Pyhä Koraani

Suurat

13.

Jyrinän Suura

 

(Suurat Ar-Ra'd)

 

Allahin, rajattoman myötätuntoisen, aina armollisen nimeen

13:1 Alif, lam, mim, ra. (Vain Allah ja Sanansaattaja, siunaus ja rauha hänelle, tietävät todellisen merkityksen.) Nämä ovat jumalallisen Kirjan säkeitä. Mitä Herrasi on sinulle lähettänyt, on totuus, mutta useimmat eivät usko.
 
13:2 Allah on se, joka korotti taivaat (avaruuteen) ilman pilareita, (kuten) näet. Sitten Hän istuutui (kunnialleen sopivasti) mahtinsa valtaistuimelle (ottaen näin koko maailmankaikkeuden hallintaansa). Hän asetti auringon ja kuun järjestykseen, kulkemaan (matkansa kiertoradallaan) oman määrätyn aikansa kuluessa. Hän suunnittelee (koko maailmankaikkeuden) kokonaisvaltaisen järjestyksen ja paljastaa selkeästi (kaikki) merkit (eli luonnonlait), jotta voisitte olla varmoja astuvanne Herranne eteen.
 
13:3 Ja Hän on se, joka levitti maan (vaikka se onkin pyöreä) ja teki siihen vuoret ja virrat. Hän loi (myös sukupuolten) parit, kaksi kutakin, kaikenlaisten hedelmien joukkoon. (Hän) peittää päivän yöllä. Siinä on epäilemättä merkkejä pohtiville.
 
13:4 Maan päällä on (erilaisia) alueita, jotka ovat vieri vieressä sekä rypäletarhoja, peltoja ja taatelipalmuja, rykelminä ja yksin kasvavina. Niitä (kaikkia) kastellaan samalla vedellä, mutta (siitä huolimatta) Me teemme toiset maultaan toisia paremmiksi. Tässä on järkeville (mahtavia) merkkejä.
13:5 Jos (se, että uskottomat kieltävät,) kummastuttaa sinua, ovat heidän sanansa (vielä) oudompia: ”Siis, kun me olemme (kuoltuamme) muuttuneet tomuksi, luodaanko meidät uudelleen?” He ovat niitä, jotka ovat kieltäneet Herransa, ja he saavat kahleen kaulaansa. He ovat Helvetin asukkaita, ja he pysyvät siellä ikuisesti.
 
13:6 He kiirehtivät vaatimaan sinulta rangaistusta ennen armoa, vaikka heitä ennen on jo annettu monia rangaistuksia. (Rakastettu,) Herrasi on epäilemättä anteeksiantavainen ihmisille huolimatta heidän pahuudestaan. Mutta Herrasi on (myös) ankara rangaistessaan.
 
13:7 Uskottomat sanovat: ”Miksi hänen Herransa ei ole lähettänyt tälle (Sanansaattajalle) mitään merkkiä?” (Kunnioitettu Sanansaattaja,) sinun tulee vain varoittaa (tottelemattomia viheliäisistä seuraamuksista) ja johdattaa (maailman) kaikkia kansoja.
 
13:8 Allah tietää, mitä nainen kantaa kohdussaan, ja kuinka paljon kohdut supistuvat ja laajenevat. Hänen luonaan on kaikki mitattuna.
 
13:9 Hän tuntee kaiken kätketyn ja näkyvän, (Hän) on suurin (ja) korkein.
13:10 (Hänelle) kaikki ovat samanarvoisia: se, joka teistä puhuu hiljaa tai suureen ääneen, ja joka kätkeytyy yön (pimeyteen) tai liikkuu päivän (valossa).
 
13:11 (Jokaista) ihmistä varten on peräkkäin saapuvia (enkeleitä), jotka Allahin määräyksestä vartioivat häntä edestä ja takaa. Ei Allah muuta ihmisten oloja, elleivät he itse saa itsessään muutosta aikaan. Kun Allah aikoo rangaista joitakuita (näiden pahojen tekojen tähden), ei sitä voi kukaan estää, eikä heillä ole ketään auttajaa Allahia vastaan.
 
13:12 Hän on se, joka näyttää sinulle salamoinnin, (toisinaan) pelkoa aiheuttaakseen ja (toisinaan) toivoa antaakseen. Ja (joskus) Hän nostattaa (sateesta) raskaat pilvet.
 
13:13 (Salamoiden ja pilvien) jyrinä (tai sitä varten nimitetty enkeli) sekä kaikki enkelit ylistävät Häntä Hänen pelostaan. Hän lähettää salamat ja antaa niiden osua, kehen haluaa. (Näistä mahdin merkeistä huolimatta uskottomat) kiistelevät Allahista. Hänen suunnitelmansa ja otteensa on luja.
 
13:14 Yksin Hänelle kuuluu kutsu totuuteen (eli Jumalan ykseyden tunnustamiseen). Ne (valheelliset jumalat eli jumalankuvat), joita uskottomat Hänen sijastaan palvovat, eivät voi heille vastata. Nämä ovat kuin se, joka (istuu) kurottaen kämmenensä kohti vettä, jotta se tulisi (itse) hänen suuhunsa. Ei hän (tällä tavoin) vettä (saa). (Vastaavasti) uskottomien (kuvainpalvonta ja jumalankuvien) rukoileminen on vain harhaan kulkemista.
13:15 Kuka vain on taivaissa ja maassa, kumartaa Allahia; (toiset) vapaaehtoisesti, (toiset) pakotettuina. (Myös) heidän varjonsa (kumartavat Häntä) aamuin ja illoin. (Miksi siis uskottomat ovat hylänneet Allahin ja alkaneet kumartaa jumalankuvia?)
 
13:16 Sano (uskottomille): ”Kuka on taivaiden ja maan Herra?” Vastaa (itse): ”Allah.” Tiedustele (sitten) heiltä: ”Oletteko ottaneet suojelijaksenne (nämä jumalankuvat), jotka eivät hallitse edes omaa hyötyään ja menetystään.” Sano: ”Voivatko sokea ja näkevä olla samanveroiset? Tai voivatko pimeys ja valo olla samanveroiset?” Ovatko he asettaneet Allahin rinnalle jonkun sellaisen, joka olisi itse luonut (jotain vastaavaa) kuin Allahin luomistyö, niin että he olisivat erehtyneet pitämään (tuota) luomistyötä (Allahin luomistyönä eli sekoittaneet ne keskenään)? Sano: ”Allah yksin on kaiken luoja. Hän on yksi, ja Hän alistaa kaiken valtaansa.”
 
13:17 Kun Hän lähettää veden alas taivaalta, joenuomat tulvivat (kukin) määränsä mukaan ja tulvavesi kantaa pinnalle noussutta kuohaa. Kun jotain lämmitetään tulessa korujen tai muiden tavaroiden valmistamista varten, syntyy samanlaista kuohaa. Näin Allah kertoo vertauksia totuudesta ja valheesta. Kuoha menee hyödyttömänä hukkaan, (syntyipä se sitten vedestä tai tulesta,) kun taas kaikki ihmisille hyödyllinen säilyy maassa. Näin Allah selittää vertauksia.
 
13:18 Hyvä odottaa niitä, jotka hyväksyvät Herransa määräyksen. Jotka eivät Hänen määräystään hyväksy, ja vaikka heillä olisi kaikki, mitä maan päällä on ja saman verran sen lisäksi, ja he tarjoaisivat sen lunnaina (piinasta vapautuakseen, silloinkin) heidän tilintekonsa olisi kammottava. Heidän paikkansa on Helvetti, ja se onkin viheliäinen paikka.
 
13:19 Voisiko se, joka tietää kaiken Herrasi sinulle lähettämän olevan totta, olla kuin se, joka on sokea? Totuus on, että vaarin ottavat vain älykkäät,
13:20 jotka pitävät lupauksensa Allahille eivätkä riko liittoa,
 
13:21 ja jotka pitävät kiinni (niistä velvoitteista Allahia, Sanansaattajaa, ihmiskuntaa ja sukulaisiaan kohtaan), joista Allah on käskenyt pitää kiinni, ja pelkäävät Herraansa ja kammoavat pahaa tilintekoa,
 
13:22 ja jotka ovat sitkeitä Herransa tyytyväisyyttä tavoitellessaan, pitävät rukouksensa, jakavat (sekä) salassa että julkisesti Meidän heille antamastamme elannosta ja torjuvat pahuutta hyvällä. He ovat niitä, joita odottaa tuonpuoleisessa (kaunis) asumus.
 
13:23 (Siellä) on ainavihantoja puutarhoja. He saavat astua niihin sisään, kuten myös kaikki hyväntekijät heidät esi-isiensä, puolisoidensa ja jälkeläistensä joukosta. Enkelit saapuvat heidän luokseen (Paratiisin) kaikista ovista.
 
13:24 (He sanovat toivottaessaan heidät tervetulleeksi ja heitä onnitellessaan): ”Rauha teille palkkiona kärsivällisyydestänne. (Katsokaa nyt,) kuinka kaunis on asumus tuonpuoleisessa.”
13:25 Jotka rikkovat lupauksensa Allahille sen ensin vahvistettuaan, jotka katkaisevat kaikki ne (suhteet ja velvollisuudet), joista Allah on käskenyt pitää kiinni, ja jotka lietsovat pahaan maan päällä, heidän yllään on kirous ja heitä odottaa viheliäinen asumus.
 
13:26 Allah suo runsaan elannon, kenelle haluaa, ja niukasti (kenelle haluaa. Uskottomat) ovat haltioissaan tämän maailman elämästä, vaikka tuonpuoleiseen verrattuna tämän maailman elämä ei ole kuin arvotonta sälää.
 
13:27 Uskottomat sanovat: ”Miksi hänen Herransa ei ole lähettänyt tälle (Sanansaattajalle) mitään merkkiä?” Sano: ”(Olipa merkkejä tai ei,) Allah pitää eksyksissä, kenet haluaa, ja opastaa luokseen sen, joka Hänen puoleensa kääntyy.”
 
13:28 Jotka uskovat ja joiden sydän tyyntyy Allahin muistamisesta – tietäkää, että sydämet tyyntyvät vain Allahia muistamalla.
 
13:29 Jotka uskovat ja tekevät hyviä töitä, heitä odottavat (tuonpuoleisessa) nautinnot ja ilot sekä erinomainen asuinsija.
13:30 (Rakastettu,) näin Me olemme lähettäneet sinut (sanansaattajaksi) yhteisölle (umma), jota ennen (kaikki) yhteisöt ovat jo todellisuudessa menneet. (Tämä on nyt viimeinen yhteisö [umma],) jotta sinä voisit resitoida heille sitä (Kirjaa), jonka olemme sinulle ilmoittaneet, vaikka he kieltävät Armollisen. Sano: ”Hän on Herrani, Hänen lisäkseen ei ole muuta jumalaa. Häneen minä luotan ja Hänen luokseen minä palaan.”
 
13:31 Vaikka olisi olemassa sellainen Koraani, jolla vuoret pantaisiin liikkeelle, maa halkaistaisiin tai jonka avulla kommunikoitaisiin kuolleiden kanssa, (eivät he silti uskoisi). Mutta kaikki asiat ovat Allahin käsissä. Eivätkö uskovat tiedä, että Allah olisi johdattanut kaikkia ihmisiä, jos Hän olisi halunnut? Uskottomia kohtaa aina yksi (tai toinen) vastoinkäyminen heidän toimiensa takia tai se viipyy heidän kotiensa (eli kaupunkiensa) lähettyvillä, kunnes Allahin lupaus (rangaistuksesta) täyttyy. Ei Allah toimi vastoin lupaustaan.
 
13:32 Ennen sinuakin (uskottomat) tapasivat pilkata sanansaattajia. Niinpä Minä annoin uskottomille lykkäystä ja sitten rankaisin heitä (piinalla. Katso) nyt, millainen oli rangaistukseni.
 
13:33 (Voisivatko) se (Allah), joka tarkkailee jokaisen toimia, ja (se jumalankuva, jonka uskottomat) ovat Allahin rinnalle asettaneet (olla toistensa kaltaisia? Eivät koskaan!) Sano: ”Kertokaa niiden nimet! (Tietämättömät,) kerrotteko te Hänelle jostain sellaisesta, jonka (olemassaolosta) koko maailmassa Hän ei tiedä? Vai (ovatko nämä) vain tyhjiä sanoja (joilla ei ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa).” Pikemminkin (totuus on se, että) uskottomien petos on heidän silmissään saatu näyttämään hyvältä ja heitä on estetty (kulkemasta oikeaa) tietä. Jonka Allah pitää eksyksissä, hänellä ei ole ketään johdattajaa.
 
13:34 Heitä odottaa rangaistus tämän maailman elämässä, ja tuonpuoleisen piina on vielä ankarampi. Heitä ei voi kukaan Allahin (rangaistukselta) pelastaa.
13:35 Hyveellisille luvattu Paratiisi on sellainen, että purot virtaavat sen alta. Sen hedelmät kestävät ikuisesti ja samoin sen varjo. Tämä on niiden (kaunis) loppu, jotka ovat valinneet jumalanpelon. Uskottomien loppu on Helvetin tuli.
 
13:36 Ja ne, joille Me olemme jo antaneet kirjan (Tooran), iloitsevat tästä (Koraanista), joka sinulle on lähetetty (jos he oikeasti uskovat). Jotkut heidän lahkoistaan ovat sellaisia, että he kieltävät osan siitä. Sano: ”Minun on vain käsketty palvoa Allahia ja olla asettamatta (ketään) Hänen rinnalleen. Minä kutsun yksin Hänen luokseen, ja Hänen luokseen minun on palattava.”
 
13:37 Samalla tavoin Me olemme lähettäneet tämän (Koraanin) arabiankielisenä määräyksenä. (Kuuntelija,) jos sinä seuraat noiden (uskottomien) toiveita vielä senkin jälkeen, kun olet saanut (lopullisen) tiedon, ei sinulla ole ketään auttajaa eikä suojelijaa Allahia vastaan.
 
13:38 (Sanansaattaja,) Me olemme lähettäneet ennen sinua (lukuisia) sanansaattajia, ja suoneet heille (sekä) puolisoita että jälkeläisiä. Ei yhdenkään sanansaattajan tehtävä ole tuoda merkkiä muuten kuin Allahin määräyksestä. Jokaisella aikakaudella on kirjoituksensa.
 
13:39 Allah pyyhkii pois sen (kirjoituksen), minkä haluaa, ja vahvistaa (minkä haluaa). Alkuperäinen Kirja (Suojeltu taulu) on Hänen hallussaan.
13:40 Näytimmepä Me sinulle osan (uskottomille) lupaamastamme (rangaistuksesta sinun vielä eläessäsi maan päällä) tai otimmepa sinut pois (ennen sitä, kumpikin riippuu tahdostamme). Sinun vastuullasi on vain välittää (määräykset); tilinteko on Meidän tehtävämme.
 
13:41 Eivätkö he näe, että Me jatkuvasti pienennämme (heidän hallinnassaan olevaa) maa-alaa (ja useimmat heidän alueistaan alkavat asteittain seurata islamia)? Allah yksin määrää. Kukaan ei voi estää Hänen määräystään, ja Hän on nopea pitämään tiliä.
 
13:42 Ja epäilemättä myös ne, jotka olivat ennen heitä, punoivat petollisia juonia. Allahin käsissä on (myös) tehdä tyhjäksi kaikki tällaiset suunnitelmat. Hän tietää hyvin, mitä kukin ansaitsee. Uskottomat saavat kohta tietää, kenelle kuuluu asumus tuonpuoleisessa.
 
13:43 Uskottomat sanovat: ”Et sinä ole sanansaattaja.” Sano: ”Allah riittää todistajaksi (minun asemastani sanansaattajana) minun ja teidän välillä samoin kuin se, jolla on (oikeaa tietoa taivaallisesta) Kirjasta.”
 

 

Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeudet © 2018 Minhaj-ul-International:lla
(Mitään osaa ja tämän sivun sisällön voi kopioida, tallentaa, julkaistu, jäljentää ja/tai käyttää missään muodossa ilman lupaa Minhaj- ul-Quran International. Katso lisätietoja.)