johti minut harhaan, kun minulle oli jo tullut varoitus.” Saatana jättää ihmisen vaille ystävää ja auttajaa (hädän hetkellä).
25:30 (Siunattu) Sanansaattaja (siunaus ja rauha hänelle) tulee sanomaan: ”Herra, kansani hylkäsi tämän Koraanin täysin.”
 
25:31 Näin Me olemme tehneet jokaiselle profeetalle pahantekijöiden joukosta vihollisia (jotka vastustavat hänen toimintaansa sanansaattajana. Näin muodostuu konflikti totuuden ja valheen välille, mistä syntyy otollinen ilmapiiri muutokselle.) Herrasi riittää johdattamaan ja auttamaan.
 
25:32 Uskottomat sanovat: ”Miksi Koraania ei ole lähetetty tälle (Sanansaattajalle kokonaisena) yhdellä kertaa?” Se on paljastettu tällä tavoin (vähän kerrallaan), jotta voisimme sen avulla vahvistaa (puhdasta) sydäntäsi. Me olemme resitoineet sen välillä pysähtyen (jotta sydämesi saisi viestimme välityksellä rauhan kerta toisensa jälkeen).
 
25:33 Nämä (uskottomat) eivät esitä sinulle vertauksena mitään (kysymystä tai vastalausetta) ilman, että kerromme sinulle totuuden tai sitä osuvamman selityksen (siihen vastaukseksi).
 
25:34 (He) ovat niitä, jotka ajetaan päistikkaa Helvettiin. He ovat niitä, joiden sija on kaikkein viheliäisin, ja he ovat eksyneet kauas tieltä.
25:35 Me annoimme Musalle (Moosekselle, rauha hänelle) Kirjan ja nimitimme hänen veljensä Harunin (Aaronin, rauha hänelle) hänen auttajakseen.
 
25:36 Sitten Me sanoimme: ”Menkää sen kansan luo, joka on kieltänyt merkkimme.” (Kun he eivät silti lakanneet kieltämästä Meitä,) Me hävitimme heidät olemattomiin.
 
25:37 Ja Nuhin (Nooan, rauha hänelle) kansan Me hukutimme, kun he kielsivät sanansaattajat. Me teimme heistä varoittavan esimerkin (muille) ihmisille. Me olemme valmistelleet tuskallisen rangaistuksen väärintekijöille.
 
25:38 (Me tuhosimme myös) Aadin, Thamudin sekä Rassin asukkaat sekä monia (muita) sukupolvia niiden välillä.
 
25:39 Me esitimme vertauksia (niitä) kaikkia neuvoaksemme, mutta (koska he eivät hylänneet uppiniskaisuutta,) Me hävitimme ne kaikki olemattomiin.
25:40 (Uskottomat) ovat epäilemättä kulkeneet sen kaupungin ohi, jonka päälle (kivien) annettiin sataa kohtalokkain seurauksin. Eivätkö he huomanneet (raunioitunutta kaupunkia)? Mutta eivät he odota, että heidät herätetään (kuoleman jälkeen) henkiin.
 
25:41 (Kunnioitettu sanansaattaja, aina) kun he näkevät sinut, he vain pilkkaavat sinua (sanoen): ”Onko tämä se, jonka Allah on lähettänyt sanansaattajaksi?
 
25:42 Hänen melkein onnistui johtaa meidät pois jumaliemme luota, ellemme olisi pysyneet vakaina (niitä palvoessamme).” Kohta, kun he näkevät rangaistuksensa, he saavat tietää, kuka oli pahemmin eksyksissä.
 
25:43 Oletko nähnyt sen, joka on tehnyt egonsa haluista jumalansa? Toimisitko sinä hänen vartijanaan?
 
25:44 Luuletko sinä, että useimmat heistä kuuntelevat tai ymmärtävät? (Ehei,) he ovat kuin karjaa taikka niitäkin pahemmin eksyksissä.
25:45 Etkö ole katsonut Herrasi (mahtia)? Kuinka Hän antaa varjojen pidentyä keskipäivään asti? Jos Hän olisi halunnut, olisi Hän tehnyt ne pysymään paikallaan. Auringosta Me olemme tehneet todisteen tälle (varjolle).
 
25:46 Sitten Me vedämme tämän (varjon) hitaasti luoksemme ja käärimme sen kokoon.
 
25:47 Hän on se, joka tehnyt yön (peittämään teidät) vaatteen (tavoin) ja unen (teille) levon (lähteeksi). Päivän Hän on tehnyt ajaksi nousta ylös (ja käydä työhön).
 
25:48 Hän on se, joka lähettää tuulet ilouutisina armonsa (sateen) edellä. Me annamme puhtaan (ja puhtaaksi tekevän) veden laskeutua taivaasta,
 
25:49 suodaksemme elämän (mille tahansa) kuolleelle kaupungille ja (myös) antaaksemme lukuisten luomiemme karjaeläinten ja (erämaassa elävien) ihmisten juoda siitä.
25:50 Me jaamme tämän (sateen) heidän keskensä (eri kaupunkien ja paikkojen mukaan), jotta he pohdiskelisivat. Silti useimmat eivät ole muuta kuin kiittämättömiä.
 
25:51 Jos olisimme halunneet, olisimme lähettäneet varoittajan jokaiseen kaupunkiin.
 
25:52 (Uskova mies,) älä siis tottele uskottomia vaan ponnistele kovasti heidän kanssaan (Koraania saarnaamalla ja tietoon perustuviin todisteisiin vetoamalla).
 
25:53 Hän on se, joka on saattanut kaksi merta yhteen. (Yksi) niistä on makea ja virkistävä ja (toinen) suolainen ja kitkerä. Ja Hän on asettanut niiden väliin väliverhon ja ylitsepääsemättömän esteen.
 
25:54 Hän on se, joka on luonut ihmisen vettä (muistuttavasta siementipasta), ja antanut hänelle sukulinjan sekä (sukulaisia) avioliiton kautta. Herrasi on äärimmäisen voimakas.
25:55 (Uskottomat) palvovat Allahin lisäksi myös (jumalankuvia), jotka eivät voi heitä hyödyttää eivätkä vahingoittaa. Uskoton auttaa (aina Saatanaa) Herransa (uhmaamisessa).
 
25:56 Emme ole lähettäneet sinua muuta kuin kertomaan ilouutiset (Allahin tottelevaisille palvelijoille) ja varoittamaan (uppiniskaisia).
 
25:57 Sano: ”En minä pyydä teiltä palkkiota tästä (saarnauksesta), vaan (pyydän) että se, joka haluaa valita Herransa (luo johtavan) tien, (saa niin tehdä).”
 
25:58 Turvaudu (ikuisesti) elävään (Herraan), joka ei koskaan kuole. Ylistä Häntä kiittäen. Riittää, että Hän on perillä palvelijoidensa synneistä,
 
25:59 (Hän,) joka loi taivaan sfäärit ja maan sekä niiden välissä olevan (maailmankaikkeuden) kuudessa vaiheessa.1 Sitten Hän asettui (kunniaansa vastaavasti) valtaistuimelle. (Sinä, joka etsit Hänen viisauttaan,) tiedustele Hänestä sellaiselta, joka on Hänestä tietoinen. (Epätietoinen ei Häntä tunne.)
25:60 Kun heille sanotaan: ”Kumartakaa Armollisen edessä”, (totuuden kieltäjät) sanovat: ”Mikä on Armollinen? Pitäisikö meidän ruveta kumartelemaan vain sitä, jota sinä määräät?” Tämä (määräys) vain lisää vihaa heissä.
 
25:61 Siunattu ja kunniakas on Hän, joka on luonut taivaankappaleiden avarat huoneet (galaksien muodossa) taivaiden muodostamaan maailmankaikkeuteen, asettanut sinne (auringon) lyhdyksi (valaisemaan ja lämmittämään) ja (aurinkokuntaan) loistavan kuun.
 
25:62 Hän on se, joka on asettanut yön ja päivän kiertämään toistensa perässä sille, joka tahtoo mietiskellä tai olla kiitollinen. (Näissä luovissa voimissa piilee neuvo ja johdatus.)
 
25:63 Armollisen (Jumalan valittuja) palvelijoita ovat ne, jotka kulkevat lempeästi maan päällä, ja kun tietämättömät (ja sivistymättömät) puhuvat heille, he sanovat: ”Rauha” (ja siirtyvät sivummalle).
 
25:64 He ovat niitä, jotka viettävät yönsä Herransa edessä kumartaen ja seisten (nöyryyteen verhottuina).
25:65 He ovat niitä, jotka sanovat (joka hetki Luojansa edessä): ”Herramme, käännä Helvetin piina meistä pois. Siellä piina koituu turmioksi (ja kestää ikuisesti).
 
25:66 Se on viheliäinen levähdyspaikka (siellä väliaikaisesti viipyville) ja paha asuinsija (pysyville asukkaille).”
 
25:67 (He ovat niitä,) jotka eivät omaisuutta kuluttaessaan ole tuhlaavaisia eivätkä kitsaita. He kuluttavat omaisuuttaan (säilyttäen) tasapainon (liiallisuuden ja niukkuuden) ääripäiden välillä.
 
25:68 (He ovat niitä,) jotka eivät palvo mitään toista jumalaa Allahin lisäksi, eivät tapa ketään, jonka tappamisen ilman oikeutusta Allah on kieltänyt, eivätkä tee aviorikosta. Joka näihin tekoihin syyllistyy, saa rangaistuksen synneistään.
 
25:69 Ylösnousemuksen päivänä hänelle annetaan rangaistus kaksinkertaisena, ja hän saa elää ikuisesti sen kanssa nöyryytettynä ja häpäistynä.
25:70 Mutta ne, jotka katuvat, uskovat ja tekevät hyviä tekoja – heidän pahat tekonsa Allah korvaa hyvillä. Allah on rajattoman anteeksiantava, armollinen.
 
25:71 Ja joka katuu ja tekee hyvää, kääntyy Allahin puoleen kuten kääntyä tulee.
 
25:72 (He ovat niitä,) jotka eivät osallistu valheeseen ja epärehellisyyteen (sanoillaan eivätkä teoillaan). Kun he ohittavat tyhjänpäiväiset teot, he ohittavat ne (varovaisesti), suurella arvokkuudella ja päättäväisyydellä.
 
25:73 (He ovat niitä,) jotka eivät käänny kuuroina ja sokeina pois, kun heitä neuvotaan heidän Herransa ilmoituksen kautta (vaan he pohdiskelevat ja ajattelevat).
 
25:74 (He ovat niitä,) jotka sanovat (Luojansa edessä): ”Herramme, anna silmillemme ilo puolisoistamme ja lapsistamme, ja tee meistä esikuva hyveellisille.”
25:75 Heille annetaan (Paratiisissa) korkeita palatseja palkkiona heidän kärsivällisyydestään ja heidät toivotetaan sinne tervetulleiksi hyvän ja rauhan toivotuksin.
 
25:76 He saavat elää siellä ikuisesti. (Paratiisin korkeat palatsit) ovat paras paikka levätä ja (soveliain) paikka asua.
 
25:77 Sano: ”Ei Herrani teistä välitä, jos te ette palvo (Häntä). Te olette tosiaan (Hänet) kieltäneet, ja tämä on muodostunut (teille) ikuiseksi piinaksi.”
 1 Tässä kohdassa käytetty ilmaus sittati ayyamin tarkoittaa kuutta luomisen vaihetta tai ajanjaksoa, ei kuutta päivää ilmaisun normaalissa merkityksessä. Tässä säkeessä viitataan aikaan, jolloin maa, kaikki taivaankappaleet, galaksit, tähdet, planeetat ja avaruus luotiin. Tuolloin ei vielä ollut päivää eikä yötä.


 

Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeudet © 2018 Minhaj-ul-International:lla
(Mitään osaa ja tämän sivun sisällön voi kopioida, tallentaa, julkaistu, jäljentää ja/tai käyttää missään muodossa ilman lupaa Minhaj- ul-Quran International. Katso lisätietoja.)