Pyhä Koraani

Suurat

29.

Hämähäkin Suura

 

(Suurat Al-Ankaboot)

 

Allahin, rajattoman myötätuntoisen, aina armollisen nimeen

29:1 Alif, lam, mim. (Vain Allah ja Sanansaattaja, siunaus ja rauha hänelle, tietävät todellisen merkityksen.)
 
29:2 Kuvittelevatko ihmiset, että heidät jätetään rauhaan, kun he (vain) sanovat uskovansa, eikä heitä koetella?
 
29:3 Me olemme koetelleet myös niitä, jotka olivat heitä ennen, ja Allah osoittaa varmasti (koettelemusten kautta), ketkä ovat vilpittömiä (sanoessaan uskovansa) ja ketkä valehtelevat.
 
29:4 Kuvittelevatko pahantekijät pääsevänsä pois Meidän (otteestamme)? Kuinka viheliäistä onkaan se, mitä he (mielessään) päättävät.
29:5 Jos joku toivoo kohtaavansa Allahin, koittaa Allahin säätämä hetki varmasti. Hän on kaiken kuuleva, tietävä.
 
29:6 Se, joka ponnistelee (totuuden tiellä), ponnistelee omaksi (edukseen). Allah on kaikista muista riippumaton (eikä tarvitse) maailmojen (tottelevaisuutta, ponnistuksia ja vaivannäköä).
 
29:7 Jotka uskovat ja tekevät hyviä tekoja, heidän rikkeensä Me pyyhimme pois (tekojen luettelosta) ja annamme heille palkkion, joka on parempi kuin heidän (todellisuudessa) tekemänsä teot.
 
29:8 Olemme määränneet ihmisen kohtelemaan vanhempiaan hyvin. Mutta jos he yrittävät saada sinut asettamaan rinnalleni sellaista, mistä sinulla ei ole mitään tietoa, älä tottele heitä. Minun luokseni teidän (kaikkien) on palattava, ja Minä valistan teitä niistä (teoista), joita te (maailmassa) tapasitte tehdä.
 
29:9 Niiden, jotka uskovat ja tekevät hyviä tekoja, Me annamme astua hyveellisten (joukkoon).
29:10 Ihmisissä on myös niitä, jotka sanovat (suullaan) uskovansa. Kun heitä sitten kohtaa (jokin) vastoinkäyminen Allahin tiellä, he rinnastavat ihmisten koettelemisen Allahin rangaistukseen. Mutta jos he saavat avun Herraltasi, sanovat he varmasti: ”Me olimme kanssasi.” Eikö Allah muka tiedä, mitä on (kätkössä) ihmisten rinnassa?
 
29:11 Allah tekee tunnetuiksi ne, jotka uskovat (vilpittömällä sydämellä), ja Hän myös paljastaa teeskentelijät.
 
29:12 Uskottomat sanovat uskoville: ”Seuratkaa tietämme, niin me otamme rikkomustenne (taakan) kannettavaksemme”, vaikka he eivät kykene heidän syntiensä (taakkaa) kantamaan. He ovat valehtelijoita, ei epäilystäkään.
 
29:13 He saavat kantaa (syntiensä) taakan itse, ja oman taakkansa ohella (heille annetaan kannettavaksi myös) monia muita (taakkoja). Ylösnousemuksen päivänä heiltä tullaan kysymään (valheista), joita he ovat sepittäneet.
 
29:14 Ja Me lähetimme Nuhin (Nooan, rauha hänelle) hänen kansansa luo. Hän eli heidän keskuudessaan viittäkymmentä vuotta vaille vuosituhannen. Sitten tulva vei väärintekijät.
29:15 Sitten Me pelastimme Nuhin (Nooan, rauha hänelle) ja ne, jotka olivat laivassa (hänen kanssaan). Me teimme tästä (laivasta ja tapauksesta) merkin kaikille maailmoille.
 
29:16 (Muista) Ibrahim (Abraham, rauha hänelle, ja) kuinka hän sanoi kansalleen: ”Palvokaa Allahia ja pelätkää Häntä. Näin on teille parempi, jos tiedätte (mikä on totuus).
 
29:17 Te palvotte jumalankuvia Allahin lisäksi ja sepitätte pelkkiä valheita. Ne, joita te Allahin lisäksi palvotte, eivät hallitse elantoanne. Tavoitelkaa elantoanne Allahilta, palvokaa Häntä yksin ja kiittäkää Häntä. Hänen luokseen teidän on palattava.
 
29:18 Jos te kiellätte (sanani), niin samoin ovat monet yhteisöt ennen teitä jo kieltäneet (totuuden). Ei sanansaattajan (tarvitse) muuta kuin välittää (määräykset) selkeästi.”
 
29:19 Eivätkö he ole nähneet (eli pohtineet), miten Allah laittaa luomisen alulle ja sitten toistaa sen (samalla tavoin)? Tämä on Allahille helppoa.
29:20 Sano: ”Kierrelkää maan päällä (opiskelemassa maailmankaikkeuden elämää). Katsokaa (eli pohtikaa ja tutkikaa) sitten, miten Hän on laittanut luomakunnan (elämän) alulle ja kuinka Hän sitten antaa toisen elämän kasvaa ja kukoistaa (eri kehitysvaiheiden kautta).” Allahilla on täysi valta kaikkeen.
 
29:21 Hän rankaisee, ketä haluaa, ja on armollinen, kenelle haluaa. Hänen luokseen teidät viedään takaisin.
 
29:22 Ette te pysty pakenemaan (Allahia) maassa ettekä taivaassa. Ei teillä ole muuta ystävää eikä auttajaa kuin Allah.
 
29:23 Ne, jotka kieltävät Allahin ilmoituksen ja kohtaamisen Hänen kanssaan, ovat luopuneet toivosta armoni suhteen. Heitä odottaa tuskallinen rangaistus.
 
29:24 Ibrahimin (Abrahamin) kansalla ei ollut muuta vastausta kuin sanoa: ”Tappakaa hänet tai polttakaa hänet.” Sitten Allah pelasti hänet (Nimrodin) tulelta. Tässä (tapauksessa) on merkkejä niille, jotka uskovat.
29:25 Ibrahim (Abraham, rauha hänelle) sanoi: ”Te olette hylänneet Allahin ja ottaneet jumalankuvia palvottavaksenne vain maallisen elämän kestävän keskinäisen ystävyytenne takia. Ylösnousemuksen päivänä te kiellätte toistenne (ystävyyden) ja kiroatte toisenne. Teidän sijanne on Helvetti, eikä teillä ole ketään auttajaa.”
 
29:26 Sitten Lut (Loot, rauha hänelle) uskoi häntä (eli Ibrahimia [Abrahamia], rauha hänelle) ja sanoi: ”Minä siirryn Herrani luo. Hän on mahtava, viisas.”
 
29:27 Me siunasimme häntä (pojalla ja pojanpojalla) Ishaqilla ja Yaʿqubilla (Iisakilla ja Jaakobilla, rauha heille) ja määräsimme profetiuden ja Kirjan Ibrahimin (Abrahamin) jälkeläisten osaksi. Me palkitsimme hänet (jo) maailmassa ja (myös) tuonpuoleisessa hän on hurskaiden joukossa.
 
29:28 (Muista) Lut (Loot, rauha hänelle, ja) kuinka hän sanoi kansalleen: ”Te syyllistytte pahimmanlaatuiseen moraalittomuuteen. Tällaiseen (moraalittomuuteen) ei ole yksikään maailman kansoista syyllistynyt ennen teitä.
 
29:29 Lähestyttekö te miehiä (halunne tyydyttääksenne), syyllistytte maantierosvoukseen ja teette säädyttömyyksiä (kansoitetuissa) tapaamisissanne?” Hänen kansallaan ei ollut muuta vastausta kuin sanoa: ”Tuo Allahin rangaistus päällemme, jos puhut totta.”
29:30 Lut (Loot, rauha hänelle) sanoi: ”Herra, auta minua pahantekijöitä vastaan!”
 
29:31 Kun lähettämämme (enkelit) saapuivat Ibrahimin (Abrahamin, rauha hänelle) luo ilouutisia tuoden, he sanoivat (myös): ”Me tuhoamme tämän kaupungin asukkaat, koska he ovat väärintekijöitä.”
 
29:32 Ibrahim (Abraham, rauha hänelle) sanoi: ”Myös Lut (Loot) on tässä kaupungissa.” He sanoivat: ”Me kyllä tiedämme, keitä (kaikkia) täällä (asuu). Totta kai me pelastamme Lutin (Lootin) ja hänen perheensä hänen vaimoaan lukuun ottamatta. Hän jää jälkeen.”
 
29:33 Kun (enkeli)lähettimme tulivat Lutin (Lootin, rauha hänelle) luo, hän tuli surulliseksi heidän (saapumisestaan) ja masentui heidän (rangaistusaikeidensa) tähden. (Enkelit) sanoivat: ”Älä pelkää äläkä murehdi. Me kyllä pelastamme sinut ja perheesi vaimoasi lukuun ottamatta. Hän jää jälkeen (rangaistavaksi).
 
29:34 Me tuomme rangaistuksen tämän kaupungin asukkaille alas taivaasta, koska he eivät totelleet.”
29:35 Me jätimme tämän kaupungin (autiot talot) paikalleen merkiksi niille, joilla on järkeä.
 
29:36 Midianille Me (lähetimme) heidän (omaan kansaansa kuuluvan) veljensä Shuʿaybin (rauha hänelle). Hän sanoi: ”Kansani, palvokaa Allahia, toivokaa viimeistä päivää älkääkä lietsoko epäjärjestystä maassa.”
 
29:37 Mutta he hylkäsivät Shuʿaybin (rauha hänelle). Järistyksen (piina) otti heidät valtaansa ja aamulla he makasivat taloissaan (kuolleina) vatsallaan.
 
29:38 (Me tuhosimme myös) Aadin ja Thamudin. Jotkut niissä sijaitsevista (raunioituneista) rakennuksista ovat yhä teidän nähtävissänne (varoittavana esimerkkinä). Saatana oli saanut heidän pahat tekonsa näyttämään heistä houkuttelevilta ja kääntänyt heidät pois (totuuden) tieltä, vaikka he näkivät ja ymmärsivät.
 
29:39 (Me tuhosimme myös) Qarunin (Korahin), Faraon ja Hamanin. Musa (Mooses, rauha hänelle) oli saapunut heidän luokseen selkeitä merkkejä tuoden, mutta he vain pöyhkeilivät ja olivat ylimielisiä maan päällä. He eivät kyenneet pakenemaan (otteestamme).
29:40 Me otimme (heistä) jokaisen otteeseemme heidän syntiensä tähden. Heidän joukossaan olivat ne, joiden päälle Me olimme lähettäneet kiviä satavan myrskyn. Heidän joukossaan olivat ne, jotka kauhistuttava ääni oli ottanut valtaansa. Heidän joukossaan olivat myös ne, jotka Me annoimme maan niellä, sekä ne, jotka Me hukutimme. Ei Allah tehnyt heille milloinkaan vääryyttä, vaan he itse tekivät vääryyttä itselleen.
 
29:41 Ne, jotka ovat hylänneet Allahin ja ottaneet muita (eli jumalankuvia) suojelijoikseen, ovat kuin tarinassa hämähäkistä, joka rakensi itselleen (seitistä) talon. Hämähäkin talo on heikoin kaikista taloista. Kunpa he tietäisivät (tämän).
 
29:42 Allah kyllä tietää (totuuden) noista (jumalankuvista), joita he Hänen lisäkseen palvovat. Hän on mahtava, viisas.
 
29:43 Nämä ovat vertauksia, joita Me selitämme (saadaksemme ihmiset ymmärtämään). Vain viisaat ymmärtävät niitä.
 
29:44 Allah on luonut taivaat ja maan tarkan suunnitelman mukaan. (Luomisessa) on uskoville merkki (Hänen ykseydestään ja mahdistaan).
29:45 (Kunnioitettu rakastettu,) resitoi Kirjaa, joka sinulle on ilmoitettu ja pidä rukouksesi. Rukous estää moraalittomuuden ja pahuuden. Allahin muistaminen on suurinta, ja Allah tietää, mitä te teette.
 
29:46 (Uskovat,) älkää väitelkö Kirjan kansan kanssa muuten kuin hyvien tapojen mukaisesti paitsi jos joku heistä tekee vääryyttä. Sanokaa (heille): ”Me uskomme tähän (Kirjaan), joka on lähetetty meille ja joka on lähetetty teille. Meidän Jumalamme ja teidän Jumalanne on yksi. Häntä me tottelemme.”
 
29:47 Samalla tavoin Me lähetimme sinulle Kirjan. Ne, jotka (tuntevat totuuden ja joille) Me olemme (aiemmin) lähettäneet Kirjan, uskovat siihen. (Myös Mekan asukkaiden) joukossa on niitä, jotka siihen uskovat. Vain uskottomat kieltävät ilmoituksemme.
 
29:48 (Rakastettu,) tätä ennen sinä et ole lukenut ainuttakaan kirjaa. Et sinä ole myöskään kirjoittanut sitä omin käsin; muutenhan valehtelijat olisivat epäilleet.
 
29:49 Mutta nämä ovat (Koraanin) selkeitä säkeitä. Ne ovat (turvassa) niiden rinnassa, joille on annettu (autenttista) tietoa. Vain väärintekijät kieltävät ilmoituksemme.
29:50 (Uskottomat) sanovat: ”Miksei hänelle (eli pyhälle Profeetalle, siunaus ja rauha hänelle) ole lähetetty merkkejä?” Sano: ”Merkit ovat yksin Allahin hallussa. Minä vain varoitan selkein sanoin.”
 
29:51 Eikö heille ole (merkkiä) kylliksi siinä, että olemme lähettäneet sinulle Kirjan, jota heille resitoidaan (tai tullaan aina resitoimaan)? Tässä (Kirjassa) on armo ja neuvo niille, jotka uskovat.
 
29:52 Sano: ”Allah riittää todistajaksi välillämme. Hänellä on tieto kaikesta, mitä on taivaissa ja maassa. Ne, jotka uskovat valheeseen ja kieltävät Allahin, ovat häviäjiä.”
 
29:53 He kiirehtivät pyytäessään sinulta rangaistusta. Ellei rangaistuksella olisi määrättyä hetkeä, olisi se heitä jo kohdannut. (Rangaistus tai sen hetki) koittaa heille äkisti, eivätkä he edes tajua (sitä).
 
29:54 He kiirehtivät pyytäessään sinulta rangaistusta. Helvetti kyllä ympäröi uskottomat.
29:55 Sinä päivänä, kun rangaistus peittää heidät yläpuolelta ja heidän jalkojensa alta, Allah sanoo: ”Maistakaa niitä tekoja, joita olette tehneet.”
 
29:56 Uskovat palvelijani! Minun maani on laaja. Palvokaa siis Minua.
 
29:57 Jokainen sielu saa maistaa kuolemaa, ja sitten teidät tuodaan luoksemme.
 
29:58 Niille, jotka uskovat ja tekevät hyviä tekoja, Me annamme paikan Paratiisin korkeissa palatseissa, joiden alta purot virtaavat. He saavat asua niissä ikuisesti. Kuinka erinomainen onkaan (hyvän)tekijöiden palkka,
 
29:59 (niiden,) jotka pysyvät kärsivällisinä ja luottavat Herraansa.
29:60 Kuinka monia sellaisia eläimiä onkaan, jotka eivät kulje ympäriinsä ravintoaan (mukanaan) kantaen. Allah elättää ne ja teidät. Hän on kaiken kuuleva, tietävä.
 
29:61 Jos kysyt uskottomilta, kuka on luonut taivaat ja maan ja pannut auringon ja kuun seuraamaan lakejaan, he sanovat: ”Allah.” Mihin he sitten oikein kääntyvät?
 
29:62 Allah tekee toimeentulon runsaaksi palvelijoidensa joukosta niille, joille tahtoo, ja niukaksi niille, joille (tahtoo). Allah tietää kaiken perin pohjin.
 
29:63 Jos kysyt heiltä, kuka lähettää taivaalta veden ja antaa sen avulla elämän (ja vehreyden) maalle sen jo kuoltua, he vastaavat: ”Allah.” Sano: ”Kaikki ylistys Allahille.” Mutta useimmat heistä eivät ymmärrä.
 
29:64 (Ihmiset,) tämä maallinen elämä on vain leikkiä ja näytöstä. Koti tuonpuoleisessa on (todellista) elämää. Kunpa he tuntisivat (tämän salaisuuden).
29:65 Kun he nousevat laivaan, (he hylkäävät jumalankuvansa onnettomuuden uhatessa ja) kutsuvat vain Allahia omistaen uskontonsa (din) vilpittömästi Hänelle. Kun Allah sitten pelastaa heidät ja tuo heidät kuivalle maalle, alkavat he (uudelleen) asettaa muita Hänen rinnalleen
 
29:66 osoittaakseen kiittämättömyyttä tästä heille suomastamme (pelastumisen siunauksesta) ja nauttiakseen (uskonnottoman elämän kielletyistä puolista). Kohta he saavat tietää (miten heidän käy).
 
29:67 Eivätkö he ole nähneet, että olemme tehneet (Kaaban) pyhäköstä turvapaikan, ja silti sen ympärillä ihmisiä kaapataan väkivalloin? (Yhäkö) he uskovat valheeseen eivätkä kiitä Allahin (suosionosoituksista)?
 
29:68 Kuka on pahempi väärintekijä kuin se, joka sepittää valheita Allahista tai pitää totuutta valheena, kun se hänen luokseen saapuu? Eikö Helvettiä ole (määrätty) uskottomien sijaksi?
 
29:69 Me ohjaamme ne, jotka ponnistelevat (ja kilvoittelevat) Meidän tähtemme, tielle (joka johtaa luoksemme). Allah on hyväntekijöiden kanssa.

 

Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeudet © 2018 Minhaj-ul-International:lla
(Mitään osaa ja tämän sivun sisällön voi kopioida, tallentaa, julkaistu, jäljentää ja/tai käyttää missään muodossa ilman lupaa Minhaj- ul-Quran International. Katso lisätietoja.)