Pyhä Koraani

Suurat

43.

Kultakorujen Suura

 

(Suurat Az-Zukhruf)

 

Allahin, rajattoman myötätuntoisen, aina armollisen nimeen

43:1 Ha, mim. (Vain Allah ja Sanansaattaja, siunaus ja rauha hänelle, tietävät todellisen merkityksen.)
 
43:2 Kautta valaisevan Kirjan,
 
43:3 Me olemme tehneet siitä Koraanin arabian (kielellä), jotta te ymmärtäisitte.
 
43:4 Se on luonamme kirjoitettuna (Suojattuun tauluun,) kaikkien Kirjojen alkuperään. Se on epäilemättä (kaikkia Kirjoja) korkeampi, täynnä viisautta.
43:5 Emmekö Me varoittaisi teitä siksi, että te olette rajat ylittävä kansa?
 
43:6 Kuinka monia profeettoja Me olemme lähettäneet aikaisemmille sukupolville?
 
43:7 Ei heidän luokseen saapunut ainuttakaan profeettaa ilman, että he olisivat häntä pilkanneet.
 
43:8 Me olemme tuhonneet kansoja, jotka olivat (Mekan uskottomia) paljon voimakkaampia. Näin kävi aikaisemmille sukupolville (useissa tapauksissa).
 
43:9 Jos kysyt heiltä, kuka on luonut taivaat ja maan, he sanovat taatusti: ”Ne on luonut mahtava, tietävä (Herra)”,
43:10 joka on tehnyt teille maan lepopaikaksi ja luonut teille siihen kulkureittejä, jotta saavuttaisitte määränpäänne,
 
43:11 ja joka on lähettänyt taivaalta vettä (tarvittavan) määrän mukaan. Sen avulla Me olemme herättäneet kuolleen kaupungin eloon. Samalla tavoin teidätkin nostetaan ylös (maasta kuoleman jälkeen).
 
43:12 (Hän on se,) joka on luonut kaikenlaisia olentoja sekä tehnyt teille laivat, valtamerialukset ja karjan, joilla te voitte matkata (merellä ja maalla),
 
43:13 jotta te niiden selkään (tai kannelle) tukevasti asetuttuanne voisitte sitten muistaa Herranne siunausta. Kun istuudutte tukevasti (kulkuneuvoonne), sanokaa: ”Kunnia sille, joka on tämän käyttöömme antanut, kun emme sitä itse pystyneet hallintaamme alistamaan.
 
43:14 Herramme luokse meidän täytyy epäilemättä palata.”
43:15 (Monien jumalien palvojat) ovat tehneet (joistain) Hänen palvelijoistaan osallisia (Hänen jumaluudestaan julistamalla nämä Hänen lapsikseen). Ihminen on tosiaan avoimen kiittämätön.
 
43:16 (Uskottomat, vastatkaa tähän kysymykseenne omien näkemystenne pohjalta:) Olisiko Hän ottanut luoduista (itselleen) tyttäriä ja valinnut teille poikia,
 
43:17 huolimatta siitä, että kun heistä jollekulle kerrotaan (hänen taloonsa syntyneen tyttären), jonka he ovat rinnastaneet Armolliseen (Jumalaan), synkistyvät hänen kasvonsa ja hän täyttyy surusta ja raivosta?
 
43:18 (Tekisikö Allah asioistaan osalliseksi sellaisen,) joka kasvaa koreudessa eikä ole (valmis) avoimesti (ilmaisemaan mielipidettään) kiistassa (hellän luonteensa ja häveliäisyytensä vuoksi)?
 
43:19 Ja he ovat tehneet enkeleistä, jotka ovat Armollisen (Jumalan) palvelijoita, naisia. Olivatko he läsnä, kun heidät luotiin? (Eivät tietenkään.) Heidän todistuksensa kirjataan nyt ylös ja (tuomiopäivänä) heitä kuulustellaan.
43:20 He sanovat: ”Jos Armollinen olisi halunnut, emme me olisi näitä (jumalankuvia) palvoneet.” Eivät he tiedä tästäkään mitään. He vain valehtelevat olettamustensa pohjalta.
 
43:21 Olemmeko Me tätä ennen antaneet heille jonkin kirjan, johon he auktoriteettinaan nojaavat?
 
43:22 (Emme,) vaan he sanovat: ”Me havaitsimme isiemme seuranneen tiettyä uskontoa. Heidän jalanjälkiä (kulkiessamme) me olemme varmasti löytäneet johdatuksen.”
 
43:23 Vastaavasti Me emme ole aiemmin lähettäneet varoittajaa yhteenkään kaupunkiin ilman, että sen eliitti ja hyvin toimeentulevat asukkaat olisivat sanoneet: ”Me olemme havainneet isiemme seuranneen tiettyä tietä ja uskontoa, ja heidän jalanjälkiään me seuraamme.”
 
43:24 (Sanansaattaja) sanoi: ”Vaikka toisin teille paremman johdatuksen (ja uskonnon [din]) kuin se, jota olette isienne havainneet (seuraavan)?” He sanoivat: ”Me kiellämme kaiken, minkä kanssa sinut on lähetetty.”
43:25 Niin Me kostimme heille. Katso, millainen oli kieltäjien loppu.
 
43:26 Kun Ibrahim (Abraham, rauha hänelle) sanoi isälleen (joka tosiasiassa oli hänet kasvattanut setä) ja kansalleen: ”Minä sanoudun irti kaikesta, mitä te palvotte,
 
43:27 lukuun ottamatta sitä, joka on minut luonut. Hän näyttää minulle kohta tien.”
 
43:28 Ibrahim (Abraham, rauha hänelle) teki (Jumalan ykseyden julistuksesta) ikuisesti kestävän sanan jälkeläistensä joukossa, jotta he pysyisivät kääntyneinä (Allahin puoleen).
 
43:29 Minä annoin heidän ja heidän esi-isiensä kukoistaa (maailmassa Ibrahimin [Abrahamin] tähden ja hänen välityksellään), kunnes Sanansaattaja (siunaus ja rauha hänelle) saapui heidän luokseen totuuden (eli Koraanin) ja valaisevan selityksen kanssa.
43:30 Kun totuus saapui heidän luokseen, he sanoivat: ”Tämä on taikuutta, ja me kiellämme sen.”
 
43:31 He sanoivat myös: ”Miksei tätä Koraania ole lähetetty jollekulle kahden kaupungin (eli Mekan ja Ta’ifin) suurmiehistä; (jollekulle päällikölle, maanomistajalle tai rahakkaalle)?”
 
43:32 Hekö jakavat Herrasi armoa (toimia profeettana)? Me jaamme heille taloudelliset (edellytykset) tämän maailman elämässä ja korotamme toiset arvoasemaltaan (rahavarojen ja rikkauksien suhteen) toisten yläpuolelle. (Teemmekö Me tämän,) jotta toiset heistä (eli rikkaat) voisivat pilkata toisia (eli köyhiä)? (Te pilkkaatte köyhyyttä, ettekä siitä syystä pidä jotakuta kelvollisena toimimaan profeettana Allahin armosta.) Herrasi armo on parempi kuin se (omaisuus), jota kootessaan he (muuttuvat ylimielisiksi).
 
43:33 Ellei kävisi niin, että ihmiset yhdistyisivät (epäuskossaan) yhdeksi uskontokunnaksi, Me tekisimme kaikkien Armollisen (Jumalan) kieltävien taloihin katot ja heidän käyttämänsä portaatkin hopeasta.
 
43:34 Ja (samalla tavoin tekisimme) heidän taloihinsa ovet (hopeasta), samoin kuin vuoteet, joiden päällä he nojailevat tyynyihin,
43:35 ja (hopean päälle Me tekisimme) koristuksia kullasta ja jalokivistä. Mutta tämä kaikki on maallisen elämän väliaikaista ja arvotonta nautintoa. Tuonpuoleisen (ihanuus ja koreus) ovat Herrasi hallussa; ne on varattu vain hyveellisille.
 
43:36 Sitä, joka lyö laimin Armollisen (Jumalan) muistamisen, Me annamme Saatanan hallita. Tämä pysyy aina hänen seurassaan.
 
43:37 Nämä (saatanat) estävät heitä (kulkemasta) johdatuksen tietä, mutta silti he luulevat löytäneensä johdatuksen,
 
43:38 kunnes he sitten saapuvat luoksemme ja sanovat (kumppanilleen Saatanalle): ”Voi kunpa olisimme olleet toisistamme yhtä kaukana kuin itä ja länsi. Sinä olit tosiaan huono kumppani.”
 
43:39 Tuona päivänä teitä ei enää hyödytä (tätä toivoa), kun olette (koko elämänne) tehneet vääryyttä. (Sinä päivänä) te kaikki saatte osanne rangaistuksesta.
43:40 Saisitko sinä kuurot kuulemaan tai ne, jotka ovat ilmiselvästi eksyksissä, näkemään johdatuksen tien?
 
43:41 Vaikka ottaisimme sinut pois (maailmasta), kostaisimme Me silti heille,
 
43:42 tai vaikka antaisimme sinun nähdä sen (rangaistuksen), jonka olemme heille luvanneet. He ovat kyllä täysin vallassamme.
 
43:43 Pidä siis tiukasti kiinni siitä (Koraanista), joka sinulle on ilmoitettu. Sinä olet (vakaasti) oikealla tiellä.
 
43:44 Tämä (Koraani) on valtava kunnia sinulle ja yhteisöllesi (umma). (Ihmiset!) Kohta teiltä kysytään, (kuinka tiukasti te Koraaniin sitouduitte).
43:45 Kysy sanansaattajilta, jotka olemme ennen sinua lähettäneet, olemmeko asettaneet Armollisen (Jumalan) rinnalle muita jumalia palvottaviksi?
 
43:46 Me lähetimme Musan (Mooseksen, rauha hänelle) merkkiemme kanssa Faraon ja hänen ylimystensä luo. Hän sanoi: ”Minä olen kaikkien maailmojen ylläpitäjän sanansaattaja.”
 
43:47 Kun hän saapui merkkiemme kanssa heidän luokseen, alkoivat he saman tien nauraa noille (merkeille).
 
43:48 Emme Me lähettäneet heille ainuttakaan merkkiä ilman, että se olisi ollut mahtavampi kuin sitä edeltänyt vastaava merkki. (Lopulta) Me rankaisimme heitä (useaan otteeseen), jotta he kääntyisivät pois.
 
43:49 Silloin he sanoivat: ”Taikuri, rukoile Herraasi sen lupauksen mukaisesti, jonka Hän on sinulle antanut, (niin) mekin löydämme johdatuksen.”
43:50 Kun Me sitten (Musan rukouksen tähden) otimme heidän piinansa pois, rikkoivat he lupauksensa yksin tein.
 
43:51 Farao antoi kansalleen (ylimielisen) julistuksen ja sanoi: ”Kansani, eikö Egyptin valtakunta ole vallassani? Eivätkö nämä virrat, jotka soljuvat (palatsieni) ali, (kuulu minulle)? Ettekö te näe?
 
43:52 Eikö (ole totta,) että olen parempi kuin tämä alhainen, arvoton mies, joka ei edes kykene ilmaisemaan itseään kunnolla?
 
43:53 Jos (hän on aito sanansaattaja,) miksi hänelle ei lähetetä (pidettäväksi) kultaisia rannerenkaita? Tai miksi enkelit eivät saavu hänen kanssaan (rivi toisensa jälkeen)?”
 
43:54 (Näillä sanoilla) hän sai kansansa hämmennyksiin, ja he tottelivat häntä. He olivat tosiaan tottelemattomia.
43:55 Kun he saivat Meidät vihan valtaan (halventamalla Musan [Mooseksen], rauha hänelle, kunniaa), Me kostimme heille ja hukutimme heidät kaikki.
 
43:56 Me teimme heistä entisiä ja varoittavan esimerkin jälkeenpäin tuleville.
 
43:57 Ja kun (heille) kerrotaan vertaus (ʿIsasta [Jeesuksesta]) Maryamin (Marian) pojasta (rauha hänelle), kansasi nauraa (ilkkuen)
 
43:58 ja sanoo: ”Kumpi on parempi, meidän jumalamme vai hän?” He puhuvat näin vain haastaakseen riitaa kanssasi. He ovat tosiaan varsin riidanhaluisia.
 
43:59 Hän (ʿIsa [Jeesus], rauha hänelle) oli vain (ylevä) palvelija, jolle olimme osoittaneet suosiomme. Me teimme hänestä (mahtimme) merkin Israelin lapsille.
43:60 Jos olisimme halunneet, olisimme luoneet tilallenne enkeleitä, jotka olisivat ottaneet paikkanne.
 
43:61 (Kun) hän (eli ʿIsa [Jeesus], rauha hänelle, laskeutuu taivaasta) on se merkkinä (tuomiopäivän) lähestymisestä. Älkää milloinkaan epäilkö sitä, vaan seuratkaa Minua. Tämä on oikea tie.
 
43:62 Älkääkä koskaan antako Saatanan estää teitä (kulkemasta tätä tietä). Hän on teidän ilmiselvä vihollisenne.
 
43:63 Kun ʿIsa (Jeesus, rauha hänelle) saapui selkeitä merkkejä mukanaan, hän sanoi: ”Minä olen tullut tuomaan teille viisauden ja ymmärryksen. (Olen saapunut) tehdäkseni teille selväksi jotkut niistä asioista, joista te olette erimielisiä. Pelätkää siis Allahia ja totelkaa minua.
 
43:64 Allah on minun Herrani ja (myös) teidän Herranne. Palvokaa siis Häntä. Tämä on oikea tie.”
43:65 Sitten heidän joukkoonsa syntyi useita ryhmittymiä. Voi väärintekijöitä tuskallisen päivän rangaistuksen tähden!
 
43:66 Mitä (muuta) he odottavat kuin että ylösnousemuksen hetki koittaisi heille yhtäkkiä ilman, että he sitä edes tajuavat.
 
43:67 Tuona päivänä kaikki ystävät ja läheiset muuttuvat toistensa vihollisiksi, hyveellisiä lukuun ottamatta. (Ystävyys ja läheisyys heidän kanssaan osoittautuu hyödylliseksi.)
 
43:68 (Heille sanotaan:) ”(Läheiset) palvelijani, tänään teidän ei tarvitse pelätä eikä surra,
 
43:69 (teidän,) jotka uskoitte ilmoitukseemme ja tottelitte (Meitä) aina.
43:70 Te ja teidän kumppaninne1, astukaa Paratiisiin, (te kaikki). Teitä tullaan kunnioittamaan (Paratiisin siunauksilla, mukavuuksilla ja iloilla).”
 
43:71 Kultaiset lautaset ja maljat kiertävät heidän parissaan. Siellä on kaikkea, mitä sydän vain halajaa ja (mistä) silmät löytävät rauhan. Te saatte asua siellä ikuisesti.
 
43:72 (Hyveelliset,) tämä on se Paratiisi, jonka olette saaneet periä palkkiona siitä, mitä olette tehneet.
 
43:73 Siellä on teille ylenpalttisesti hedelmiä syödä.
 
43:74 Syntiset taas saavat pysyä ikuisesti Helvetin piinassa,
43:75 jota ei heidän kohdallaan lievennetä. He saavat virua siellä vailla toivoa.
 
43:76 Emme Me ole heitä kohtaan vääryyttä tehneet; väärintekijöitä olivat he itse.
 
43:77 He kutsuvat (Helvetin vartijaa): ”Valtias, (olisi hyvä,) jos Herrasi antaisi meidän kuolla.” Hän vastaa: ”(Nyt) te saatte elää ikuisesti (tässä ahdingossa).”
 
43:78 Me toimme teille totuuden, mutta useimmat teistä eivät totuudesta pitäneet.
 
43:79 Ovatko (Mekan uskottomat) lyöneet lukkoon (suunnitelman Sanansaattajaa, siunaus ja rauha hänelle, vastaan)? Mekin lyömme lukkoon lopullisen ratkaisun.
43:80 Luulevatko he, että Me emme kuule heidän salaisia puheitaan ja heidän kuiskailujaan? Tottahan toki (Me kuulemme)! Myös lähettämämme enkelit ovat heidän luonaan pitämässä kirjaa.
 
43:81 Sano: ”Jos (oletetaan, että) armollisella (Jumalalla) olisi poika (tai lapsia), olisin minä ensimmäisenä niitä palvomassa.”
 
43:82 Puhdas on taivaiden ja maan ylläpitäjä, valtaistuimen Herra, puhdas siitä, mitä he sanovat.
 
43:83 Jätä heidät. Anna heidän väitellä turhaan ja leikkiä päättömästi, kunnes koittaa päivä, jota heille lupaillaan.
 
43:84 Hän on se, joka on Jumala taivaissa ja Jumala maassa. Hän on rajattoman viisas, kaiken tietävä.
43:85 Siunattu on Hän, jolle kuuluu taivaiden, maan ja kaiken niiden välissä olevan valtius. Tieto ylösnousemuksen (hetkestä) on Hänen hallussaan. Hänen luokseen teidät viedään takaisin.
 
43:86 Niillä, joita (uskottomat) Hänen lisäkseen palvovat, ei ole (mitään) valtaa toimia välittäjinä. Sitä vastoin (valta toimia välittäjänä on niillä,) jotka todistavat totuudesta ja jotka sen (varmuudella) tuntevat.
 
43:87 Jos tiedustelet heiltä, kuka heidät on luonut, he vastaavat varmasti: ”Allah.” Missä he siis kuljeskelevat eksyksissä?
 
43:88 Kautta hänen (eli kunnioitetun rakastetun) sanojensa: ”Herrani, nämä ovat ihmisiä, jotka eivät (edes) usko.”
 
43:89 Joten, (rakkaani,) käännä kasvosi heistä pois ja sano: ”(Riittää!) Rauhaa!” Kohta he saavat tietää (miten heidän käy).1 Vaikutusvaltaiset koraaninselittäjät ovat kertoneet ilmauksen azwaju-kum merkitsevän vaimojen lisäksi myös läheisiä kumppaneita. (Ks. Imam Qurtubi: al-Jamiʿ li-Ahkam, 16:111; Imam ibn Kathir: Tafsir al-Qurʾan al-ʿAzim, 4:134 ja Imam al-Shawkani: Fath al-Qadir, 4:563.) Tästä syystä sanan azwaj käännöksenä on tässä säkeessä kumppanit.


 

Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeudet © 2018 Minhaj-ul-International:lla
(Mitään osaa ja tämän sivun sisällön voi kopioida, tallentaa, julkaistu, jäljentää ja/tai käyttää missään muodossa ilman lupaa Minhaj- ul-Quran International. Katso lisätietoja.)