Pyhä Koraani

Suurat

16.

Mehiläisten Suura

 

(Suurat An-Nahl)

 

Allahin, rajattoman myötätuntoisen, aina armollisen nimeen

16:1 Allahin lupaus on tullut (lähelle täyttymistään), älkää siis kiirehtikö sitä tavoitellessanne. Hän on pyhä ja niiden asioiden yläpuolella, joita uskottomat (Hänen) rinnalleen asettavat.
 
16:2 Hän yksin lähettää enkeleitä tuomaan palvelijoistaan, kenelle haluaa, ilmoituksen (joka on kaikkien uskonnon [din] opetusten henki ja sielu): ”Varoittakaa (ihmisiä), että Minun lisäkseni ei ole muuta jumalaa. Pelätkää siis Minua.”
 
16:3 Hän on luonut taivaat ja maan kunnollisen suunnitelman pohjalta. Hän on niiden asioiden yläpuolella, joita uskottomat (Hänen) rinnalleen asettavat.
 
16:4 Hän on luonut ihmisen yhdestä siemenpisarasta. Silti tämä haastaa avoimesti riitaa (sen sijaan, että alistuisi Allahin edessä).
16:5 Hän on luonut karjaeläimet teitä varten. Niistä te saatte lämpimiä vaatteita, (muuta) hyötyä ja joitain niistä te (myös) syötte.
 
16:6 Ne ovat teistä kauniita (ja silmää viehättäviä), kun te tuotte niitä (takaisin) laitumelta illalla ja kun te aamulla viette niitä (laiduntamaan).
 
16:7 Ja nämä (eläimet) myös kantavat teidän taakkanne niihin kaupunkeihin, mihin te ette pääsisi ilman uuvuttavaa ponnistelua. Herranne on epäilemättä äärimmäisen myötätuntoinen, armollinen.
 
16:8 (Hän on luonut) hevoset, muulit ja aasit teidän niillä ratsastaa. Mutta ne myös (kaunistavat) teitä. Hän tulee (myös) luomaan (sellaisia koristeellisia kulkuvälineitä), joita te ette (vielä) tunne.
 
16:9 Keskitie johtaa Allahin (ovelle), mutta siitä (haarautuu) myös monia mutkittelevia sivupolkuja. Jos Hän haluaisi, olisi Hän johdattanut teitä kaikkia.
16:10 Hän on se, joka lähettää teille veden alas taivaalta. (Osa) siitä on juotavaksi ja (osa) viljelyksille (joilla kasvaa ruohoa, kasveja ja laidunta). Niillä te laidunnatte (karjaanne).
 
16:11 Samalla vedellä Hän kasvattaa teille viljaa, oliiveja, taateleita, viinirypäleitä ja kaikenlaisia hedelmiä. Siinä on merkki niille, jotka pohtivat ja mietiskelevät.
 
16:12 Hän on antanut yön ja päivän sekä auringon ja kuun teidän palvelukseenne ja kaikki tähdetkin seuraavat Hänen (järjestämäänsä) suunnitelmaa. Siinä on merkkejä järkeville.
 
16:13 Ja kaikki (loput eläimet, kasvit, mineraalit ja muut), mitä Hän on maan päälle teitä varten luonut, ja (jotka) ovat väriltään (eli sukupuoleltaan, lajiltaan, luokaltaan, suvultaan, erityispiirteiltään ja käyttötarkoituksiltaan) erilaisia, (kaikki ne hän on asettanut palvelukseenne). Siinä on merkki niille, jotka ottavat vaarin.
 
16:14 Hän on se, joka on antanut (maiden ja mantujen lisäksi) meren (eli joet ja meret) käyttöönne, jotta voisitte syödä siitä tuoretta (ja maistuvaa) lihaa ja saada siitä helmiä (ja muuta), mitä te puette koruiksenne. (Ihminen,) sinä näet laivoja (ja veneitä), jotka seilaavat (jokia ja meriä) niiden vettä kyntäen. (Tämä kaikki on tehty,) jotta tavoittelisitte Hänen avokätisyyttään (eli elantoanne kaukaa) ja jotta olisitte kiitollisia.
16:15 Hän on tehnyt (eri alkuaineita yhdistelemällä) vakaita vuoria maapallolle, ettei se alkaisi täristä kuljettaessaan teitä (kiertorataansa kiertäessään). Hän on (myös) luonut jokia ja (luonnon)väyliä, jotta löytäisitte tien (päämääräänne).
 
16:16 Hän on asettanut maamerkkejä (helpottamaan suunnistamista päivällä. Yöllä) ihmiset löytävät tiensä tähtien avulla.
 
16:17 Voiko (tämän kaiken) luoja olla kuin se, joka ei voi luoda (mitään)? Ettekö te ota varoitusta vastaan?
 
16:18 Vaikka haluaisitte laskea Allahin siunaukset, ette voisi niitä kaikkia koskaan laskea. Allah on epäilemättä rajattoman anteeksiantava, armollinen.
 
16:19 Allah tietää kaiken, mitä salaatte ja mitä tuotte julki.
16:20 Ne (jumalankuvat), joita (monien jumalien palvojat) Allahin sijasta palvovat, eivät voi luoda mitään vaan ne on itsekin luotu.
 
16:21 (Ne) ovat kuolleita, eivät eläviä, eivätkä ne (edes) tiedä, koska (ihmiset) herätetään henkiin.
 
16:22 Teidän Jumalanne on yksi Jumala. Jotka eivät usko tuonpuoleiseen, kieltävät sen sydämessään. He ovat uppiniskaisia ja ylimielisiä.
 
16:23 On kiistämätön totuus, että Allah tietää kaiken, mitä te salaatte ja tuotte julki. Ei Hän pidä uppiniskaisista ja ylimielisistä.
 
16:24 Kun heiltä kysytään: ”Mitä Herranne on lähettänyt?”, he vastaavat: ”Aikaisempien ihmisten valheellisia tarinoita.”
16:25 (He sanovat näin,) jotta he saisivat ylösnousemuksen päivänä (pahojen tekojensa) taakan täytenä kannettavakseen ja (jotta he saisivat kantaa) myös jotain niiden taakasta, joita he ovat (omalla) tietämättömyydellään johtaneet harhaan. Varokaa! Se on viheliäinen taakka, jota he kantavat.
 
16:26 (Myös) ne, jotka olivat heitä ennen, punoivat juoniaan, mutta Allah repi alas heidän (juoniensa ja petoksiensa) rakennelman perustuksia myöten, katto sortui heidän yläpuoleltaan heidän päälleen ja rangaistus kohtasi heitä sieltä, mistä he eivät sitä osanneet odottaa.
 
16:27 Sitten Hän nöyryyttää heitä ylösnousemuksen päivänä ja sanoo: ”Missä ovat ne Minun asemani jakajat, joiden puolesta te väittelitte (uskovien kanssa)?” Ne, joille on annettu tietoa, sanovat: ”Tänään (kaikenlainen) nöyryytys ja rappio kohtaa uskottomia,
 
16:28 joiden sielut enkelit ottivat haltuunsa näiden tehdessä (tapansa mukaan) vääryyttä itselleen.” He teeskentelevät alistuvansa ja tottelevansa (ylösnousemuksen päivänä, ja he sanovat:) ”Emme me tehneet mitään pahaa (maailmassa).” Niinpä niin. Allah kyllä tietää, mitä te tapasitte tehdä.
 
16:29 Astukaa sisään Helvetin porteista, te saatte pysyä siellä ikuisesti. Kuinka surkea onkaan ylimielisten sija!
16:30 Hyveellisille sanotaan: ”Mitä teidän Herranne on lähettänyt?” He vastaavat: ”(Hän on lähettänyt) hyvää (sekä maailmassa että tuonpuoleisessa).” Niitä, jotka ovat tehneet hyvää, odottaa hyvä maailmassa, ja koti tuonpuoleisessa on eittämättä vieläkin parempi. Kuinka suotuisa onkaan hyveellisten sija!
 
16:31 He astuvat ikivihantoihin puutarhoihin, joiden alta purot virtaavat. Heidän (ulottuvillaan) on kaikki, mitä he haluavat. Näin Allah palkitsee hyveelliset.
 
16:32 Joiden sielun enkelit ottavat haltuunsa näiden ollessa puhtaita, onnellisia ja tyytyväisiä (hyvyyden ja tottelevaisuuden seurauksena, näille he sanovat heidän sieluihinsa tarttuessaan:) ”Rauha teille! Astukaa Paratiisiin niiden (hurskaiden tekojen) tähden, joita te olette tehneet.”
 
16:33 Mitä muuta he odottavat kuin, että enkeleitä saapuisi heidän luokseen tai että heidän Herransa käsky (rangaistuksesta) kävisi? Saman ovat tehneet (myös) ne, jotka olivat ennen heitä. Ei Allah ole tehnyt heille vääryyttä, vaan he itse ovat tehneet vääryyttä itselleen.
 
16:34 He saivat osakseen vain rangaistuksen niistä teoista, joita he olivat tehneet. Heidät ympäröi se sama (piina), josta he olivat laskeneet leikkiä.
16:35 Monien jumalien palvojat sanovat: ”Jos Allah olisi halunnut, emme olisi palvoneet mitään Hänen sijastaan, me tai isämme. Emmekä olisi pitäneet mitään kiellettynä ilman Hänen (määräystään).” Saman tekivät (myös) ne, jotka olivat ennen heitä. Onko sanansaattajien vastuulla muuta kuin välittää (Allahin viesti ja määräykset)?
 
16:36 Me lähetimme sanansaattajan jokaiselle yhteisölle: ”(Ihmiset,) palvokaa Allahia ja pysykää erossa epäjumalasta (eli Saatanasta ja kuvainpalvonnasta).” Joillekin heistä Allah soi johdatuksen ja joidenkin osaksi vahvistettiin eksyminen. Kierrelkää siis maan päällä katsomassa, miten kävi niille, jotka pitivät (totuutta) valheena.
 
16:37 Jos sinä toivot hartaasti johdatusta heille, (älä rasita sillä liikaa pyhää olemustasi,) sillä Allah ei johdata sitä, jonka Hän pitää eksyksissä, eikä tällä ole ketään auttajaa.
 
16:38 He vannovat kiihkeästi Allahin kautta, että Allah ei herätä (takaisin) henkiin sitä, joka kuolee. Eipä tosiaan! Tosi lupaus on Hänen jalo velvollisuutensa, mutta useimmat eivät tiedä.
 
16:39 (Kuolleet herätetään henkiin,) jotta heille tehtäisiin selväksi se (tosi)asia, josta he tapasivat kiistellä ja jotta uskottomat saisivat tietää, että he olivat todellisuudessa itse valehtelijoita.
16:40 Kun Me haluamme jonkin (olevan), Me sanomme sille vain: ”Ole!” ja se on.
 
16:41 Niille, jotka ovat jättäneet kotinsa Allahin tiellä sen jälkeen, kun heitä on poljettu (erilaisilla) sortotoimilla, Me annamme paremman asuinpaikan (jo) tässä maailmassa, ja palkkio tuonpuoleisessa on varmasti vielä suurempi. Kunpa he tuntisivat (tämän salaisuuden, he,)
 
16:42 jotka pysyvät kärsivällisinä ja luottavat Herraansa.
 
16:43 Sinua ennenkin Me lähetimme sanansaattajina vain miehiä, joille Me soimme ilmoituksen. Jos te ette tiedä itse (mitään), kysykää niiltä, jotka muistavat.
 
16:44 (Heidätkin) lähetettiin selkeitä todisteita ja Kirjoja mukanaan. (Kunnioitettu profeetta,) olemme lähettäneet sinulle mahtavan muistutuksen (Koraanin), jotta selittäisit ihmisille selkeästi sen (viestin ja ne määräykset), jotka heille on lähetetty, ja jotta he pohtisivat.
16:45 Ovatko pahat ja petolliset ihmiset lakanneet pelkäämästä, että Allah antaisi maan niellä heidät tai että Hän lähettäisi rangaistuksen sellaisesta paikasta, jota he eivät tule edes ajatelleeksi,
 
16:46 tai että Hän rankaisisi heitä heidän liikkuessaan (matkalla tai kauppaa käymässä)? Eivät he voi Allahia estää.
 
16:47 Tai että Hän rankaisisi heitä heidän tultuaan pelästytetyiksi? Herranne on epäilemättä rajattoman myötätuntoinen, armollinen.
 
16:48 Eivätkö he ole nähneet niitä (varjon omaavia) asioita, jotka Allah on luonut, (kuinka) niiden varjot vaeltavat oikealta puolelta vasemmalle niiden kumartaessa Allahia? Näin ne (todellisuudessa) osoittavat nöyrtyvänsä ja alistuvansa.
 
16:49 Kaikki, mitä on taivaissa ja maassa, kaikki elävät olennot ja enkelit, kumartavat (vain) Allahia olematta (vähääkään) ylpeitä ja koppavia.
16:50 He pelkäävät Herraansa, joka on heidän yläpuolellaan, ja seuraavat määräystä, joka heille annetaan.
 
16:51 Allah on sanonut: ”Älkää ottako kahta jumalaa, sillä Hän yksin (Allah) on ainut Jumala. Pelätkää vain Minua.”
 
16:52 Hänelle kuuluu (kaikki), mitä on taivaissa ja maan päällä ja (kaikkien) tulee Häntä totella. Pelkäättekö te (jotakuta) muuta kuin Allahia?
 
16:53 Kaikki siunaukset, joita teillä on, tulevat Allahilta, ja kun te kohtaatte vastoinkäymisiä, te itkette ja valitatte Hänen edessään.
 
16:54 Kun Allah sitten poistaa teiltä vastoinkäymiset, alkavat jotkut teistä välittömästi asettaa muita Hänen rinnalleen.
16:55 (Epäusko ja monien jumalien palvonta ovat olemassa,) jotta he voisivat olla epäkiitollisia niistä (siunauksista), joita Me olemme heille suoneet. Joten (monien jumalien palvojat,) nauttikaa (muutaman päivän ajan). Kohta te saatte tietää (miten teidän käy).
 
16:56 He säätävät niille (jumalankuville), joista he eivät itsekään tiedä (totuutta), osan siitä ravinnosta, jonka Me olemme heille suoneet. Allahin kautta, teiltä tullaan varmasti kysymään siitä, mitä te sepitätte.
 
16:57 (Uskottomat ja monien jumalien palvojat) väittävät Allahilla olevan tyttäriä – Hän on (tällaisesta) puhdas – ja itselleen he (ottavat), mitä he toivovat (eli poikia).
 
16:58 Kun heistä jollekulle kerrotaan uutiset tyttären (syntymästä), hänen kasvonsa synkistyvät ja hän täyttyy vihasta.
 
16:59 Hän pysyy ihmisiltä piilossa sen (omasta mielestään) huonon uutisen vuoksi, joka hänelle on kerrottu. (Hän alkaa ajatella,) pitäisikö hän tämän (hengissä) huolimatta häpeästä ja nöyryytyksestä vai hautaisiko (elävänä) maahan. Varokaa! Viheliäinen on se päätös, jonka he tekevät.
16:60 Tämä on äärettömän huono ominaisuus niissä, jotka eivät usko tuonpuoleiseen. Ylevin ominaisuus on yksin Allahin, ja Hän on mahtava, viisas.
 
16:61 Jos Allah olisi rangaissut ihmisiä (saman tien) heidän julmuudestaan, ei Hän olisi jättänyt ainuttakaan elollista olentoa tämän (maan) päälle. Mutta Hän antaa heille aikaa määrättyyn hetkeen saakka. Kun heille määrätty hetki sitten koittaa, eivät he voi sitä hetkeäkään viivyttää eivätkä aikaistaa.
 
16:62 He väittävät Allahilla olevan sellaista, mitä he eivät (itselleen) halua. Heidän suunsa valehtelevat, että heitä odottaa hyvä. (Ei todellakaan!) Totuus on, että heitä odottaa Helvetti. Heidät lähetetään (Helvettiin) ensimmäisten joukossa (ja jätetään sinne ikuisiksi ajoiksi).
 
16:63 Allahin kautta! Me olemme lähettäneet (myös) ennen sinua (useille) yhteisöille sanansaattajia, mutta Saatana on saanut heidän (pahat) tekonsa näyttämään houkuttelevilta noista (yhteisöistä) ja tuo sama (Saatana) on tänään heidän ystävänsä. Heitä odottaa tuskallinen rangaistus.
 
16:64 Emmekä Me lähettäneet sinulle Kirjaa muuten kuin sen vuoksi, että voisit sen pohjalta selvittää ne (asiat), joista he ovat erimielisiä, ja (koska tämä Kirja) on johdatus ja armo uskoville.
16:65 Allah antaa veden laskeutua taivaalta ja herättää maan eloon (eli tekee sen vihreäksi ja hedelmälliseksi) sen kuoltua (eli maattua kuivana ja hedelmättömänä). Siinä on merkki (neuvoja) kuunteleville.
 
16:66 Karjakin (tarjoaa) teille tilaisuuden pohdiskella. Me annamme teidän juoda puhdasta maitoa siitä, mikä (syntyy) niiden vatsassa (tiettyjen) sisäelinten sisällön ja veren yhdistyttyä, (ja joka) virkistää sen juojaa.
 
16:67 Te saatte taatelipalmujen ja viiniköynnösten hedelmistä sokeria ja (muita) hyviä ruoka-aineita. Siinä on merkki järkeville.
 
16:68 Herrasi rohkaisee mehiläisiä (ajatuksella): ”Rakentakaa pesiänne vuorille, puihin ja (kattojen kaltaisiin) ihmisten luomiin rakennelmiin.
 
16:69 Imekää sitten mettä kaikenlaisista hedelmistä ja kulkekaa sitten Herranne (kertomia) reittejä (myös toisten mehiläisten työtä) helpottaen. (Nämä reitit johtavat niiden hedelmien ja kukkien luo, joista teidän tulee imeä mettä).” Niiden vatsasta valuu juomaa (eli hunajaa), jota on eri väristä. Ihmiset saavat siitä parannuksen. Siinä on merkki pohdiskeleville.
16:70 Allah on luonut teidät. Sitten Hän antaa teidän kuolla (eli Hän ottaa henkenne). Jonkun teistä Hän ohjaa kohti arvottominta ikää (eli seniiliyttä), niin että tämä ei tiedä mitään vaikka hän on (elämänsä aikana) oppinut (lukemattomia asioita. Eli ihminen saa kokea avuttomuutensa ja pienuutensa ennen kuolemaansa). Allah on epäilemättä kaiken tietävä, voimakas.
 
16:71 Allah on suosinut teistä joitakuita toisia enemmän elannon (tason) suhteen (koetellakseen teitä määräyksellään kuluttaa omaisuutta Hänen tiellään). Mutta ne, joita on suosittu, eivät ohjaa (eli kuluta pienintäkään osaa) omaisuudestaan heistä riippuvaisille ihmisille, vaikka he kaikki ovat tasa-arvoisessa asemassa (elämän perusedellytysten suhteen). Kieltävätkö he Allahin siunaukset?
 
16:72 Allah on luonut teille puolisot omasta joukostanne, ja teidän puolisoistanne (eli vaimoistanne) Hän antaa teille poikia ja pojanpoikia ja suo teille puhtaan elannon. (Hylkäävätkö) he silti (totuuden,) uskovat valheeseen ja ovat epäkiitollisia Allahin siunauksista,
 
16:73 sekä palvovat Allahin sijasta niitä (jumalankuvia), joilla ei ole vallassaan antaa heille minkäänlaista elantoa taivaista tai maasta ja (jotka) eivät kykene mihinkään?
 
16:74 Älkää siis esittäkö vertauksia Allahista. Allah tietää, mutta te ette tiedä.
16:75 Allah on esittänyt vertauksen: on eräs orja (jonkun) omistuksessa. Hänellä ei ole (itsellään) valtaa mihinkään. Ja (toisaalla) on se, jolle Me olemme suoneet parhaan elannon, ja hän jakaa siitä salassa ja julkisesti. Voisivatko he olla samanveroisia? Kaikki ylistys Allahille. Mutta monet heistä eivät tiedä (edes perusasioita).
 
16:76 Allah on esittänyt vertauksen kahdesta miehestä, joista toinen on mykkä. Hänellä ei ole valtaa mihinkään ja hän on taakka isännälleen. Minne (isäntä) hänet lähettääkin, hän ei tuo mitään hyvää mukanaan. Voisivatko tämä (mykkä) ja (toinen) mies, joka (kykenee) kehottamaan ihmisiä oikeudenmukaisuuteen ja joka itsekin kulkee oikeaa tietä, olla samanveroisia?
 
16:77 Allahille kuuluu (kaikki), mikä on kätkössä taivaissa ja maassa. Ylösnousemuksen hetki tulee koittamaan yhtä nopeasti kuin silmänräpäys tai sitäkin nopeammin. Allah on kaikkivaltias.
 
16:78 Ja Allah toi teidät esiin äitienne kohdusta (sellaisina), että te ette tienneet mitään. Hän loi teille korvat, silmät ja sydämen, jotta olisitte kiitollisia.
 
16:79 Eivätkö he ole nähneet lintuja, jotka (lentävät) ilmassa (liikkeen ja aerodynamiikan lakien) mukaan? Vain Allahin (laki) pitää ne (ilmassa). Näissä (aerodynamiikan periaatteissa) on merkkejä uskoville.
16:80 Allah on tehnyt taloistanne teille (pysyvän) asuinpaikan. Karjaeläinten vuodista Hän on tehnyt teille (väliaikaisia) asumuksia (eli telttoja), jotka te havaitsette kevyiksi matkatessanne tai (matkan aikana taukopaikoille) pysähtyessänne. (Tämä sama Allah) on tehnyt lampaiden villasta sekä kameleiden ja vuohien karvoista teille joksikin aikaa taloustavaroita ja (kaupallisia) hyödykkeitä.
 
16:81 Allah on tehnyt monista luomistaan asioista teille varjon ja antanut turvapaikan teille vuorilta. Hän on tehnyt teille vaatteita, jotka suojaavat teitä kuumuudelta, ja (toisia,) jotka suojelevat teitä (vihollisen iskuilta) taistelun tuoksinassa. Näin Allah tekee teille täydeksi lahjansa (eli elämän perusedellytykset ja suojelun), jotta kumartuisitte nöyrinä (Hänen edessään).
 
16:82 Jos he (siitä huolimatta) kääntyvät pois, (kunniakas Sanansaattaja,) sinun vastuullasi on vain välittää (Minun viestini ja määräykseni) selkeästi.
 
16:83 He tunnistavat Allahin siunauksen, sitten kieltävät sen, ja monet heistä ovat uskottomia.
 
16:84 Sinä päivänä, kun korotamme jokaisesta yhteisöstä ([umma] sen oman sanansaattajan heidän tekojensa) todistajaksi, uskottomille ei anneta lupaa (esittää anteeksipyyntöjä) eikä heitä (silloin) pyydetä kääntymään katuvina Allahin puoleen.
16:85 Kun väärintekijät näkevät piinan, ei (sitä) lievennetä heidän osaltaan eikä heille anneta lykkäystä.
 
16:86 Kun monien jumalien palvojat näkevät (itse tekemänsä) valheelliset jumalat, he sanovat: ”Herramme, nämä olivat meidän jumaliamme, joita me Sinun sijastasi palvoimme.” Silloin nämä (Allahin rinnalle asetetut) lähettävät heille (vastauksena) viestin: ”Te olette tosiaan valehtelijoita.”
 
16:87 Tuona päivänä (monien jumalien palvojat) esittävät olevansa nöyriä ja tottelevaisia Allahin edessä, ja kaikki heidän sepittämänsä valheet katoavat heiltä.
 
16:88 Jotka eivät uskoneet ja jotka estivät (toisia kulkemasta) Allahin tiellä, heidän piinaansa Me lisäämme piinaa, koska he lietsoivat pahantekoon.
 
16:89 (Tämä) on se päivä, (jolloin) Me korotamme jokaisesta yhteisöstä (umma) todistajan heitä itseään vastaan. (Kunnioitettu rakastettu,) sinusta Me teemme todistajan kaikille (yhteisöille [umma] ja sanansaattajille). Me olemme lähettäneet sinulle loistavan Kirjan, joka selittää kaiken selkeästi ja on johdatus, armo ja ilouutinen muslimeille.
16:90 Allah käskee olemaan oikeudenmukainen ja tekemään hyvää (kaikille) sekä jakamaan sukulaisille. Hän kieltää säädyttömyyden, pahat teot, ylimielisyyden ja tottelemattomuuden. Hän antaa teille neuvon, jotta painaisitte (sen) hyvin mieleenne.
 
16:91 Täyttäkää lupauksenne Allahille, kun lupaatte, älkääkä rikkoko valaanne, kun olette sen vannoneet ja kun olette tehneet Allahista takaajanne. Allah tietää hyvin, mitä tahansa teettekin.
 
16:92 Älkää olko kuin nainen, joka lankansa vahvaksi kehrättyään rikkoo sen säikeiksi. Te käytätte valaa pettääksenne toisianne, jotta jotkut hyötyisivät toisten kustannuksella. Asia on niin, että Allah (myös) koettelee teitä tämän kautta. Hän kyllä selvittää teille tuomiopäivänä ne asiat, joista te tapasitte olla erimielisiä.
 
16:93 Jos Allah olisi halunnut, olisi Hän tehnyt teistä (kaikista) yhden yhteisön (umma), mutta Hän pitää eksyksissä, kenet haluaa, ja johdattaa, ketä haluaa. Teiltä tullaan varmasti kysymään teoista, joita te tapasitte tehdä.
 
16:94 Älkää käyttäkö valaanne pettääksenne toisianne, ettei jalkanne lipeäisi (islamista) siitä ensin tukevan sijan löydettyään. Te saatte maistaa huonoja seuraamuksia, sillä te estitte (toisia kulkemasta) Allahin tiellä. Teitä odottaa ankara rangaistus.
16:95 Älkää myykö Allahille tehtyä lupausta säälittävästä hinnasta (eli maallista omaisuutta ja vaurautta vastaan). Se (palkkio), mikä Allahilla on, on teille varmasti parempi, jos (tämän salaisuuden) tiedätte.
 
16:96 Teidän hallussanne oleva (raha ja rikkaus) katoaa, mutta Allahin hallussa oleva pysyy. Me palkitsemme varmasti ne, jotka ovat olleet kärsivällisiä, heidän tekemistään hyvistä teoista.
 
16:97 Joka tekee hyviä tekoja, olipa hän mies tai nainen, mutta kunhan hän on uskova, hänen Me annamme elää puhdasta elämää. Ja Me suomme heille varmasti (myös) heidän palkkionsa heidän tekemistään hyvistä teoista.
 
16:98 Kun ryhdyt resitoimaan Koraania, hae turvaa Allahilta kirotun Saatanan (vietteleviä kuiskutuksia) vastaan.
 
16:99 Ei hänellä ole valtaa ihmisiin, jotka uskovat ja luottavat Herraansa.
16:100 Hänellä on valtaa vain niihin, jotka ottavat hänet ystäväkseen ja jotka asettavat muita Allahin rinnalle.
 
16:101 Kun korvaamme jonkin säkeen toisella säkeellä – Allah (kyllä) tietää parhaiten, mitä Hän lähettää – uskottomat sanovat: ”Sinä vain sepität itse!” Mutta useimmat heistä eivät tiedä (perusteita säkeiden lähettämiselle ja korvaamiselle).
 
16:102 Sano: ”Pyhä henki (Jibraʾil [Gabriel]) on tuonut tämän (Koraanin) Herraltasi totuuden kanssa pitääkseen uskovat vakaina. (Tämä) on johdatus ja ilouutinen muslimeille.”
 
16:103 Me tiedämme, että (uskottomat ja monien jumalien palvojat) sanovat: ”Tätä (Koraania) opettaa hänelle vain joku ihminen.” Sen kieli, johon he totuuden unohtaen viittaavat, ei ole arabia, mutta tämä Koraani on selkeää ja yksiselitteistä arabiaa.
 
16:104 Allah ei johdata niitä (eli anna heille kykyä ymmärtää ja oivaltaa), jotka eivät usko Allahin ilmoitukseen. Heitä odottaa tuskallinen rangaistus.
16:105 Ne, jotka eivät usko Allahin ilmoitukseen, sepittävät (myös) valheita. He ovat valehtelijoita.
 
16:106 Joka uskottuaan kieltää Allahin – paitsi jos hänet on väkivalloin pakotettu ja hänen sydämensä pysyy uskossa tyytyväisenä (kuten ennenkin) – ja joka riemumielin (valitsee uudelleen) epäuskon, heidän yllään on Allahin viha ja heitä odottaa ankara rangaistus.
 
16:107 Näin tapahtuu, koska he ovat pitäneet maallista elämää tuonpuoleista parempana, ja koska Allah ei johdata uskottomia.
 
16:108 He ovat niitä, joiden sydämeen, korviin ja silmille Allah on painanut sinetin. He eivät välitä (siitä, miten heidän tuonpuoleisessa käy).
 
16:109 Ei epäilystäkään, he ovat häviäjiä tuonpuoleisessa.
16:110 (Kunniakas rakastettu,) sitten Herrasi – niille, jotka jättivät kotinsa (Allahin tähden) sen jälkeen, kun (he) olivat kärsineet koettelemuksia (ja hirmutekoja julmien ja väkivaltaisten uskottomien käsissä, ja) sitten sotivat (puolustuksekseen) ja pysyivät vankkumattomina (sodan ja taistelun, epäjärjestyksen ja pahanteon sekä sorron ja väkivallan edessä) – Herrasi on sen jälkeen rajattoman anteeksiantava, armollinen.
 
16:111 (Muista) sitä päivää, kun jokainen saapuu vedoten sielunsa (puolesta), ja jokaiselle korvataan täysimittaisena kaikki, mitä hän on tehnyt. Ei heille tehdä vääryyttä.
 
16:112 Allah on esittänyt vertauksen kaupungista, joka (eli) rauhassa ja tyytyväisenä. Sen (asukkaat) saivat ylläpitonsa kaikkialta runsaana. Sitten tuon kaupungin (asukkaat) muuttuivat kiittämättömiksi Allahin siunauksista, ja Allah vaatetti heidät nälän ja pelon piinalla heidän tekemiensä tekojen vuoksi.
 
16:113 Ja heidän joukostaan saapui sanansaattaja heidän luokseen, mutta he kielsivät hänet. Heitä rangaistiin, ja he olivat eittämättä väärintekijöitä.
 
16:114 Syökää siis sitä sallittua ja puhdasta ravintoa, jonka Allah on teille antanut. Kiittäkää Allahin siunauksista, jos te Häntä palvotte.
16:115 Hän on kieltänyt teiltä ainoastaan haaskan, veren, sianlihan ja (eläimet), joiden yli on teurastushetkellä sanottu jonkun muun kuin Allahin nimi. Jos joku sitten on pakotettu (ja äärimmäisessä hädässä), ei pyri uhmaamaan (jumalallisia määräyksiä pyrkiessään tyydyttämään halujaan) eikä ylitä (välttämättömyyden rajaa), on Allah epäilemättä rajattoman anteeksiantava, armollinen.
 
16:116 Älkää toistelko sitä valhetta, mitä suunne sanoo: ”Tämä on sallittua ja tämä on kiellettyä”, keksiäksenne näin valheita Allahista. Jotka keksivät valheita Allahista, eivät tule (koskaan) menestymään.
 
16:117 He saavat vain vähän hyötyä, mutta (mittaamattoman) tuskallisen rangaistuksen.
 
16:118 Juutalaisilta Me olemme kieltäneet ne asiat, jotka olemme aiemmin sinulle selittäneet. Emme Me tehneet heille vääryyttä, vaan he itse tekivät vääryyttä itselleen.
 
16:119 Sitten sinun Herrasi – niille, jotka tietämättömyydessään tekivät pahaa, katuivat sen jälkeen ja paransivat tapansa – sen jälkeen Herrasi on epäilemättä rajattoman anteeksiantava, armollinen.
16:120 Ibrahim (Abraham, rauha hänelle) muodosti epäilemättä (jo itsessään) yhteisön (umma). Hän totteli Allahia täysin ja kääntyi pois kaikesta valheellisesta (yksinomaan Häneen keskittyen), eikä asettanut ketään Allahin rinnalle.
 
16:121 Hän oli kiitollinen Hänen siunauksistaan. Allah valitsi hänet, (antoi hänelle korkean aseman luonaan) ja johdatti hänet oikealle tielle.
 
16:122 Me soimme hänelle hyvää maailmassa ja (myös) tuonpuoleisessa hän kuuluu hurskaiden joukkoon.
 
16:123 Sitten, (ylevä rakastettu,) Me lähetimme sinulle ilmoituksen: ”Seuraa uskonnossa (din) Ibrahimia (Abrahamia), joka pysyi erossa kaikesta valheellisesta eikä asettanut ketään Allahin rinnalle.”
 
16:124 Sapatti määrättiin vain niille, jotka olivat siitä erimielisiä. Ylösnousemuksen päivänä sinun Herrasi ratkaisee heidän välillään ne (asiat), joista he tapasivat kiistellä.
16:125 (Kunnioitettu Sanansaattaja,) kutsu Herrasi tielle viisaudella ja hyvillä neuvoilla, ja väittele heidän kanssaan hyvien tapojen mukaisesti. Herrasi kyllä tietää, kuka on eksynyt Hänen tieltään, ja Hän tuntee (myös) johdatuksen saaneet.
 
16:126 Jos haluatte rangaista, rangaiskaa vain sen verran, kuin teitä vastaan on tehty. Mutta jos pysytte kärsivällisinä, on se varmasti teille kärsivällisille parempi.
 
16:127 (Kunnioitettu rakastettu,) ole kärsivällinen – sinä olet kärsivällinen Allahin avulla. Älä murehdi heidän (uppiniskaisuuttaan) äläkä anna (seesteisen sydämesi) masentua heidän petollisten juoniensa tähden.
 
16:128 Allah siunaa seurallaan (erityisesti) niitä, jotka pelkäävät Jumalaa ja jotka ovat hyveellisiä.
 

 

Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeudet © 2018 Minhaj-ul-International:lla
(Mitään osaa ja tämän sivun sisällön voi kopioida, tallentaa, julkaistu, jäljentää ja/tai käyttää missään muodossa ilman lupaa Minhaj- ul-Quran International. Katso lisätietoja.)