Pyhä Koraani

Suurat

21.

Profeettojen Suura

 

(Suurat Al-Anbiyaa)

 

Allahin, rajattoman myötätuntoisen, aina armollisen nimeen

21:1 Tilinteon hetki on koittamassa ihmisille, mutta he kääntyvät välinpitämättömyyteen (vajonneina) pois (eivätkä tottele).
 
21:2 Kun heille tulee uusi varoitus heidän Herraltaan, he kuuntelevat sen (huolettomina) aivan kuin he olisivat leikkimässä.
 
21:3 Heidän sydämensä ovat käyneet välinpitämättömiksi, ja (nämä) väärintekijät kuiskivat hiljaa (sinua vastaan): ”Hän on ihminen aivan kuten tekin. Uskotteko silti (hänen) taikuuteensa, vaikka te näette?”
 
21:4 (Kunnioitettu Profeetta, siunaus ja rauha hänelle) sanoi: ”Minun Herrani tietää (kaiken) taivaassa ja maassa sanotun, ja Hän on kaiken kuuleva, näkevä.”
21:5 Mutta (väärintekijät menevät niin pitkälle, että) he sanovat: ”Tämä (Koraani) koostuu houreisissa unissa (nähdyistä asioista). Ei vaan hän on keksinyt sen (itse). Hänhän on runoilija! (Jos hän on aito sanansaattaja,) hänenkin pitäisi tuoda meille jokin merkki aivan kuten aikaisemmat (sanansaattajat) on lähetetty (merkkejä mukanaan).”
 
21:6 Yhteisöt, jotka Me heitä ennen olimme tuhonneet, eivät uskoneet (näihin merkkeihin). Hekö sitten uskoisivat?
 
21:7 (Kunnioitettu rakastettu, jo) ennen sinua Me olemme lähettäneet miehiä (sanansaattajiksi). Me olemme lähettäneet heille ilmoitustamme. (Ihmiset,) kysykää niiltä, jotka muistavat, jos ette (itse) tiedä.
 
21:8 Emmekä Me luoneet näille (profeetoille) sellaista ruumista, että he eivät söisi, eikä heidän ollut tarkoitus elää (ruumiissaan tässä maailmassa) ikuisesti.
 
21:9 Sitten Me täytimme lupauksemme heille, pelastimme heidät ja kenet halusimme sekä tuhosimme rajan ylittäjät.
21:10 Me olemme lähettäneet teille Kirjan, jossa on (keinot) teidän neuvomiseksenne. Ettekö te ymmärrä?
 
21:11 Kuinka monia väärin tehneitä kaupunkeja Me olemmekaan tuhonneet. Heidän jälkeensä Me olemme luoneet toisia kansoja.
 
21:12 Kun he sitten tunsivat rangaistuksemme (lähestyvän), he alkoivat paeta sieltä kiireen vilkkaa.
 
21:13 (Heille sanottiin:) ”Älkää kiirehtikö pakoon. Palatkaa sinne, missä teille suotiin mukavuuksia. (Palatkaa ylellisiin) asumuksiinne. Ehkä teitä tullaan kuulustelemaan.”
 
21:14 He sanoivat: ”Voi kovaa kohtaloa, me teimme tosiaan väärin.”
21:15 Näin he valittivat, kunnes Me teimme heistä kuin leikattua viljaa ja sammunutta tulta.
 
21:16 Emme Me ole luoneet taivasta, maata ja kaikkea niiden välillä leikin lailla (turhaksi).
 
21:17 Jos olisimme leikkiä halunneet, olisimme tehneet sen omalla tavallamme, jos olisimme niin aikoneet tehdä.
 
21:18 Vaan ei, Me iskemme valhetta kaikin voimin totuudella. Totuus murskaa sen ja (valhe) tuhoutuu. Teitä kohtaa turmio niiden asioiden vuoksi, joita te sanotte.
 
21:19 Jokainen taivaissa ja maassa on Hänen (palvelijansa ja orjansa). Hänen lähellään (pysyttelevät enkelit) eivät ole liian ylpeitä Häntä palvellakseen eivätkä he väsy (Häntä tottelemaan).
21:20 He ylistävät (Häntä) öin ja päivin ilman pienintäkään taukoa.
 
21:21 Ovatko nämä (uskottomat) muovanneet maasta sellaisen jumalan, joka kykenee herättämään (ihmiset) henkiin?
 
21:22 Jos niissä (eli taivaassa ja maassa) olisi ollut muita jumalia Allahin lisäksi, olisivat ne molemmat tuhoutuneet. Allah, valtaistuimen Herra, on pyhä, niiden (asioiden) yläpuolella, joita (monien jumalien palvojat) sanovat.
 
21:23 Häntä ei voida kuulustella Hänen tekemisistään, mutta heiltä tullaan kysymään (jokaisesta teosta).
 
21:24 Ovatko (uskottomat) hylänneet Hänet ja ottaneet toisia jumalia? Sano: ”Esittäkää todisteenne. Tämä (Koraani) on muistutus niille, jotka ovat kanssani. Se on muistutus (myös) niille, jotka olivat minua ennen.” Mutta useimmat heistä eivät tiedä totuutta ja siksi he kääntyvät siitä pois.
21:25 Emme Me lähettäneet ennen sinua ainuttakaan sanansaattajaa, jolle emme olisi antaneet ilmoitusta: ”Minun lisäkseni ei ole muuta jumalaa. Palvokaa siis (yksin) Minua.”
 
21:26 He sanovat: ”Armollinen (Jumala) on ottanut (enkeleitä) lapsikseen.” Hän on pyhä. Ja (ne enkelit, joita he pitävät Hänen lapsinaan,) ovat (Allahin) kunnioitettuja palvelijoita.
 
21:27 He eivät puhu ennen Häntä; he vain tekevät, mitä Hän määrää.
 
21:28 Hän (Allah) tietää, mitä on heidän edessään ja mitä heillä on takanaan. He eivät toimi välittäjinä (Hänen luonaan) paitsi sen puolesta, johon Hän on tyytyväinen. He pelkäävät Hänen mahtavuuttaan ja majesteettisuuttaan.
 
21:29 Jos joku heistä sanoisi: ”Minä olen jumala tämän (Allahin) lisäksi”, Me rankaisisimme häntä Helvetillä. Näin Me rankaisemme väärintekijöitä.
21:30 Eivätkö uskottomat ole nähneet, että (kaikki,) taivaat ja maa olivat yhtä kokonaisuutta ja Me repäisimme ne erilleen ja laitoimme elämän (maan päällä) ilmestymään vedestä. Eivätkö he usko (edes saatuaan tietää näistä Koraanin mainitsemista tosiasioista)?
 
21:31 Me teimme maahan lujia vuoria, jottei se vain alkaisi täristä, kun se kuljettaa heitä (kiertorataansa kiertäessään). Me teimme (maahan) leveitä teitä, jotta ihmiset löytäisivät reitin (määränpäähänsä).
 
21:32 Me teimme taivaan (eli maan yläpuoliset sfäärit) lujaksi katoksi (pelastaaksemme maan asukkaat avaruudesta tulevien vahingollisten voimien ja haitallisen säteilyn epäsuotuisilta vaikutuksilta), mutta he kääntyvät pois näiden (taivaallisten sfäärien) merkeistä.
 
21:33 Hän on se, joka on luonut yön ja päivän sekä auringon ja kuun. Kaikki (taivaankappaleet) kiertävät nopeasti rataansa.
 
21:34 Emme Me ole ennen sinua suoneet yhdellekään ihmiselle (fyysistä) kuolemattomuutta (hänen eläessään tässä maailmassa). Jos sinä kuolisit (täältä) pois, eläisivätkö he ikuisesti?
21:35 Jokaisen on maistettava kuolemaa. Me annamme teidän kohdata pahaa ja hyvää teitä koetellaksemme, ja Minun luokseni teidän on palattava.
 
21:36 Kun uskottomat näkevät sinut, he vain pilkkaavat sinua (sanoen): ”Onko tämä se, joka puhuu jumalistanne (ne hyläten ja kieltäen)?” He itse kieltävät Armollisen (Jumalan) varoituksen.
 
21:37 Ihminen on luotu (luonnostaan) hätäiseksi. Minä näytän teille kohta merkkini; älkää siis kiirehtikö.
 
21:38 He sanovat: ”Milloin tämä lupaus (rangaistuksesta) täyttyy, jos puhut totta?”
 
21:39 Jos uskottomat tuntisivat sen hetken, kun he eivät pysty pitämään (Helvetin) tulta poissa kasvoiltaan eivätkä selästään eikä heitä auteta, (eivät he elämöisi rangaistusta kiirehtiäkseen).
21:40 (Ylösnousemus) koittaa heille yhtäkkiä ja lamauttaa heidät. Eivät he kykene kääntämään sitä pois eikä heille anneta lykkäystä.
 
21:41 Totta kai sanansaattajia pilkattiin jo ennen sinua, ja ne heistä, jotka pilkkasivat, saivat sen rangaistuksen, josta he tapasivat laskea leikkiä.
 
21:42 Sano: ”Kuka teitä voisi suojella Armollisen (Jumalan) rangaistukselta yöt ja päivät läpeensä?” Mutta he välttelevät muistelemasta Herraansa.
 
21:43 Onko heillä Minun lisäkseni joitain toisia jumalia, jotka voisivat pelastaa heidät (rangaistukselta). Ei niillä ole voimaa auttaa edes itseään eivätkä ne saa Meiltä tukea tai ystävyyttä.
 
21:44 Me teimme heidät ja heidän isänsä osallisiksi (mukavuuksista) niin, että heidän elinaikansa kasvoi. Eivätkö he näe, että Me pienennämme (heidän hallitsemiaan) alueita joka suunnasta (kun islam jatkaa voittokulkuaan)? Hekö (nyt) voittaisivat?
21:45 Sano: ”Minä varoitan teitä ilmoituksen avulla.” Mutta eivät kuurot kuule kutsua, kun heitä varoitetaan.
 
21:46 Jos pienikin koettelemus Herraltasi tosiaan kohtaisi heitä, sanoisivat he varmasti: ”Voi huonoa onneamme, me teimme tosiaan väärin.”
 
21:47 Ylösnousemuksen päivänä Me pystytämme oikeuden ja tasapuolisuuden vaa’an, eikä kenellekään tehdä vääryyttä. Vaikka (jonkun teot) painaisivat sinapinsiemenen verran, tuomme Me nekin esiin. Me riitämme pitämään tiliä.
 
21:48 Me annoimme (totuuden ja valheen) erottavan (Kirjan, Tooran, joka) on (alusta loppuun) valoa ja neuvo hyveellisille, Musalle ja Harunille (Moosekselle ja Aaronille, rauha heille),
 
21:49 jotka pelkäsivät Herraansa tätä näkemättä ja kammosivat (ylösnousemuksen) hetken (kauhuja).
21:50 Tämä (Koraani) on siunattu varoitus, jonka olemme lähettäneet. Kiellättekö te sen?
 
21:51 Jo aikaisemmin Me olimme antaneet Ibrahimille (Abrahamille, rauha hänelle) ymmärrystä ja johdatusta (hänen asemaansa vastaavasti). Me tunsimme hyvin hänen (valmiutensa ja kykynsä).
 
21:52 Kun hän sanoi isälleen (eli sedälleen) ja kansalleen: ”Mitä ovat nämä patsaat, joita te istutte (palvomassa)?”
 
21:53 he vastasivat: ”Me havaitsimme isiemme palvoneen niitä.”
 
21:54 (Ibrahim [Abraham], rauha hänelle) sanoi: ”Te ja teidän isänne olette (kaikki) eksyksissä.”
21:55 He sanoivat: ”Oletko sinä (yksin) tuonut totuuden vai ilveiletkö sinä (vain)?”
 
21:56 (Ibrahim [Abraham], rauha hänelle) sanoi: ”Ei, vaan teidän Herranne on taivaiden ja maan Herra, joka on ne (kaikki) luonut, ja minä kuulun tästä todistaviin.
 
21:57 Allahin kautta, minä toteutan teidän jumalankuvianne koskevan suunnitelman, kun te käännätte selkänne ja menette pois.”
 
21:58 Sitten Ibrahim (Abraham, rauha hänelle) särki nuo (jumalankuvat) palasiksi lukuun ottamatta suurinta, jotta he voisivat kääntyä sen puoleen.
 
21:59 He sanoivat: ”Kuka teki tämän jumalillemme? Hän on varmasti yksi väärintekijöistä.”
21:60 (Jotkut) sanoivat: ”Olemme kuulleet eräästä nuorukaisesta, joka puhuu niistä (inhoten ja ne kieltäen). Häntä kutsutaan Ibrahimiksi (Abrahamiksi).”
 
21:61 He sanoivat: ”Tuokaa hänet ihmisten eteen, jotta he saavat nähdä (hänet).”
 
21:62 (Kun hän saapui,) he sanoivat: ”Ibrahim (Abraham), sinäkö olet tämän jumalillemme tehnyt?”
 
21:63 Hän sanoi: ”Ei, vaan tuon suuren (jumalankuvan) on täytynyt se tehdä. Kysykää näiltä (jumalankuvilta) itseltään, jos ne osaavat puhua.”
 
21:64 He palasivat (mietteisiinsä) ja sanoivat: ”Teistä on varmasti itsestänne (tullut) väärintekijöitä (kun olette palvoneet näitä avuttomia ja mihinkään kykenemättömiä jumalankuvia).”
21:65 Sitten heidät käännettiin ylösalaisin (eli heidän mielensä muuttui ja he sanoivat:) ”Ibrahim (Abraham), sinä tiedät itsekin, etteivät ne puhu.”
 
21:66 (Ibrahim [Abraham], rauha hänelle) sanoi: ”Hylkäättekö te siis Allahin ja palvotte näitä (patsaita), jotka eivät voi teitä hyödyttää eivätkä vahingoittaa?
 
21:67 Hyi teitä ja niitä (jumalankuvia), joita te Allahin sijasta palvotte. Eikö teillä ole järkeä?”
 
21:68 He sanoivat: ”Polttakaa hänet ja auttakaa (hädässä olevia) jumalianne, jos te (jotain) aiotte tehdä.”
 
21:69 Me sanoimme: ”Tuli, ole viileä Ibrahimille (Abrahamille) ja pidä hänet turvassa.”
21:70 He aikoivat (toteuttaa) katalan juonen Ibrahimia (Abrahamia, rauha hänelle) vastaan, mutta Me annoimme heidän epäonnistua täysin.
 
21:71 Ja Me pelastimme Ibrahimin (Abrahamin, rauha hänelle) ja (hänen veljensä Harunin [Aaronin] pojan) Lutin (Lootin, rauha hänelle, Irakista) ja toimme heidät (Syyrian) maahan, jonka Me olimme maailman ihmisiä varten siunanneet.
 
21:72 (Vastauksena hänen rukoukseensa) Me soimme hänelle (pojan,) Ishaqin (Iisakin, rauha hänelle) ja lisäksi (pojanpojan,) Yaʿqubin (Jaakobin, rauha hänelle). Me teimme heistä kaikista hurskaita.
 
21:73 Me teimme heistä (ihmiskunnan) johtajia. He johdattivat (ihmisiä) meidän määräyksestämme, ja Me ilmoitimme heille (käskyn) tehdä hyviä tekoja, pitää rukoukset ja maksaa almuvero (zakat). He kaikki olivat palvojiamme.
 
21:74 Ja Lutia (Lootia, rauha hänelle) Me siunasimme viisaudella ja tiedolla. Me pelastimme hänet kaupungista, jonka asukkaat tekivät likaisia tekoja. Se vasta olikin viheliäinen ja moraaliton kansa.
21:75 Me annoimme Lutin (Lootin, rauha hänelle) astua armoomme. Hän oli epäilemättä yksi hurskaista.
 
21:76 Ja (muista myös) Nuhia (Nooaa, rauha hänelle), ja kuinka hän kutsui (Meitä) ennen näitä (profeettoja). Me vastasimme hänen rukoukseensa (ja) pelastimme sitten hänet ja hänen perheensä suurelta surulta ja tuskalta.
 
21:77 Me autoimme häntä tuon kansan (aiheuttamissa painostavissa oloissa, kansan,) joka piti ilmoitustamme valheena. (Myös) se oli viheliäinen kansa, ja Me hukutimme heidät kaikki.
 
21:78 (Muista tarina) Daʾudista ja Sulaymanista (Daavidista ja Salomosta, rauha heille), kuinka heidän oli ratkaistava peltoa (koskeva kiista) ja kuinka erään heimon vuohet tunkivat sinne yöllä ilman paimenta (ja tuhosivat sen). Me todistimme heidän ratkaisuaan.
 
21:79 Me yksin opetimme (tuomitsemisen taidon) Sulaymanille (Salomolle, rauha hänelle) ja siunasimme heitä kaikkia viisaudella ja tiedolla. Ja Me asetimme (jopa) vuoret ja linnut Daʾudin (Daavidin, rauha hänelle, määräysvallan) alle. Ne (kaikki) ylistivät Minua (yhdessä hänen kanssaan). Me teimme (kaiken tämän).
21:80 Me opetimme Daʾudille (Daavidille, rauha hänelle) teitä ajatellen rengashaarniskojen tekemisen taidon, jotta ne pelastaisivat teidät haavoittumasta taistelussa. Oletteko te kiitollisia?
 
21:81 Sulaymanille (Salomolle, rauha hänelle, Me alistimme) ankaran tuulen, joka hänen käskystään puhalsi (joka suunnasta) Meidän siunaamaamme (Syyrian) maahan. Me tiedämme kaiken (perin pohjin).
 
21:82 (Me alistimme Sulaymanille [Salomolle], rauha hänelle) myös saatanoita (eli henkiä ja jinnejä), jotka sukelsivat (mereen) hänen puolestaan ja tekivät muitakin palveluksia (hänen käskynsä mukaisesti). Me itse vartioimme noita (henkiä).
 
21:83 Ja (muistuta mieleesi tarina) Ayyubista (Jobista, rauha hänelle), ja kuinka hän kutsui Herraansa: ”Onnettomuus on kohdannut minua, ja Sinä olet armollisin kaikista armollisista.”
 
21:84 Me vastasimme hänen rukoukseensa ja karkotimme onnettomuuden, joka häntä oli (kohdannut). Me annoimme hänelle hänen perheensä takaisin ja (soimme) heidän kanssaan saman verran lisää. Tämä on Meidän erityistä armoamme ja muistutus palvojille (siitä, kuinka Allah palkitsee kärsivällisyyden ja kiitollisuuden).
21:85 (Muista myös) Ismaʿil (Ismael), Idris ja Dhu’l-Kifl (Hesekiel, rauha heille). He kaikki olivat kärsivällisiä.
 
21:86 Annoimme heidän astua armomme (helmaan). He olivat epäilemättä hurskaita.
 
21:87 Muista myös Dhu’l-Nun (rauha hänelle, profeetta, jonka kala nielaisi), ja kuinka hän raivostui (kansalleen ja) lähti pois. Hän luuli, että Me emme aiheuttaisi hänelle mitään harmia (tuolla matkalla). Sitten hän (jäi merellä yön ja kalan vatsan läpitunkemattomaan) pimeyteen ja huusi: ”Ei ole muuta jumalaa kuin Sinä. Sinä olet pyhä! Minä olin tosiaan yksi niistä, jotka tekivät vääryyttä (sielulleen).”
 
21:88 Me vastasimme hänen rukoukseensa ja pelastimme hänet murheelta. Näin Me pelastamme uskovat.
 
21:89 Ja (muista myös) Zakariya (Sakarias, rauha hänelle), ja kuinka hän kutsui Herraansa: ”Herrani, älä jätä minua yksin. Sinä olet paras perijöistä.”
21:90 Sitten Me vastasimme hänen rukoukseensa ja annoimme hänelle Yahyan (Johanneksen, rauha hänelle) ja teimme hänen tähtensä (myös) hänen vaimonsa terveeksi (saamaan lapsia). He (kaikki) kiirehtivät (tekemään) hyviä tekoja ja he kutsuivat Meitä innokkaasti ja pelokkaina, ja he kääntyivät puoleemme itkien ja nöyrinä alistuen.
 
21:91 (Muista) myös (puhdas) nainen (Maryam [Maria], rauha hänelle), joka suojeli siveyttään. Sitten Me puhalsimme henkemme häneen ja teimme hänestä ja hänen pojastaan (ʿIsasta [Jeesuksesta], rauha hänelle) ihmiskunnalle (mahtimme) merkin.
 
21:92 Tämä on teidän uskontokuntanne, (kaikki he ovat) yksi uskontokunta. Minä olen teidän Herranne, palvokaa (yksin) Minua.
 
21:93 Nämä (Kirjan kansat) ovat keskenään jakaneet uskontonsa (din) palasiksi. Minun luokseni he kaikki palaavat.
 
21:94 Joka tekee hyviä tekoja ja myös uskoo, hänen vaivansa (palkkaa) ei kielletä. Me kirjaamme varmasti (kaikki) hänen tekonsa.
21:95 Ei ole mahdollista, että tuhoamamme kaupungin asukkaat eivät palaisi (kuoltuaan) luoksemme,
 
21:96 ennen kuin Yajuj ja Majuj (Gog ja Magog) päästetään valloilleen, ja he juoksevat alas korkeilta paikoilta,
 
21:97 ja kun lupaus (ylösnousemuksesta) lähenee täyttymistään, uskottomien silmät jäävät selälleen (ja he huudahtavat): ”Voi meidän huonoa onneamme! Me emme piitanneet tämän (päivän koittamisesta). Me teimme tosiaan vääryyttä!”
 
21:98 Te ja teidän Allahin lisäksi palvomanne (jumalankuvat – kaikki) ovat Helvetin polttoainetta. Sinne te saatte käydä.
 
21:99 Jos ne olisivat (oikeasti) olleet jumalia, ei niiden tarvitsisi käydä Helvettiin. Ne kaikki saavat pysyä siellä ikuisesti.
21:100 Siellä he (huokailevat ja valittavat,) kiljuvat ja huutavat eivätkä he kykene kuulemaan siellä mitään (muuta).
 
21:101 Ne, joille Me olemme jo säätäneet hyvää, pidetään kaukana (Helvetistä).
 
21:102 He eivät kuule siitä pihaustakaan ja he elävät ikuisesti niiden (siunausten) keskellä, joita heidän sydämensä halajavat.
 
21:103 (Edes ylösnousemuksen päivän) suurin kauhu ei saa heitä murehtimaan. Enkelit toivottavat heidät tervetulleiksi (sanoen): ”Tämä on teidän päivänne, jota teille lupailtiin.”
 
21:104 Tuona päivänä Me käärimme (kaikki) taivaat kokoon niin kuin paperit, joille on kirjoitettu, kääritään. Niin kuin Me ensimmäisen kerran loimme (maailmankaikkeuden), sen (sammuttua) Me toistamme saman luomistyön. Me olemme ottaneet tämän lupauksen täyttämisen velvollisuudeksemme. Me (toistamme) sen varmasti.
21:105 Ei epäilystäkään, Me kirjoitimme Psalmeissa neuvon (annettuamme), että (tuonpuoleisessa) maan perivät yksin Minun hurskaat palvelijani.
 
21:106 Tässä (Koraanissa) on palvojille riittävät keinot ja takuu (saavuttaa haluttu päämäärä).
 
21:107 (Mahtava rakastettu,) emme Me lähettäneet sinua muuten kuin armoksi kaikille maailmoille.
 
21:108 Sano: ”Minulle ilmoitetaan, että teidän jumalanne on yksi Jumala. Hyväksyttekö siis islamin?”
 
21:109 Jos he sitten kääntyvät pois, sano: ”Minä olen tuonut (totuuden) julki yhtäläisesti teille kaikille. En minä (omin päin) tiedä, onko teille luvattu (rangaistus) lähellä vai kaukana.
21:110 Hän tietää varmasti, mitä sanotte suureen ääneen, ja Hän tietää myös sen, mitä salaatte.
 
21:111 En minä tiedä (omin päin), onko tämä (rangaistuksen viivyttäminen ja teille annettu lykkäys) kenties koettelemuksena teille ja onko tarkoituksena antaa (teidän) nauttia jonkin aikaa.”
 
21:112 (Rakastettumme) sanoi: ”Herrani, tuomitse (välillämme) totuuden mukaan. Herramme on rajattoman armollinen. Häneltä pyydetään apua niitä (sydäntä raastavia) asioita vastaan, joita te (uskottomat) puhutte.”
 

 

Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeudet © 2018 Minhaj-ul-International:lla
(Mitään osaa ja tämän sivun sisällön voi kopioida, tallentaa, julkaistu, jäljentää ja/tai käyttää missään muodossa ilman lupaa Minhaj- ul-Quran International. Katso lisätietoja.)