Pyhä Koraani

Suurat

58.

Kiistan Suura

 

(Suurat Al-Mujaadila)

 

Allahin, rajattoman myötätuntoisen, aina armollisen nimeen

58:1 Allah on kyllä kuullut sen naisen puheen, joka kiisteli kanssasi miehestään ja anoi apua Allahilta. Allah kuuli teidän keskenänne käymän keskustelun. Allah on kaiken tietävä, näkevä.
 
58:2 Niiden teistä, jotka eroavat vaimoistaan sanomalla heidän olevan kuin äitinsä selkä (zihar), (tulee tietää, että) ei heistä (näin sanomalla) heidän äitejään (tule). Heidän äitejään ovat vain ne, jotka ovat heidät synnyttäneet. Viheliäisiä ja valhetta ovat heidän sanansa. Allah on tosiaan pitkämielinen, anteeksiantava.
 
58:3 Ja niiden teistä, jotka eroavat vaimoistaan sanomalla heidän olevan kuin äitinsä selkä, mutta jotka haluavat sitten pyörtää sanansa, tulee vapauttaa (orjan) kaula ennen kuin he voivat toisiaan koskettaa. Teitä neuvotaan tässä asiassa. Allah on täysin tietoinen siitä, mitä te teette.
 
58:4 Sen, jolla ei ole (orjaa) saapuvillaan, (tulee) paastota kaksi peräkkäistä kuukautta ennen kuin he voivat toisiaan koskettaa. Sen, joka ei tähänkään kykene, (tulee) ruokkia kuusikymmentä puutteenalaista, jotta te uskoisitte Allahiin ja Hänen Sanansaattajaansa (siunaus ja rauha hänelle). Nämä ovat Allahin (säätämät) rajat. Uskottomia odottaa tuskallinen rangaistus.
58:5 Ne, jotka vastustavat Allahia ja Hänen Sanansaattajaansa (siunaus ja rauha hänelle), pannaan nöyrtymään niin kuin heitä ennen olleet on pantu nöyrtymään. Me olemme lähettäneet selkeän ilmoituksen, ja uskottomia odottaa nöyryyttävä rangaistus.
 
58:6 Sinä päivänä, kun Allah herättää heidät kaikki (uudelleen henkiin), Hän tekee heidät tietoisiksi heidän teoistaan. Allah on laskenut (heidän) jokaisen tekonsa, vaikka he (itse) olisivat sen unohtaneet. Allah todistaa kaiken (ja on kaikesta tietoinen).
 
58:7 (Ihminen!) Etkö käsitä, että Allah tietää kaiken, mitä on taivaissa ja mitä on maassa? Missään ei kolme (miestä) kuiski keskenään ilman, että Hän olisi mukana neljäntenä (kaikenkattavan tietonsa ja tietoisuutensa kautta). Ei viisi (miestä) kuiski missään keskenään ilman, että Hän olisi mukana kuudentena (kaikenkattavan tietonsa kautta), eikä myöskään heitä pienempi tai suurempi joukko – Hän on aina heidän kanssaan, missä tahansa he ovatkin. Ylösnousemuksen päivänä Hän sitten tekee heidät tietoisiksi siitä, mitä he ovat tehneet. Allah tietää kaiken.
 
58:8 Etkö ole nähnyt niitä, joita on kielletty kuiskimasta, mutta he alkoivat tehdä juuri sitä, mistä heitä oli kielletty. He kuiskivat synnistä, uppiniskaisuudesta ja tottelemattomuudesta Sanansaattajaa (siunaus ja rauha hänelle) kohtaan. Kun he saapuvat eteesi, tervehtivät he sinua sellaisilla (epäasiallisilla) sanoilla, joilla Allah ei ole sinua tervehtinyt. He sanovat sydämessään: ”(Jos tämä Sanansaattaja on oikeassa,) miksi Allah ei rankaise meitä siitä, mitä me sanomme?” Heille riittää (rangaistus) Helvetissä. Sinne he saavat käydä ja se onkin viheliäinen paikka.
 
58:9 Uskovat, kun te kuiskitte keskenänne, älkää kuiskiko synnistä, vääryydestä, uppiniskaisuudesta ja tottelemattomuudesta Sanansaattajaa (siunaus ja rauha hänelle) kohtaan. Kuiskatkaa hyvyyden ja hyveellisyyden sanoja toistenne korvaan. Pelätkää Allahia, jonka luo teidät vielä kootaan.
58:10 (Kielteiset ja vahingolliset) kuiskaukset tulevat itse Saatanalta hänen pyrkiessään saattamaan uskovat ahdinkoon, vaikka hän ei voikaan näitä vahingoittaa kuin Allahin määräyksestä. Allahiin tulee kaikkien uskovien luottaa.
 
58:11 Uskovat, kun teille sanotaan: ”Tehkää tilaa tapaamisiinne”, tehkää silloin tilaa. Allah antaa teille tilaa. Kun teille sanotaan: ”Nouskaa ylös”, nouskaa silloin ylös. Allah ylentää teistä ne, jotka uskovat ja joita on siunattu tiedolla. Allah on täysin tietoinen siitä, mitä te teette.
 
58:12 Uskovat, kun haluatte kertoa Sanansaattajalle (siunaus ja rauha hänelle) salaisuuden kahden kesken, antakaa jotain almuina ennen kuin kerrotte salaisuutenne. Tämä on teille parempi ja puhtaampaa. Jos ette löydä mitään (almuina annettavaksi), on Allah rajattoman anteeksiantava, armollinen.
 
58:13 Oletteko huolissanne almujen antamisesta ennen (Sanansaattajan, siunaus ja rauha hänelle, kanssa) kahden keskustelemista? Koska te ette (näin) ole tehneet ja Allah ei enää vaadi siitä tilille (eli on lieventänyt tätä sääntöä), pitäkää rukouksenne, maksakaa almuveronne (zakat) ja totelkaa aina Allahia ja Hänen Sanansaattajaansa (siunaus ja rauha hänelle). Allah on hyvin perillä kaikesta, mitä teettekin.
 
58:14 Etkö ole nähnyt niitä, jotka ovat ystäviä sellaisten kanssa, joille Allah on vihoissaan? Eivät he kuulu teihin eivätkä heihin. He vannovat vääriä valoja, vaikka he tietävät.
58:15 Allah on valmistellut heille ankaran rangaistuksen. Paha on se (teko), jonka he tekevät.
 
58:16 He ovat ottaneet (väärät) valat kilvekseen ja he estävät (toisia kulkemasta) Allahin tietä. Heitä odottaa nöyryyttävä rangaistus.
 
58:17 Ei heidän omaisuutensa tai edes heidän jälkeläisensä kykene heitä Allahin (rangaistukselta) pelastamaan. He kuuluvat Helvettiin. He saavat pysyä siellä ikuisesti.
 
58:18 Sinä päivänä, kun Allah herättää heidät kaikki (uudelleen henkiin), he vannovat (myös) Hänen edessään niin kuin he teidän edessänne vannovat. He kuvittelevat olevansa (hyvällä) asialla (eli tiellä). Varokaa, sillä he valehtelevat!
 
58:19 Saatana on saanut heidät valtoihinsa. Hän on saanut heidät unohtamaan Allahin muistamisen. Heistä muodostuu Saatanan sotajoukko. Tietäkää, että Saatanan joukot joutuvat perikatoon.
58:20 Ne, jotka vastustavat Allahia ja Hänen Sanansaattajaansa (siunaus ja rauha hänelle), kuuluvat alhaisimpien joukkoon.
 
58:21 Allah on kirjoittanut: ”Totisesti, Minä ja Minun Sanansaattajani voitamme.” Allah on rajattoman väkevä, mahtava.
 
58:22 Sinä et koskaan havaitse niiden, jotka uskovat Allahiin ja viimeiseen päivään, ystävystyvän sellaisten kanssa, jotka ovat vihamielisiä Allahia ja Hänen Sanansaattajaansa (siunaus ja rauha hänelle) kohtaan, olivatpa nämä heidän isiään (ja isoisiään), poikiaan (ja lapsenlapsiaan), veljiään tai lähisukulaisiaan. He ovat niitä, joiden sydämeen Allah on kirjoittanut uskon ja vahvistanut heitä hengellään (eli erityisellä siunauksellaan). He saavat käydä puutarhoihin, joiden alta purot virtaavat. He saavat asua niissä ikuisesti. Allah on heihin tyytyväinen, ja he ovat tyytyväisiä Allahiin. Tämä on Allahille (omistautuneiden) joukko. Muistakaa! Allahille (omistautuneiden) joukko saavuttaa päämääränsä.
 

 

Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeudet © 2018 Minhaj-ul-International:lla
(Mitään osaa ja tämän sivun sisällön voi kopioida, tallentaa, julkaistu, jäljentää ja/tai käyttää missään muodossa ilman lupaa Minhaj- ul-Quran International. Katso lisätietoja.)