Pyhä Koraani

Suurat

41.

Selkeästi Selitetyn Suura

 

(Suurat Fussilat)

 

Allahin, rajattoman myötätuntoisen, aina armollisen nimeen

41:1 Ha, mim. (Vain Allah ja Sanansaattaja, siunaus ja rauha hänelle, tietävät todellisen merkityksen.)
 
41:2 Rajattoman myötätuntoinen, äärimmäisen armollinen (Herra) on lähettänyt
 
41:3 Kirjan, jonka säkeet on selitetty selkeästi – arabian(kielisen) Koraanin niille, joilla on tietoa,
 
41:4 kertomaan hyvät uutiset ja varoittamaan. Useimmat heistä ovat kääntyneet pois eivätkä he kuuntele (sitä),
41:5 vaan sanovat: ”Sydämemme on peitetty sitä vastaan, mihin te meitä kutsutte. Korvissamme on (kuurouden) taakka, ja verho erottaa meidät teistä. Tee sinä tehtäväsi, ja me teemme tehtävämme.”
 
41:6 Sano (heidän peitteensä poistaaksesi ja innostaaksesi heitä kuuntelemaan): ”(Uskottomat,) ulkoisesti olen ihminen siinä missä tekin. (Miksi te siis olette niin vastentahtoisia kuuntelemaan kutsuani?) Minulle on ilmoitettu, että teidän Jumalanne on yksi Jumala. Kääntykää suoraan Hänen puoleensa ja anokaa Hänen anteeksiantoaan. Perikato odottaa monien jumalien palvojia,
 
41:7 jotka eivät maksa almuveroa (zakat) ja kieltävät tuonpuoleisen.
 
41:8 Niitä, jotka uskovat ja tekevät hyviä tekoja, odottaa ehtymätön palkkio.”
 
41:9 Sano: ”Kiellättekö te (Allahin), joka on luonut maan kahdessa päivässä (eli kahden ajanjakson aikana), ja asetatte Hänelle vertaisia? Hän on kaikkien maailmojen ylläpitäjä.”
41:10 Hän (nosti) sen sisästä raskaita vuoria ja asetti ne sen pinnalle, ja laittoi sen sisään siunauksensa (mineraalien, vesivarantojen, luonnonvarojen ja muiden vastaavien muodossa). Hän asetti siihen ravinnon (ja elämän perusedellytykset kaikille luoduille. Tämän kaiken Hän) teki valmiiksi neljässä päivässä (eli neljässä kehitysvaiheessa. Alunalkujaan toimeentulo) oli yhtäläinen kaikille tarvitseville.
 
41:11 Sitten Hän kääntyi taivaallisen maailmankaikkeuden puoleen – se (kaikki) oli pelkkää savua – ja Hän sanoi sille (eli taivaan sfääreille) ja maalle: ”Tulkaa (seuraamaan asettamaamme järjestystä) joko tuntien vetoa toisiinne tai toisianne vältellen.” Ne sanoivat: ”Me tulemme ilomielin.”
 
41:12 Sitten Hän loi seitsemän taivasta kahdessa päivässä (eli kahdessa vaiheessa) ja antoi kullekin taivaalliselle maailmankaikkeudelle sille kuuluvan järjestyksen. Tämän maailman taivaan Me koristelimme lyhdyillä (eli tähdillä ja planeetoilla) ja suojasimme sen (niin, että yhden taivaan järjestys ei vaikuta toiseen). Tämä on rajattoman mahtavan (ja voimakkaan), kaiken tietävän säätämä järjestys.
 
41:13 Jos he sitten kääntyvät pois, sano: ”Minä varoitan teitä hirvittävästä rangaistuksesta, joka on samanlainen kuin Aadin ja Thamudin perikato.”
 
41:14 Kun sanansaattajat saapuivat heidän luokseen edestä ja takaa (tai heitä ennen ja heidän jälkeensä ja sanoivat:) ”Älkää palvoko ketään muuta kuin Allahia”, he vastasivat: ”Jos Herramme olisi halunnut, olisi Hän lähettänyt alas enkeleitä. Me kiellämme sen, minkä kanssa teidät on lähetetty.”
41:15 Mitä tulee aadilaisiin, he olivat maan päällä ylimielisiä (ja uppiniskaisia) ilman oikeutusta. He sanoivat: ”Kuka on meitä voimakkaampi?” Eivätkö he ole nähneet, että heidät luonut Allah on heitä paljon voimakkaampi? He kielsivät ilmoituksemme.
 
41:16 Pahaenteisinä päivinä Me lähetimme heidän päälleen kauhistuttavan myrskytuulen antaaksemme heidän maistaa nöyryytystä tämän maailman elämässä. Kaikkein nöyryyttävin tulee olemaan rangaistus tuonpuoleisessa, eikä heitä tulla auttamaan.
 
41:17 Thamudilaisille Me taas näytimme tien johdatukseen, mutta he pitivät parempana pysyä sille sokeina. Nöyryyttävän rangaistuksen salama iski heihin hyvityksenä siitä, mitä he olivat tehneet.
 
41:18 Me pelastimme ne, jotka uskoivat ja olivat hyveellisiä.
 
41:19 Sinä päivänä, kun Allahin viholliset kootaan yhteen ja viedään Helvettiin, heidät viedään (sinne) jatkuvasti pysäytellen (ja paimentaen),
41:20 ja kun he saapuvat sinne, heidän korvansa, silmänsä ja ihonsa todistavat heitä vastaan siitä, mitä he ovat tehneet.
 
41:21 He sanovat iholleen: ”Miksi todistit meitä vastaan?” Se vastaa: ”Allah, joka suo puhekyvyn kaikelle, soi puhekyvyn (myös) meille. Hän on teidät ensimmäisen kerran luonut, ja Hänen luokseen teidät viedään takaisin.”
 
41:22 (Syntiä tehdessänne) te ette suojautuneet edes siltä (pelolta), että korvanne todistaisivat teitä vastaan samoin kuin silmänne ja ihonne, vaan te kuvittelitte, että Allah ei tiedä paljoakaan siitä, mitä te teette.
 
41:23 Tämä harhaluulo Herrastanne on koitunut turmioksenne. Teistä tuli häviäjiä.
 
41:24 Vaikka he nyt olisivat kärsivällisiä, on heidän sijansa Helvetti. Vaikka he haluaisivat miellyttää (Allahia katumalla), eivät he pääse niiden joukkoon, joihin Hän on tyytyväinen.
41:25 Me asetimme (saatanoita) heille kumppaneiksi, ja nämä saivat kaikki heidän edessään ja takanaan olevat (pahat teot) näyttämään heistä houkuttelevilta. Heidän kohdallaan kävi toteen (se sama) käsky rangaistuksesta, joka oli annettu jinnien ja ihmisten yhteisöille, jotka olivat heitä ennen. He olivat häviäjiä.
 
41:26 Uskottomat sanovat: ”Älkää kuunnelko tätä Koraania, vaan metelöikää (kun sitä resitoidaan), jotta saisitte peitettyä (heidän resitointinsa elämöintinne) alle.
 
41:27 Me annamme uskottomien maistaa ankaraa rangaistusta ja annamme heille hyvityksen siitä, mitä he ovat tehneet.
 
41:28 Tämä Helvetti on Allahin vihollisten palkka. Siellä on heidän ikuinen asuinsijansa hyvityksenä siitä, että he kielsivät ilmoituksemme.
 
41:29 Uskottomat sanovat: ”Herramme, osoita meille jinnien ja ihmisten joukosta ne, jotka ovat meitä harhaan johtaneet. Me (murskaamme) heidät jalkoihimme, jotta heistä tulisi pahimmin nöyryytettyjä.”
41:30 Niiden ylle, jotka sanovat Allahin olevan heidän Herransa ja jotka sitten pitäytyvät siinä (lujasti), laskeutuu enkeleitä. (Nämä sanovat:) ”Älkää pelätkö älkääkä surko. Iloitkaa Paratiisista, joka teille on luvattu.
 
41:31 Me olemme ystäviänne ja auttajianne sekä maallisessa elämässä että tuonpuoleisessa. Siellä teitä odottavat kaikki siunaukset, joita vain haluatte. Siellä teidän (ulottuvillanne) on kaikki, mitä ikinä pyydättekin.
 
41:32 Tämä on rajattoman anteeksiantavaisen, äärettömän armollisen (Herran) vieraanvaraisuutta.”
 
41:33 Kenen puhe on miellyttävämpää kuin sen, joka kutsuu Allahin luo, tekee hyviä tekoja ja sanoo: ”Minä kuulun niihin, jotka tottelevat (Allahia ja Sanansaattajaa, siunaus ja rauha hänelle).”
 
41:34 Eivät hyvä ja paha ole samanarvoisia. Karkottakaa paha sitä paremmalla, ja niin siitä, jonka kanssa teillä oli vihamielisyyksiä, tulee lämmin ystävänne.
41:35 Tämä (hyvä ominaisuus) suodaan vain niille, jotka ovat kärsivällisiä. Tämän (kyvyn) saa osakseen vain se, jolla on suuri onni.
 
41:36 (Uskova palvelijani!) Jos Saatanan kuiskuttelu sinua häiritsee, hae turvaa Allahilta. Hän on epäilemättä kaiken kuuleva, tietävä.
 
41:37 Hänen merkkejään ovat yö ja päivä, aurinko ja kuu. Älkää kumartako aurinkoa älkääkä kuuta. Kumartakaa maahan asti vain Allahin edessä, joka on nämä kaikki luonut, jos te Häntä palvotte.
 
41:38 Jos he ovat ylimielisiä, (älä välitä heistä). Enkelit, jotka ovat Herrasi luona, ylistävät Häntä öin ja päivin eivätkä he koskaan väsy (tai kyllästy).
 
41:39 Yksi Hänen merkeistään on, että näet (ensin) maan kuivana (ja arvottomana), mutta kun annamme veden sataa siihen, muuttuu se vihannaksi ja hedelmälliseksi ja alkaa kasvaa kasveja. Se, joka tekee (kuolleen maan) eläväksi, on se sama, joka antaa kuolleille elämän (ylösnousemuksen päivänä). Hän on kaikkivaltias.
41:40 Ne, jotka kääntyvät pois oikealta tieltä Meidän säkeidemme (merkityksen suhteen), eivät pysy meiltä kätkössä. Kumpi on siis parempi, se, joka heitetään Helvetin tuleen, vai se, joka saapuu ylösnousemuksen päivänä (rangaistukselta) suojattuna ja turvattuna? Tehkää, mitä haluatte. Hän kyllä näkee, mitä teettekin.
 
41:41 Jos jotkut kieltävät Koraanin, kun se heidän luokseen saapuu, (on se heidän epäonnensa). Tämä (Koraani) on epäilemättä mahtava Kirja.
 
41:42 Valhe ei voi lähestyä (Koraania) edestä eikä takaa. (Sen) on lähettänyt rajattoman viisas, kaiken ylistyksen arvoinen (Herra).
 
41:43 (Rakastettu,) ne asiat, joita sinulle sanotaan, ovat samoja kuin ne, joita sanottiin sanansaattajille sinua ennen. Herrasi on varmasti anteeksiantava, mutta myös tuskallisen rangaistuksen valtias.
 
41:44 Vaikka olisimme tehneet tästä (Kirjasta) vieraskielisen (eli muuta kieltä kuin arabiaa olevan) Koraanin, olisivat he taatusti sanoneet: ”Miksei sen säkeitä ole ilmaistu selkeästi? Onko Kirja jotain muuta kuin arabiaa, vaikka sanansaattaja on arabi?” (Siksi, kunnioitettu rakastettu, Me olemme lähettäneet Koraanin sinun kielelläsi.) Sano: ”Tämä (Koraani) on johdatus ja parannuskeino uskoville. Jotka eivät usko, niiden korvissa on kuurouden taakka ja heidän osanaan on (myös) sokeus, (aivan kuin) heitä kutsuttaisiin jostain kaukaa.”
41:45 Me annoimme Musalle (Moosekselle, rauha hänelle) Kirjan, mutta siitäkin oltiin erimielisiä. Ellei Herrasi olisi jo aikaisemmin antanut määräystä, olisi asia ratkaistu heidän välillään. He (kärsivät) harhaanjohtavista epäilyksistä myös tämän (Koraanin) suhteen.
 
41:46 Se, joka tekee hyviä töitä, tekee niitä (edukseen). Se, joka tekee syntiä, saa (pahat seuraukset) siitä itselleen. Ei Herrasi tee palvelijoilleen vääryyttä.
 
41:47 Hänellä (Allahilla) yksin on hallussaan tieto ylösnousemuksen hetkestä. Ei yksikään hedelmä kasva kuorestaan eikä yksikään nainen tule raskaaksi tai synnytä lasta ilman, että Hän (tämän kaiken) tietäisi. Sinä päivänä, kun Hän kutsuu heitä: ”Missä ovat vertaiseni?”, vastaavat (monien jumalien palvojat): ”Me tunnustamme! Kukaan meistä ei todista (että Sinulla olisi ketään vertaista).”
 
41:48 Kaikki (jumalankuvat), joita he tapasivat palvoa, katoavat heiltä. He tajuavat, että heillä ei ole pakotietä.
 
41:49 Ei ihminen väsy rukoilemaan hyvää. Mutta kun hänen osakseen tulee jotain pahaa, hän heittää toivonsa ja masentuu.
41:50 Jos annamme Hänen maistaa armoamme sen onnettomuuden jälkeen, joka häntä oli kohdannut, sanoo hän varmasti: ”Tämä on minun oikeuteni. En usko, että ylösnousemus tapahtuu. Ja vaikka minut vietäisiinkin takaisin Herrani luo, odottaisi minua myös siellä hyvä osa.” Me kyllä valistamme uskottomia siitä, mitä he ovat tehneet, ja annamme heidän maistaa ankaraa rangaistusta.
 
41:51 Kun Me osoitamme suosiomme ihmiselle, kääntää tämä kasvonsa pois ja etääntyy meistä syrjään vetäytyen. Mutta jos häntä kohtaa onnettomuus, alkaa hän rukoilla vuolaasti.
 
41:52 Sano: ”Sanokaahan, jos tämä (Koraani) on (lähetetty) Allahin luota, ja te kiellätte sen, kuka silloin on pahemmin eksyksissä kuin se, joka vastustaa ankarimmin?”
 
41:53 Kohta Me näytämme heille merkkimme ympäröivässä maailmassa ja heissä itsessään, kunnes heille käy selväksi, että se on totuus. Eikö Herrasi riitä (takaamaan totuudellisuuttasi), vaikka Hän todistaa kaiken?
 
41:54 Tietäkää, että he epäilevät kohtaavansa Herransa. Varokaa! Hän kattaa kaiken (tiedollaan ja mahdillaan).

 

Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeudet © 2018 Minhaj-ul-International:lla
(Mitään osaa ja tämän sivun sisällön voi kopioida, tallentaa, julkaistu, jäljentää ja/tai käyttää missään muodossa ilman lupaa Minhaj- ul-Quran International. Katso lisätietoja.)