Pyhä Koraani

Suurat

89.

Aamunkoiton Suura

 

(Suurat Al-Fajr)

 

Allahin, rajattoman myötätuntoisen, aina armollisen nimeen

89:1 Kautta aamunkoiton (joka karkottaa yön pimeyden).1
 
89:2 Kautta kymmenen (siunatun) yön,3
 
89:3 kautta parillisen ja parittoman,5
 
89:4 ja kautta yön, kun se kuluu. (Tämä viittaa joko yöhön yleensä tai erityisesti pyhiinvaelluksen aikana Muzdalifassa vietettävään yöhön tai voiman yöhön [shab-i qadr]).
89:5 Tässä on väkevä vala viisaille.
 
89:6 Etkö ole nähnyt, miten Herrasi toimi Aadin (kansan) kanssa?
 
89:7 (He asuttivat) Iramia ja olivat (pitkiä kuin) pylväät ja heillä oli (korkeita palatseja),
 
89:8 jollaisia (yksikään maailman) kansoista ei ollut luonut.
 
89:9 Entä Thamud? (Mitä tehtiin niille,) jotka louhivat (Quran) laaksoa (ja rakensivat satoja kaupunkeja)?
89:10 (Miten kävi) Faraolle, jolla oli suuria armeijoita (tai joka rankaisi ihmisiä seivästämällä)?
 
89:11 (He olivat niitä,) jotka tekivät väärin (omissa) maissaan
 
89:12 ja lietsoivat niissä epäjärjestystä.
 
89:13 Herrasi antoi rangaistuksen ruoskaniskujen sataa heidän päälleen.
 
89:14 Herrasi kyllä pitää silmällä (sortajia ja tottelemattomia).
89:15 Mutta ihminen sanoo, kun hänen Herransa koettelee häntä (nautinnoilla ja mukavuuksilla) ja suo tälle kunniaa ja siunauksia: ”Herrani on ollut minulle armollinen.”
 
89:16 Mutta jos Hän koettelee tätä (vastoinkäymisillä ja vaikeuksilla) ja kaventaa hänen elantoaan, tämä sanoo: ”Herrani on minua nöyryyttänyt.”
 
89:17 Ei, vaan (syynä on se, että) te ette kunnioita orpoja ja huolehdi heistä (kun te itse saatte kunniaa ja varallisuutta),
 
89:18 ettekä te rohkaise (yhteiskunnassanne) toisianne ruokkimaan puutteenalaisia.
 
89:19 Te haalitte (itsellenne) koko perityn omaisuuden ja kulutatte sen (itseenne antamatta köyhyyden vaivaamille heille kuuluvaa osuutta),
89:20 ja rakastatte vaurautta kohtuuttoman paljon.
 
89:21 Kun maa halkaistaan ja murskataan tomuksi,
 
89:22 ja Herrasi saapuu ja enkelit asettuvat riveihin (Hänen eteensä),
 
89:23 silloin Helvetti tuodaan esiin. Tuona päivänä ihminen ymmärtää, mutta mitä neuvo häntä (silloin enää hyödyttää)?
 
89:24 Hän sanoo: ”Kunpa olisin lähettänyt edeltäni (todellista) elämääni varten (edes jotain, mistä minulle tänään olisi hyötyä).”
89:25 Tuona päivänä kukaan ei voi rangaista niin kuin Hän rankaisee,
 
89:26 eikä kukaan voi sitoa niin kuin Hän sitoo.
 
89:27 Levon löytänyt ego!
 
89:28 Palaa Herrasi luo Hänen suosiotaan tavoitellen ja Hänen suosionsa tavoittelemana (eli sinä tavoittelet Hänen suosiotaan ja Hän tavoittelee sinun suosiotasi).
 
89:29 Astu (täydellisten) palvelijoideni joukkoon,
89:30 ja käy Minun (läheisyyteni ja kohtaamiseni) Paratiisiin.
 1 Tämä viittaa joko aamunkoittoon tai aamurukoukseen yleensä, tai erityisesti dhu’l-hijjan tai muharramin ensimmäisen päivän tai ʿid al-adhan aamunkoittoon. Se viittaa myös kunnioitettuun sanansaattajaan Muhammadiin (siunaus ja rauha hänelle). Hänen toimintansa profeettana sai uskon aamun valkenemaan ja pimeyden yön väistymään.


1 Tämä viittaa joko aamunkoittoon tai aamurukoukseen yleensä, tai erityisesti dhu’l-hijjan tai muharramin ensimmäisen päivän tai ʿid al-adhan aamunkoittoon. Se viittaa myös kunnioitettuun sanansaattajaan Muhammadiin (siunaus ja rauha hänelle). Hänen toimintansa profeettana sai uskon aamun valkenemaan ja pimeyden yön väistymään.


3 Tämä viittaa joko ramadanin viimeiseen kymmeneen yöhön tai muharramin tai dhu’l-hijjan ensimmäiseen kymmeneen yöhön, jotka ovat täynnä siunauksia.


1 Tämä viittaa joko aamunkoittoon tai aamurukoukseen yleensä, tai erityisesti dhu’l-hijjan tai muharramin ensimmäisen päivän tai ʿid al-adhan aamunkoittoon. Se viittaa myös kunnioitettuun sanansaattajaan Muhammadiin (siunaus ja rauha hänelle). Hänen toimintansa profeettana sai uskon aamun valkenemaan ja pimeyden yön väistymään.


3 Tämä viittaa joko ramadanin viimeiseen kymmeneen yöhön tai muharramin tai dhu’l-hijjan ensimmäiseen kymmeneen yöhön, jotka ovat täynnä siunauksia.


5 Parillinen (shafʿ) viittaa luomakuntaan, joka on luotu pareiksi, ja pariton (watr) viittaa Luojaan, joka on yksi ja vailla vertaista. Parillinen voi viitata myös uhrin päivään ja pariton Arafatin päivään pyhiinvaelluksen aikana. Parillinen voi viitata maailman yöhön ja päivään, ja pariton ylösnousemuksen päivään, jota yö ei seuraa. Tai parillisella tarkoitetaan vuoden kaikkia parillisia öitä, kun taas pariton viittaa vuoden siunattuihin parittomiin öihin (esim. shab-i miʿraj, shab-i barat, shab-i qadr jne.), jotka sijoittuvat peräkkäisiin rajabin, shaʿbanin ja ramadanin kuukausiin. Parillinen voi olla myös viittaus ensimmäiseen pariin, Adamiin ja Hawwaʾan (Aadamiin ja Eevaan), kun taas pariton viittaa vain Adamiin (Aadamiin), josta ihmiskunta on saanut alkunsa.


 

Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeudet © 2018 Minhaj-ul-International:lla
(Mitään osaa ja tämän sivun sisällön voi kopioida, tallentaa, julkaistu, jäljentää ja/tai käyttää missään muodossa ilman lupaa Minhaj- ul-Quran International. Katso lisätietoja.)