Pyhä Koraani

Suurat

45.

Polvistumisen Suura

 

(Suurat Al-Jaathiya)

 

Allahin, rajattoman myötätuntoisen, aina armollisen nimeen

45:1 Ha, mim. (Vain Allah ja Sanansaattaja, siunaus ja rauha hänelle, tietävät todellisen merkityksen.)
 
45:2 (Tämän) Kirjan on lähettänyt Allah, joka on äärimmäisen mahtava, viisas.
 
45:3 Taivaissa ja maassa on epäilemättä merkkejä uskoville.
 
45:4 Teidän (omassa) luomisessanne sekä niissä eläimissä, jotka Hän levittää laajalle, on merkkejä uskossaan varmoille.
45:5 Yön ja päivän vaihtelussa, siinä elannossa, jonka Allah (sateen muodossa) lähettää taivaasta ja sen avulla tekee maan taas eläväksi sen kuoltua, ja (samoin) tuulensuunnan vaihtelussa on merkkejä niille, jotka käyttävät järkeään.
 
45:6 Nämä ovat Allahin säkeitä, joita Me sinulle resitoimme totuuden kera. Mihin he Allahin ja Hänen ilmoituksensa jälkeen oikein uskovat?
 
45:7 Voi rienaavaa valehtelijaa ja paatunutta syntistä,
 
45:8 joka kuulee Allahin säkeitä luettavan itselleen, mutta pysyy ylimielisen jääräpäisenä (epäuskossaan) aivan kuin hän ei olisi niitä kuullutkaan. Kerro hänelle uutiset tuskallisesta rangaistuksesta.
 
45:9 Kun hän saa tietää jotain (Koraanin)säkeistämme, tekee hän siitä pilaa. Heitä odottaa nöyryyttävä rangaistus.
45:10 Heidän (elinaikansa) jälkeen odottaa Helvetti. (Maallinen omaisuus,) jota he ovat ansainneet ei heitä hyödytä. (Eivätkä heitä hyödytä) ne jumalankuvat, jotka he Allahin sijasta ovat ottaneet suojelijoikseen. Heitä odottaa äärimmäisen ankara rangaistus.
 
45:11 Tämä (Koraani) on johdatus. Niitä, jotka kieltävät Herransa ilmoituksen, odottaa äärimmäisen tuskallinen rangaistus.
 
45:12 Allah on se, joka on alistanut meren valtaanne, jotta laivat voisivat siinä Hänen käskystään purjehtia ja jotta te voisitte tavoitella Hänen avokätisyyttään (eli elantoanne myös meriteitä kulkien). Ja (myös), jotta olisitte kiitollisia.
 
45:13 Hän on pannut kaiken, mitä on taivaissa ja mitä on maassa, tottelemaan teitä (järjestelmän mukaisesti). Siinä on merkkejä niille, jotka pohtivat.
 
45:14 Kehota uskovia jättämään huomiotta ne, jotka eivät toivo eivätkä pelkää Allahin päivien (koittamista) niin, että Hän voi antaa näille täyden hyvityksen siitä, mitä he ovat ansainneet.
45:15 Joka tekee hurskaan teon, tekee hän sen omaksi (hyödykseen). Joka taas tekee pahaa, saa itse kohdata (tekojensa huonot seuraamukset). Sitten teidät kaikki viedään takaisin Herranne luo.
 
45:16 Me annoimme Israelin lapsille Kirjan, viisauden ja profetiuden sekä elannon puhtaista asioista. Me korotimme heidät (tuon ajan) maailmojen (eli tuon aikakauden kansojen ja sivilisaatioiden) yläpuolelle.
 
45:17 Me annoimme heille selkeät todisteet ja merkit uskonnosta ([din] ja profetiudesta). Mutta kun heidän luokseen saapui tieto, (että Muhammad, siunaus ja rauha hänelle, on nimitetty sanansaattajaksi,) alkoivat he kiistellä siitä yksinomaan keskinäisen kateuden ja vihamielisyyden vuoksi. Herrasi ratkaisee heidän välillään ylösnousemuksen päivänä sen asian, josta he tapasivat olla erimielisiä.
 
45:18 Sitten Me määräsimme sinut uskonnon (din) avaralle tielle (eli islamilaisen lain, sharian, tielle). Kulje tuota tietä äläkä seuraa niiden mielihaluja, joilla ei ole tietoa (sinun ja sinun uskontosi [din] kunniasta ja aitoudesta).
 
45:19 Eivät he koskaan ole sinulle hyödyksi (kun islamin tiellä tulee eteen vastoinkäymisiä, huolimatta) Allahilta (ottamistaan lupauksista). Väärintekijät ovat (tässä maailmassa) toistensa ystäviä ja auttajia. Hyveellisten ystävä ja auttaja on Allah.
45:20 Tässä (Koraanissa) on todisteita ihmisten oivalluskyvylle ja varoittavia esimerkkejä sekä johdatus ja armo niille, jotka ovat varmoja uskossaan.
 
45:21 Kuvitteleeko se, joka on ansainnut pahaa, Meidän tekevän hänet samanlaiseksi kuin sen, joka uskoo ja tekee hyviä tekoja? Että heidän elämänsä ja kuolemansa ovat samanlaiset? Se, mitä (uskottomat) väittävät, on äärimmäisen viheliäistä.
 
45:22 Allah on luonut taivaat ja maan totuuteen (perustuvan viisauden) pohjalta, jotta jokainen saisi hyvityksen ansaitsemastaan. Ei heille tehdä vääryyttä.
 
45:23 Oletko nähnyt sen, joka on ottanut itsekkäät halunsa jumalakseen? Allah antaa hänen kulkea eksyksissä tiedosta huolimatta. Hän on sinetöinyt hänen korvansa ja sydämensä ja peittänyt hänen silmänsä. Kuka Häntä voi Allahin jälkeen enää johdattaa? Ettekö ota neuvoa vastaan?
 
45:24 Ja he sanovat: ”Ei ole (mitään) muuta kuin meidän maallinen elämämme. Täällä me kuolemme ja elämme eivätkä meitä voi tuhota kuin ajan (mukanaan tuomat olosuhteet ja tapahtumat, eli he kieltävät täysin Jumalan ja tuonpuoleisen).” He eivät tunne tätä (todellisuutta); he vain kuvittelevat ja arvailevat.
45:25 Kun heille resitoidaan Meidän selkeitä säkeitämme, ei heillä ole muuta argumenttia kuin sanoa: ”Tuokaa esi-isämme (elävinä) takaisin, jos puhutte totta.”
 
45:26 Sano: ”Allah antaa teille elämän ja Hän antaa teidän kuolla. Sitten Hän kokoaa teidät kaikki yhteen ylösnousemuksen päivänä, josta ei ole epäilystä. Mutta useimmat ihmiset eivät tiedä.”
 
45:27 Yksin Allahille kuuluu taivaiden ja maan valtius. Sinä päivänä, kun ylösnousemuksen hetki koittaa, (kaikki totuutta) valheena pitävät joutuvat perikatoon.
 
45:28 Sinä saat nähdä (uskottomien ja kieltäjien) joukot istumassa polvilleen langenneina. Jokainen joukko kutsutaan (tekojen) kirjansa luo: ”Tänään te saatte hyvityksen siitä, mitä olette tehneet.
 
45:29 Tämä on Meidän kirjoituksemme, joka kertoo teistä kiistämättömän totuuden. Me olemme kirjoituttaneet ylös (ja säilyttäneet) kaiken, mitä olette tehneet.”
45:30 Niiden, jotka uskovat ja tekevät hyviä tekoja, Allah antaa käydä armoonsa. Tämä on ilmiselvää menestystä.
 
45:31 Mitä tulee (niihin), jotka eivät uskoneet, (heille sanotaan): ”Eikö Meidän säkeitämme luettu teille? Te olitte ylimielisiä ja syntisiä.”
 
45:32 Kun (teille) sanottiin: ”Allahin lupaus on tosi. Ylösnousemuksen (koittamisesta) ei ole epäilystäkään”, te sanoitte: ”Emme me tiedä, mikä on ylösnousemus. Ei se ole meistä kuin kuvitelmaa. Emme me usko (siihen) alkuunkaan.”
 
45:33 Ja kaikki heidän tekemänsä paha paljastuu heille ja heidät ottaa valtaansa se (rangaistus), josta he tapasivat laskea leikkiä.
 
45:34 Heille sanotaan: ”Tänään Me unohdamme teidät aivan kuten te olitte unohtaneet astuvanne eteemme tänä päivänä. Teidän sijanne on Helvetti, eikä teillä ole ketään auttajaa.
45:35 Näin on siksi, että te piditte Allahin ilmoitusta pilkkananne, ja maallinen elämä johti teidät harhaan.” Tuona päivänä heitä ei oteta pois (Helvetistä) eikä heidän sallita tavoitella (Allahin) tyytyväisyyttä katumuksen kautta.
 
45:36 Kaikki ylistys Allahille, joka on taivaiden Herra ja maan Herra sekä kaikkien maailmojen ylläpitäjä.
 
45:37 Suuruus (eli kunnia) taivaissa ja maassa kuuluu yksin Hänelle. Hän on äärimmäisen mahtava, viisas.
 

 

Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeudet © 2018 Minhaj-ul-International:lla
(Mitään osaa ja tämän sivun sisällön voi kopioida, tallentaa, julkaistu, jäljentää ja/tai käyttää missään muodossa ilman lupaa Minhaj- ul-Quran International. Katso lisätietoja.)