Pyhä Koraani

Suurat

7.

Huippujen Suura

 

(Suurat Al-A'raaf)

 

Allahin, rajattoman myötätuntoisen, aina armollisen nimeen

7:1 Alif, lam, mim, sad. (Vain Allah ja Sanansaattaja, siunaus ja rauha hänelle, tietävät todellisen merkityksen.)
 
7:2 (Kunnianarvoisa rakastettu,) tämä on Kirja, (joka) on lähetetty sinulle. Älä anna (valon täyttämän) rintasi ahdistua (ajatuksesta, että uskottomat kieltävät sen ja pitävät valheena sen sanoman levittämistä. Se on lähetetty vain,) jotta voisit sen avulla varoittaa (kieltäviä), ja se (toimii) neuvona uskoville.
 
7:3 (Ihmiset,) seuratkaa tätä (Koraania), jonka teidän Herranne on teille lähettänyt. Älkää seuratko Hänen sijastaan (valheellisia hallitsijoita ja) ystäviä. Te otatte varsin vähän neuvoja vastaan!
 
7:4 Kuinka monta kaupunkia olemmekaan tuhonneet! Meidän rangaistuksemme saapui heidän ylleen yöllä tai iltapäivällä (kun) he olivat nukkumassa.
7:5 Kun rangaistuksemme sitten koitti heille, he huusivat vain tunnustaakseen: ”Totisesti, me olimme väärintekijöitä!”
 
7:6 Sitten Me kuulustelemme niitä, joille on lähetetty sanansaattajia, ja tiedustelemme myös sanansaattajilta (heidän saarnaamisensa ja totuuteen kutsumisensa saamasta vastaanotosta).
 
7:7 Sitten Me kerromme tietomme pohjalta (kaikki heidän) vaiheensa. Emme Me olleet kätkössä (niin ettemme olisi heitä nähneet).
 
7:8 Tuona päivänä (tekojen) punnitseminen on totuus. Joilla (hyvien tekojen) vaakakupit ovat painavia, he tulevat menestymään.
 
7:9 Ja ne, joilla (hyvien tekojen) vaakakupit ovat kevyitä, ovat tehneet vahinkoa sieluilleen, sillä he ovat olleet kohtuuttomia suhteessa ilmoitukseemme.
7:10 Me olemme suoneet teille auktoriteetin ja vaikutusvaltaa maan päällä ja niiden kautta luoneet teille elinkeinot. Silti te kiitätte vain vähän.
 
7:11 Me loimme teidät (eli teidän alkuperäisen olemuksenne ja) sitten annoimme teille muodon (eli saatoimme päätökseen elämän biokemiallisen synnyn ja evoluution vaiheet Adamin [Aadamin], rauha hänelle, ruumiillisen muodon muovaamiseen saakka). Sitten Me sanoimme enkeleille: ”Kumartakaa Adamin (Aadamin) edessä.” Kaikki muut kumarsivat paitsi Iblis; hän ei ollut yksi kumartajista.
 
7:12 (Allah) sanoi: ”(Iblis!) Mikä sinua esti kumartamasta, vaikka Minä sinua käskin.” Hän sanoi: ”Minä olen häntä parempi. Sinä olet luonut minut tulesta, ja hänet Sinä olet muovannut maasta.”
 
7:13 (Allah) sanoi: ”Laskeudu siis pois täältä. Sinulla ei ole mitään oikeutta osoittaa ylimielisyyttä täällä. Joten häivy (Minun luotani). Sinä kuulut epäilemättä viheliäisten ja halveksittavien joukkoon.”
 
7:14 Hän (Iblis) sanoi: ”Anna minulle (elin)aikaa siihen päivään saakka, jolloin ihmiset nostetaan (haudoistaan).”
7:15 (Allah) sanoi: ”Tosiaan, sinä kuulut niihin, joille annetaan lykkäystä.”
 
7:16 Hän (Iblis) sanoi: ”Koska Sinä olet johtanut minut harhaan, (vannon) istuvani Sinun oikealla tielläsi (johtaakseni) heidät (eli Adamin [Aadamin] lapset harhaan ja sitä kautta karkottaakseni heidät totuuden tieltä).
 
7:17 Sitten minä lähestyn heitä edestä ja takaa, ja heidän oikealta ja vasemmalta puoleltaan. (Sen seurauksena) et tule löytämään montakaan kiitollista heidän joukostaan.”
 
7:18 (Allah) määräsi: ”(Iblis!) Häivy täältä, viheliäisenä ja hyljeksittynä. Jos joku heistä sinua seuraa, Minä kyllä täytän Helvetin teillä kaikilla.
 
7:19 Ja Adam (Aadam), asukaa (kumpikin), sinä ja vaimosi Paratiisissa. Syökää, mistä vain haluatte, mutta älkää menkö tämän puun lähelle. Muuten te kumpikin ylitätte rajan.”
7:20 Mutta Saatana valoi epäilyksen heidän kummankin sydämeen tehdäkseen heidät tietoisiksi omasta hävystään, joka oli ollut (heidän silmiltään) peitossa. Hän sanoi: ”(Adam ja Hawwa [Aadam ja Eeva],) teidän Herranne kielsi teitä (syömästä) tämän puun (hedelmiä) vain (siitä syystä, että niitä syömällä) teistä molemmista tulisi enkeleitä (eli olisitte vailla inhimillisiä ominaisuuksia) tai (tämän paikan) ikuisia asukkaita (eli teiltä ei koskaan vietäisi tätä läheisyyden asemaa).”
 
7:21 Ja hän vannoi heille sanoen: ”Totisesti, minä kuulun teidän hyväntoivojiinne.”
 
7:22 Niin hän houkutteli petoksen kautta heidät kummatkin (syömään puun hedelmiä). Kun he olivat maistaneet puun (hedelmää), molemmat tulivat tietoisiksi hävystään ja alkoivat asetella paratiisin lehtiä (vartaloidensa) peitoksi. Silloin heidän Herransa kutsui heitä: ”Enkö minä kieltänyt teitä (menemästä) tämän puun (lähelle) ja sanonut teille, että Saatana on teidän ilmeinen vihollisenne?”
 
7:23 He sanoivat: ”Herramme! Olemme tehneet väärin sielujamme kohtaan. Jos Sinä et anna meille anteeksi ja ole meille armollinen, tulee meistä varmasti häviäjiä.”
 
7:24 (Allah) sanoi: ”Laskeutukaa alas (te kaikki). Jotkut teistä ovat toistenne vihollisia. Maan päällä teille on (määrätty) asuinpaikka ja elinkeino tietyksi ajaksi (eli teille annetaan perusoikeudet asuinpaikkaan ja toimeentuloon, kun teidät lähetetään maan päälle. Vakiinnuttakaa elämänjärjestyksenne niiden pohjalta.)”
7:25 (Allah) sanoi: ”Te elätte tuon (maan) päällä ja siellä te kuolette ja (ylösnousemuksen päivänä) teidät nostetaan siitä esiin.”
 
7:26 Adamin (Aadamin) lapset, Me olemme lähettäneet teille vaatetuksen, joka peittää teidän häpynne ja kaunistaa (teitä. Tämän ulkoisen vaatetuksen ohella olemme lähettäneet myös sisäisen vaatetuksen, ja tämä) jumalanpelon vaate on vieläkin parempi. Nämä (kaikki ulkoiset ja sisäiset vaatteet) ovat Allahin merkkejä, jotta ottaisitte vaarin.
 
7:27 Adamin (Aadamin) lapset, älköön Saatana (milloinkaan) koetelko teitä, niin kuin hän savusti teidän vanhempanne ulos Paratiisista ja sai heidät riisumaan asunsa paljastaakseen heille heidän häpynsä. Hän (itse) ja hänen joukkionsa pitää teitä varmasti silmällä (kaikista sellaisista paikoista), mistä te ette voi heitä nähdä. Me olemme tehneet saatanoista ystäviä niille, jotka eivät usko.
 
7:28 Kun he tekevät jotain säädytöntä, he sanovat: ”Me havaitsimme isiemme (toimineen) samalla (tavoin), ja Allah on meitä siihen käskenyt.” Sano: ”Ei Allah käske säädyttömiin tekoihin. Sanotteko Allahin (olemuksesta) sellaisia asioita, joita te ette itsekään ymmärrä.”
 
7:29 Sano: ”Herrani on velvoittanut oikeudenmukaisuuteen. Joka kerta ja kaikkialla, missä kumarratte, suunnatkaa kasvonne (kohti Kaabaa). Palvokaa Häntä pyhittäen Hänelle täydellisin tottelevaisuutenne. Aivan kuin Hän on pannut alulle teidän (luomisenne ja elämänne, Hänen luokseen) te palaatte.”
7:30 Toisia Hän johdatti ja toisten osaksi vahvistettiin eksyminen (heidän omien tekojensa seurauksena). He ovat epäilemättä hylänneet Allahin ja tehneet saatanoista ystäviään, mutta he kuvittelevat olevansa oikeaan johdettuja.
 
7:31 Adamin (Aadamin) lapset, pukeutukaa kauniisti aina rukouksen aikana ja syökää ja juokaa mutta älkää kuluttako tuhlaillen, sillä Hän ei varmasti pidä tuhlaajista.
 
7:32 Sano: ”Kuka on kieltänyt Allahin kaunistukset (ja koristeet), jotka Hän on palvelijoilleen suonut? Ja (kuka on kieltänyt myös) puhtaat ruoat?” Sano: ”Nämä (kaikki siunaukset, jotka) ovat uskoville tämän maailman elämässä (yleisesti saatavilla, kuuluvat) yksinomaan (heille) ylösnousemuksen päivänä.” Näin Me selitämme ilmoitustamme tietäville yksityiskohtaisesti.
 
7:33 Sano: ”Herrani on kieltänyt vain (kaikki) säädyttömyydet, sellaiset, jotka tulevat julki ja sellaiset, jotka pysyvät salassa, sekä synnit, epäoikeudenmukaiset ylilyönnit, sen, että pitäisitte Allahin rinnalla jotain, mitä Hän ei ole sallinut, sekä sen, että sanoisitte Allahin (olemuksesta) sellaista, mitä ette itsekään tiedä.”
 
7:34 Jokaiselle yhteisölle on (säädetty) määräaika. Kun heille (säädetty) aika sitten lähestyy, eivät he pysty sitä hetkeäkään viivyttämään tai aikaistamaan.
7:35 Adamin (Aadamin) lapset, jos luoksenne saapuu keskuudestanne sanansaattajia, jotka selittävät teille Minun ilmoitustani, ja jostakusta tulee silloin hyveellinen ja hän tekee parannuksen, ei heillä ole mitään pelättävää eikä heidän tarvitse surra.
 
7:36 Mutta jotka pitävät ilmoitustamme valheena ja ovat liian ylimielisiä (uskoakseen) siihen, he ovat Helvetin asukkaita, ja he pysyvät siellä ikuisesti.
 
7:37 Kuka silloin voisi olla suurempi väärintekijä kuin se, joka sepittää valheita Allahista tai kieltää Hänen ilmoituksensa? He saavat osansa kuten Kirjaan on kirjoitettu, kunnes heidän luokseen saapuvat lähettämäni (enkelit), jotka ottavat heidän henkensä haltuunsa ja sanovat: ”Missä ovat nyt ne (valheelliset jumalat), joita te Allahin rinnalla palvoitte?” He vastaavat: ”Ne ovat nyt meiltä kadonneet (eli miten me voisimme ne nyt nähdä)!” He (itse) todistavat itseään vastaan olleensa tosiaan uskottomia.
 
7:38 Allah tulee sanomaan: ”Liittykää niiden (Helvettiin kuuluvien) jinnien ja ihmisten joukkoon, jotka ovat menneet ennen teitä, ja astukaa tuleen.” Aina kun jokin joukko astuu (Helvettiin), se kiroaa sisarjoukkonsa, kunnes sitten kaikki (joukot) kokoontuvat sinne, ja seuraajat sanovat edeltäjistään: ”Herramme! He johtivat meidät harhaan, anna heille Helvetin piina kaksinkertaisena.” Hän sanoo: ”Kaikki saavat sen kaksinkertaisena, te ette vain tiedä sitä.”
 
7:39 Heidän edeltäjänsä sanovat seuraajilleen: ”Te ette olleetkaan meitä parempia; maistakaa tekin (nyt) piinaa seurauksena ansaitsemastanne.”
7:40 Niille, jotka pitivät ilmoitustamme valheena ja kapinoivat sitä vastaan, ei avata ovea (armon ja hyväksynnän) taivaaseen, eivätkä he voi astua Paratiisiin ennen kuin kameli kulkee neulansilmän läpi (eli se, että he astuisivat Paratiisiin, on yhtä lailla mahdotonta). Tällä tavoin Me rankaisemme pahantekijöitä.
 
7:41 Helvetin (tuli) on heidän makuusijanaan ja (se) on peitteenä heidän päällään. Näin Me rankaisemme väärintekijöitä.
 
7:42 Mutta jotka uskovat ja tekevät alituisesti hyvää – emme Me kuormita heistä ketään enempää kuin hän kykenee kestämään. He kuuluvat Paratiisiin ja he saavat asua siellä ikuisesti.
 
7:43 Ja Me otamme pois sen (katkeruuden) ja kaunan, mitä heidän rinnassaan (maailmassa) oli (toisiaan kohtaan). Heidän (palatsiensa) alta virtaa puroja ja he sanovat: ”Kaikki ylistys kuuluu yksin Allahille, joka on meidät tänne saakka tuonut. Emme me olisi (koskaan) kyenneet löytämään tietä (tähän määränpäähän), ellei Allah olisi meitä johdattanut. Herramme sanansaattajat toivat tosiaan (sanoman) totuudesta.” (Tuona päivänä) julistetaan: ”Te saatte periä tämän Paratiisin tekemienne (hyvien) tekojen tähden.”
 
7:44 Paratiisin asukkaat huutavat Helvetin asukkaille: ”Me olemme saaneet havaita todeksi ne lupaukset, jotka Herramme meille antoi. Havaitsitteko tekin todeksi sen, mitä Herranne teille lupasi?” He vastaavat: ”Kyllä.” Silloin airut julistaa heidän keskellään: ”Allahin kirous on väärintekijöiden yllä,
7:45 (niiden,) jotka estivät (ihmisiä kulkemasta) Allahin tiellä, pyrkivät tekemään sen mutkaiseksi ja kielsivät tuonpuoleisen.”
 
7:46 (Näiden) kahden (eli Paratiisin ja Helvetin asukkaiden) välillä on verho (eli valli), ja Aʿrafilla (eli tuolla vallilla) on miehiä, jotka tunnistavat jokaisen heidän tunnusmerkeistään. He huutavat Paratiisin asukkaille: ”Rauha teille!” Nämä (Aʿrafin miehet) eivät ole (itse vielä) päässeet Paratiisiin, vaikka he (sitä) toivovatkin.
 
7:47 Ja kun heidän katseensa kääntyy Helvetin asukkaita kohti, he sanovat: ”Herramme! Älä (saata) meitä (yhteen) väärintekijöiden kanssa!”
 
7:48 Aʿrafin väki kutsuu (Helvetin) miehiä, jotka he tunnistavat näiden tunnusmerkeistä, ja sanoo (heille): ”Teidän joukkonne eivät voineet teitä hyödyttää, eikä (se) ylimielisyys, johon syyllistyitte, (voinut teitä pelastaa).
 
7:49 Ovatko he niitä (joiden säälittävän tilan nähdessänne) te tapasitte vannoa: ’Jumala ei (milloinkaan) siunaa heitä armollaan?’ (Mutta kuunnelkaa! Nyt heille sanotaan:) ’Astukaa Paratiisiin, ei teillä ole mitään pelättävää eikä teidän tarvitse surra.’”
7:50 Ja Helvetin asukkaat huutavat Paratiisin väelle: ”Siunatkaa meitä tilkalla (Paratiisin) vettä tai (hiukkasella) siitä (ravinnosta), jonka Allah on teille suonut.” He sanovat: ”Allah on kieltänyt nämä molemmat (siunaukset) uskottomilta,
 
7:51 jotka tekivät uskonnostaan (din) näytöksen ja leikkiä ja joita maallinen elämä johti harhaan.” Tänään Me unohdamme heidät kuten he unohtivat kohtaavansa (Meidät) tänä päivänä ja kuten he tapasivat kieltää ilmoituksemme.
 
7:52 Ja Me toimme heille Kirjan (Koraanin) ja teimme sen seikkaperäiseksi (eli selkeäksi) tietomme (pohjalta), johdatukseksi ja armoksi uskoville.
 
7:53 He vain odottavat tuon (uhkauksen) seurausta. Sinä päivänä, kun tämän (uhkauksen) seuraus tulee ilmi, sanovat ne, jotka olivat sen jo unohtaneet: ”Herramme sanansaattajat saapuivat tosiaan totuus mukanaan. Onko meillä tänään ketään puolestapuhujaa, joka sanoisi sanasen puolestamme? Tai voitaisiinko meidät palauttaa (takaisin maailmaan), jotta me (tällä kertaa) tekisimme toisenlaisia (tekoja) kuin ne, joita me (aiemmin) tapasimme tehdä?” He ovat vahingoittaneet itseään, ja heidän sepittämänsä (valheet ja parjaukset) ovat heiltä kadonneet.
 
7:54 Allah on teidän Herranne, joka loi taivaiden ja maan (muodostaman maailmankaikkeuden) kuudessa maailmankaudessa (eli kuudessa vaiheessa) ja asettui sitten (kunniansa mukaisesti) valtaistuimelle (eli pani käytäntöön auktoriteettinsa ja mahtinsa järjestyksen maailmankaikkeudessa). Hän peittää päivän yöllä, (kun ne) ajavat toisiaan joutuisasti takaa. Aurinko, kuu ja tähdet on (kaikki) tehty Hänen käskystään seuraamaan (yhtä järjestystä). Varokaa! (Kaiken) luominen, määrääminen ja suunnitteleminen on Hänen asiansa. Siunattu on Allah, joka (vaihe vaiheelta) pitää yllä kaikkia maailmoja.
7:55 Kutsukaa Herraanne (molemmilla tavoilla,) nöyrästi anoen ja hiljaa. Hän ei pidä rajojen ylittäjistä.
 
7:56 Älkää lietsoko epäjärjestystä maan päällä sen jälkeen, kun se on tullut hyväksi (eli maan elinolosuhteet on korjattu). Kutsukaa Häntä (Hänen rangaistustaan) peläten ja (Hänen armoaan) toivoen. Allahin armo on varmasti lähellä niitä, joille ansiokas toiminta on ominaista (eli he ovat hyväntekijöitä).
 
7:57 Hän on se, joka lähettää tuulet ilouutisina armonsa (eli sateen) edellä. Sitten, kun nuo (tuulet) tuovat raskaita pilviä, Me ajamme ne kohti kuollutta (eli kuivaa ja hedelmätöntä) kaupunkia. Sitten Me annamme sateen sataa niistä, ja tuomme tämän (veden) avulla (maasta) esiin kaikenlaisia hedelmiä. Samalla tavoin Me tuomme kuolleet esiin (haudoistaan ylösnousemuksen päivänä), jotta ottaisitte vaarin.
 
7:58 Kasvillisuus tulee Allahin käskystä (runsaana) esiin (ravinteikkaasta) maasta, mutta köyhästä maasta ei nouse kuin niukalti hyödytöntä satoa. Näin Me selitämme ilmestyksiämme (eli todisteita ja merkkejä) kiitollisille.
 
7:59 Me lähetimme Nuhin (Nooan, rauha hänelle) tämän kansalle, ja hän sanoi: ”Kansani, palvokaa Allahia. Teillä ei ole muuta jumalaa kuin Hän. Minä tosiaan pelkään mahtavan päivän piinaa puolestanne.”
7:60 Hänen kansansa päälliköt ja ylimykset sanoivat: ”(Nuh [Nooa],) me huomaamme sinun (sotkeutuneen) ilmiselvään eksytykseen.”
 
7:61 Hän sanoi: ”Kansani, en minä ole eksyksissä, vaan (totuus on se, että) kaikkien maailmojen Herra on (nimittänyt) minut sanansaattajaksi.
 
7:62 Minä välitän teille viestejä Herraltani ja neuvon teitä. Minä olen saanut tietää Allahilta jotain, mitä te ette tiedä.
 
7:63 Kummasteletteko te sitä, että teille on Herraltanne saapunut neuvo omasta keskuudestanne (tulevan) miehen (kielelle), jotta tämä varoittaisi teitä (jumalallisesta rangaistuksesta) ja jotta teistä tulisi hyveellisiä ja teille oltaisiin armollisia?”
 
7:64 Sitten he kielsivät hänet, ja Me pelastimme hänet ja ne, jotka olivat laivassa hänen kanssaan. Ne, jotka kielsivät ilmoituksemme, Me hukutimme. He olivat tosiaan sokeita (eli vailla oivallusta).
7:65 Ja Aadin (kansalle) Me (lähetimme heidän keskuudestaan) heidän veljensä Hudin (rauha hänelle). Hän sanoi: ”Kansani, palvokaa Allahia. Teillä ei ole muuta jumalaa kuin Hän. Ettekö pelkää Jumalaa?”
 
7:66 Hänen kansansa päälliköt ja ylimykset, jotka eivät uskoneet (eli vastustivat ja häiritsivät kutsumista totuuteen) sanoivat: ”(Hud,) me huomaamme sinun tosiaan (sotkeutuneen) mielettömyyteen ja pidämme sinua yhtenä valehtelijoista.”
 
7:67 Hän sanoi: ”Kansani, ei minussa ole mielettömyyttä, vaan (totuus on se, että) kaikkien maailmojen Herra on (nimittänyt) minut sanansaattajaksi.
 
7:68 Minä välitän teille viestejä Herraltani, ja olen luottamuksenne arvoinen hyväntoivoja.
 
7:69 Kummasteletteko te sitä, että teille on Herraltanne saapunut neuvo omasta keskuudestanne (tulevan) miehen (kielelle), jotta tämä varoittaisi teitä (jumalallisesta rangaistuksesta)? Muistakaa, kuinka Hän teki teistä sijaishallitsijoita maan päälle Nuhin (Nooan) kansan jälkeen, ja lisäsi voimaanne teidät luodessaan (eli kasvatti kokoanne ja pituuttanne). Muistakaa siis Allahin siunauksia, jotta menestyisitte.”
7:70 He sanoivat: ”Oletko sinä tullut luoksemme, jotta palvoisimme vain yhtä Jumalaa ja hylkäisimme (kaikki) ne (jumalat), joita esi-isämme tapasivat palvoa? Tuo siis meidän päällemme se (rangaistus), jolla sinä meitä uhkaat, jos puhut totta.”
 
7:71 Hän sanoi: ”Herranne rangaistus ja raivo tulevat väistämättä osaksenne. Kiistelettekö te kanssani näiden (jumalankuvien) nimistä, jotka te ja esi-isänne olette (arvattavasti itse) päättäneet, ja joita Allah ei ole valtuuttanut? Odottakaa siis (rangaistusta), ja minä odotan teidän kanssanne.”
 
7:72 Sitten Me pelastimme armossamme hänet ja ne, jotka olivat hänen kanssaan, ja juurimme pois ne, jotka olivat pitäneet ilmoitustamme valheena. Eivät he uskoneet.
 
7:73 Ja Thamudin (kansalle) Me (lähetimme heidän keskuudestaan) heidän veljensä Salihin (rauha hänelle). Hän sanoi: ”Kansani, palvokaa Allahia. Teillä ei ole muuta jumalaa kuin Hän. Teidän luoksenne on epäilemättä saapunut Herraltanne valaiseva todiste. Tämä Allahin kamelintamma on teille merkkinä. Jättäkää se laiduntamaan (vapaasti) Allahin maassa älkääkä kajotko siihen pahoin (aikein), sillä muuten tuskallinen rangaistus ottaa teidät valtaansa.
 
7:74 Muistakaa, kuinka Hän teki teistä sijaishallitsijoita (maan päälle) ja antoi teidän asettua maahan asumaan. Te rakennatte palatseja sileille (tasaisille) alueille ja louhitte vuoriin asumuksia. Muistakaa siis (näitä) Allahin siunauksia älkääkä lietsoko epäjärjestystä maan päällä.
7:75 Hänen kansansa ylimieliset ja uppiniskaiset päälliköt ja ylimykset sanoivat köyhille ja sorretuille, jotka olivat alkaneet uskoa: ”Oletteko varmoja, että hänen Herransa on lähettänyt Salihin sanansaattajaksi?” He sanoivat: ”Me uskomme varauksetta siihen, mitä hänen kanssaan on lähetetty.”
 
7:76 Ylimieliset sanoivat: ”Me taas kiellämme jyrkästi (sen), mihin te uskotte.”
 
7:77 Sitten he tappoivat kamelintamman (rampauttamalla), uhmasivat Herransa käskyä ja sanoivat: ”Salih! Tuo siis meidän päällemme se (rangaistus), jolla sinä meitä uhkaat, jos (tosiaan) olet yksi sanansaattajista.”
 
7:78 Niin ankaran maanjäristyksen (piina) otti heidät valtaansa. Aamulla he sitten makasivat (kuolleina) kodeissaan kasvot alaspäin.
 
7:79 Silloin (Salih, rauha hänelle) kääntyi heistä pois ja sanoi: ”Kansani, minä kyllä välitin teille Herrani viestin ja neuvoin teitä, mutta ette te pidä neuvojista.”
7:80 Ja (samalla tavoin Me lähetimme) Lutin (Lootin, rauha hänelle), joka sanoi kansalleen: ”Syyllistyttekö te sellaiseen säädyttömyyteen, jota kukaan maailman ihmisistä ei ole ennen teitä tehnyt?
 
7:81 Te hylkäätte itsekkäiden halujenne tähden naiset ja menette miesten luo; te olette tosiaan ylittämässä rajan.”
 
7:82 Eikä hänen kansallaan ollut muuta vastausta kuin sanoa: ”Aja heidät pois kaupungista, sillä he pyrkivät olemaan puhtaita.”
 
7:83 Sitten Me pelastimme hänet (eli Lutin [Lootin], rauha hänelle) ja hänen perheensä lukuun ottamatta hänen vaimoaan, joka jäi jälkeen rangaistavaksi,
 
7:84 ja annoimme (kivien) sataa heidän päälleen. Katso, millainen oli pahantekijöiden loppu.
7:85 Ja Midianille (Me lähetimme heidän keskuudestaan) heidän veljensä Shuʿaybin (rauha hänelle). Hän sanoi: ”Kansani, palvokaa Allahia. Teillä ei ole muuta jumalaa kuin Hän. Teidän luoksenne on epäilemättä saapunut Herraltanne valaiseva todiste. Täyttäkää siis mitta ja vaaka älkääkä antako ihmisille heidän tavaroitaan vähempimääräisinä. Älkää lietsoko epäjärjestystä maassa (elinolosuhteiden) parannuttua. Tämä on teille parempi, jos te uskotte (tähän jumalalliseen viestiin).
 
7:86 Älkääkä istuksiko joka polulla pelottelemassa kaikkia, jotka tähän (kutsuun) uskovat, estämässä heitä (kulkemasta) Allahin tietä ja etsimässä kieroutta tästä (kutsusta kääntääksenne heidät pois totuuden uskonnosta [din] ja saadaksenne heidät tuntemaan vastenmielisyyttä sitä kohtaan). Muistakaa (Allahin suosionosoitus), kun teitä oli vähän, ja Hän teki teidät monilukuisiksi. Katsokaa, millainen oli epäjärjestystä lietsovien loppu.
 
7:87 Jos osa teistä uskoo tähän (uskontoon [din]), jonka kanssa minut on lähetetty, ja osa ei usko, niin (uskovat,) olkaa kärsivällisiä, kunnes Allah tuomitsee teidän välillänne. Hän on paras tuomitsija.”
 
7:88 Hänen kansansa ylimieliset ja uppiniskaiset päälliköt ja ylimykset sanoivat: ”Shuʿayb, me ajamme joka tapauksessa kaupungistamme sinut ja ne, jotka kanssasi ovat omaksuneet uskon, tai sitten sinun täytyy palata meidän uskontoomme.” Shuʿayb (rauha hänelle) sanoi: ”Vaikka meistä on vastenmielistä (palata teidän uskontoonne)?
 
7:89 Me varmasti herjaisimme Allahia, jos palaisimme uskontoonne sen jälkeen kun Allah on meidät siitä pelastanut. Ei meidän ole missään tapauksessa (sopivaa) palata tähän (uskontoon) ellei Allah, Herramme, niin halua. Herramme tieto kattaa kaiken. Me olemme turvautuneet Allahiin. Herramme! Anna ratkaisu meidän ja meitä (vastustavan) kansamme välillä totuuden mukaan, sillä Sinä olet paras ratkaisija.”
7:90 Hänen kansansa päälliköt ja ylimykset, jotka eivät uskoneet (ja kielsivät), sanoivat: ”(Ihmiset,) jos te seuraatte Shuʿaybia, kärsitte te kaikki silloin tappion.”
 
7:91 Niin ankaran maanjäristyksen (piina) otti heidät valtaansa. Aamulla he sitten makasivat (kuolleina) kodeissaan kasvot alaspäin.
 
7:92 Jotka kielsivät Shuʿaybin, (heidät hävitettiin perinpohjaisesti) aivan kuin he eivät olisi tuota (kaupunkia koskaan) asuttaneetkaan.
 
7:93 Sitten (Shuʿayb, rauha hänelle) kääntyi heistä pois ja sanoi: ”Kansani, minä kyllä välitin teille viestejä Herraltani ja neuvoin teitä. Miksi siis surisin uskottoman kansan (tuhoa)?”
 
7:94 Emme Me lähettäneet profeettaa yhteenkään kaupunkiin ilman että olisimme vanginneet sen asukkaat koettelemuksiin ja puutteeseen sekä vastoinkäymisiin ja vaikeuksiin, jotta he nöyrtyisivät (profeetan kiellettyään ja häntä pilkattuaan).
7:95 Sitten Me muutimme (heidän) epäonnensa onneksi niin että he edistyivät (kaikissa suhteissa). Mutta he sanoivat (kiittämättöminä): ”Isiämmekin kohtasivat (samalla tavoin) suru ja onni.” Niin Me rankaisimme heitä yllättäen kiittämättömyydestä siunauksia kohtaan eivätkä he edes huomanneet sitä.
 
7:96 Jos (näiden) kaupunkien asukkaat olisivat omaksuneet uskon ja valinneet jumalanpelon, olisimme syytäneet heille taivaan ja maan siunauksia. Mutta he pitivät (totuutta) valheena, ja Me annoimme heidät (piinan) haltuun heidän tekemiensä (pahojen) tekojen vuoksi.
 
7:97 Eivätkö kaupunkien asukkaat pelkää, että rangaistuksemme (taas) kohtaa heitä yöllä, kun he nukkuvat (huoletonta untaan)?
 
7:98 Vai eivätkö kaupunkien asukkaat pelkää, että rangaistuksemme (taas) kohtaa heitä myöhään aamulla, kun he leikkivät (maailmasta juopuneina)?
 
7:99 Eivätkö he pelkää Allahin kätkettyä suunnitelmaa? Vain häviäjät luulevat olevansa turvassa Allahin kätketyltä suunnitelmalta.
7:100 Eikö (tämä myös valista ja) johdata niitä, jotka (itse) perivät maan sitä (kerran) asuttaneiden jälkeen, sillä Me rankaisemme (myös) heitä heidän syntiensä tähden, jos haluamme. Me painamme sinetin heidän sydämeensä (heidän pahojen tekojensa tähden) eivätkä he kykene kuulemaan (eivätkä ymmärtämään totuutta).
 
7:101 Nämä ovat kaupunkeja, joista Me sinulle kerromme. Heidän sanansaattajansa toivat heille epäilemättä valaisevia merkkejä, mutta (silti) he eivät olleet taipuvaisia uskomaan siihen, minkä he aiemmin olivat kieltäneet. Näin Allah sinetöi uskottomien sydämet.
 
7:102 Emmekä Me havainneet heistä monienkaan (pitävän) lupaustaan ja monien Me havaitsimme olevan tottelemattomia.
 
7:103 Heidän jälkeensä Me sitten lähetimme Musan (Mooseksen, rauha hänelle) merkkiemme kanssa Faraon ja hänen (hovinsa) ylimysten luo, mutta he eivät tehneet oikeutta näille (todisteille ja ihmeille). Katso siis, millainen oli epäjärjestystä levittävien loppu.
 
7:104 Ja Musa (Mooses, rauha hänelle) sanoi: ”Farao, minä olen todellakin saapunut kaikkien maailmojen Herran sanansaattajana.
7:105 Minun ei sovi sanoa Allahista muuta kuin totuus. Minä olen tuonut Herraltasi sinulle selvän merkin. (Vapauta) siis Israelin lapset (orjuudesta) ja lähetä heidät kanssani pois.”
 
7:106 (Farao) sanoi: ”Jos sinä olet tuonut merkin, tuo se (esiin), jos puhut totta.”
 
7:107 Niin Musa (Mooses, rauha hänelle) heitti sauvansa (maahan), ja se muuttui samassa ilmieläväksi käärmeeksi.
 
7:108 Ja hän (työnsi kätensä kaula-aukkoonsa,) veti sen esiin, ja se muuttui saman tien katsojien silmissä (loistavan) valkoiseksi.
 
7:109 Faraon kansan päälliköt sanoivat: ”Hän on varmasti etevä taikuri!
7:110 (Ihmiset,) hän haluaa ajaa teidät pois maastanne. Mikä te siis neuvotte?”
 
7:111 He sanoivat: ”Siirrä hänen ja hänen veljensä (tapauksen käsittelyä jonkin aikaa) ja lähetä airuita (eri) kaupunkeihin kokoamaan (taikureita).
 
7:112 He tuovat luoksesi jokaisen taitavan taikurin.”
 
7:113 Taikurit saapuivat Faraon luo ja sanoivat: ”Meille kuuluu tietysti palkkio, jos me voitamme.”
 
7:114 Farao sanoi: ”Toki. (Unohtakaa tavalliset palkkiot. Jos näin käy) tulee teistä (hovini) lähimpiä seuralaisia.”
7:115 (Taikurit) sanovat: ”Musa (Mooses), heitätkö sinä vai heitämmekö me (ensimmäisenä)?”
 
7:116 Musa (Mooses, rauha hänelle) sanoi: ”Heittäkää te (ensin).” Kun he sitten heittivät (narunsa ja keppinsä maahan,) he noituivat ihmisten silmät, säikäyttivät heidät ja esittivät vaikuttavaa taikuutta.
 
7:117 Me annoimme Musalle (Moosekselle, rauha hänelle) ilmoituksen: ”Heitä (nyt) sauvasi (maahan).” Silloin se alkoi välittömästi ahmia asioita, jotka he olivat illuusion avulla tuottaneet.
 
7:118 Niin totuus pysyi ja (kaikki,) mitä he olivat tehneet, osoittautui valheeksi,
 
7:119 (Faraon edustajat) voitettiin tuolla paikalla ja he palasivat nöyryytettyinä.
7:120 (Kaikki) taikurit lankesivat kumartuneina maahan.
 
7:121 He sanoivat: ”Me uskomme kaikkien maailmojen (todelliseen) Herraan,
 
7:122 Musan (Mooseksen) ja Harunin (Aaronin, rauha heille) Herraan.”
 
7:123 Farao sanoi: ”Olette(ko) te alkaneet uskoa häneen ennen kuin minä olen antanut luvan? Tämä on varmasti salajuoni, jonka te (kaikki) olette tässä kaupungissa (minua vastaan) yhdessä punoneet karkottaaksenne tästä (maasta) sen (koptilaiset) asukkaat. Kohta te saatte tietää (tämän seuraukset).
 
7:124 Minä vielä leikkaan teiltä irti käden ja jalan vastakkaisilta puolilta ja sitten naulitsen teidät kaikki ristille.”
7:125 He sanoivat: ”Me palaamme epäilemättä Herramme luo.
 
7:126 Mikä meidän teoistamme sinua ärsyttää, paitsi se, että uskomme Herramme (tosiin) merkkeihin, kun ne ovat osaksemme tulleet? Herramme, vuodata päällemme kärsivällisyyden virrat ja nosta meidät (maailmasta vankkumattomina) muslimeina.”
 
7:127 (Kokiessaan hirmuvaltansa uhatuksi) Faraon kansan päälliköt sanoivat (tälle): ”Annatko sinä Musan (Mooseksen) ja hänen (kapinoivan) kansansa levittää epäjärjestystä tähän maahan? Säästävät(kö he sitten) sinut ja sinun jumalasi?” Hän sanoi: ”(Ei,) me tapamme heidän poikansa (jotta heidän miesvahvuutensa hupenisi) ja annamme heidän naistensa elää (jotta näitä voitaisiin kohdella kaltoin). Me kyllä alistamme heidät valtaamme.”
 
7:128 Musa (Mooses, rauha hänelle) sanoi kansalleen: ”Pyytäkää apua Allahilta ja olkaa kärsivällisiä. Maa kuuluu Allahille ja Hän antaa sen palvelijoidensa joukosta perinnöksi, kenelle haluaa. Ansiokas lopputulos odottaa hyveellisiä.”
 
7:129 He sanoivat: ”Musa (Mooses), meitä sorrettiin jo ennen kuin tulit luoksemme ja myös saapumisesi jälkeen. (Näin me olemme kärsineet kummassakin tapauksessa; koska meidän vastoinkäymisemme lakkaavat?)” Musa (Mooses, rauha hänelle) sanoi (kansalleen heitä lohduttaen): ”Herranne on tuhoamaisillaan teidän vihollisenne. (Sen jälkeen) Hän tekee teistä sijaishallitsijoita maata (kaitsemaan) ja katsoo, miten te (valtaa saatuanne) toimitte.”
7:130 Sitten Me vangitsimme Faraon kansan (kato)vuosien ja hedelmien niukkuuden (piinaan), jotta he ottaisivat vaarin.
 
7:131 Kun he sitten saivat helpotuksen, he sanoivat: ”Tämä on meidän omaa ansiotamme.” Mutta jos vastoinkäymiset kohtasivat heitä, he pitivät sitä huonona enteenä Musasta (Mooseksesta, rauha hänelle) ja hänen uskovista kumppaneistaan. Varokaa! Heidän enteensä (eli tekojen huono-onnisuus) on yksin Allahin käsissä. Mutta useimmat heistä eivät tiedä.
 
7:132 Ja he (Faraon kansa) sanoivat (ylimielisesti): ”Musa (Mooses), minkä tahansa merkin meille tuotkin meidät sen avulla lumotaksesi, emme me silti usko sinuun.”
 
7:133 Sitten Me lähetimme heille (vaikka kuinka monia) erilaisia merkkejä (ojennukseksi): myrskyjä, heinäsirkkoja, täitä, sammakoita ja verta. Silti he takertuivat ylimielisyyteen ja uhmaan. He olivat (äärimmäisen) syntisiä.
 
7:134 Kun heitä kohtasi (jokin) rangaistus, he sanoivat: ”Musa (Mooses), rukoile Herraasi meidän puolestamme (Hänen) sinulle antamansa lupauksen tähden. Jos saat nostettua tämän rangaistuksen päältämme, uskomme me varmasti sinuun ja lähetämme Israelin lapset kanssasi pois (heidät vapautettuamme).”
7:135 Kun sitten poistimme heidän piinansa, jolle määrätty aika oli täyttymässä, he rikkoivat saman tien lupauksensa.
 
7:136 (Lopulta) Me otimme heiltä hyvityksen (kaikista tottelemattomista teoista ja lupausten rikkomisista) ja hukutimme heidät mereen, koska he olivat pitäneet ilmoitustamme valheena (kerta toisensa jälkeen) ja olleet siitä (vähät) välittämättä.
 
7:137 Me annoimme tämän voimattoman ja sorretun kansan (Israelin lasten) periä idän ja lännen (Egyptin ja Syyrian) tältä seudulta, jonka Me olimme siunanneet. (Näin) sinun Herrasi hyväntahtoinen lupaus Israelin lapsille täyttyi, koska he pysyivät kärsivällisinä (Faraon julmuuden edessä). Me tuhosimme ne (mahtavat palatsit), jotka Farao ja hänen kansansa olivat rakentaneet, sekä tornit (ja puutarhat), joita he olivat korkeuksiin kohottaneet.
 
7:138 Ja Me saatoimme Israelin lapset (Punaisen)meren yli, ja he saapuivat kansan luo, joka kyykki jumalankuviensa ympärillä (niitä palvomassa. Israelin lapset) sanoivat: ”Musa (Mooses), tee (myös) meille sellainen jumala, kuin heillä on.” Musa (Mooses, rauha hänelle) sanoi: ”Te olette tosiaan täysin tietämättömiä.
 
7:139 Se, minkä (palvontaan) nämä ihmiset ovat (kietoutuneet), on epäilemättä tuhoon tuomittu. Mitä tahansa he tekevät, on (silkkaa) valhetta.”
7:140 Musa (Mooses, rauha hänelle) sanoi: ”Pitäisikö minun etsiä teille joku toinen jumala kuin Allah, vaikka juuri Hän on korottanut teidät kaikkien maailmojen yläpuolelle?”
 
7:141 (Muistakaa,) kuinka pelastimme teidät teitä ankarasti piinanneiden Faraon joukkojen (tyrannialta ja hirmuvallalta). He tapasivat tappaa teidän poikanne ja jättää tyttönne henkiin. Siinä oli teille Herraltanne mahtava koettelemus.
 
7:142 Me lupasimme Musalle (Moosekselle, rauha hänelle) kolmekymmentä yötä ja teimme sen täydeksi lisäämällä (vielä) kymmenen (yötä). Hänen Herransa (säätämä) määräaika täyttyi siis neljässäkymmenessä yössä. Ja Musa (Mooses, rauha hänelle) sanoi veljelleen Harunille (Aaronille, rauha hänelle): ”Ole (sillä aikaa) sijaiseni kansani keskuudessa ja jatka parannuksen tekoa (heidän joukossaan). Älä kulje epäjärjestystä lietsovien tietä (eli älä anna heidän kulkea tuota tietä).”
 
7:143 Musan (Mooseksen, rauha hänelle) saavuttua Meidän (säätämällämme) hetkellä hänen Herransa puhui hänelle. Hän (alkoi kaivata Allahin näkemistä koettuaan Hänen puheensa autuuden) ja sanoi: ”Herra! Näytä minulle (loistosi), jotta voisin Sinut nähdä.” (Allah) sanoi: ”Sinä et voi koskaan katsoa Minua (suoraan), mutta katso vuorta. Jos se pysyy vakaana paikallaan, saat sinä kohta nähdä loistoni.” Kun hänen Herransa sitten näytti (kauneutensa) vuorelle, särki Hän sen (häikäisevällä loisteellaan) palasiksi ja Musa (Mooses, rauha hänelle) kaatui maahan tajuntansa menettäneenä. Toivuttuaan hän sanoi: ”Sinun olemuksesi on pyhä! Minä käännyn katuvana puoleesi ja olen ensimmäisenä uskomassa.”
 
7:144 (Allah) sanoi: ”Musa (Mooses), Minä olen ylevöittänyt sinut ja valinnut sinut ihmisten yläpuolelle viestieni ja sanojeni kautta. Pidä siis kiinni siitä, mitä Minä olen sinulle suonut ja ole kiitollinen.”
7:145 Me olemme kirjoittaneet häntä varten (Toora)tauluihin varoittavan esimerkin kaikista asioista sekä kaikkien asioiden yksityiskohdat. ”Pidä siitä lujasti kiinni ja käske (myös) kansaasi omaksumaan siitä parhaat asiat. Kohta Minä näytän sinulle tottelemattomien paikan.”
 
7:146 Minä estän niitä, jotka ovat ylimielisiä maan päällä ilman oikeutusta, (ymmärtämästä ja hyväksymästä) ilmoitustamme. Vaikka he näkisivät kaikki merkit, eivät he (silti) niihin uskoisi. Vaikka he näkisivät johdatuksen tien, eivät he (silti) ottaisi sitä tiekseen. Ja vaikka he näkisivät eksytyksen tien, omaksuisivat he sen tiekseen (joka tapauksessa), sillä he ovat kieltäneet ilmoituksemme ja olleet siitä piittaamatta.
 
7:147 Jotka kieltävät ilmoituksemme ja kohtaamisen tuonpuoleisessa, heidän tekonsa ovat valuneet hukkaan. Saisivatko he vastineeksi jotain muuta kuin mitä he tapasivat tehdä?
 
7:148 Kun Musa (Mooses, rauha hänelle, oli mennyt Siinai-vuorelle), valmisti hänen kansansa koruistaan vasikan, patsaan, (jolla) oli lehmän ääni. Eivätkö he nähneet, ettei se pystynyt puhumaan heidän kanssaan eikä näyttämään heille tietä? He tekivät siitä (jumalan), ja (siinä) he tekivät väärin.
 
7:149 Kun he alkoivat hävetä tekemäänsä syvästi ja tajusivat kulkeneensa harhaan, he sanoivat: ”Jos meidän Herramme ei ole meille armollinen eikä anna anteeksi, tulee meistä varmasti häviäjiä.”
7:150 Kun Musa (Mooses, rauha hänelle) palasi kansansa pariin täynnä tuskaa ja suuttumusta, hän sanoi: ”Te olette tosiaan tehneet pahan teon (lähtöni) jälkeen minun poissa ollessani. Kiirehdittekö te Herrani määräystä?” (Musa [Mooses], rauha hänelle) laski (Toora)taulut maahan, tarttui veljeään päästä ja veti (tämän) puoleensa. Harun (Aaron, rauha hänelle) sanoi: ”Äitini poika, tämä kansa piti minua heikkona ja oli lähellä surmata minut (kun kielsin heitä). Älä anna vihollisille tilaisuutta nauraa minulle äläkä laske minua noiden väärintekijöiden (joukkoon).”
 
7:151 (Musa [Mooses], rauha hänelle) sanoi: ”Herrani, anna anteeksi minulle ja veljelleni ja ota meidän armosi (helmaan). Sinä olet kaikkein armollisin.”
 
7:152 Niitä, jotka tekivät vasikasta (jumalan), odottaa heidän Herransa viha sekä nöyryytys tämän maailman elämässä. Näin Me rankaisemme rienaajia.
 
7:153 Jotka tekivät pahoja tekoja mutta katuivat ja uskoivat jälkeenpäin – Herrasi on epäilemättä sen jälkeen rajattoman anteeksiantava, armollinen.
 
7:154 Kun Musan (Mooseksen, rauha hänelle) suuttumus laantui, hän nosti taulut ylös. Noiden (taulujen) kirjoituksessa oli (kirjattuna) johdatus ja armo niille, jotka suuresti pelkäävät Herraansa.
7:155 Musa (Mooses, rauha hänelle) valitsi kansansa keskuudesta seitsemänkymmentä miestä (astumaan armahdettaviksi eteemme) Meidän säätämällämme hetkellä. Sitten kun ankara maanjäristys tarttui heihin (rangaistuksena siitä, että he eivät olleet kieltäneet kansaansa pahasta, Musa [Mooses], rauha hänelle) sanoi: ”Herra, jos sinä olisit halunnut, olisit tuhonnut nämä ihmiset ja minut jo aikaisemmin. Tuhoatko Sinä meidät sen (virheen) tähden, johon typerykset ovat meidän joukostamme syyllistyneet? Tämä on vain koettelemus Sinulta, ja sen kautta Sinä johdat harhaan, kenet haluat, ja johdatat, ketä haluat. Sinä olet meidän suojelijamme. Anna meille siis anteeksi ja ole meille armollinen. Sinä olet paras anteeksiantajista.
 
7:156 Säädä meille hyvää (sekä) tämän maailman (elämässä että) tuonpuoleisessa. Me olemme kääntyneet puoleesi katuvina ja toiveikkaina.” (Allah) sanoi: ”Minä annan rangaistukseni kohdata, ketä haluan, ja Minun armoni kattaa kaiken. Kohta minä säädän (armoni) niille, jotka valitsevat hyveellisyyden ja maksavat almuveron (zakat). He ovat niitä, jotka uskovat ilmoitukseemme.
 
7:157 (He ovat niitä,) jotka seuraavat tätä Sanansaattajaa (siunaus ja rauha hänelle), jota (kutsutaan) oppimattomaksi (ummi) profeetaksi (eli hän kertoo ihmisille Allahilta saamiaan tietoja salatusta sekä valistaa heitä elämiseen ja lopulliseen päämäärään liittyvistä tieteistä ja salaisuuksista ilman, että häntä olisi maailmassa kukaan opettanut), ja jonka (ominaisuudet ja täydellistymät) he löytävät Tooraan ja Evankeliumiin kirjoitettuina, joka kehottaa heitä hyvään ja kieltää pahasta sekä sallii heille puhtaat asiat ja kieltää epäpuhtaat ja nostaa heidän (harteiltaan) heidän raskaan taakkansa ja (kahleiden) ikeen, joka heille on (annettu heidän tottelemattomuutensa tähden ja tekee heidät osallisiksi vapauden siunauksesta). Jotka uskovat tähän (valittuun Sanansaattajaan, siunaus ja rauha hänelle), kunnioittavat ja arvostavat häntä, auttavat ja tukevat hänen (uskontoaan [din]) ja seuraavat (Koraanin) valoa, he tulevat menestymään.
 
7:158 Sano: ”Ihmiset, minä olen saapunut teille kaikille sanansaattajana Allahilta, jolle kuuluu kaikkien taivaiden ja maan kuninkuus. Hänen lisäkseen ei ole muuta jumalaa. Hän antaa elämän ja kuoleman.” Uskokaa siis Allahiin ja Hänen Sanansaattajaansa (siunaus ja rauha hänelle), jonka kunniaan kuuluu oppimattomuus ([ummi] eli hän ei ole oppinut mitään keneltäkään muulta kuin Allahilta, vaikka Hän tietääkin enemmän kuin koko luomakunta. Ja vaikka hän on varttunut uskottomien ja monia jumalia palvovien keskuudessa, on hän synnitön ja puhdas kuin vastikään äidin kohdusta tullut lapsi), ja joka uskoo Allahiin ja (kaikkiin) Hänen (ilmoittamiinsa) sanoihin. Seuratkaa yksin häntä, jotta löytäisitte johdatuksen.
 
7:159 Musan (Mooseksen, rauha hänelle) kansan joukossa (on myös) eräs ryhmä, joka ohjaa totuuteen ja (tuomitsee) sen pohjalta oikeudenmukaisesti.
7:160 Me jaoimme heidät erillisiin ryhmiin kahdeksitoista heimoksi. Kun hänen kansansa pyysi Musalta (Moosekselta, rauha hänelle) vettä, kehotimme häntä iskemään sauvansa kiveen. Siitä alkoi pulputa kaksitoista lähdettä, ja jokainen heimo löysi oman juomapaikkansa. Ja Me levitimme pilvet varjoksi heidän päälleen ja lähetimme heille mannaa ja viiriäisiä (ja sanoimme:) ”Syökää ravinnoksi niitä puhtaita asioita, joita olemme teille suoneet.” Eivät he tehneet väärin Minua kohtaan (olemalla tottelemattomia ja kiittämättömiä siunauksistaan), vaan he tekivät väärin itseään kohtaan.
 
7:161 Ja (muista), kuinka heille sanottiin: ”Asukaa tässä kaupungissa (Jerusalemissa tai Jerikossa) ja syökää sieltä, miten haluatte. Toistakaa (ääneen) ’Anna anteeksi (meidän syntimme)’ ja astukaa (kaupungin) porteista kumartaen sisään, niin Me annamme kaikki syntinne anteeksi. Hyväntekijöille Me suomme kohta vielä lisää.”
 
7:162 Sitten väärintekijät heidän keskuudestaan korvasivat heille sanotun asian toisella asialla, ja Me lähetimme taivaasta heidän päälleen rangaistuksen, koska he tekivät väärin.
 
7:163 Tiedustele heiltä, miten kävi meren rannalla sijaitsevalle kaupungille, kun he ylittivät rajat sapattia (koskevissa määräyksissä. Tämä tapahtui,) kun kalat alkoivat (heidän edessään) tulla näkyviin veden (pinnalle) heidän (kunnioittamanaan) sapattina, mutta kaikkina (muina) päivinä, joita he eivät sapatin tapaan kunnioittaneet, (ne) eivät tulleet heidän lähelleen. Tällä tavoin Me koettelimme heitä, koska he olivat tottelemattomia.
 
7:164 Ja kun jotkut heistä sanoivat (saarnaamisvelvollisuuttaan täyttäville): ”Miksi te neuvotte niitä, jotka Allah on tuhoamaisillaan tai joille Hän on antamassa erittäin ankaran rangaistuksen?”, he vastasivat: ”Pyytääksemme anteeksi teidän Herranne edessä, ja (koska) heistä saattaa tulla hyveellisiä.”
7:165 Kun he sitten menivät unohtamaan (kaiken), mitä koskien heitä oli neuvottu, Me pelastimme ne, jotka olivat kieltäneet pahasta (eli täyttäneet velvollisuutensa estäessään ihmisiä tekemästä pahaa). (Kaikkia muita,) jotka tekivät vääryyttä (joko teoillaan tai vaikenemalla), Me rankaisimme viheliäisellä piinalla, koska he olivat tottelemattomia.
 
7:166 Kun he sitten uhmasivat (määräystä luopua) siitä, mistä heitä oli estetty, Me käskimme: ”Muuttukaa alhaisiksi ja hyljeksityiksi apinoiksi.”
 
7:167 Ja (muista myös,) kuinka Herrasi kertoi (juutalaisille) asettavansa (aina) ylösnousemuksen päivään saakka heille (jonkun) sortajan, joka antaisi heidän kohdata ankaria vastoinkäymisiä. Herrasi on epäilemättä nopea rankaisemaan, mutta Hän on varmasti (myös) rajattoman anteeksiantava, armollinen.
 
7:168 Me jaoimme heidät erillisiin ryhmiin (ja annoimme heidän hajaantua) maan päälle. Jotkut heistä ovat hyväntekijöitä ja heidän lisäkseen jotkut (ovat myös pahantekijöitä). Me koettelimme heitä (molemmilla), siunauksilla ja vaikeuksilla, jotta he kääntyisivät (kohti Allahia).
 
7:169 Heidän jälkeensä (heitä) seurasivat turmeltuneet, jotka perivät Kirjan. Nämä (heidän seuraajansa) ottavat (lahjuksena vastaan) tämän vähäpätöisen (maailman) rikkauksia ja vaurautta sanoen: ”Meille annetaan kyllä anteeksi”. He kuitenkin kahmisivat vielä yhtä paljon rahaa ja tavaroita, jos ne vain tulisivat heidän ulottuvilleen. Eikö heillä ole vannotettu (jumalallisessa) Kirjassa (mainittua) valaa, etteivät he sanoisi Allahista muuta kuin totuuden? Ovat(ko) he jo lukeneet kaiken, mitä siihen on kirjoitettu? Asumus tuonpuoleisessa on parempi hyveellisille. Ettekö te ymmärrä?
7:170 Mutta jotka pitävät lujasti kiinni (jumalallisesta) Kirjasta ja suorittavat (tunnollisesti) rukouksensa – emme Me anna parannuksentekijöiden palkkion valua hukkaan.
 
7:171 Ja (muista,) kuinka Me korotimme vuoren heidän ylleen aivan kuin katoksen, ja he luulivat sen olevan putoamaisillaan heidän päälleen. (Silloin Me sanoimme heille: ”Älkää pelätkö, vaan) tukeutukaa (teoissanne) tiukasti siihen (Kirjaan), jonka olemme teille antaneet ja pitäkää mielessänne (määräykset), jotka siinä on (mainittu), jotta pelastuisitte (rangaistukselta).”
 
7:172 Ja (muista), kuinka Herrasi toi Adamin lasten kupeilta esiin heidän jälkikasvunsa ja laittoi heidät todistamaan itseään vastaan (sanoen): ”Enkö minä ole teidän Herranne?” He (kaikki) sanoivat: ”Kyllä! (Sinä olet meidän Herramme.) Me todistamme”, jotta ette ylösnousemuksen päivänä sanoisi: ”Emme me olleet tietoisia tästä liitosta.”
 
7:173 Tai (ettei kävisi niin, että) sanoisitte: ”Allahin rinnalle olivat aiemmin asettaneet muita meidän esi-isämme; me olimme (vain heidän) lapsiaan heidän jälkeensä (eli todellisuudessa syyllisiä ovat he, emme me). Tuhoatko Sinä siis meidät sen (synnin) takia, johon valheelliset ovat syyllistyneet?”
 
7:174 Näin Me selitämme ilmoitustamme yksityiskohtaisesti, jotta he palaisivat (totuuteen).
7:175 Kerro heille (myös) tarina siitä, jolle Me annoimme merkkejämme. Sitten hän jätti niissä olevan (tiedon ja neuvot), ja Saatana jahtasi häntä. Niin hänestä tuli yksi eksyneistä.
 
7:176 Jos Me olisimme halunneet, olisimme ylentäneet hänet (tiedolla) näistä (merkeistä sekä niiden mukaisella toiminnalla), mutta hän (itse) taipui maailman (alhaisuuden) puoleen ja seurasi halujaan. (Nyt) hän on kuin koira, joka roikottaa kieltään, jos kohtelet sitä tylysti. Ja jos jätät sen omiin oloihinsa, roikottaa se (silloinkin) kieltään. Tämä on vertaus niistä, jotka pitävät ilmoitustamme valheena. Kerro siis näitä tarinoita (ihmisille), jotta he pohtisivat.
 
7:177 Vertauksen valossa se kansa, joka piti ilmoitustamme valheena, on äärimmäisen paha. (Todellisuudessa) he tekivät vääryyttä vain itselleen.
 
7:178 Vain se, jota Allah johdattaa, löytää johdatuksen. Ja ne, jotka Hän pitää eksyksissä, ovat häviäjiä.
 
7:179 Me olemme luoneet monia (yksilöitä) jinnien ja ihmisten joukosta Helvettiä varten. Heillä on sydän (ja aivot, mutta) he eivät kykene ymmärtämään niillä (totuutta). Heillä on silmät, (mutta) he eivät kykene näkemään niillä (totuutta). Ja heillä on (myös) korvat, (mutta) he eivät kykene kuulemaan niillä (totuutta). He ovat kuin karjaa, tai vielä (sitäkin) pahemmin eksyksissä. He ovat välinpitämättömiä.
7:180 Allahille kuuluvat kaikkein kauneimmat nimet, joten kutsukaa Häntä noilla nimillä ja hylätkää ne, jotka kääntyvät pois totuudesta Hänen nimiensä ollessa kyseessä. Kohta heitä rangaistaan niistä (pahoista teoista), joihin he syyllistyvät.
 
7:181 Mutta niiden joukossa, jotka olemme luoneet, on (myös niitä), jotka ohjaavat kohti totuutta ja sen ohella tuomitsevat oikeudenmukaisesti.
 
7:182 Jotka kieltävät ilmoituksemme, heidät Me johdamme hitaasti kohti tuhoa niin, että he eivät sitä edes huomaa.
 
7:183 Ja Minä annan heille lykkäystä. Minun otteeni on varmasti äärimmäisen tiukka.
 
7:184 Eivätkö he jää miettimään, että heitä seurallaan kunnioittavalla (Sanansaattajalla, siunaus ja rauha hänelle) ei ole mitään tekemistä hulluuden kanssa? Hän on yksinkertaisesti vain (tottelemattomien) varoittaja.
7:185 Eivätkö he ole nähneet taivaiden ja maan kuningaskuntaa ja kaikkea, mitä Allah on (sen lisäksi) luonut? Ja että – mikä ihme – heidän (kuolemansa) hetki on tullut lähelle? Mitä puhetta he sen jälkeen uskovat?
 
7:186 Sillä, jonka Allah pitää eksyksissä, ei ole (ketään) tiennäyttäjää. Hän jättää heidät (vain) haparoimaan uhmaansa.
 
7:187 (Uskottomat) tiedustelevat sinulta ylösnousemuksen päivästä: ”Koska se tapahtuu?” Sano: ”Tieto siitä on vain minun Herrallani. Sitä ei saa koittamaan (säädetyllä) hetkellään kukaan muu kuin Hän. Se (tuntuu) taivaiden ja maan (asukkaista) raskaalta (ankaruuden ja koettelemuksien synnyttämän pelon vuoksi). Se koittaa teille äkisti (kuin onnettomuus).” He esittävät sinulle kysymyksiä aivan kuin sinä olisit ryhtynyt asiaa selvittämään. Sano: ”Tieto siitä on yksin Allahilla, mutta useimmat eivät (tätä tosiasiaa) tiedä.”
 
7:188 Sano (heille myös): ”Minä en itse hallitse omaa menestystäni ja tappiotani, paitsi (sen) verran kuin Allah haluaa. Ja jos minulla itselläni olisi (vastaavasti) tietoa kätketystä (ilman, että Allah sen minulle suo), olisin minä hankkinut itsekseni runsaasti vaurautta (ja valloituksia), eikä minun osakseni (koskaan) tulisi vastoinkäymisiä (tai epäonnea). Minä olen (sanansaattajan asemassani) vain varoittaja sekä ilouutisten tuoja niille, jotka uskovat.1
 
7:189 Hän (Allah) on se, joka on luonut teidät yhdestä sielusta ja tehnyt siitä tälle parin, jotta tämä löytäisi siitä levollisuuden. Kun mies sitten peittää sen (naisen), tulee tämä raskaaksi ja kulkee kaikkialle kantaen kevyttä taakkaa. Kun se käy raskaaksi, rukoilevat he kummatkin Allahia, Herraansa: ”Jos suot meille terveen lapsen, olemme varmasti kiitollisia.”
7:190 Kun Hän suo heille terveen lapsen, asettavat he muita Hänen rinnalleen kun kyse on heille annetusta (lapsesta). Mutta Allah on korkealla sen yläpuolella, että joku jakaisi Hänen asemansa.
 
7:191 Asettavatko he Hänen rinnalleen sellaisia, jotka eivät voi luoda mitään ja jotka on (itse) luotu?
 
7:192 Eivät ne kykene auttamaan näitä (monien jumalien palvojia) eivätkä edes itseään.
 
7:193 Jos kutsutte heitä kohti johdatuksen (tietä), eivät he teitä seuraa. Teille on aivan sama, kutsutteko heitä (totuuteen ja johdatukseen) vai pysyttekö hiljaa.
 
7:194 Ne (jumalankuvat), joita te Allahin sijasta palvotte, ovat teidän laillanne (Hänen) orjiaan. Kun te kutsutte niitä, pitäisi niiden vastata teille, jos olette oikeassa (pitäessänne niitä jumalina).
7:195 Onko niillä jalat, joilla ne voisivat kävellä? Tai onko niillä kädet, joilla ne voisivat tarttua? Tai onko niillä silmät, joilla ne voisivat nähdä? Tai onko niillä korvat, joilla ne voisivat kuulla? Sano: ”(Uskottomat,) kutsukaa (valheelliset jumalat), joita olette Allahin rinnalle asettaneet, (tuhoamaan minut). Laittakaa sitten juonenne minua vastaan täytäntöön älkääkä antako minulle lykkäystä.
 
7:196 Totisesti, auttajani on Allah, joka on lähettänyt Kirjan, ja Hän on hurskaiden tuki ja suojelija.
 
7:197 Ja (jumalankuvat), joita te Hänen sijastaan palvotte, eivät kykene teitä auttamaan eivätkä ne kykene auttamaan edes itseään.”
 
7:198 Jos kutsutte heitä kohti johdatusta, eivät he (edes) kuule. Sinä näet nuo (jumalankuvat; ne on kaiverrettu aivan kuin) ne katsoisivat sinua, vaikka ne eivät näe (mitään).
 
7:199 (Kunnioitettu rakastettu,) ole pitkämielinen, kehota aina hyvään ja käänny pois tietämättömistä.
7:200 (Ihminen,) jos jokin Saatanan viettelys vie sinut mennessään (ja saa toimimaan näitä asioita vastaan), hae turvaa Allahilta. Hän on epäilemättä kuuleva, tietävä.
 
7:201 Kun jokin Saatanalta tuleva mielijohde koskettaa hyveellisiä, he muistuttavat mieleensä (Allahin käskyt ja kiellot sekä Saatanan petollisuuden ja vihamielisyyden), ja heidän (käsityskykynsä) silmät avautuvat saman tien.
 
7:202 Mutta veljensä (nämä saatanat) vetävät (viettelyksiä kuiskuttelemalla) syvemmälle eksyksiin eivätkä he hellitä (vaaliessaan epäjärjestystä ja lietsoessaan tuhoa).
 
7:203 Ja jos sinä et tuo heille merkkiä, he sanovat: ”Miksi et ole keksinyt merkkiä tuotavaksi?” Sano: ”Minä vain seuraan sitä (määräystä), jonka Herrani minulle paljastaa. Tämä (Koraani) on (kokoelma) lopullisia todisteita ja johdatus ja armo teidän Herraltanne niille, jotka uskovat.”
 
7:204 Kun Koraania luetaan, kuunnelkaa sitä keskittyneesti ja pysykää hiljaa, jotta teille oltaisiin armollisia.
7:205 Muista Herraasi sydämessäsi nöyryydellä ja itkien sekä pelolla ja hauraana kuten myös hiljaisella äänellä. (Muistakaa totuutta lakkaamatta,) aamuin ja illoin älkääkä muuttuko välinpitämättömiksi.
 
7:206 Herranne luona (Häntä lähellä) olevat enkelit eivät (koskaan) ylenkatso Hänen palvomistaan. He ylistävät Häntä (joka hetki) ja kumartavat jatkuvasti Hänen edessään.
 1 Myös varoitukset ja ilouutiset kuuluvat tietoon kätketystä, josta kaikkivaltias Allah Profeettaansa (siunaus ja rauha hänelle) valistaa, sillä profeettana ja sanansaattajana toimimista ei voi vahvistaa todeksi ilman tällaista Allahin suomaa tietoa kätketystä eikä tätä velvollisuutta voisi ilman sitä täyttää. Siksi hänen kunniastaan onkin sanottu: ”Eikä hän (siunaus ja rauha hänelle) ole kitsas kertoessaan kätketystä” (al-Takwir, 81:24). Tämän Koraanin lausunnon mukaan kätketystä kertomisessa on mahdollista olla olematta kitsas vain, jos kaikkivaltias Luoja on valistanut siunattua Profeettaa (siunaus ja rauha hänelle) runsaan avokätisesti tiedolla kätketystä. Jos tätä tietoa kätketystä taas ei olisi suotu, miten kunnioitettu Profeetta (siunaus ja rauha hänelle) voisi kertoa kätketystä ja mitä merkitystä silloin olisi sillä, että hän ei ole kitsas? Tämä tarkoittaa, että kunnioitetun Profeetan (siunaus ja rauha hänelle) tietoisuutta kätketystä ei ole suinkaan kielletty. Pikemminkin tässä kielletään se, että hän itse olisi menestyksen ja tappion säätelijä ja hallitsija ja että hän tietäisi itse kätketyn, sillä tämä kunnia kuuluu yksin Allahille.


 

Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeudet © 2018 Minhaj-ul-International:lla
(Mitään osaa ja tämän sivun sisällön voi kopioida, tallentaa, julkaistu, jäljentää ja/tai käyttää missään muodossa ilman lupaa Minhaj- ul-Quran International. Katso lisätietoja.)