Pyhä Koraani

Suurat

10.

Joonan Suura

 

(Suurat Yunus)

 

Allahin, rajattoman myötätuntoisen, aina armollisen nimeen

10:1 Alif, lam, ra. (Vain Allah ja Sanansaattaja, siunaus ja rauha hänelle, tietävät todellisen merkityksen.) Nämä ovat viisauden täyttämän Kirjan säkeitä.
 
10:2 Eivätkö ihmiset kummastele, että olemme antaneet (täydelliselle) miehelle heidän joukostaan ilmoituksen: ”Varoita (hämmentyneitä ja hairahtuneita) ihmisiä (Allahin rangaistuksesta) ja kerro uskoville uutiset, että heitä odottaa korkea arvoasema heidän Herransa luona.” Uskottomat sanoivat: ”Ei epäilystäkään, tämä henkilö on selvästi taikuri.”
 
10:3 Teidän Herranne on Allah, joka loi taivaat ja maan (eli maailmankaikkeuden ylemmät ja alemmat osat vähitellen) kuudessa päivässä (kuuden aikakauden tai kuuden vaiheen aikana). Sitten Hän asettui (kunniaansa vastaavasti) valtaistuimelle (korkeimmassa vallassaan, eli vakiinnutti auktoriteettinsa kaikkiin maailmoihin ja taivaankappaleisiin saattamalla lakinsa ja järjestyksensä voimaan maailmankaikkeuden luomisen jälkeen). Hän laatii suunnitelman kaikelle toiminnalle (eli saa kaiken toimimaan järjestelmällisesti). Kukaan ei voi toimia välittäjänä (Hänen luonaan) muuten kuin Hänen luvallaan. Tämä (kunniakas ja mahtava) Allah on teidän Herranne; palvokaa siis yksin Häntä. Ettekö te harkitse (kuuntelevanne neuvoja)?
 
10:4 (Ihmiset,) Hänen luokseen teidän kaikkien on palattava; (tämä) on Allahin tosi lupaus. Epäilemättä Hän panee luomisen alulle. Sitten Hän toistaa sen palkitakseen oikeudenmukaisesti ne, jotka uskovat ja tekevät hyviä tekoja. Uskottomille on varattu kiehuvaa vettä juotavaksi ja tuskallinen piina palkkioksi heidän epäuskostaan.
10:5 Hän on se, joka on tehnyt auringosta valon (lähteen) ja (saanut) kuun loistamaan (sen valosta) sekä säätänyt tälle (vähenemisen ja kasvamisen) vaiheet, että voisitte selvittää vuosien lukumäärän ja laskea (ajan). Eikä Allah ole luonut tätä kaikkea vailla loppuun asti ajateltua suunnitelmaa. (Näiden kosmisten todellisuuksien kautta) Hän selittää merkkejä (luomisvoimastaan, ykseydestään ja mahdistaan) niille, jotka tietävät.
 
10:6 Öiden ja päivien vaihtelussa ja (kaikessa), mitä Allah on taivaisiin ja maahan luonut on (vastaavasti) merkkejä niille, jotka pelkäävät Jumalaa.
 
10:7 Jotka eivät toivo kohtaavansa Meitä, ovat onnellisia maallisessa elämässä ja siihen tyytyväisiä. Jotka ovat välinpitämättömiä merkkiemme suhteen,
 
10:8 heidän paikkansa on Helvetti korvauksena heidän ansaitsemistaan teoista.
 
10:9 Jotka taas uskovat ja tekevät hyviä tekoja, heidät Herra johtaa heidän uskonsa tähden (puutarhoihin), joissa heidän (asuinsijojensa) alta virtaavat purot. (He saavat asua) autuuden puutarhoissa tuonpuoleisessa.
10:10 (Kun he näkevät autuuden ja nautinnon) noissa (puutarhoissa), he rukoilevat: ”Allah, Sinä olet pyhä!” Ja toisilleen he toivottavat siellä hyvää (sanomalla): ”Rauha!” (tai Allah ja enkelit toivottavat heidät tervetulleeksi sanomalla: ”Rauha!”). Ja heidän rukouksensa päättyy (sanoihin): ”Kaikki ylistys Allahille, joka on kaikkien maailmojen ylläpitäjä.”
 
10:11 Jos Allah kiirehtisi pahaa (eli rangaistusta uskottomille) ihmisille, niin kuin he kiirehtivät nautintoa etsiessään, tehtäisiin heidän elonsa (pituus) heille (pian) täydeksi (jotta he päätyisivät kuoltuaan nopeasti Helvettiin). Mutta Me jätämme uhmaansa sellaiset, jotka eivät odota Meitä kohtaavansa, ja annamme heidän kulkea eksyksissä.
 
10:12 Ja kun (tällaista) ihmistä kohtaa onnettomuus, hän kutsuu Meitä kyljellään maatessaan, istuessaan tai seistessään. Kun sitten poistamme häneltä hänen vaivansa, (hän unohtaa meidät) ja jatkaa matkaansa aivan kuin hän ei olisi Meitä (koskaan) kutsunutkaan kohtaamissaan vastoinkäymisissä. Näin ne (väärät) teot, joita rajan ylittävät tekivät, on saatu näyttämään heistä houkuttelevilta.
 
10:13 Teitä ennenkin Me olemme tuhonneet (monia) yhteisöjä, jotka ovat tehneet väärin. Heidän sanansaattajansa oli saapunut heidän luokseen selkeitä merkkejä tuoden, mutta he eivät uskoneet. Tällä tavoin Me rankaisemme pahantekijöitä (heidän teoistaan).
 
10:14 Heidän jälkeensä Me sitten teimme teistä (heidän) seuraajansa maan päälle nähdäksemme, miten te (nyt) toimisitte.
10:15 Ne, jotka eivät toivo Meitä kohtaavansa, sanovat, kun heille resitoidaan valaisevia säkeitämme: ”Tuo joku toinen koraani tämän tilalle tai muuta sitä.” (Kunnioitettu Profeetta,) sano: ”Ei minulla ole oikeutta sitä itse muuttaa. Minä vain seuraan (sitä), mitä minulle ilmoitetaan. Jos en tottelisi Herraani, sietäisi minun varmasti pelätä mahtavan päivän rangaistusta.”
 
10:16 Sano: ”Jos Allah olisi niin halunnut, en minä olisi resitoinut tätä (Koraania) teille eikä Hän (itse) olisi tehnyt teitä siitä tietoisiksi. Ennen tämän (Koraanin lähettämistä) minäkin vietin (osan) elämästäni teidän joukossanne. Ettekö te ymmärrä?”
 
10:17 Kuka on siis pahempi väärintekijä kuin se, joka sepittää valheita Allahista tai kieltää Hänen ilmoituksensa? Pahantekijät eivät tule koskaan menestymään.
 
10:18 Ja (ne, jotka asettavat muita Hänen rinnalleen) palvovat Allahin lisäksi (jumalankuvia), jotka eivät voi heitä vahingoittaa eivätkä hyödyttää. (Oikeuttaakseen valheellisen palvontansa) he sanovat: ”Nämä (jumalankuvat) toimivat välittäjinämme Allahin luona.” Sano: ”Pyrittekö valistamaan Allahia (sepittämästänne) käskystä (koskien jumalankuvien toimimista välittäjänä), vaikka Hän ei tiedä sellaista (olevankaan) taivaissa ja maan päällä (eli Hänen tiedossaan ei ole, että yksikään jumalankuva voisi toimia välittäjänä Hänen suuntaansa)?” Hänen olemuksensa on pyhä ja Hän on kaiken sen yläpuolella, mitä he (Hänen) rinnalleen asettavat.
 
10:19 Koko ihmiskunta muodosti (alussa) yhden yhteisön (umma), mutta (keskinäisten kiistojen vuoksi) he joutuivat erilleen. Ellei Herrasi olisi ennalta säätänyt, (että rangaistusta ei kiirehditä,) olisi asiat, joista he kiistelevät, jo ratkaistu heidän välillään.
10:20 (Nyt) he sanovat (tuon lykkäyksen vuoksi): ”Miksi hänen Herransa ei ole lähettänyt tälle (Sanansaattajalle) mitään (ratkaisevaa) merkkiä?” Sano: ”Kätketty kuuluu vain Allahille. Odottakaa siis ja minä odotan teidän kanssanne.”
 
10:21 Kun sallimme ihmisten nauttia armostamme annettuamme heille ensin vastoinkäymisiä, (unohtavat) he saman tien (suosionosoituksemme ja alkavat) punoa juonia merkkejämme vastaan. Sano: ”Allah on nopea rankaisemaan juonittelusta.” Meidän lähettämämme enkelit kirjaavat kyllä ylös punomanne juonet.
 
10:22 Hän on se, joka antaa teille (mahdollisuuden) matkata maassa ja merellä. Kun sitten olette laivassa ja se kuljettaa ihmisiä myötätuulessa, he ovat tyytyväisiä. Kun raju tuulenpuuska tarttuu (äkisti laivaan) ja (vellovat) aallot ympäröivät sen (matkustajat), he alkavat ajatella joutuneensa noiden (aaltojen) valtaan. (Silloin) he kutsuvat Allahia (ajatuksenaan) omistaa uskontonsa (din) yksin Hänelle. (He sanovat: ”Allah!) Jos Sinä pelastat meidät tältä (onnettomuudelta), olemme totisesti (Sinulle) kiitollisia.”
 
10:23 Mutta kun Allah on heidät pelastanut, he jatkavat kuivalla maalla saman tien aiheettomien vääryyksien tekemistä (aivan kuin aikaisemminkin). Te (Allahia vastaan kapinoivat) ihmiset! (Haitta) teidän uppiniskaisuudestanne ja kapinastanne osuu teihin itseenne. (Nauttikaa toki) maallisen elämän iloista, mutta lopulta teidän on palattava luoksemme. Silloin Me teemme teidät tietoisiksi teoista, joita te olette tehneet.
 
10:24 Elämä maailmassa on kuin vesi, jonka lähetämme taivaasta. Sen vuoksi maan annit, joista syövät sekä ihmiset että karja, versovat runsaina. Kun maa sitten kietoutuu (täyteen) loistoonsa ja kauneuteensa sekä koristautuu ihastuttavasti, sen asukkaat ajattelevat hallitsevansa sitä täysin. Silloin, yöllä tai päivällä, Me määräämme (yhtäkkiä) sen (eli maan) osaksi (piinan) ja leikkaamme sen juuriaan myöten aivan kuin siellä ei olisi (kasvillisuutta) eilen ollutkaan. Tällä tavoin Me selitämme merkkejämme niille, jotka ajattelevat.
10:25 Allah kutsuu rauhan tyyssijaan (Paratiisiin) ja Hän johdattaa oikealle tielle, kenet haluaa.
 
10:26 Niitä, jotka tekevät hyviä tekoja, odottaa hyvä palkkio ja vielä lisää (sen päälle). Heidän kasvojaan ei peitä (tomu eikä) synkkyys, ei nöyryytys eikä häpeä. He ovat Paratiisin asukkaita, ja he saavat asua siellä ikuisesti.
 
10:27 (Niitä,) jotka ovat tehneet pahoja tekoja, (odottaa) niitä vastaava korvaus pahuudesta. Nöyryytys ja häpeä peittävät heidät, eikä kukaan voi pelastaa heitä Allahin (rangaistukselta. Näyttää siltä) kuin synkän yön palaset peittäisivät heidän kasvojaan. He ovat Helvetin asukkaita, ja he saavat pysyä siellä ikuisesti.
 
10:28 Ja päivänä, jolloin kokoamme heidät kaikki yhteen, Me sanomme monia jumalia palvoneille: ”Pysykää omilla paikoillanne, te ja teidän rinnalleni asettamat (valheelliset jumalankuvat).” Sitten Me erotamme heidät toisistaan ja heidän (itsensä muovaamat valheelliset) jumalat sanovat (heille): ”Ette te meitä palvoneet.
 
10:29 Allah riittää todistamaan meidän välillämme, että me emme olleet tietoisia teidän palvonnastanne.”
10:30 Tuon (kauhistuttavan) vaiheen aikana jokainen saa arvioida edeltä lähettämiensä (tekojen todellista luonnetta). Heidät viedään Allahin, heidän todellisen isäntänsä luo, ja heidän sepittämänsä valheet katoavat heiltä.
 
10:31 Sano (heille): ”Kuka antaa teille elannon taivaasta ja maasta (eli ylhäältä ja alhaalta)? Ja kuka on teidän korvienne ja silmienne (eli kuulo- ja näköaistinne) valtias? Kuka tuo elävän esiin kuolleesta (eli elollisen elottomasta) ja kuolleen esiin elävästä (eli elottoman elollisesta)? Entä kuka ohjaa (kosmista järjestelmää)?” He vastaavat: ”Allah.” Sano sinä: ”Ettekö siis pelkää (Häntä)?”
 
10:32 Tämä (voimakas ja mahtava) Allah on teidän todellinen Herranne. Mitä muuta totuuden jälkeen voi olla kuin harhaantumista? Minne te oikein olette kääntymässä?
 
10:33 Tällä tavoin käyvät toteen Herrasi sanat tottelemattomista: eivät he usko.
 
10:34 Sano (heille tiedustellaksesi): ”Onko teidän Allahin rinnalle asettamienne (niin sanottujen) jumalien joukossa ketään, joka laittaisi luomisen alulle, ja (elämän täysin tuhouduttua) sitten palauttaisi sen?” Sano: ”Allah yksin laittaa luomisen alulle, (tuo elämän olemattomuudesta olemassaoloon) ja sitten (vielä) toistaa sen. Missä te oikein vaellatte eksyksissä?”
10:35 Sano (heille tiedustellaksesi): ”Onko teidän Allahin rinnalle asettamienne (niin sanottujen) jumalien joukossa ketään, joka pystyisi johdattamaan totuuteen?” Sano: ”Allah yksin johdattaa totuuden (uskontoon [din]). Kummalla on suurempi oikeus tulla totelluksi, sillä, joka johdattaa totuuteen, vai sillä, joka ei itse löydä tietä ellei sitä hänelle näytetä (eli hänet kannetaan yhdestä paikasta toiseen, kuten uskottomat tapasivat jumalankuviaan kantaa)? Mikä teitä vaivaa? Millaisia johtopäätöksiä te teette?”
 
10:36 Useimmat heistä seuraavat vain harhaluulojaan, mutta harhaluulot eivät voi korvata totuutta pienimmässäkään määrin. Allah tietää hyvin, mitä he tekevät.
 
10:37 Ei tätä Koraania ole voitu laatia ilman Allahin (ilmoitusta), vaan (se) on vahvistus niille (Kirjoille), jotka on (lähetetty) ennen sitä, sekä sille, mitä (Allah on tauluun tai islamilaisen lain määräyksiin) kirjoittanut. Sen (aitoudesta) ei ole pienintäkään epäilystä; se tulee kaikkien maailmojen Herralta.
 
10:38 Sanovatko he: ”Sanansaattaja on itse sepittänyt sen.” Sano: ”Tuokaa siinä tapauksessa (yksikin) samankaltainen suura ja kutsukaa (avuksenne) Allahin lisäksi kenet vain voitte, jos puhutte totta.”
 
10:39 Mutta he kieltävät nämä (Allahin sanat), jotka eivät mahdu heidän käsityskykynsä rajoihin ja joiden todellisuus ei ole heille vielä selkeästi paljastunut. Samalla tavoin (totuuden) kielsivät myös ne, jotka olivat ennen heitä. Katso siis, millainen oli väärintekijöiden loppu.
10:40 Toiset heistä vielä uskovat siihen, toiset eivät. Herrasi kyllä tuntee pahantekijät.
 
10:41 Jos he kieltävät sinut, sano: ”Minun tekoni kuuluvat minulle, teidän tekonne teille. Te ette ole vastuussa siitä, mitä minä teen, enkä minä ole vastuussa siitä, mitä te teette.”
 
10:42 Jotkut heistä (näyttävät) kuuntelevan sinua – mutta saatko sinä kuurot kuuntelemaan, vaikka he eivät ymmärrä?
 
10:43 Ja jotkut heistä (näyttävät) katsovan suuntaasi – mutta saatko sinä sokeat näkemään tien, vaikka he eivät näe?
 
10:44 Allah ei tee hiukkasen vertaa vääryyttä ihmisiä kohtaan, ihmiset (itse) tekevät vääryyttä itselleen.
10:45 Sinä päivänä, kun Hän kokoaa heidät yhteen, (heistä tuntuu) kuin he olisivat viettäneet maailmassa vain osan päivästä. He tunnistavat toisensa. Ne ovat häviäjiä, jotka ovat kieltäneet tapaamisen Allahin kanssa ja jotka eivät ole löytäneet johdatusta.
 
10:46 Näytimmepä Me (jo maailmassa) sinulle jonkin osan siitä (rangaistuksesta), jonka Me heille lupaamme, (ja laitamme sen täytäntöön sinun siunatun elämäsi aikana) tai otimmepa sinut luoksemme (ennen sitä), on heidän (joka tapauksessa) palattava luoksemme. Silloin Allah (itse) todistaa, mitä he tekevät.
 
10:47 Jokaisella yhteisöllä (umma) on sanansaattajansa. Kun heidän sanansaattajansa on sitten saapunut (selkeitä merkkejä mukanaan, mutta he eivät ole siitä huolimatta totelleet), on heidän keskuudessaan tuomittu oikeudenmukaisesti. (Näin tapahtuu myös ylösnousemuksen päivänä) eikä heille tehdä vääryyttä.
 
10:48 He sanovat (ivallisesti): ”Milloin tämä lupaus (rangaistuksesta) täyttyy? Muslimit, kertokaa (meille,) jos puhutte totta.”
 
10:49 Sano: ”En minä hallitse osakseni tulevaa menetystä tai hyötyä enempää kuin Allah haluaa. Jokaiselle yhteisölle (umma) on säädetty määräaika. Kun heille (säädetty) määräaika koittaa, eivät he voi viivyttää sitä hetkeäkään eivätkä kiirehtiä sen edelle.”
10:50 Sano: ”(Uskottomat,) ajatelkaa vähän. Entä jos Hänen rangaistuksensa teille saapuisi (yhtäkkiä) yösydännä tai päivän valossa. (Mitä te silloin tekisitte?) Mikä siinä on, että pahantekijät haluavat sitä kiirehtiä?”
 
10:51 Uskotteko te tuohon (rangaistukseen) silloin, kun se käy toteen? (Silloin teille sanotaan:) ”(Ai) nyt (te uskotte? Ei siitä enää ole hyötyä,) sillä te halusitte kiirehtiä tätä (rangaistusta leikillänne).”
 
10:52 Silloin (näille) väärintekijöille sanotaan: ”Maistakaa ikuista rangaistusta; ei teille korvata (muuta) kuin teidän ansaitsemanne teot.”
 
10:53 He tiedustelevat sinulta: ”Onko puhe (ikuisesta rangaistuksesta oikeasti) totta?” Sano: ”Kyllä, kautta Herrani, se on epäilemättä täysin totta. Ettekä te voi (kieltämällä) tehdä tyhjäksi (Allahin suunnitelmaa).”
 
10:54 Jos jokaisella väärintekijällä olisi hallussaan (kaikki rikkaus), mitä maa päällään kantaa, tarjoaisi hän sen varmasti lunnaina (vapauttaakseen sielunsa) rangaistukselta. Kun (nämä ihmiset) näkevät rangaistuksen, he kääntyvät pois katumuksensa salaten. Asiat ratkaistaan heidän välillään oikeudenmukaisesti eikä heille tehdä vääryyttä.
10:55 Tietäkää, että (kaikki), mitä on taivaissa ja maan päällä kuuluu yksin Allahille. Varokaa, sillä Allahin lupaus on totta, vaikka useimmat heistä eivät (sitä) tiedä.
 
10:56 Hän antaa elämän ja kuoleman, ja Hänen luokseen te palaatte.
 
10:57 Ihmiset, te olette epäilemättä saaneet Herraltanne neuvon ja parannuskeinon (niihin sairauksiin), jotka ovat (kätkössä ihmisten) rinnassa, sekä johdatuksen ja armon uskoville.
 
10:58 Sano: ”(Tämä kaikki) johtuu Allahin avokätisyydestä ja Hänen armostaan (jotka ovat tulleet osaksenne Muhammadin, siunaus ja rauha hänelle, toiminnan kautta). Antaa muslimien siis riemuita niistä; ne ovat koska tahansa parempia kuin se (omaisuus ja vauraus), jota he kokoavat.”
 
10:59 Sano: ”Mitä arvelette; Allah on lähettänyt teille (puhtaan) ravinnon, mutta te olette julistaneet siitä osan kielletyksi ja (osan) sallituksi.” Sano: ”Onko Allah antanut teille luvan (siihen) vai sepitättekö te valheita Allahista?”
10:60 Mitä ajattelevat ylösnousemuksen päivästä ne, jotka sepittävät valheita Allahista? Allah on toki avokätinen ihmisille, mutta useimmat heistä eivät kiitä.
 
10:61 (Ylevä rakastettu,) mitä teetkin ja minkä tahansa osan Koraania resitoitkin ja (Muhammadin yhteisö [umma],) mitä tahansa teettekin, Me toimimme teidän todistajananne ja vartijananne, kun te olette näihin (toimiin) syventyneet. Ei (yksikään) hiukkanen maan päällä tai taivaassa ole kätkössä Herrasi (tiedolta). Eikä ole ainuttakaan tuota (hiukkasta) pienempää tai suurempaa asiaa, jota ei olisi (kirjattu) selkeään Kirjaan (eli Suojeltuun tauluun).
 
10:62 Tietäkää, ettei Allahin ystävillä ole mitään pelättävää eikä heidän tarvitse surra.
 
10:63 (He ovat niitä), jotka uskovat ja pelkäävät (aina) Jumalaa.
 
10:64 Tämän maailman elämässä heidän osanaan ovat hyvät uutiset (kunniasta ja tunnustuksesta) ja tuonpuoleisessa (anteeksiannosta ja Sanansaattajan, siunaus ja rauha hänelle, toimimisesta välittäjänä. Tai, he saavat tässä maailmassa puhtaita näkyjä henkisestä todellisuudesta hyväenteisten unien kautta ja tuonpuoleisessa he näkevät absoluuttisen kauneuden manifestoituvan.) Allahin sanat eivät koskaan muutu. Tämä on mahtava saavutus.
10:65 (Ylevä rakastettu,) älä sure heidän (vihamielisiä ja pahansuopia) puheitaan. Kaikki kunnia ja valta kuuluu yksin Allahille (ja Hän suo ne kenelle haluaa). Hän on kaiken kuuleva, tietävä.
 
10:66 Pitäkää mielessä, että Allahille kuuluu jokainen taivaissa ja maan päällä. Jotka palvovat Allahin lisäksi (jumalankuvia), eivät (todellisuudessa) seuraa Allahin rinnalle (muovaamiaan) jumalia – he seuraavat vain (omia) harhaluulojaan ja kuvitelmiaan. He tekevät vain vääriä olettamuksia.
 
10:67 Hän on se, joka on tehnyt teille yön, jotta lepäisitte sen aikana, ja päivän valoisaksi (jotta voisitte hoitaa työnne sen aikana). Siinä on epäilemättä merkkejä niille, jotka kuuntelevat (tarkasti).
 
10:68 He sanovat: ”Allah on ottanut (itselleen) pojan”, vaikka Hän on sellaisesta puhdas. Hän on riippumaton kaikista muista. Hänelle kuuluu kaikki, mitä on taivaissa ja mitä on maassa. Ei teillä ole todisteita tälle (perättömälle väittämälle). Sanotteko Allahista jotain, mitä ette (itsekään) tiedä?
 
10:69 Sano: ”Jotka sepittävät valheita Allahista, eivät tule menestymään.”
10:70 Nautinnot tässä maailmassa kestävät (muutaman päivän). Sitten heidän on palattava luoksemme. Me annamme heidän maistaa ankaraa rangaistusta korvauksena heidän epäuskostaan.
 
10:71 Ja kerro heille Nuhin (Nooan, rauha hänelle) tarina, kuinka hän sanoi kansalleen: ”Kansani, (Qabilin [Kainin] lapset), jos se, että minä viivyn täällä ja neuvon teitä Allahin ilmestyksen mukaisesti, on teille raskasta, niin (pitäkää mielessä,) että olen turvautunut yksin Allahiin (enkä pelkää teitä). Laatikaa siis yhdessä suunnitelmanne (minua vastaan ja ottakaa mukaan) myös Allahin rinnalle (muovaamanne) jumalat. (Miettikää tarkkaan,) ettei (mikään osa) suunnitelmaanne jää teille epäselväksi. Tehkää minulle sitten (mitä haluatte) älkääkä antako (minun) odottaa.
 
10:72 Jos te olette kääntyneet pois (neuvoistani), en minä ole pyytänyt teiltä mitään palkkiota. Minun palkkioni on yksin Allahin (armollisella vastuulla), ja minua on määrätty pitämään pääni tottelevaisesti kumarruksissa (Hänen määräystensä edessä).”
 
10:73 Sitten hänen kansansa kielsi hänet. Me pelastimme (vedenpaisumuksen rangaistukselta) hänet ja ne, jotka olivat laivassa hänen kanssaan ja teimme heistä sijaishallitsijoita (maan päälle). Niiden Me annoimme hukkua, jotka olivat kieltäneet ilmoituksemme. Katso, millainen oli niiden loppu, joita oli varoitettu.
 
10:74 (Kuinka monta) sanansaattajaa Me olemme hänen jälkeensä kunkin kansalle lähettäneet! He toivat näille selkeitä merkkejä, mutta nämäkään eivät olleet taipuvaisia uskomaan siihen, minkä he olivat aikaisemmin kieltäneet. Tällä tavoin Me painamme sinetin jääräpäisten sydämeen.
10:75 Sitten Me lähetimme Musan (Mooseksen) ja Harunin (Aaronin, rauha heille) merkkiemme kanssa Faraon ja hänen ylimystensä luo. Mutta nämä olivat ylimielisiä ja pahantekijöitä.
 
10:76 Kun totuus sitten saapui Meiltä heidän luokseen, he sanoivat: ”Tämä on varmasti silkkaa taikuutta.”
 
10:77 Musa (Mooses, rauha hänelle) sanoi: ”Sanotteko (näin) totuudesta, kun se on tullut teidän luoksenne? (Käyttäkää järkeänne ja ajattelukykyänne, ja päätelkää) onko tämä taikuutta? Taikurit eivät voi (milloinkaan) menestyä.”
 
10:78 He sanoivat: ”Musa (Mooses), oletko sinä tullut luoksemme kääntämään meidät pois siltä (tieltä), jota olemme nähneet esi-isiemme (seuraavan), jotta voisitte (vakiinnuttaa) valtanne maan päällä (eli Egyptin alueella). Emme me teitä usko.”
 
10:79 Farao sanoi: ”Tuokaa luokseni kaikki taitavat taikurit!”
10:80 Kun taikurit sitten saapuivat, Musa (Mooses, rauha hänelle) sanoi heille: ”Heittäkää (maahan ne asiat), joita haluatte heittää.”
 
10:81 Kun he sitten heittivät (köytensä ja keppinsä), Musa (Mooses, rauha hänelle) sanoi: ”Kaikki mitä olette tänne tuoneet, on taikuutta, ja Allah on nyt todistava sen valheeksi. Ei Allah paranna pahantekijöiden töitä.
 
10:82 Ja Allah vakiinnuttaa totuuden totuudeksi sanoillaan, vaikka pahantekijät eivät siitä pidäkään.”
 
10:83 Muutamaa nuorukaista lukuun ottamatta kukaan hänen kansastaan ei uskonut Musaan (Moosekseen, rauha hänelle), koska he pelkäsivät Faraon ja omien (heimo)johtajiensa (ja ylimystensä) saattavan heidät vaikeuksiin. Farao oli tosiaan ylimielinen tyranni (Egyptin) maassa ja hän ylitti (julmuudessaan) rajan.
 
10:84 Musa (Mooses, rauha hänelle) sanoi: ”Kansani, jos uskotte Allahiin ja olette (oikeasti) muslimeita, turvatkaa yksin Häneen.”
10:85 He vastasivat: ”Turvaamme yksin Allahiin. Herramme, älä anna sortajien ottaa meitä julmuutensa maalitauluksi,
 
10:86 ja pelasta meidät armossasi uskottomien (herruudelta).”
 
10:87 Me lähetimme ilmoituksen Musalle (Moosekselle, rauha hänelle) ja hänen veljelleen: ”Pystyttäkää kansallenne taloja Egyptin (maahan) ja rakentakaa ne kohti rukoussuuntaa (rukouksen suorittamista varten). Pitäkää (sitten) rukouksenne ja kertokaa uskoville ilouutiset (voitosta ja avusta).”
 
10:88 Ja Musa (Mooses, rauha hänelle) sanoi: ”Herramme, Sinä olet varmasti antanut Faraolle ja hänen ylimyksilleen tämän maailman elämässä loistoa ja (runsaasti) rikkauksia. Herramme, (oletko antanut heille kaiken tämän), jotta he johtaisivat (ihmisiä) harhaan Sinun tieltäsi (välillä ahneuteen ja välillä pelkoon vedoten). Herramme, tuhoa heidän rikkautensa ja koveta heidän sydämensä (siinä määrin), että he eivät usko ennen kuin he saavat nähdä tuskallisen rangaistuksen.”
 
10:89 (Allah) sanoi: ”Teidän rukouksenne on hyväksytty. Pysykää siis vakaina älkääkä seuratko niiden polkua, jotka eivät tiedä.”
10:90 Ja Me veimme Israelin lapset meren halki, ja Farao ja hänen sotajoukkonsa seurasivat heitä uppiniskaisuutensa, julmuutensa ja sortonsa takia, kunnes hän (eli Farao) oli hukkumaisillaan. Silloin hän sanoi: ”Minä uskon, että ei ole muuta jumalaa kuin se, johon Israelin lapset uskovat. Nyt minä olen yksi muslimeista.”
 
10:91 (Allah vastasi:) ”Nytkö (sinä uskot), vaikka olit aikaisemmin (jatkuvasti) tottelematon ja lietsoit epäjärjestystä?
 
10:92 (Farao,) tänään Me säilytämme sinun (hengettömän) ruumiisi (varoittavana) esimerkkinä jälkeesi tuleville. Ei epäilystäkään, useimmat ihmiset eivät välitä (ymmärtää) merkkejämme.”
 
10:93 Ja Me annoimme Israelin kansalle uljaan asuinpaikan ja puhtaan elannon. He eivät kiistelleet ennen kuin he saivat tiedon ja ymmärryksen. Herrasi ratkaisee ylösnousemuksen päivänä heidän välillään ne asiat, joista he tapasivat kiistellä.
 
10:94 (Kuuntelija,) jos vähääkään epäilet tätä (Kirjaa), jonka olemme sinulle (Sanansaattajamme, siunaus ja rauha hänelle, välityksellä) lähettäneet, ota selvää (sen aitoudesta) niiltä, jotka ovat lukeneet (Allahin) kirjaa ennen sinua. Totuus on epäilemättä saapunut luoksesi Herraltasi, älä siis milloinkaan liity epäilijöiden joukkoon.
10:95 Äläkä tule yhdeksi niistä, jotka kieltävät Allahin ilmestyksen, ettet liittyisi häviäjien joukkoon.
 
10:96 (Kunniakas rakastettu,) ne, joiden kohdalla Herrasi sanat ovat käyneet toteen, eivät tule uskomaan,
 
10:97 vaikka he saisivat kaikki merkit, elleivät he saa nähdä (myös) tuskallista rangaistusta.
 
10:98 Miksi ei ole ollut muita Yunusin (Joonan) kaupungin kaltaisia kaupunkeja, jotka olisivat uskoneet ja hyötyneet uskostaan? (Yunusin [Joonan] kansa) uskoi (ennen rangaistuksen lähettämistä jo varoittavan merkin nähtyään), ja siksi Me otimme heiltä pois häpeän rangaistuksen tämän maailman elämässä ja annoimme heidän kukoistaa jonkin aikaa.
 
10:99 Jos Herrasi olisi halunnut, niin kaikki maan asukkaat olisivat uskoneet. (Kun Herra ei ole pakottanut heitä uskomaan,) aiotko sinä painostaa ihmisiä, kunnes heistä tulee uskovia?
10:100 Eikä kukaan kykene uskomaan (itse) ilman Allahin lupaa. Hän (eli Allah) asettaa epäuskon lian niiden päälle, jotka eivät käytä järkeään (totuuden ymmärtämiseksi).
 
10:101 Sano: ”Havainnoikaa (toki), mitä kaikkia merkkejä Allahin mahdista on taivaiden ja maan (äärettömässä maailmankaikkeudessa).” (Nämä) merkit ja (jumalallisesta rangaistuksesta) varoittavat (sanansaattajat) eivät voi hyödyttää niitä, jotka eivät usko.
 
10:102 Odottavatko he samanlaisia (huonoja päiviä) kuin ne, jotka (kohtasivat) heitä ennen menneitä? Sano: ”Odottakaa (toki), ja minä odotan teidän kanssanne.”
 
10:103 Sitten Me pelastamme sanansaattajamme ja myös ne, jotka uskovat heidän laillaan. Jalo velvoitteemme on pelastaa uskovat.
 
10:104 Sano: ”Ihmiset, jos vähääkään epäilette uskontoni ([din] aitoutta), niin (kuulkaa), että minä en voi palvoa niitä (jumalankuvia), joita te Allahin sijasta palvotte. Sitä vastoin minä palvon Allahia, joka saa teidät kuolemaan. Minua on määrätty pysymään (aina) uskovien joukossa,
10:105 varjelemaan itseäni kaikelta valheelliselta, pysymään (keskittyneesti) kääntyneenä kohti uskontoa (din) ja olemaan palvomatta monia jumalia.”
 
10:106 (Tämä käsky välitetään uskovien yhteisölle [umma] Sanansaattajan, siunaus ja rauha hänelle, välityksellä:) Älä palvo Allahin lisäksi niitä (jumalankuvia), jotka eivät voi sinua hyödyttää eivätkä vahingoittaa. Jos niin teet, tulee sinusta saman tien yksi väärintekijöistä.
 
10:107 Jos Allah antaa jonkin onnettomuuden kohdata teitä, ei sitä voi Häntä lukuun ottamatta kukaan karkottaa. Jos Hän taas aikoo teille hyvää, ei kukaan voi estää Hänen avokätisyyttään. Hän antaa avokätisyytensä palvelijoistaan, kenelle haluaa, ja Hän on rajattoman anteeksiantava, armollinen.
 
10:108 Sano: ”Ihmiset, totuus on epäilemättä saapunut luoksenne Herraltanne. Joka valitsee johdatuksen tien, valitsee hän sen omaksi hyödykseen, ja joka eksyy, eksyy omaksi turmiokseen. En minä ole teidän vartijanne (enkä pakota teitä johdatuksen tielle).”
 
10:109 (Sanansaattaja,) seuraa vain sitä, mitä sinulle ilmoitetaan, ja ole kärsivällinen, kunnes Allah tekee ratkaisunsa. Hän on paras tuomitsija.

 

Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeudet © 2018 Minhaj-ul-International:lla
(Mitään osaa ja tämän sivun sisällön voi kopioida, tallentaa, julkaistu, jäljentää ja/tai käyttää missään muodossa ilman lupaa Minhaj- ul-Quran International. Katso lisätietoja.)