Pyhä Koraani

Suurat

34.

Saban Suura

 

(Suurat Saba)

 

Allahin, rajattoman myötätuntoisen, aina armollisen nimeen

34:1 Kunnia Allahille, jolle kuuluu (kaikki), mitä on taivaissa ja mitä on maassa. Myös tuonpuoleisessa ylistys kuuluu Hänelle. Hän on rajattoman viisas, kaikesta tietoinen.
 
34:2 Hän tietää (kaiken), mitä menee maahan sisään ja mitä siitä tulee ulos, sekä sen, mikä laskeutuu taivaasta ja mitä sinne nousee. Hän on äärimmäisen armollinen, anteeksiantava.
 
34:3 Uskottomat sanovat: ”Ei (ylösnousemuksen) hetki meille koita.” Sano: ”Miksi ei? Kautta Herrani, joka tietää kätketyn, kyllä se teille koittaa. Mikään ei ole Häneltä kätkössä, ei edes tomuhiukkanen taivaissa tai maassa. Eikä ole sitä pienempää tai suurempaa, mitä ei olisi (kirjoitettu) valaisevaan Kirjaan (eli Suojattuun tauluun),
 
34:4 jotta Allah voisi antaa täyden palkkion niille, jotka uskovat ja tekevät hyviä tekoja. He ovat niitä, joita odottaa anteeksianto ja jalo elanto (tuonpuoleisessa).
34:5 Mutta niitä, jotka pyrkivät (vastustamaan) ilmoitustamme olettaessaan tekevänsä suunnitelmamme tyhjiksi, rangaistaan äärimmäisen tuskallisella piinalla.
 
34:6 Ne, joille on annettu tietoa, tietävät Herrasi sinulle lähettämän (Kirjan) olevan totuus. Tämä (Kirja) johdattaa mahtavan, ylistyksen arvoisen (Herran) tielle.
 
34:7 Uskottomat sanovat (ihmetellen ja pilkaten): ”Kerrommeko teille henkilöstä, joka ilmoittaa teille, että kun olette (kuoltuanne) täysin maatuneet, teidät luodaan uudelleen?
 
34:8 Hän (joko) sepittää valheita Allahista tai on hullu.” (Ei asia näin ole.) Pikemminkin ne, jotka eivät usko tuonpuoleiseen, kärsivät rangaistuksen ja vaeltavat kaukana eksyksissä.
 
34:9 Eivätkö he ole nähneet taivaissa ja maassa niitä (merkkejä), jotka ovat (ympäröineet) heidät edestä ja takaa? Jos Me haluaisimme, antaisimme maan niellä heidät tai antaa taivaasta sen kappaleiden pudota heidän päälleen. Tässä on merkki jokaiselle palvelijalle, joka kääntyy Allahin puoleen.
34:10 Me soimme Daʾudille (Daavidille, rauha hänelle) luotamme suuren siunauksen (ja määräsimme): ”Vuoret! Kaikukaa (ylistystämme) yhdessä hänen kanssaan kauniilla soinnuilla.” (Me asetimme) myös linnut (hänen palvelukseensa ja annoimme saman määräyksen). Raudan Me teimme hänelle taipuisaksi.
 
34:11 (Me määräsimme:) ”Tee kunnolla peittäviä panssaripaitoja ja pidä huoli mittasuhteista, kun liität (niiden) renkaat yhteen. (Daʾudin [Daavidin] suku,) tehkää hyviä tekoja! Minä näen hyvin, mitä te teette.”
 
34:12 Sulaymanille (Salomolle, rauha hänelle, Me alistimme) tuulen, joka kulki aamulla kuukauden (matkan) ja illalla (samoin). Me panimme sulan kuparin virtaamaan lähteestä häntä varten ja (annoimme hänen valtaansa) jinnejä, jotka Herransa määräyksestä tekivät töitä hänen edessään. (Me varoitimme heitä, että) jos joku heistä kääntäisi selkänsä määräyksellemme, Me antaisimme hänen maistaa roihuavan tulen piinaa Helvetissä.
 
34:13 Nämä (jinnit) valmistivat hänelle, mitä hän halusi: korkeita linnoituksia, kuvapatsaita ja suuria altaita, jotka olivat kuin lampia ja paikalleen muurattuja valtavia patoja. Daʾudin suku, kiittäkää (Allahia)! Harvat palvelijoistani ovat olleet kiitollisia.
 
34:14 Kun säädimme Sulaymanin (Salomon, rauha hänelle) osaksi kuoleman, (jinnit) eivät saaneet siitä tietää ennen kuin maassa asuva termiitti nakersi hänen sauvansa. Kun hänen ruumiinsa kaatui maahan, jinneille kävi selväksi, että jos he olisivat tunteneet kätketyn, eivät he olisi joutuneet kärsimään nöyryyttävää piinaa.
34:15 Saban (kansalla) oli merkki kotimaassaan. (Se koostui) kahdesta puutarhasta oikealla ja vasemmalla. (Heille sanottiin:) ”Syökää Herranne (tarjoamaa) ravintoa ja kiittäkää Häntä. (Kuinka) puhdas onkaan kaupunkinne ja kuinka anteeksiantava Herranne.”
 
34:16 Sitten he hylkäsivät (tottelevaisuuden) ja Me lähetimme heille tuhoisan tulvan ja korvasimme heidän molemmat puutarhansa toisilla, joissa kasvoi mauttomia hedelmiä ja muutama tamariski ja jujubapuu.
 
34:17 Me maksoimme heille takaisin heidän epäuskonsa ja kiittämättömyytensä. Tällaisen rangaistuksen Me annamme vain kiittämättömille.
 
34:18 Niiden asutusten ja kaupunkien välille, jotka olimme siunanneet, Me olimme perustaneet kaupunkeja peräjälkeen (aina Jemenistä Syyriaan saakka) ja asettaneet niihin paikkoja (levätä) edestakaisin kuljettaessa, jotta voisitte matkata siellä turvallisesti yöllä ja päivällä.
 
34:19 Sitten he sanoivat: ”Herramme, aseta matka-asemiemme välille suurempi etäisyys.” He tekivät vääryyttä sieluilleen, ja Me teimme heistä tarinoita (varoittavaksi esimerkiksi). Me pirstoimme heidät palasiksi ja sirottelimme palaset hajalleen. Tässä on merkkejä kärsivälliselle ja kiitolliselle.
34:20 Iblis osoitti heitä koskevat luulonsa tosiksi, ja he seurasivat häntä lukuun ottamatta muutamia, jotka olivat (tosi) uskovia.
 
34:21 Ei Saatanalla ollut heihin valtaa kuin siksi, että voisimme erottaa tuonpuoleiseen uskovat niistä, jotka sitä epäilevät. Herrasi vartioi kaikkea.
 
34:22 Sano: ”Kutsukaa niitä, joita te Allahin lisäksi pidätte (jumalina). Eivät ne hallitse tomuhiukkasen vertaa taivaissa eivätkä maassa. Ei heille ole osaa kummassakaan, (taivaissa tai maassa,) eikä kukaan heistä ole Allahin auttaja.
 
34:23 Hänen edessään ei ole hyötyä puhua toisen puolesta – paitsi jos Hän antaa jollekulle siihen luvan – ennen kuin pelko väistyy heidän sydämistään ja he kysyvät: ”Mitä Herranne sanoi?” ”Totuuden”, he vastaavat (eli lupa on myönnetty). Hän on korkea, suuri.
 
34:24 Sano: ”Kuka antaa teille elannon taivaista ja maasta?” Vastaa (itse): ”Allah. Me tai te, jommatkummat, ovat oikealla tiellä tai täysin eksyksissä.”
34:25 Sano: ”Ei teitä kuulustella siitä rikkeestä, johon te (kuvittelette) meidän syyllistyneen. Eikä meitä kuulustella siitä, mitä te teette.”
 
34:26 Sano: ”Herramme kokoaa meidät kaikki yhteen (ylösnousemuksen päivänä). Sitten Hän tuomitsee välillämme totuuden mukaan. Hän on paras ratkaisija, kaiken tietävä.”
 
34:27 Sano: ”Näyttäkää minulle ne Allahin vertaiset, joita olette Hänen rinnalleen asettaneet. Ei (sellaisia) ole! Hän, Allah, on äärimmäisen mahtava, viisas.”
 
34:28 (Jalo rakastettu,) emme Me ole lähettäneet sinua kuin kertomaan ilouutiset koko ihmiskunnalle ja varoittamaan heitä. Mutta useimmat eivät tiedä.
 
34:29 Ja he sanovat: ”Milloin lupaus (tuonpuoleisesta) täyttyy, jos kerran puhut totta?”
34:30 Sano: ”Lupauksen päivä on teille säädetty. Ette te voi sitä hetkeäkään viivyttää tai aikaistaa.”
 
34:31 Uskottomat sanovat: ”Emme me usko tähän Koraaniin emmekä siihen (ilmoitukseen), joka sitä ennen on lähetetty.” Jos näkisit, kuinka väärintekijät pannaan Herransa eteen seisomaan (mikä näky se olisikaan!) Kaikki peruvat sanansa ja laittavat ne toistensa syyksi. Heikot sanovat pöyhkeilijöille: ”Jos teitä ei olisi ollut, olisimme me varmasti uskoneet.”
 
34:32 Pöyhkeilijät sanovat heikoille: ”Estimmekö me teitä (seuraamasta) johdatusta, kun se oli teille tullut? Itse te olitte pahantekijöitä.”
 
34:33 Heikot sanovat pöyhkeilijöille: ”Kyllä se oli teidän juonittelunne öin ja päivin, (joka meitä esti,) kun te yllytitte meitä olemaan uskomatta Allahiin. Siksi me asetimme muita Hänen rinnalleen.” He kätkevät syyllisyytensä (toisiltaan), kun he näkevät rangaistuksen. Me panemme rautapannat uskottomien kaulaan; he saavat korvauksen vain tekemästään.
 
34:34 Emmekä Me lähettäneet varoittajaa yhteenkään kaupunkiin ilman, että sen vauraat asukkaat olisivat (aina) sanoneet (samaa): ”Me kiellämme sen (johdatuksen), jonka kanssa sinut on lähetetty.”
34:35 He sanoivat: ”Meillä on paljon omaisuutta ja monia jälkeläisiä. Ei meitä tulla rankaisemaan.”
 
34:36 Sano: ”Herrani suo elannon runsaana, kenelle haluaa, ja niukkana (kenelle haluaa). Mutta useimmat eivät tiedä.”
 
34:37 Eivät teidän omaisuutenne ja jälkeläisenne voi taata teille läheisyyttä luonamme, kun taas niitä, jotka uskovat ja ovat tehneet hyviä tekoja, odottaa kaksinkertainen palkkio heidän teoistaan. He saavat olla rauhassa (Paratiisin) uljaissa linnoissa.
 
34:38 Mutta ne, jotka pyrkivät (vastustamaan) ilmoitustamme olettaessaan tekevänsä suunnitelmamme tyhjiksi, tuodaan rangaistaviksi.
 
34:39 Sano: ”Herrani suo elannon runsaana palvelijoidensa joukosta, kenelle haluaa, ja niukkana, kenelle (haluaa). Hän antaa enemmän vastineeksi kaikesta (Allahin tiellä) kuluttamastanne. Hän on paras elannon antaja.”
34:40 Sinä päivänä, kun Hän kokoaa kaikki yhteen, Hän sanoo enkeleille: ”Ovatko nämä niitä, jotka tapasivat palvoa teitä?”
 
34:41 Nämä vastaavat: ”Sinä olet pyhä! Sinä yksin olet ystävämme, eivät he. Hehän palvoivat jinnejä. Niihin useimmat heistä uskoivat.”
 
34:42 Sinä päivänä yhdelläkään teistä ei ole valtaa hyödyttää eikä vahingoittaa toista. Me sanomme väärintekijöille: ”Maistakaa Helvetin piinaa, jota te piditte valheena.”
 
34:43 Kun Meidän valaisevia säkeitämme luetaan heille, he sanovat: ”Tämä (Sanansaattaja) on vain mies, joka haluaa estää teitä (palvomasta) niitä (jumalankuvia), joita isänne ovat palvoneet.” He sanovat (myös): ”Tämä (Koraani) on vain sepitettyä valhetta.” Ja uskottomat sanovat totuudesta (eli Koraanista), kun se on heidän luokseen saapunut: ”Ei se ole muuta kuin ilmiselvää taikuutta.”
 
34:44 Emme Me olleet antaneet (Mekan asukkaille) taivaallisia Kirjoja luettavaksi emmekä lähettäneet heille varoittajaa ennen sinua.
34:45 Heitä ennenkin ihmiset olivat pitäneet (totuutta) valheena. Eivät he ole saaneet vielä kymmenesosaakaan siitä, mitä Me olimme (aikaisemmille sukupolville) antaneet. Mutta (myös) he kielsivät sanansaattajamme. Kuinka (turmiolliseksi) Minun kieltämiseni (osoittautuikaan)!
 
34:46 Sano: ”Minä annan teille vain yhden neuvon. Nouskaa seisomaan Allahin tähden (henkisesti valveilla), kaksittain tai yksin. Mietiskelkää sitten (eli tutkiskelkaa totuutta ja pohdiskelkaa, niin oivallatte,) että (kunnioitettu Sanansaattaja, siunaus ja rauha hänelle) joka siunaa teitä seurallaan, ei ole hulluuden vallassa. Hän vain varoittaa teitä (ajoissa) ennen ankaran rangaistuksen (saapumista, jotta heräisitte välinpitämättömyyden unesta).
 
34:47 Sano: ”Mitä tahansa palkkiota minä olen teiltä (tästä suosionosoituksesta) pyytänyt, sen minä olen antanut teille takaisin. Palkkioni on yksin Allahin vastuulla. Hän näkee kaiken.”
 
34:48 Sano: ”Herrani paljastaa totuuden (profeetoille. Hän) tietää kaiken kätketyn.”
 
34:49 Sano: ”Totuus on saapunut, eikä valhe voi laittaa mitään alulle eikä saada uudelleen aikaan.”
34:50 Sano: ”Jos kuljen harhaan, tulee synti (tai vahinko) suunnan menettämisestä minun itseni osaksi. Jos taas saan johdatuksen, (saan sen,) koska Herrani lähettää minulle ilmoituksen. Hän on kuuleva, alati lähellä.”
 
34:51 Jos vain näkisit (heidän ahdinkonsa), ja kuinka he ovat levottomia, eivät kykene pelastautumaan ja kuinka heihin tartutaan läheltä;
 
34:52 ja he sanovat: ”Me uskomme siihen!” Mutta miten he voisivat löytää (uskon niin) kaukaa?
 
34:53 He olivat kieltäneet (totuuden) jo ennen tätä. He vain ampuivat sokeasti valheellisten kuvitelmiensa nuolia etäältä.
 
34:54 Heidän ja heidän mielihalujensa väliin on asetettu este, aivan kuten heidänlaistensa kanssa on toimittu aikaisemminkin. He ovat sotkeutuneet petollisiin epäilyksiin.

 

Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeudet © 2018 Minhaj-ul-International:lla
(Mitään osaa ja tämän sivun sisällön voi kopioida, tallentaa, julkaistu, jäljentää ja/tai käyttää missään muodossa ilman lupaa Minhaj- ul-Quran International. Katso lisätietoja.)