Pyhä Koraani

Suurat

5.

Pöydän Suura

 

(Suurat Al-Maaida)

 

Allahin, rajattoman myötätuntoisen, aina armollisen nimeen

5:1 Uskovat, täyttäkää valanne. Teille on tehty sallituiksi nelijalkaiset eläimet (eli karja), lukuun ottamatta niitä (eläimiä), jotka teille myöhemmin täsmennetään. (Mutta) kun olette pukeutuneet pyhiinvaeltajan vaatteeseen (ihram), älkää olettako metsästyksen olevan sallittua. Allah määrää varmasti, mitä haluaa.
 
5:2 Uskovat! Älkää häväiskö Allahin merkkejä, pyhitettyjä (ja kunnioitettuja) kuukausia (eli dhu'l-qaʿdaa, dhu'l-hijjaa, muharramia ja rajabia), Kaaban pyhäkköön lähetettyjä uhrieläimiä, Mekkaan tuotavia eläimiä, jotka kantavat merkkihihnaa kaulassaan, älkääkä pyhitettyyn taloon (eli Kaaban pyhäkköön) pyrkivien (elämää, omaisuutta, kunniaa ja arvokkuutta, sillä he ovat niitä), jotka tavoittelevat herransa avokätisyyttä ja tyytyväisyyttä. Kun riisutte pyhiinvaeltajan vaatteen (ihram), voitte taas metsästää. Jos jotkut ovat estäneet teitä (käymästä) pyhässä moskeijassa (eli Kaaban pyhäkössä), älkää antako heidän vihamielisyytensä koskaan yllyttää teitä väkivaltaan (heitä kohtaan). Auttakaa toisianne hyvyyden ja hurskauden (töissä) älkääkä kannustako toisianne synnin ja vääryyden (tekoihin). Pelätkää Allahia. Allah tulee epäilemättä rankaisemaan (tottelemattomia) ankarasti.
 
5:3 Teiltä on kielletty raadot (eli eläimet, jotka kuolevat muuten kuin islamilaisen lain mukaan teurastettuina, teuraasta pois laskettu) veri, sianliha ja sellaiset (eläimet), joiden päälle on teurastuksen hetkellä lausuttu jonkun muun kuin Allahin nimi. Samoin (on kielletty) kuristamalla tapetut (eläimet, jonkin muun kuin terävän instrumentin) iskusta kuolleet, tippumalla kuolleet tai (toisen eläimen) sarven iskusta kuolleet (eläimet) sekä ne (eläimet), joita petoeläin on raadellut ja kalunnut, lukuun ottamatta niitä, jotka olette (ennen kuolemaa) teurastaneet. (Kielletty on myös ne eläimet,) jotka on uhrattu valheellisten jumalien alttareilla (eli jumalankuville pyhitetyillä uhripaikoilla. Teille on kiellettyä myös) pyrkiä selvittämään osanne (tai jakaa osuuksia) arvalla (eli ennustusnuolilla). Tämä kaikki on teille syntiä. Uskottomat ovat tänään menettäneet toivonsa (likaisten suunnitelmiensa suhteen) teidän uskontonne ([din] menestyksen takia. Muslimit,) älkää siis pelätkö heitä vaan pelätkää yksin Minua. Tänään Minä olen tehnyt teidän uskontonne (din) teille täydelliseksi, suonut teille täydellisen siunaukseni ja valinnut islamin teille uskonnoksi ([din] eli kaikenkattavaksi elämänjärjestykseksi). Jos joku sitten on nälän (tai janon) kestämättömyyden vuoksi pakon edessä (eli äärimmäisessä hädässä, edellyttäen) että hänen aikomuksenaan ei ole tehdä syntiä (eli hän syö kiellettyjä asioita, muttei pyri tieten tahtoen tekemään syntiä), niin epäilemättä Allah on rajattoman anteeksiantava, armollinen.
 
5:4 Ihmiset kysyvät sinulta, mitä heille on sallittu. Sano (heille): ”Teille ovat sallittuja puhtaat asiat.” Ja opettakaa kouluttamanne metsästyseläimet (saalistamaan), kuten Allah on teille opettanut. Syökää siis (myös) siitä (saaliista), jonka tällainen (metsästyseläin) teitä varten (tappaa ja) pyydystää, mutta sanokaa Allahin nimi (metsästyseläimen päälle kun vapautatte) sen (saaliin kimppuun) ja pelätkää Allahia. Allah on epäilemättä nopea tiliä pitäessään.
5:5 Tänään teille on tehty sallituiksi puhtaat asiat. (Myös) niiden teurastamat eläimet, joille on annettu (jumalallista ilmoitusta oleva) Kirja, ovat teille sallittuja ja teidän teurastamanne eläimet ovat sallittuja heille. (Vastaavasti) siveät musliminaiset ja siveät naiset niiden joukosta, joille on annettu Kirja ennen teitä, (ovat teille sallittuja), kunhan maksatte heille heidän morsiusrahansa. (Mutta ehtona on,) että menette (heidän kanssaan säädyllisesti) naimisiin ettekä syyllisty avoimeen rietasteluun (vain himojenne tyydyttämisen takia) tai solmi salaista suhdetta. Joka kieltäytyy uskomasta (jumalallisiin määräyksiin), hänen kaikki tekonsa kuluvat hukkaan ja (myös) tuonpuoleisessa hän kuluu häviäjiin.
 
5:6 Uskovat, kun (päätätte) nousta rukoukseen, peskää kasvonne ja kätenne kyynärpäihin asti, pyyhkikää käsillänne päänne ja (peskää vielä) jalkanne nilkkoihin asti (puhdistautuaksenne eli suorittakaa wudu). Jos olette täyden puhdistautumisen tarpeessa, (kylpekää ja) puhdistautukaa kunnolla. Mutta jos olette sairaana tai matkalla tai joku teistä saapuu tarpeensa tehtyään tai olette olleet naisten kanssa seksuaalisessa kanssakäymisessä ettekä löydä vettä, suorittakaa (siinä tapauksessa) kuivapesu (tayammum) puhtaalla hiekalla. (Kuivapesu [tayammum] tapahtuu) siis (niin, että) sivelette (puhtaalla hiekalla) kasvonne ja kätenne (kokonaan). Ei Allah halua aiheuttaa teille hankaluuksia, vaan Hän haluaa puhdistaa teidät ja suoda teille täyden siunauksensa, jotta olisitte kiitollisia.
 
5:7 Muistakaa Allahin siunausta, joka teille (suotiin) ja (muistakaa myös) se vala, jonka Hän teillä (vakaasti) vannotti, kun te (myönnyitte ja) sanoitte: ”Me olemme kuulleet (Allahin määräyksen) ja me tottelemme (sitä).” Pelätkää Allahia, Allah tuntee varmasti rintaan (kätketyt) salaisuudet.
 
5:8 Uskovat! Pysykää vakaina Allahin tähden ja todistakaa oikeudenmukaisesti. Älkää antako (edes) syvän vihamielisyyden joitakuita kohtaan estää teitä olemasta oikeudenmukaisia (heille). Olkaa aina oikeudenmukaisia, (sillä) se on lähimpänä hyveellisyyttä. Pelätkää Allahia. Allah on epäilemättä täysin tietoinen teidän teoistanne.
 
5:9 Allah on luvannut uskoville ja hyviä töitä tekeville, (että) heitä odottaa anteeksianto ja suuri palkkio.
5:10 Mutta jotka eivät usko ja pitävät merkkejämme valheena, he (saavat palaa) Helvetissä.
 
5:11 Uskovat, muistakaa kuinka Allah osoitti teille suosionsa, kun jotkut (uskottomat) koettivat käydä teihin käsiksi (teidät tappaakseen ja tuhotakseen), mutta Allah esti heitä kajoamasta teihin. Pelätkää Allahia. Uskovien tulee turvautua yksin Allahiin.
 
5:12 Allah vannotti Israelin lapsilla vakaan valan, ja (sen täyttämiseksi, toimeenpanemiseksi ja suojelemiseksi) Me nimitimme heidän joukostaan kaksitoista päällikköä. Allah sanoi (Israelin lapsille): ”Minä olen teidän kanssanne (eli Minun erityinen apuni ja tukeni pysyvät kanssanne). Jos pidätte rukouksenne, maksatte almuveronne (zakat), uskotte (aina) sanansaattajiini, autatte heitä (heidän tehtävässään) ja annatte Allahille komean lainan (kuluttamalla omaisuuttanne Hänen uskontoaan [din] auttaaksenne ja tukeaksenne), Minä pyyhin varmasti pois teidän syntinne ja annan teidän astua puutarhoihin, joiden alta purot virtaavat. Joka teistä sen jälkeen ei usko (eli pettää valansa), on epäilemättä hairahtunut oikealta tieltä.”
 
5:13 Sitten Me kirosimme heidät (eli he jäivät vaille armoamme), koska he rikkoivat valansa, ja Me kovetimme heidän sydämensä (eli he jäivät vaille johdatusta eivätkä heidän sydämensä vakuuttuneet. Siksi) he vääntelevät (jumalallisen Kirjan) sanoja niiden (oikeilta) paikoilta. He ovat unohtaneet (suuren) osan (siitä opetuksesta), johon heitä oli kehotettu. Sinä saat aina havaita heissä petollisuutta, lukuun ottamatta (niitä) harvoja, (jotka uskovat). Anna heille siis anteeksi ja ole pitkämielinen. Allah rakastaa hyväntekijöitä.
 
5:14 Ja Me olemme vannottaneet (samanlaisen) valan (myös) niillä, jotka sanovat olevansa kristittyjä. Sittemmin (myös) he unohtivat (suuren) osan (siitä opetuksesta), johon heitä oli kehotettu. (Koska he rikkoivat valansa,) Me asetimme heidän keskuuteensa vihamielisyyden ja pahansuopuuden ylösnousemuksen päivään asti. Kohta Allah tekee heidät tietoisiksi heidän tekemiensä (tekojen todellisesta luonteesta).
5:15 Kirjan kansa, luoksenne on saapunut sanansaattajamme, joka selittää teille (selkeästi) monia sellaisia asioita, joita te olette Kirjasta salanneet, ja joka antaa monia anteeksi. Teidän luoksenne on Allahilta saapunut valo (eli kunnioitettu Muhammad, siunaus ja rauha hänelle) ja loistava Kirja (eli pyhä Koraani).
 
5:16 Sen kautta Allah johdattaa rauhan teille ne, jotka tavoittelevat Hänen tyytyväisyyttään. Hän päästää heidät määräyksellään pois (uskottomuuden ja tietämättömyyden) pimeydestä ja vie heidät (uskon ja johdatuksen) valoon sekä johdattaa heidät oikealle tielle.
 
5:17 Uskottomia ovat epäilemättä ne, jotka sanovat: ”Totisesti, Allah on Messias, Maryamin (Marian) poika.” Sano sinä: ”Kuka kykenisi hallitsemaan osaakaan Allahin (tahdosta)? Jos Hän päättäisi tuhota Messiaan, Maryamin (Marian) pojan, hänen äitinsä ja kaikki maan asukkaat, (kuka voisi pelastaa heidät vastoin Hänen tahtoaan)? (Kaikkien,) taivaiden ja maan sekä niiden välissä olevan (maailmankaikkeuden) kuninkuus kuuluu Allahille. Hän luo, mitä haluaa, ja Allahilla on täysi valta kaikkeen.
 
5:18 Juutalaiset ja kristityt sanovat: ”Me olemme Allahin poikia ja Hänen rakkaitaan.” Sano sinä: ”(Jos olette oikeassa,) miksi Hän antaa teille rangaistuksen synneistänne? Pikemminkin (totuus on se, että) niiden joukossa, jotka Allah on luonut, (myös) te olette (vain) ihmisiä (eli te olette kuten kaikki muutkin ihmiset). Hän antaa anteeksi, kenelle haluaa, ja rankaisee, ketä haluaa. (Kaiken,) taivaiden ja maan sekä niiden välissä olevan (maailmankaikkeuden) kuninkuus kuuluu Allahille, ja Hänen luokseen on (kaikkien) palattava.”
 
5:19 Kirjan kansa, epäilemättä teidän luoksenne on sanansaattajien (sarjan) päättyessä saapunut Meidän (viimeinen) Sanansaattajamme (siunaus ja rauha hänelle), joka selittää teille (määräyksiämme) selkeästi, (sillä muuten) te saattaisitte sanoa (verukkeeksi): ”Eihän meidän luoksemme ole saapunut ketään kertomaan hyviä uutisia eikä varoittamaan.” (Nyt tältäkin verukkeelta on viety pohja, sillä) luoksenne on todellakin saapunut (viimeinen) ilouutisten tuoja ja varoittaja. Allah on kaikkivaltias.
5:20 (Muistakaa), kuinka Musa (Mooses, rauha hänelle) sanoi kansalleen: ”Kansani, muistakaa Allahin teille osoittamaa suosiota, kun Hän nosti joukostanne profeettoja, teki teistä kuninkaita ja soi teille sen, mitä (teidän päiviinne asti) ei ollut kenellekään koko maailmassa suotu.
 
5:21 Kansani, astukaa (Syyrian tai Jerusalemin) siunattuun maahan, jonka Allah on teille säätänyt. Älkää kääntäkö selkäänne, sillä muuten te palaatte häviäjinä.”
 
5:22 He sanoivat (vastaukseksi): ”Musa (Mooses), siellä asuu väkeviä (tyrannimaisia) ihmisiä. Emme me mene sinne, ennen kuin he lähtevät tuosta (maasta). Jos he lähtevät sieltä, niin me menemme sinne varmasti.”
 
5:23 Niiden (harvojen) joukosta, jotka pelkäsivät (Allahia), kaksi miestä, joita Allah oli suosinut, puhkesi puhumaan. (He sanoivat kansalleen): ”(Hyökätkää vailla pelkoa) noiden ihmisten (kimppuun) ja astukaa sisään (kaupungin) portista. Kun te kerran astutte tuosta (portista) sisään, tulee teistä varmasti voitokkaita. Luottakaa yksin Allahiin, jos te uskotte.”
 
5:24 He sanoivat: ”Musa (Mooses), niin kauan kuin nuo ihmiset pysyvät tällä (seudulla), emme ikimaailmassa mene sinne. Mene sinä (yhdessä) Herrasi kanssa ja taistele. Me istumme täällä.”
5:25 (Musa [Mooses], rauha hänelle) sanoi: ”Herrani! En pysty päättämään (kenenkään muun) kuin itseni ja veljeni (Harunin [Aaronin]) puolesta. Aseta meidät ja (tämä) tottelematon kansa (käskylläsi) erilleen.”
 
5:26 (Herra) sanoi: ”Tämä (maa) on täten kielletty näiltä (tottelemattomilta) ihmisiltä neljänkymmenen vuoden ajaksi. He saavat kierrellä (ahdistuneina) ympäri maata. (Musa [Mooses]) älä siis (nyt) valittele tuon tottelemattoman kansan (varoittavana esimerkkinä toimivaa kohtaloa).”
 
5:27 (Kunnioitetuin profeetta,) kerro heille Adamin (Aadamin, rauha hänelle) kahden pojan (Habilin [Abelin] ja Qabilin [Kainin]) tarina, joka on täysin totta. Kun he uhrasivat (Allahille), hyväksyttiin heistä toisen (eli Habilin) uhri, mutta toisen (eli Qabilin) ei. Siksi hän (Qabil) sanoi (kateellisena ja kostonhaluisena Habilille): ”Minä kyllä tapan sinut!” (Habil) vastasi: ”Ei epäilystäkään, Allah hyväksyy vain hyveellisten (uhrit).
 
5:28 Jos sinä ojennat kätesi minua kohti minut tappaaksesi, en minä (siitä huolimatta) ojenna kättäni kohti sinua sinut tappaakseni, sillä minä pelkään Allahia, joka on kaikkien maailmojen ylläpitäjä.
 
5:29 Haluan, (etten tekisi mitään rikkomusta ja että) sinä ottaisit kannettavaksesi minun (tappamiseni) synnin ja omat (aikaisemmat) syntisi (joiden vuoksi sinun uhriasi ei hyväksytty). Silloin sinusta tulee yksi Helvetin asukkaista. Tämä on väärintekijöiden rangaistus.”
5:30 Silloin hänen (eli Qabilin [Kainin]) egonsa sai oman veljen (Habilin [Abelin]) tappamisen näyttämään helpolta (ja houkuttelevalta). Niin hän tappoi tämän, ja hänestä tuli yksi häviäjistä.
 
5:31 Sitten Allah lähetti variksen, joka alkoi raapia maata näyttääkseen hänelle, miten kätkeä veljensä ruumis. (Sen nähtyään) hän sanoi: ”Voi kurjuus, enkö voinut tulla sen vertaa tuon variksen kaltaiseksi, että olisin kätkenyt veljeni ruumiin.” Niin hänestä tuli yksi katuvista.
 
5:32 Tästä syystä säädimme Israelin lapsille (ilmoitetussa Toorassa määräyksen): Joka (ilman oikeutusta) tappaa ihmisen muuten kuin kostoksi murhasta tai (rangaistuksena) epäjärjestyksen lietsomisesta maan päällä, on kuin hän olisi tappanut kaikki (yhteiskunnan) ihmiset. Joka taas (pelastaa tämän epäoikeudenmukaiselta kuolemalta ja) pitää hänet elossa, on kuin hän olisi pelastanut kaikkien (yhteiskunnan) ihmisten hengen (eli hän pelastaa ihmiselämän kokonaisuudessaan). Sanansaattajamme ovat varmasti saapuneet heidän luokseen selkeitä merkkejä tuoden. Silti, vielä sen jälkeenkin, monet heistä ylittävät rajat maan päälle.
 
5:33 Jotka käyvät sotaan Allahia ja hänen sanansaattajaansa vastaan ja kiertelevät maan päällä lietsomassa epäjärjestystä (eli syyllistyvät verenvuodatukseen, maantierosvoukseen, ryöstelyyn, terroritekoihin ja verilöylyihin muslimien keskuudessa), heidän rangaistuksensa on epäilemättä tulla tapetuiksi tai hirtetyiksi, tai heidän kätensä ja jalkansa katkaistaan vastakkaisilta puolilta tai heidät karkotetaan (koti)maastaan (eli heidän liikkumisensa siellä estetään joko karkottamalla tai vangitsemalla heidät). Tämä toimii heille nöyryytyksenä tässä maailmassa ja (myös) tuonpuoleisessa heitä odottaa kauhea rangaistus,
 
5:34 lukuun ottamatta niitä, jotka katuvat ennen kuin saatte heidät käsiinne. Tietäkää, että Allah on rajattoman anteeksiantava, armollinen.
5:35 Uskovat! Pelätkää Allahia ja etsikää keinoja (lähestyä) Häntä ja ponnistelkaa Hänen tiellään, jotta menestyisitte.
 
5:36 Vaikka uskottomilla olisi kaikki se (omaisuus ja aarteet), joita maa päällään kantaa, ja vielä yhtä paljon sen lisäksi, ja he tarjoaisivat sitä lunnaina (vapauttaakseen sielunsa) ylösnousemuksen päivän piinasta, ei (mitään siitä) hyväksyttäisi heiltä. Heitä odottaa tuskallinen rangaistus.
 
5:37 He haluavat päästä (jollain keinolla) pois Helvetistä. He eivät kuitenkaan pääse sieltä pois ja heitä odottaa ikuinen piina.
 
5:38 Katkaiskaa varkauteen syyllistyvän (miehen) ja varkauteen syyllistyvän (naisen) käsi (rehellisen ja välttämättömän oikeudenkäynnin jälkeen) heidän ansaitsemanaan sovituksena (rikoksesta. Tämä on) pelotteena toimiva rangaistus Allahilta. Allah on äärimmäisen mahtava, viisas.
 
5:39 Joka sitten katuu tehtyään väärin ja tekee parannuksen, hänen puoleensa Allah kääntyy armossaan. Allah on epäilemättä rajattoman anteeksiantava, armollinen.
5:40 (Ihminen,) etkö tiedä, että taivaiden ja maan (ehdoton) kuninkuus kuuluu yksin Allahille? Hän rankaisee, ketä haluaa ja antaa anteeksi, kenelle haluaa. Allah on kaikkivaltias.
 
5:41 Sanansaattaja, älä murehdi niitä, jotka (etenevät) nopeasti epäuskossa. (Ensinnäkin) heihin kuuluvat (teeskentelijät), jotka suullaan sanovat uskovansa, vaikka heidän sydämensä ei usko. (Toiseksi) heihin kuuluvat juutalaiset. (He) kuuntelevat sinua tarkasti valheita punoakseen (vaikka todellisuudessa he) kuuntelevat (urkkiakseen) toisten puolesta; sellaisten, jotka eivät ole (vielä) tulleet luoksesi. (He ovat niitä,) jotka muuttavat (Allahin) sanoja senkin jälkeen, kun niiden merkitykset (on lyöty lukkoon, ja) he sanovat: ”Jos teille annetaan sellainen (määräys, josta he pitävät), hyväksykää se. Jos teille taas ei anneta sellaista (määräystä), olkaa varuillanne.” Jos Allah päättää johtaa jonkun harhaan, ei sinulla ole mitään valtaa häneen Allahin (käskyn estämiseksi). He ovat niitä, joiden sydäntä Allah ei (edes) aio puhdistaa. Maailmassa heitä varten on (uskottomuuden) häpeä ja tuonpuoleisessa heitä odottaa kauhea rangaistus.
 
5:42 (He) vakoilevat punoakseen valheita (ja lisäksi) kuluttavat runsain mitoin laitonta omaisuutta. Jos (he kuitenkin) tulevat luoksesi (ja tuovat jonkin kiistanalaisen asian ratkaistavaksesi, vallassasi) on joko tuomita heidän välillään tai kieltäytyä. Jos kieltäydyt, eivät he voi silloin sinua mitenkään vahingoittaa. Ja jos tuomitset, tuomitse heidän välillään (yksinomaan) oikeudenmukaisesti (eli älä anna heidän vihamielisyytensä estää oikeudenmukaista päätöstä). Allah rakastaa varmasti oikeudenmukaisia.
 
5:43 Kuinka he hyväksyisivät sinut tuomarikseen, kun heillä kerran on Toora, jossa on (mainittuna) Allahin määräyksiä? Silti he kääntyvät sen jälkeenkin pois (totuudesta). Eivät he ole (vähimmässäkään määrin) uskovia.
 
5:44 Me lähetimme Tooran, jossa oli johdatus ja valo. Profeetat, jotka olivat (Allahia) seuraavia (palvelijoita), antoivat sen mukaisesti määräyksiä juutalaisille. (Myös) rabbit (eli heidän henkiset mestarinsa) ja uskonoppineet (tuomitsivat sen mukaan), koska heille oli annettu tehtäväksi suojella Allahin Kirjaa; he olivat sen vartijoita (ja todistajia). Älkää siis pelätkö ihmisiä, pelätkää (vain) Minua älkääkä vaihtako Minun ilmoitustani (eli määräyksiäni maailman) vähäpätöiseen hintaan. Jotka eivät tuomitse (ja hallitse) Allahin lähettämän Kirjan mukaisesti, ovat uskottomia.
5:45 (Toorassa) me olemme säätäneet heidän velvollisuudekseen: elämä elämästä, silmä silmästä, nenä nenästä, korva korvasta ja hammas hampaasta. (Myös) haavoista seuraa kosto. Joka antaa tämän (koston) hyväntekeväisyytenä (anteeksi), toimii se sovituksena hänen (synneistään). Jotka eivät tuomitse (ja hallitse) Allahin lähettämän Kirjan mukaisesti, ovat väärintekijöitä.
 
5:46 Me lähetimme ʿIsan, Maryamin pojan (Jeesuksen, Marian pojan, rauha heille), joka vahvisti todeksi aikaisemman (Kirjan), Tooran, (kulkemaan) näiden (sanansaattajien) jälkeen heidän jalanjäljissään, ja Me annoimme hänelle Evankeliumin, jossa oli johdatus ja valo. (Myös tämä Evankeliumi) vahvisti todeksi aikaisemman (Kirjan), Tooran, ja oli (alusta loppuun) johdatusta ja neuvo hyveellisille.
 
5:47 (Myös) Evankeliumin ihmisten tulee tuomita sen (määräyksen) mukaisesti, jonka Allah on heille ilmoittanut. Jotka eivät tuomitse (ja hallitse) Allahin ilmoittaman määräyksen mukaisesti, ovat viheliäisiä.
 
5:48 (Kunnioitettu profeetta,) Me olemme lähettäneet (myös) sinulle totuuden kanssa Kirjan, joka vahvistaa todeksi aiemman Kirjan ja varjelee sen (alkuperäisiä määräyksiä ja merkityksiä). Tuomitse siis heidän välillään niiden (määräysten) mukaisesti, jotka Allah on ilmoittanut. Älä seuraa heidän halujaan äläkä vieraannu siitä totuudesta, joka sinun luoksesi on tullut. Me olemme laatineet teistä jokaiselle oman lain ja kokonaisvaltaisen elämäntavan. Jos Allah haluaisi, tekisi Hän teistä kaikista (yhtä lakia seuraavan) yhteisön (umma). Mutta Hän haluaa koetella teitä näiden (erilaisten määräysten) kautta, jotka Hän on teille antanut (teidän olosuhteidenne mukaisesti). Kiirehtikää siis tekemään hyvää. Teidän kaikkien on palattava Allahin luo, ja Hän valistaa teitä (kaikkien niiden asioiden totuudellisuudesta tai valheellisuudesta), joista te tapasitte olla eri mieltä.
 
5:49 (Rakastettu, olemme velvoittaneet) sinut tuomitsemaan heidän välillään sen (määräyksen) mukaisesti, jonka Allah on ilmoittanut, ja olemaan seuraamatta heidän mielihalujaan. Ole varuillasi heidän kanssaan, etteivät he vain käännä sinua pois joistain niistä (määräyksistä), jotka Allah on sinulle ilmoittanut. Jos he sitten hylkäävät (sinun päätöksesi), tiedä, että Allah haluaa vain rangaista heitä heidän synnistään. Useimmat ihmiset ovat tottelemattomia.
5:50 Haluavatko he tietämättömyyden (ajan) lain? Kuka olisi parempi (antamaan) määräyksiä varmuuden omaaville kuin Allah?
 
5:51 Uskovat, älkää pitäkö (vihamielisiä) juutalaisia ja kristittyjä (luottamuksenne arvoisina) liittolaisina; he ovat toistensa liittolaisia. Joka teistä pitää heitä (luottamuksensa arvoisina) liittolaisina, hänestä tulee aivan varmasti yksi heistä. Ei Allah johdata väärintekijöitä.
 
5:52 Niinpä sinä saat nähdä ihmisiä, joiden sydämessä on (tekopyhyyden ja ymmärryksessä orjuuden) tauti, ja he kiirehtivät (liittymään juutalaisiin ja kristittyihin). He sanovat: ”Pelkäämme, että jokin kohtalon isku kohtaa meitä (eli saamme ehkä heidän kanssaan liittoutumalla turvaa).” Ei ole mahdotonta, että Allah (todellakin) antaa voiton (muslimeille) tai (lähettää) luotaan jonkin määräyksen (merkiksi voitosta ja menestyksestä). Sitten he saavat tuntea häpeää (tekopyhistä suunnitelmistaan), joita he ovat sydämeensä kätkeneet.
 
5:53 (Silloin) uskovat sanovat: ”Ovatko he niitä, jotka antoivat Allahin kautta vakaita lupauksia olla varmasti (yksin) teidän kanssanne?” (Mutta) kaikki heidän tekonsa ovat valuneet hukkaan, ja he saavat kantaa vahingon.
 
5:54 Uskovat, jotka teistä kääntyvät pois uskonnostaan (din), (heidän tilalleen) Allah tuo kohta ihmisiä, joita Hän (itse) rakastaa ja jotka rakastavat Häntä. He ovat lempeitä uskoville (mutta) ankaria uskottomille (jotka käyvät islamia vastaan sortajina ja vihollisina). He ponnistelevat (kovasti) Allahin tiellä eivätkä pelkää moittijoiden moitteita. Tämä (rakentava toiminta) on Allahin avokätisyyttä, jonka Hän suo kenelle haluaa. Allah on kaiken kattava, tietävä.
5:55 Ei epäilystäkään, teidän (todellinen auttajanne ja) ystävänne on yksin Allah ja Hänen Sanansaattajansa (siunaus ja rauha hänelle), ja (myös) uskovat, jotka pitävät rukouksensa, maksavat almuveronsa (zakat) ja kumartuvat (nöyrästi Allahin puoleen).
 
5:56 Joka ottaa ystäväkseen Allahin, Hänen Sanansaattajansa (siunaus ja rauha hänelle) ja uskovat, (heistä muodostuvat Allahin joukot ja) vain Allahin joukot ovat voitokkaita.
 
5:57 Uskovat, älkää ottako ystäviksenne niitä, joille on annettu Kirja ennen teitä ja jotka laskevat leikkiä ja tekevät pilaa teidän uskonnostanne (din) älkääkä uskottomia. Pelätkää Allahia, jos te (todella) uskotte.
 
5:58 Kun kutsutte (ihmisiä rukouskutsulla) rukoukseen, he laskevat siitä leikkiä ja tekevät pilaa, koska heillä ei ole (hiukkaakaan) järkeä.
 
5:59 (Kunnioitettu profeetta,) sano: ”Kirjan kansa, mikä teitä meissä ärsyttää paitsi se, että uskomme Allahiin ja tähän (Kirjaan), joka meille on lähetetty, sekä niihin (Kirjoihin), jotka on lähetetty aikaisemmin. Useimmat teistä ovat varmasti tottelemattomia.”
5:60 Sano: ”Kerronko teille, kuka on rangaistuksen hetkellä Allahin silmissä (vielä) sitäkin pahempi (jota te pidätte pahana. Hän on se,) jonka Allah on kironnut ja jolle Hän on raivoissaan. (Joitakuita) noista (viheliäisistä) Hän on muuttanut apinoiksi ja (joitakuita) sioiksi. (Tällainen on se,) joka on (seurannut ja) palvonut Saatanaa. Noilla ihmisillä on huonoin asuinsija, ja he ovat eksyneet kauas oikealta tieltä.”
 
5:61 Kun nämä (teeskentelijät) tulevat luoksesi, he sanovat: ”Me uskomme”, vaikka he tulivat (seuraasi) epäuskonsa kanssa ja lähtivät saman (epäuskon) kanssa. Allah tietää parhaiten, mitä he salaavat.
 
5:62 Sinä näet heistä useimpien kiiruhtavan syntiin, väärintekoon ja nauttimaan kielletystä. Se, mitä he tekevät, on äärimmäisen pahaa.
 
5:63 Miksi (hengelliset) ohjaajat ja (uskon)oppineet eivät kiellä heitä syntisestä puheesta ja kielletyn nauttimisesta? (Myös) se, mitä he valmistelevat (olemalla korottamatta ääntään pahaa vastaan), on äärimmäisen pahaa.
 
5:64 Juutalaiset sanovat: ”Allahin kädet on sidottu (eli – Luoja varjele! – hän on saita).” Tulkoot heidän (omat) kätensä sidotuiksi. Mitä tahansa he ovat sanoneet, heidät on sen vuoksi kirottu. (Totuus on kuitenkin se, että) Hänen molemmat kätensä ovat (avokätisesti ja anteliaasti) avoinna. Hän lahjoittaa (eli suo siunauksia palvelijoilleen), miten haluaa. (Rakastettu,) Herrasi sinulle lähettämä Kirja lisää heistä monien uppiniskaisuutta ja epäuskoa (heidän kateutensa vuoksi). Me olemme istuttaneet vihamielisyyden ja pahansuopuuden heidän keskuuteensa ylösnousemuksen päivään saakka. Kun nämä ihmiset sytyttävät sodan liekit, puhaltaa Allah ne sammuksiin. He jatkavat epäsovun lietsomista (maan) päällä, eikä Allah pidä epäsovun lietsojista.
5:65 Jos Kirjan kansa olisi uskonut (kunnioitettuun, valittuun Muhammadiin, siunaus ja rauha hänelle) ja valinnut jumalanpelon, Me olisimme pyyhkineet kaikki heidän syntinsä pois heidän (helmastaan) ja antaneet heidän astua autuaisiin paratiiseihin.
 
5:66 Jos he olisivat vakiinnuttaneet (ja panneet täytäntöön) Tooran, Evankeliumin ja mitä tahansa (muuta) heidän Herransa on heille ilmoittanut, (olisi heille suotu niin runsaasti luonnonvaroja, että) he olisivat saaneet elantonsa sekä yläpuoleltaan että jalkojensa alta (eikä se olisi koskaan loppunut). Osa heistä on kohtuullisia (eli he suosivat keskitietä), mutta se, mitä useimmat heistä tekevät, on äärimmäisen pahaa.
 
5:67 (Arvoisa) Sanansaattaja, tuo (ihmisten) tietoon (kaikki), mitä Herrasi on sinulle ilmoittanut. Jos et (näin) tee, et ole välittänyt (Herran) viestiä. Allah (itse) suojelee (elämääsi vihamielisiltä) ihmisiltä. Ei Allah näytä johdatuksen tietä uskottomille.
 
5:68 Sano: ”Kirjan kansa, te olette tyhjän päällä (uskonnon [din] suhteen), ellette vakiinnuta (ja pane täytäntöön) Tooraa, Evankeliumia ja mitä tahansa (muuta) teidän Herranne on teille ilmoittanut.” Herrasi sinulle lähettämä Kirja lisää heistä monien uppiniskaisuutta ja epäuskoa (heidän kateutensa vuoksi). Älä siis murehdi uskottomien (tilaa).
 
5:69 Epäilemättä ne, jotka (kutsuvat itseään) muslimeiksi, sekä juutalaiset, saabilaiset (eli tähtien palvojat) ja kristityt; kenelläkään, joka uskoo (vilpittömästä sydämestään Muhammadin, siunaus ja rauha hänelle, opetusten mukaisesti) Allahiin ja viimeiseen päivään ja tekee hyviä tekoja, ei ole mitään pelättävää eikä hänen tarvitse surra.
5:70 Me vannotimme (myös) Israelin lapsilla valan ja lähetimme heille (monia sanansaattajia). Mutta kun sanansaattaja toi sellaisen määräyksen, josta heidän egonsa ei pitänyt, he panettelivat yhden (profeetan) seuraajia ja tappoivat toisen (heti perään).
 
5:71 Ja (kaiken kukkuraksi) he olivat sitä mieltä, että (profeettojen tappamisesta ja panettelusta) ei seuraa mitään rangaistusta. Niin heistä tuli sokeita ja kuuroja. Sitten Allah hyväksyi heidän katumuksensa, mutta monista heistä tuli (taas) sokeita ja kuuroja (eli kykenemättömiä näkemään tai kuulemaan totuutta). Allah näkee hyvin heidän tekemänsä teot.
 
5:72 Tosiasiassa heistä tuli uskottomia, ja he sanoivat: ”Allah on Messias, Maryamin (Marian) poika”, vaikka Messias (rauha hänelle) olikin sanonut: ”Israelin lapset, palvokaa Allahia, joka on sekä minun Herrani että teidän Herranne.” Allah on epäilemättä kieltänyt Paratiisin siltä, joka asettaa muita Hänen rinnalleen. Sellaisen asuinsija on Helvetti, eikä väärintekijöillä ole ketään auttajaa.
 
5:73 Uskottomia on epäilemättä tullut (myös) niistä, jotka sanovat: ”Allah on kolmas kolmesta (jumalasta)”, vaikka kukaan yhtä Jumalaa lukuun ottamatta ei ole palvonnan arvoinen. Elleivät he luovu näistä (mielettömyyksistä), joita he puhuvat, saavat ne heistä, jotka eivät usko, osakseen tuskallisen rangaistuksen.
 
5:74 Eivätkö he käänny Allahin puoleen ja tavoittele Hänen anteeksiantoaan, vaikka Allah on rajattoman anteeksiantava, armollinen?
5:75 Ei Messias, Maryamin (Marian) poika (rauha heille) ole muuta kuin sanansaattaja (eli hän ei ole Jumala, Jumalan poika tai Jumalan kanssa tämän aseman jakava). Häntä ennen oli varmasti ollut monia sanansaattajia, ja hänen äitinsä oli vilpitön (pyhimys). He molemmat olivat (luotuja, koska) he söivät ruokaa. (Rakastettu,) katso kuinka selitämme ilmoitustamme selkeästi heitä (opastaaksemme). Huomaa sitten, kuinka he (siitä huolimatta) kääntyvät pois (totuudesta).
 
5:76 Sano: ”Palvotteko te Allahin lisäksi sitä, joka ei voi teitä millään tavoin vahingoittaa eikä hyödyttää? Allah on kaiken kuuleva, tietävä.”
 
5:77 Sano: ”Kirjan kansa, älkää ylittäkö rajoja uskonnossanne [din] ilman oikeutusta älkääkä seuratko niiden haluja, jotka olivat kulkeneet harhaan jo ennen (Muhammadin, siunaus ja rauha hänelle, aikaa) ja johtaneet monet (muutkin) eksyksiin ja jotka pysyivät eksyksissä suoralta tieltä (myös Muhammadin, siunaus ja rauha hänelle, jälkeen).”
 
5:78 Ne Israelin lapsista, jotka eivät uskoneet, on kirottu Daʾudin (Daavidin) ja ʿIsan, Maryamin pojan (Jeesuksen, Marian pojan, rauha heille) suulla, koska he olivat tottelemattomia ja ylittivät rajat.
 
5:79 (Toinen syy tähän kiroukseen oli se, että) he eivät estäneet toisiaan niistä pahoista teoista, joita he tekivät. Viheliäisiä olivat ne teot, joita he tekivät.
5:80 Sinä näet heistä monien olevan ystäviä uskottomien kanssa. Kuinka huono asia onkaan se, jonka he ovat itselleen (tuomiopäivän tilinpäätöstä) varten edeltään lähettäneet, (nimittäin se,) että Allah on (perin juurin) tyytymätön heihin. He pysyvät (vangittuina) ikuiseen piinaan.
 
5:81 Jos he olisivat uskoneet Allahiin, (viimeiseen) Profeettaan (siunaus ja rauha hänelle) ja heille lähetettyyn Kirjaan, eivät he olisi veljeilleet noiden (islamin vihollisten) kanssa. Mutta monet heistä ovat tottelemattomia.
 
5:82 Sinä saat varmasti havaita juutalaiset ja monien jumalien palvojat kaikkein katkerimmiksi vihamielisyydessään uskovia kohtaan, kun taas rakkaudessa uskovia kohtaan saat huomata kaikkein lähimpänä heitä olevan niiden, jotka sanovat olevansa kristittyjä. Tämä johtuu siitä, että heidän joukossaan on sekä (uskonnollisia lain)oppineita että (palvontaan syventyneitä) erakoita, eivätkä he (myöskään) ole ylimielisiä.
 
5:83 Ja (syynä on se, että) kun (muutamat aidot kristityt) kuuntelevat tätä (Koraania), joka on lähetetty Sanansaattajalle (siunaus ja rauha hänelle), näet heidän silmiensä vuodattavan kyyneliä. (He itkevät) sen totuuden tähden, jota koskeva viisaus on tullut heidän (osakseen. Lisäksi) he sanovat: ”Herramme! Uskomme (Sinun lähettämääsi totuuteen), joten laske meidätkin (totuutta) todistavien joukkoon.
 
5:84 Mikä meillä olisi uskoessa Allahiin ja siihen totuuteen (eli kunnioitettuun, valittuun Muhammadiin, siunaus ja rauha hänelle, ja pyhään Koraaniin), joka meidän luoksemme on tullut, kun me (kerran) toivomme, että Herramme antaisi meidän astua hyvien ihmisten kanssa (Hänen armoonsa ja Paratiisiin).
5:85 Niin Allah antoi heille palkkiona puutarhat, joiden alta purot virtaavat, heidän puhuttuaan (uskovien lailla. He) saavat asua niissä ikuisesti. Tämä on hyväntekijöiden palkkio.
 
5:86 Ja jotka eivät uskoneet ja kielsivät ilmoituksemme, he ovat Helvetin (asukkeja).
 
5:87 Uskovat, älkää pitäkö (itseltänne) kiellettyinä niitä puhtaita asioita, jotka Allah on teille sallinut älkääkä (myöskään) ylittäkö rajoja. Allah ei varmasti pidä rajojen ylittäjistä.
 
5:88 Ja syökää siitä puhtaasta ravinnosta, jonka Allah on teille suonut, ja pelätkää Allahia, johon te uskotte.
 
5:89 Allah ei rankaise teitä teidän merkityksettömistä (ja harkitsemattomista) lupauksistanne, mutta Hän laittaa teidät vastuuseen niistä (tarkoin harkituista) valoista, jotka te vakaasti (ja määrätietoisesti) vannotte. (Jos te rikotte tällaisen valan), on siitä sovituksena ruokkia kymmenen puutteenalaista sillä ruoka(määrällä), jolla te keskimäärin ruokitte perheenjäsenenne, tai (vastaavasti) vaatettaa nuo (puutteenalaiset) tai vapauttaa yksi kaula (eli orja tai orjatar). Jolle (mikään näistä) ei ole toteutettavissa, paastotkoon hän kolme päivää. Tämä on sovitus lupauksista, jotka te teette (ja jälkeenpäin petätte). Varjelkaa lupauksianne. Tällä tavoin Allah selittää teille ilmoitustaan, jotta te (seuraisitte Hänen määräyksiään ja) olisitte kiitollisia.
5:90 Uskovat! Viini, uhkapeli ja (palvontaa varten) pystytetyt jumalankuvat sekä ennenuolet (kohtalon selvittämiseksi) ovat kaikki epäpuhtaita Saatanan aikaansaannoksia. Pysykää niistä (kokonaan) erossa, jotta menestyisitte.
 
5:91 Saatana haluaa viinin ja uhkapelin kautta ruokkia vihamielisyyttä ja pahansuopuutta teidän välillänne ja estää teitä muistamasta Allahia ja rukoilemasta. Pidättäydyttekö (noista pahaan viekoittelevista asioista)?
 
5:92 Totelkaa Allahia ja totelkaa Sanansaattajaa (siunaus ja rauha hänelle) ja olkaa varuillanne (että ette vastusta Allahia ja Sanansaattajaa, siunaus ja rauha hänelle). Jos te sitten käännytte pois, tietäkää, että Sanansaattajamme (siunaus ja rauha hänelle) tulee vain välittää (määräykset) selkeästi. (Tämän velvollisuuden hän on jo täyttänyt).
 
5:93 Uskoville ja hyviä tekoja tekeville ei lasketa synniksi, jos he ovat syöneet tai juoneet jotain (kiellettyä ennen kuin se määrättiin kielletyksi), kunhan he ovat varjelleet itseään (muilta asioilta), uskoneet (muihin jumalallisiin määräyksiin) ja tehneet jatkuvasti hurskaita tekoja. Sitten (kun nämä asiat kieltävät määräykset olivat saapuneet), he pidättäytyivät noista kielletyistä asioista ja uskoivat (vilpittömällä sydämellä niiden olevan kiellettyjä). Niin heistä tuli jumalaapelkääviä ja (lopulta) henkisen erinomaisuuden haltijoita (eli Allahin erityisiä rakastettuja, läheisiä ja hyvää tekeviä palvelijoita). Allah rakastaa kauniisti toimivia.
 
5:94 Uskovat, Allah tulee varmasti koettelemaan teitä jossain määrin (sellaisten) saaliseläinten kautta, joihin kätenne ja keihäänne yltävät, jotta Hän tekisi tunnetuksi sen, joka salassa pelkää Häntä. Joka vielä sittenkin ylittää rajat, häntä odottaa tuskallinen rangaistus.
5:95 Uskovat, älkää tappako riistaa pyhiinvaeltajan asuun (ihram) pukeuduttuanne. Joka teistä (pyhiinvaeltajan asussa) tietoisesti tappaa riistaeläimen, on hyvitys (siitä jokin) hänen tappamaansa (eläintä) vastaava karjaeläin. Tällaisessa tapauksessa päättäköön kaksi oikeudenmukaista henkilöä joukostanne (vastaako tuo eläin todella tapettua riistaeläintä. Ehtona on, että) tuo uhrieläin tuodaan Kaabaan. Tai sovituksena siitä toimii muutamien puutteenalaisten ruokkiminen (eli normaalin ruuan tarjoaminen puutteenalaisille eläimen hintaa vastaavalla summalla). Tai hänen tulee paastota niin monta päivää (kuin ruokaa olisi puutteenalaisille riittänyt), jotta hän voisi kokea tekonsa (vakavuuden). Allah antaa anteeksi sen, mitä on tapahtunut (tätä) ennen. Joka syyllistyy uudelleen (tällaiseen tekoon), häneltä Allah perii hyvityksen (tottelemattomuudesta). Allah on äärimmäisen mahtava, koston valtias.
 
5:96 Merestä saatu saalis ja sen syöminen on sallittu teidän ja matkalla olevien hyödyksi, mutta kuivan maan riista on kielletty teiltä niin kauan kuin kannatte pyhiinvaeltajan asua (ihram). Pelätkää Allahia, jonka luo teidät (kaikki) tullaan kokoamaan.
 
5:97 Allah on tehnyt pyhän (ja kunniakkaan) Kaaban talon ihmisille keinoksi ylläpitää (rauhaa uskonnollisissa ja maallisissa asioissa). Ja pyhitetyt kuukaudet, Kaaban uhrieläimet ja myös kauloissaan merkkihihnoja kantavat eläimet (jotka on tuotu Mekan pyhäkköön, ovat pyhiä ja kunnioitettavia tästä samasta syystä). Näin on, jotta tietäisitte Allahin olevan täysin tietoinen siitä, mitä on taivaissa ja mitä on maan päällä, ja että Allah tietää kaiken.
 
5:98 Tietäkää, että Allah on ankara rangaistessaan, mutta myös rajattoman anteeksiantava, armollinen.
 
5:99 Sanansaattajalla (siunaus ja rauha hänelle) ei ole (muuta velvollisuutta kuin) välittää (määräykset kokonaisuudessaan). Allah tietää (kaiken), mitä tuotte julki ja mitä salaatte.
5:100 Sano: ”Eivät (molemmat), puhdas ja epäpuhdas voi olla samanveroisia, vaikka teitä (kuulijoita) miellyttääkin moni epäpuhdas (asia). Siispä, järkevät, pelätkää Allahia, jotta menestyisitte (sen sijaan, että tuijotatte runsauden ja puutteen eroa).”
 
5:101 Uskovat, älkää kyselkö sellaisista asioista (joista Koraani vaikenee), sillä jos ne paljastettaisiin teille, saattaisivat ne kuormittaa teitä (ja olla teille epämiellyttäviä). Mutta jos kysytte niistä silloin, kun Koraania ilmoitetaan, ne paljastetaan teille (määräysten julkituomisen yhteydessä. Silloin teidän mahdollisuutenne harkintaan päättyy, ja teitä alkaa sitoa vain yksi määräys.) Allah on (tähän asti) jättänyt (nuo asiat ja kysymykset) huomiotta. Allah on rajattoman anteeksiantava, lempeä.
 
5:102 Epäilemättä muut ihmiset ovat kysyneet teitä ennen samanlaisista asioista, mutta (kun ne selitettiin heille,) he kielsivät ne.
 
5:103 Ei Allah ole tehnyt (uskonnollisessa laissa sallituksi omistaa karjaa sellaisille jumalankuville kuin) Bahira, Saʾiba, Wasila tai Ham. Mutta uskottomat sepittävät Allahista valheita eikä useimmilla heistä ole järkeä.
 
5:104 Kun heille sanotaan: ”Kääntykää kohti (Koraania), jonka Allah on lähettänyt, ja kohti (kunnioitettua) Sanansaattajaa (siunaus ja rauha hänelle)”, he sanovat: ”Meille riittää se (tie), jota olemme havainneet isiemme (seuranneen)”, vaikka heidän isänsä eivät tienneet (uskonnosta [din]) mitään eivätkä olleet saaneet johdatusta.
5:105 Uskovat, pitäkää huolta itsestänne. Kukaan eksynyt ei voi teitä vahingoittaa, jos olette saaneet johdatuksen. Allahin luokse teidän kaikkien on palattava. Sitten Hän kertoo teille teoista, joita te olette tehneet.
 
5:106 Uskovat, kun joku teistä tekee kuolemaa, toimikoon teistä kaksi oikeudenmukaista miestä todistajina testamenttia laadittaessa tai (vaihtoehtoisesti) kaksi miestä muiden joukosta, jos olette taittamassa matkaa maassa. Jos sitten (näissä olosuhteissa) kuolema korjaa teidät, pysäyttäkää heidät molemmat rukouksen jälkeen. Jos epäilette (heitä), vannokoot he Allahin kautta: ”Me emme myy sitä mistään hinnasta, vaikka kyseessä olisi (kuinka) läheinen sukulainen emmekä pidä salassa Allahin (säätämää) todistusta. (Jos salaamme sen, niin) se tekee meistä välittömästi syntisiä.”
 
5:107 Jos sitten käy ilmi, että he molemmat ovat syyllistyneet syntiin (pitämällä pätevän todistuksen salassa), astukoon heidän tilalleen kaksi muuta (todistajaa) niiden joukosta, joiden oikeuksia kaksi aikaisempaa (todistajaa) ovat polkeneet. (Heidän molempien tulee olla edesmenneen lähisukulaisia.) Vannokoot he sitten Allahin kautta: ”Meidän todistuksemme on varmasti todenmukaisempi kuin noiden kahden todistus, emmekä me poikkea (totuudesta. Jos näin teemme,) tulee meistä silloin väärintekijöitä.”
 
5:108 Tällä (tavoin) on todennäköisempää, että ihmiset todistavat totuudenmukaisesti, tai pelkäävät, että (väärän todistuksen ollessa kyseessä) lähisukulaisten valat (samasta asiasta) ovat ristiriidassa heidän valojensa kanssa. Pelätkää siis Allahia ja kuunnelkaa (Hänen määräyksiään tarkkaavaisesti). Ei Allah johdata ihmisiä, jotka eivät tottele.
 
5:109 (Pelätkää sitä) päivää, jolloin Allah kutsuu kaikki sanansaattajat koolle ja sanoo (heille): ”Miten (teidän yhteisönne [umma]) vastasi teille (kun kutsuitte heitä uskontoon [din])?” He vastaavat (nöyrästi Allahin edessä): ”Emme me tiedä. Sinä tunnet varmasti kaiken kätketyn.”
5:110 Ja jolloin Allah sanoo: ”ʿIsa, Maryamin poika (Jeesus, Marian poika), muista suosionosoitustani sinulle ja äidillesi, kun vahvistin sinua pyhän hengen (Jibraʾilin [Gabrielin]) avulla. Sinä puhuit ihmisten kanssa (yhtä lailla lapsena) kehdossa kuin täysi-ikäisenäkin (saarnatessasi ja sanansaattajana toimiessasi). Ja kuinka minä opetin sinulle Kirjan, viisauden, (ymmärryksen) sekä Tooran ja Evankeliumin, ja kuinka sinä muovasit käskystäni savesta linnun muotoisen (hahmon), puhalsit siihen ja se (savinen hahmo) muuttui Minun käskystäni linnuksi. Ja kuinka sinä paransit käskystäni syntymästään asti sokeita ja spitaalisia (eli lepraa sairastavia) ja (herätit) kuolleita (henkiin ja) nostit (heidät ylös haudoistaan). Ja kuinka Minä estin Israelin lapsia (tappamasta) sinua, kun sinä olit tullut heidän luokseen tuomaan selkeitä merkkejä, ja uskottomat heidän joukostaan sanoivat: ‘Tämä on vain silkkaa taikuutta.'”
 
5:111 Kun Minä valoin opetuslapsien sydämiin, että he uskoisivat vain Minuun ja sanansaattajaani (ʿIsaan [Jeesukseen], rauha hänelle), he sanoivat: ”Me uskomme. Todista, että me olemme tosiaan muslimeita.”
 
5:112 Ja (muistakaa myös), kuinka opetuslapset sanoivat: ”ʿIsa, Maryamin poika (Jeesus, Marian poika), kykeneekö Herrasi lähettämään meille taivaasta (katetun) pöydän?” ʿIsa (Jeesus, rauha hänelle) vastasi: ”(Ihmiset,) pelätkää Allahia, jos uskotte.”
 
5:113 He sanoivat: ”Me (vain) haluamme syödä siitä, jotta sydämemme tyyntyisi ja saisimme tietää (suuremmalla varmuudella), että olet kertonut meille totuuden, ja todistaa (runsaasti katetun pöydän laskeutumista).”
 
5:114 ʿIsa, Maryamin poika (Jeesus, Marian poika, rauha hänelle) sanoi: ”Allah, Herramme! Lähetä meille taivaasta (runsaasti katettu) pöytä, jotta (sen laskeutumisen päivästä) muodostuisi juhlapäivä meille sekä meidän edeltäjillemme ja seuraajillemme, ja (jotta tuo pöytä) toimisi merkkinä Sinulta. Suo meille meidän ravintomme; Sinä olet paras ravitsija.”
5:115 Allah sanoi: ”Minä kyllä lähetän sen teille, mutta joka teistä (sen) jälkeen ei usko, hänelle Minä annan sellaisen rangaistuksen, jollaista en anna kenellekään muulle koko maailmassa.”
 
5:116 Kun Allah sanoo: ”ʿIsa, Maryamin poika (Jeesus, Marian poika), sinäkö sanoit ihmisille, että he tekisivät sinusta ja äidistäsi kaksi jumalaa Allahin rinnalle?”, tämä vastaa: ”Kunnia Sinulle! Minulle ei ole (sallittua) sanoa mitään, mihin minulla ei ole oikeutta. Jos minä olisin niin sanonut, tietäisit Sinä sen varmasti. Sinä tiedät kaiken, mitä on sydämessäni, mutta minä en tiedä, mitä Sinulla on tiedossasi. Totisesti, Sinä yksin tunnet kaiken kätketyn perin pohjin.
 
5:117 Minä en sanonut heille muuta, kuin mitä Sinä käskit: palvokaa (yksin) Allahia, joka on sekä minun Herrani että teidän Herranne. Minä tarkkailin heidän (uskomuksiaan ja tekojaan) niin kauan kuin olin heidän keskuudessaan. Kun Sinä sitten otit minut luoksesi, jäit Sinä yksin pitämään heidän (asioitaan) silmällä. Sinä olet kaiken todistaja.
 
5:118 Jos Sinä rankaiset heitä, ovat he (vain) palvelijoitasi. Ja jos annat heille anteeksi, olet epäilemättä äärimmäisen mahtava, viisas.”
 
5:119 Allah tulee sanomaan: ”Tämä on päivä, (jolloin) vilpittömiä hyödyttää heidän vilpittömyytensä. Heille kuuluvat puutarhat, joiden alta purot virtaavat. He saavat asua niissä ikuisesti. Allah on tyytyväinen heihin ja he ovat tyytyväisiä Häneen. (Allahin tyytyväisyys) on kaikkein suurin saavutus.”
5:120 Yksin Allahille kuuluu taivaiden ja maan ja (kaiken) niissä olevan kuninkuus, ja Hän on kaikkivaltias.
 

 

Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeudet © 2018 Minhaj-ul-International:lla
(Mitään osaa ja tämän sivun sisällön voi kopioida, tallentaa, julkaistu, jäljentää ja/tai käyttää missään muodossa ilman lupaa Minhaj- ul-Quran International. Katso lisätietoja.)