Pyhä Koraani

Suurat

42.

Neuvonpidon Suura

 

(Suurat Ash-Shura)

 

Allahin, rajattoman myötätuntoisen, aina armollisen nimeen

42:1 Ha, mim,
 
42:2 ʿayn, sin, qaf. (Vain Allah ja Sanansaattaja, siunaus ja rauha hänelle, tietävät todellisen merkityksen.)
 
42:3 Näin on Allah, mahtava ja viisas, lähettänyt ilmoitusta sinulle ja niille (sanansaattajille), jotka olivat ennen sinua.
 
42:4 Hänelle kuuluu kaikki, mitä on taivaissa ja maassa. Hän on korkein, mahtavin.
42:5 Taivaalliset sfäärit ovat vähällä repeytyä yläpuolelta, kun enkelit ylistävät Herraansa kiittäen ja anovat anteeksiantoa niille, jotka ovat maan päällä. Muistakaa, että Allah on rajattoman anteeksiantava, armollinen.
 
42:6 Jotka ovat hylänneet Allahin ja ottaneet jumalankuvat ystävikseen ja suojelijoikseen, heidän (toimintaansa) Allah pitää tiukasti silmällä. Et sinä ole vastuussa näistä (uskottomista).
 
42:7 Näin Me olemme ilmoittaneet sinulle Koraanin arabian kielellä, jotta voisit varoittaa Mekan ja sen ympäristön asukkaita. Varoita heitä yhteen kokoamisen päivästä, josta ei ole epäilystä. (Tuona päivänä) osa ihmisistä on Paratiisissa ja osa Helvetissä.
 
42:8 Jos Allah olisi halunnut, olisi Hän tehnyt heistä kaikista yhden yhteisön. Mutta Hän antaa sen, jonka haluaa, astua armoonsa. Ei väärintekijöillä tule olemaan ketään ystävää eikä auttajaa.
 
42:9 Ovatko he ottaneet jumalankuvat suojelijoikseen Allahin sijasta? Allah yksin on suojelija (ja vain Hänen ystäviään voi kutsua ystäviksi ja suojelijoiksi [awliyaʾ]). Vain Hän antaa kuolleille elämän ja vain Hänellä on täysi valta kaikkeen.
42:10 Ratkaisu asiaan, josta te kiistelette, on Allahin hallussa. Tällainen on Allah, Herrani. Häneen minä turvaan ja Hänen puoleensa minä käännyn.
 
42:11 Hän tuo taivaat ja maan olemattomuudesta olemassaoloon. Hän on luonut joukostanne puolisot teille ja karjaeläimille, ja tämän (parinmuodostuksen kautta) Hän levittää teidät laajalle. Ei ole mitään Hänen kaltaistaan. Hän on kuuleva, näkevä.
 
42:12 Hänelle kuuluvat taivaiden ja maan avaimet (ja Hän avaa niiden aarreaitat, kenelle haluaa). Hän suo elannon runsaana, kenelle haluaa, ja niukkana (kenelle haluaa). Hän tietää kaiken perin pohjin.
 
42:13 Hän on säätänyt teille saman uskonnon (din) tien, jonka Hän sääti Nuhille (Nooalle, rauha hänelle), ja jonka Hän ilmoitti sinulle, ja jonka Hän määräsi Ibrahimille (Abrahamille), Musalle (Moosekselle) ja ʿIsalle (Jeesukselle, rauha heille). Teidän tulee pitäytyä tässä (samassa) uskonnossa (din) eikä antaa sen jakautua. (Jumalan ykseys,) johon sinä kutsut, on monien jumalien palvojille raskas hyväksyä. Allah valitsee (erityiseen läheisyyteen) luokseen, kenet (itse) haluaa. Hän näyttää tien (saapua) luokseen jokaiselle, joka sydämessään kääntyy (Hänen puoleensa).
 
42:14 He jakautuivat lahkoihin vasta sen jälkeen, kun he olivat saaneet tiedon, ja yksinomaan keskinäisen jääräpäisyyden (ja ahdaskatseisuuden) tähden. Ellei Herrasi olisi jo aiemmin antanut määräystä tietyn ajan kestävästä (lykkäyksestä), olisi asia heidän välillään jo ratkaistu. Ne, jotka perivät Kirjan heidän jälkeensä, ovat itse (sotkeutuneet) harhaanjohtaviin epäilyksiin sitä koskien.
42:15 Kutsu heitä tähän (uskontoon [din]) ja pidä (siitä) kiinni kuten sinua on määrätty. Älä kallista korvaasi heidän mielihaluilleen, vaan sano: ”Minä uskon kaikkiin Allahin lähettämiin Kirjoihin. Minua on määrätty toimimaan oikeudenmukaisesti teidän keskellänne. Allah on meidän Herramme ja teidän Herranne. Meidän tekomme kuuluvat meille ja teidän tekonne teille. Ei meidän välillämme ole kiistaa. Allah kokoaa meidät kaikki yhteen, ja Hänen luokseen on (kaikkien) palattava.
 
42:16 Niiden argumentit, jotka kiistelevät Allahin (uskonnosta [din]) sen jälkeen, kun se on tullut hyväksytyksi, ovat heidän Herransa silmissä vailla pohjaa. Heidän päällään on (Allahin) viha, ja heitä odottaa ankara rangaistus.
 
42:17 Allah on se, joka on lähettänyt Kirjan totuuden kera ja (asettanut oikeudenmukaisuuden) vaa’an (paikoilleen). Kuka sinut on saanut varuilleen? Ehkä ylösnousemus on lähellä.
 
42:18 (Ylösnousemusta) kiirehtivät ne, jotka eivät siihen (edes) usko. Ne taas, jotka uskovat, pelkäävät sitä ja tietävät, että se todella koittaa. Tietäkää, että ne, jotka kiistelevät ylösnousemuksesta, ovat pahimmin eksyksissä.
 
42:19 Allah on ystävällinen palvelijoilleen. Hän suo toimeentulon ja vaurauden, kenelle haluaa. Hän on äärimmäisen väkevä, mahtava.
42:20 Joka haluaa korjata sadon tuonpuoleisessa, hänen satoaan Me kasvatamme vielä lisää. Joka taas tavoittelee satoa maailmassa, hänelle Me suomme siitä jotain, mutta tuonpuoleisessa hänellä ei ole osaa.
 
42:21 Onko heillä (sellaisia) Allahin aseman jakajia, jotka ovat asettaneet heille uskonnon (din) tien, johon Allah ei ole määrännyt? Ellei määräystä ratkaisusta olisi (jo annettu), olisi asia heidän välillään käsitelty loppuun. Väärintekijöitä odottaa epäilemättä tuskallinen rangaistus.
 
42:22 Sinä saat nähdä väärintekijöiden kavahtavan tekemiään (tekoja), joita he ovat ansainneet. (Rangaistus) on kohtaava heitä. Ne, jotka uskovat ja tekevät hyviä tekoja, saavat olla Paratiisin kukkatarhoissa. Heidän Herransa luona heitä odottavat (kaikki siunaukset), joita he vain saattavat toivoa. Tämä on suurta yltäkylläisyyttä.
 
42:23 Tämä on se (palkkio), josta Allah kertoo ilouutiset palvelijoille, jotka uskovat ja tekevät hyviä tekoja. Sano: ”En minä vaadi teiltä palkkiota (saarnatessani sanansaattajana), vaan (pyydän vain) rakkautta sukulaisilleni (ja rakkautta Allahin läheisyydessä).” Joka ansaitsee hyvää, hänen palkkiotaan tuonpuoleisessa Me kasvatamme. Allah on epäilemättä äärimmäisen anteeksiantava, kiitollinen.
 
42:24 Sanovatko he, että tämä (Sanansaattaja, siunaus ja rauha hänelle) on sepittänyt valheita Allahista? Jos Allah haluaa, Hän painaa sydämeesi (kärsivällisyyden ja pitkämielisyyden) sinetin (eivätkä heidän tyhjät puheensa voi sinua loukata). Allah pyyhkii valheen pois ja vakiinnuttaa sanoillaan totuuden. Hän tietää hyvin, mitä ihmisten rinnassa on.
42:25 Hän on se, joka hyväksyy palvelijoidensa katumuksen, antaa lipsahdukset anteeksi ja tietää, mitä te teette.
 
42:26 Hän vastaa niiden rukouksiin, jotka uskovat ja tekevät hyviä tekoja, ja antaa heille avokätisyydessään enemmän (kuin he ovat rukouksessaan pyytäneet). Mutta niitä, jotka eivät usko, odottaa ankara rangaistus.
 
42:27 Jos Allah antaisi elannon runsaana kaikille palvelijoilleen, alkaisivat he kapinoida maan päällä. Mutta Hän lähettää sitä (elämän perusvälttämättömyyksien) määrän mukaan niin paljon kuin haluaa. Hän on tietoinen palvelijoidensa (tarpeista), kaiken näkevä.
 
42:28 Hän on se, joka lähettää sateen, kun he ovat jo menettäneet toivonsa, ja antaa armonsa levitä. Hän on vartija, kaiken ylistyksen arvoinen.
 
42:29 Hänen merkkiensä joukossa on taivaiden ja maan sekä niissä liikkuvien (elävien olentojen) luominen. Hän kykenee kokoamaan ne (kaikki) halutessaan yhteen.
42:30 Jos vastoinkäymiset kohtaavat teitä, (kohtaavat) ne teitä niiden (pahojen tekojen) vuoksi, joita kätenne ovat tehneet. Hän taas antaa monet teidän (laiminlyönneistänne) anteeksi.
 
42:31 Ette te voi tehdä Allahin suunnitelmia (omillanne) tyhjiksi (missään) maan päällä. Yksikään (jumalankuvistanne) ei kykene teitä Allahin sijasta suojelemaan eikä auttamaan.
 
42:32 Yksi Hänen merkeistään on vuorten lailla korkeat valtamerilaivat.
 
42:33 Jos Hän haluaa, Hän voi antaa tuulen tyyntyä täysin, ja laivat jäävät pysähdyksiin keskelle merta. Tässä on merkkejä jokaiselle kärsivälliselle ja kiitolliselle.
 
42:34 Tai Hän voi upottaa nuo (laivat) niiden tekemien (pahojen) tekojen tähden. Mutta Hän antaa anteeksi monia (rikkomuksia).
42:35 Niiden, jotka kiistelevät ilmoituksestamme, tulee tietää, että heillä ei ole pakotietä.
 
42:36 (Vauraus ja mukavuudet,) joita teille on annettu, ovat vain maallisen elämän (hetken kestävää) nautintoa. Se, mitä Allahilla on, on parempaa ja pysyvämpää. (Tämä) on niitä varten, jotka uskovat ja luottavat Herraansa,
 
42:37 ja jotka pysyvät erossa suurista synneistä ja moraalittomista teoista ja antavat anteeksi, kun he suuttuvat,
 
42:38 ja jotka hyväksyvät Herransa määräykset, pitävät rukouksensa, tekevät päätöksensä keskinäisen neuvonpidon pohjalta ja kuluttavat siitä, mitä olemme heille suoneet,
 
42:39 ja jotka kostavat, kun (sortaja tai pahantekijä) tekee heille vääryyttä.
42:40 Hyvityksenä pahasta teosta on sitä vastaava. Mutta jos joku antaa anteeksi ja (anteeksiannon) kautta parantaa asioita, on hänen palkitsemisensa Allahin vastuulla. Ei Hän pidä väärintekijöitä ystävinään.
 
42:41 Niitä, jotka kostavat itselleen tehdyn vääryyden, ei voida mitenkään (syyttää tai vaatia tilille).
 
42:42 (Syyttää) voidaan vain niitä, jotka sortavat ihmisiä ja levittävät kapinaa ja epäjärjestystä epäoikeudenmukaisesti maan päällä. Heitä odottaa tuskallinen rangaistus.
 
42:43 Jos joku on kärsivällinen ja antaa anteeksi, osoittaa se suurta päättäväisyyttä ja rohkeutta.
 
42:44 Sillä, jonka Allah pitää eksyksissä, ei ole sen jälkeen ketään suojelijaa. Sinä saat nähdä väärintekijät; kun he näkevät rangaistuksen (tuonpuoleisessa), he sanovat: ”Onko mitään paluutietä (maailmaan)?”
42:45 Sinä saat nähdä, kuinka heidät tuodaan Helvettiin päät nöyryytyksestä ja pelosta painuksissa. He katselevat sitä vaivihkaa, ja uskovat sanovat: ”Häviäjiä ovat ne, jotka ylösnousemuksen päivänä ovat syösseet itsensä ja perheensä perikatoon.” Pitäkää mielessä! Väärintekijät jäävät (kärsimään) ikuista rangaistusta.
 
42:46 Ei (uskottomilla) tule olemaan ketään liittolaista, joka heitä kykenisi Allahia vastaan auttamaan. Sille, jonka Allah pitää eksyksissä, ei jää tietä (johdatukseen).
 
42:47 Hyväksykää Herranne määräys ennen kuin koittaa se päivä, jota Allah ei käännä pois. Tuona päivänä teillä ei ole turvapaikkaa eikä mahdollisuutta kieltää (totuutta).
 
42:48 Jos he (silti) kääntyvät pois, niin emme Me ole sinua lähettäneet kantamaan vastuuta heidän (pelastumisestaan turmiolta). Sinä olet vastuussa vain (totuuden viestin) välittämisestä. Kun Me annamme ihmisen maistaa armoamme, on hän tyytyväinen. Jos häntä taas kohtaa onnettomuus hänen omien käsiensä edeltä lähettämän (pahan) teon tähden, (osoittautuu) ihminen varsin kiittämättömäksi.
 
42:49 Allahille yksin kuuluu taivaiden ja maan valtius. Hän luo, mitä haluaa. Hän antaa tyttäriä kenelle tahtoo ja poikia kenelle tahtoo.
42:50 Tai Hän antaa heille (molempia), poikia ja tyttäriä, ja tekee hedelmättömäksi kenet haluaa. Hän on kaiken tietävä, voimakas.
 
42:51 Ei jokaiselle ole mahdollista, että Allah puhuisi hänelle (suoraan), vaan Hän (suo profetiuden kunnian joillekuille) ilmoituksen kautta, (puhuu) verhon takaa (kuten Musalle [Moosekselle], rauha hänelle, Siinai-vuorella) tai lähettää enkeleitä viestinviejinään, ja nämä ilmoittavat Allahin luvalla sen, mitä Hän haluaa. (Eli Allah puhuttelee ihmiskuntaa yksinomaan profeettojen ja sanansaattajien välityksellä.) Hän on korkea, rajattoman viisas.
 
42:52 Näin Me olemme paljastaneet sinulle määräyksestänne (sydänten ja sielujen) hengen (joka on Koraani). Et sinä (ennen ilmoitusta) tiennyt (omilla ponnistuksillasi ja itse ajattelemalla), mikä on Kirja ja (mitkä ovat) uskoon (liittyvien määräysten yksityiskohdat, jotka lähetettiin ja lyötiin lukkoon myöhemmin).1 Mutta Me teimme sen valoksi. Tämän (valon) kautta Me suomme johdatuksen palvelijoidemme joukosta kenelle haluamme. Sinä johdatat varmasti kohti oikeaa tietä.2
 
42:53 (Oikea tie) on Allahin tie. (Allahin), jolle kuuluu kaikki, mitä on taivaissa ja mitä on maassa. Pitäkää mielessä, että kaikki palaa Allahin luo.
 1 Tässä viitataan Sanansaattajan, siunaus ja rauha hänelle, kunnianarvoisaan asemaan henkilönä, jota ei ollut opetettu lukemaan tai kirjoittamaan (ummi), jotta uskottomat eivät häneltä Koraanin säkeitä ja uskoa koskevia selityksiä kuultuaan levittäisi harhaluuloa, että kunnioitettu Muhammad, siunaus ja rauha hänelle, olisi sepittänyt tämän kaiken oman tietonsa ja näkemystensä pohjalta, ja että mitään ei olisi lähetetty hänelle. Näin tästä oppimattomuudesta tuli yksi hänen suurista ihmeistään.


2 Rakastettu, sinun johdatuksesi ja Meidän johdatuksemme ovat todellisuudessa yksi ja sama. Vain niiden osana on johdatus, jotka tämän tosiasian tuntevat ja jotka siitä kiinni pitävät.


 

Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeudet © 2018 Minhaj-ul-International:lla
(Mitään osaa ja tämän sivun sisällön voi kopioida, tallentaa, julkaistu, jäljentää ja/tai käyttää missään muodossa ilman lupaa Minhaj- ul-Quran International. Katso lisätietoja.)