Pyhä Koraani

Suurat

38.

Sadin Suura

 

(Suurat Saad)

 

Allahin, rajattoman myötätuntoisen, aina armollisen nimeen

38:1 Sad. (Vain Allah ja Sanansaattaja, siunaus ja rauha hänelle, tietävät todellisen merkityksen.) Kautta Koraanin, joka varoittaa.
 
38:2 Uskottomat ovat ylimielisiä (vailla syytä) ja vastustavat (Profeettaamme, siunaus ja rauha hänelle).
 
38:3 Kuinka monia yhteisöjä olemmekaan ennen heitä tuhonneet! (Rangaistuksen nähdessään) he alkoivat huutaa, vaikka enää ei ollut aikaa pelastautua.
 
38:4 Ja he ihmettelivät, että heidän luokseen oli heidän joukostaan saapunut varoittaja. Uskottomat sanoivat: ”Hän on valehteleva taikuri.
38:5 Onko hän muuttanut kaikki jumalat yhdeksi Jumalaksi? Tämäpä vasta onkin ihmeellistä.”
 
38:6 Heidän päällikkönsä (nousivat päättääkseen tapaamisensa pyhän Profeetan, siunaus ja rauha hänelle, kanssa Abu Talibin talossa ja) lähtivät sanoen (muille läsnäolijoille): ”Lähtekää tekin ja pysykää vakaina jumalianne (palvoessanne). Sillä on tarkoituksensa (ja merkityksensä).
 
38:7 Emme me ole kuulleet tästä (uskosta Jumalan ykseyteen) viimeisen yhteisön (eli kristittyjen tai Qurayshin uskonnon seuraajien) keskuudessa. Tämä on vain itse keksitty valhe.
 
38:8 Onko tämä varoitus (eli Koraani) lähetetty meidän joukostamme muka juuri hänelle?” He ovat (jääneet) epäilemään varoitustani, mutta eiväthän he ole vielä rangaistustani maistaneetkaan.
 
38:9 Onko heillä hallussaan Herrasi armon aarreaitta, Hänen, joka on mahtava, äärimmäisen antelias?
38:10 Vai hallitsevatko he taivaita, maata ja kaikkea niiden välissä? (Jos näin on,) antaa heidän kiinnittää köytensä ja nousta niitä pitkin (taivaalle).
 
38:11 He ovat vain yksi vähäpätöinen (uskottomien) armeija, joka tällä paikalla kohta kukistuu.
 
38:12 Heitä ennen ovat kieltäneet (myös) Nuhin (Nooan) kansa, Aad ja raudanlujalla otteella hallinnut Farao (joka kidutti seivästämällä).
 
38:13 Samoin (kielsivät) Thamud, Lutin (Lootin) kansa ja Aikan (Metsikön) asukkaat (eli Shuʿaybin kansa). Ne olivat suuria armeijoita.
 
38:14 Jokainen (näistä) kansoista kielsi sanansaattajat, ja rangaistuksemme (heille) muuttui väistämättömäksi.
38:15 Kaikki he odottavat ankaraa huutoa, jota ei voi torjua.
 
38:16 He sanovat: ”Herramme, anna meille nopeasti osamme jo ennen tilinteon päivää.”
 
38:17 (Kunnioitettu rakastettu,) pysy kärsivällisenä, mitä tahansa he sanovatkin. Muista palvelijaani Daʾudia (Davidia, rauha hänelle), joka oli voimakas. Hän kääntyi alati (puoleemme katuen).
 
38:18 Me alistimme hänen valtaansa vuoret, jotka ylistivät (hänen kanssaan) illoin ja aamuin,
 
38:19 sekä linnut, jotka kerääntyivät (hänen luokseen). Kaikki kääntyivät hänen puoleensa (hänen määräyksiään totellakseen).
38:20 Me teimme hänen maansa ja valtiutensa vankoiksi ja soimme hänelle viisauden, ymmärryksen ja vakuuttavan taidon puhua.
 
38:21 Etkö ole kuullut uutisia kiistelijöistä? Kuinka he kiipesivät muurin yli ja astuivat (Daʾudin [Daavidin], rauha hänelle) palvontapaikkaan?
 
38:22 Kun he astuivat sisään Daʾudin (Daavidin, rauha hänelle) luo, tämä tuli levottomaksi. He sanoivat: ”Älä huolehdi. Me olemme kaksi osapuolta (eräässä) kiistassa. Meistä toinen on tehnyt vääryyttä toiselle. Tuomitse meidän välillämme totuuden pohjalta ja oikeudenmukaisesti, äläkä ylitä rajaa. Opasta meidät oikealle tielle.
 
38:23 Tämä on veljeni. Hänellä on yhdeksänkymmentäyhdeksän uuhta ja minulla vain yksi. Silti hän käski antamaan senkin itselleen, ja onnistui puhumaan minut ympäri.”
 
38:24 Daʾud (Daavid) sanoi: ”Hän on tehnyt väärin sinua kohtaan vaatimalla liittää uuhesi omiinsa. Useimmat yhteistyökumppanit ovat kohtuuttomia toisiaan kohtaan, paitsi jos he uskovat ja tekevät hyviä tekoja. Mutta heitä on vähän.” Daʿud (Daavid, rauha hänelle) tajusi, että olimme koetelleet häntä (tämän kiistan kautta). Niin hän anoi anteeksiantoa Herraltaan, lankesi kumarruksiin ja katui.
38:25 Me annoimme hänelle anteeksi. Hän on Meitä erityisen lähellä ja (tuonpuoleisessa) hänellä on korkea asema.
 
38:26 Daʿud (Daavid)! Me teimme sinusta edustajamme maan päälle, joten tuomitse (tai hallitse) ihmisten kesken totuuden pohjalta ja oikeudenmukaisesti. Älä seuraa mielihalujasi, ettei (niiden seuraaminen) johtaisi sinua harhaan Allahin tieltä. Niitä, jotka hairahtuvat Allahin tieltä, odottaa ankara rangaistus, sillä he ovat unohtaneet tilinteon päivän.
 
38:27 Emme Me ole luoneet taivaita, maata ja maailmankaikkeutta niiden välissä vailla tarkoitusta ja hyvää syytä. (Tarkoitukseton tai sattumanvarainen luominen) on uskottomien näkökanta. Uskottomia odottaa tuho Helvetin tulessa.
 
38:28 Teemmekö Me niistä, jotka uskovat ja tekevät hurskaita tekoja, samanlaisia kuin niistä, jotka aiheuttavat turmiota maan päällä? Tai teemmekö hyveellisistä samanlaisia kuin turmeltuneista?
 
38:29 Siunattu on tämä Kirja, jonka olemme sinulle lähettäneet, jotta tietävät pohdiskelisivat sen säkeitä ja ottaisivat vaarin.
38:30 Me annoimme Daʿudille ([Daavidille] pojan,) Sulaymanin (Salomon, rauha heille). Hän oli erinomainen palvelija ja kääntyi alati puoleemme.
 
38:31 Kun hänelle illalla tuotiin nopeita ratsuhevosia,
 
38:32 hän sanoi (pahoitellen): ”Minä olen hellinyt kiintymystä omaisuuteen (eli hevosiin enemmän) kuin Herrani muistamiseen niin kauan, että (aurinko) on kätkeytynyt (yön verhoon).”
 
38:33 (Hän sanoi:) ”Tuokaa (hevoset) takaisin luokseni.” Sitten hän katkaisi niiden jalat ja kaulan (miekallaan näin uhraten kiintymyksensä Allahin läheisyyden tähden).
 
38:34 Me koettelimme (myös) Sulaymania (Salomoa, rauha hänelle) ja asetimme hänen valtaistuimelleen (ihmeellisesti luodun) hahmon. Sitten hän sai (valtansa) takaisin.
38:35 Hän sanoi: ”Luojani, anna minulle anteeksi ja suo minulle valta, jollaista kenelläkään ei tule jälkeeni olemaan. Sinä olet epäilemättä rajattoman antelias.”
 
38:36 Sitten Me alistimme tuulen hänen valtaansa. Se puhalsi hänen määräyksestään pehmeästi minne hän sen vain halusikin menevän.
 
38:37 Ja (samaten hänelle alistettiin) kaikki jinnit (ja saatanat), arkkitehdit ja sukeltajat
 
38:38 sekä toiset (jinnit), jotka oli vangittu kahleisiin.
 
38:39 (Allah sanoi:) ”Tämä on avokätisyyttämme. Annoitpa (sen toisille) tai pidit (itselläsi), ei sinua vaadita tilille (kummassakaan tapauksessa).”
38:40 Hän on erityisen lähellä luonamme, ja tuonpuoleisessa hänellä on ylevä asema.
 
38:41 Ja mainitse palvelijani Ayyub (Job, rauha hänelle, ja) kuinka hän kutsui Herraansa: ”Saatana kiusaa minua piinalla ja vastoinkäymisillä.”
 
38:42 (Allah sanoi:) ”Iske jaloillasi maata. Siitä tulee viileä (vesi)lähde, jossa voit kylpeä ja josta voit juoda.”
 
38:43 Me annoimme hänelle hänen perheensä ja heidän kanssaan saman verran (perheenjäseniä lisää) erityisenä armonamme ja neuvona viisaille.
 
38:44 (Ayyub [Job]!) Ota käteesi (sadasta) vitsasta koostuva kimppu ja lyö sillä (vaimoasi kerran valasi täyttääksesi). Älä riko valaasi. Me havaitsimme hänet tosiaan vankkumattomaksi. (Ayyub [Job], rauha hänelle) oli erinomainen palvelija ja kääntyi alati puoleemme.
38:45 Mainitse palvelijamme Ibrahim (Abraham), Ishaq (Iisak) ja Yaʿqub (Jaakob, rauha heille). Heillä oli voimaa ja näkemystä.
 
38:46 Me valitsimme heidät, koska heidän erityinen (ominaisuutensa) oli muistaa asuinsijaa tuonpuoleisessa.
 
38:47 Silmissämme he ovat valittuja ja pidettyjä palvelijoita.
 
38:48 Ja mainitse (myös) Ismaʿil (Ismael), al-Yasaʿ (Elisa) ja Dhu’l-Kifl (Hesekiel, rauha heille). He kaikki kuuluivat valittuihin.
 
38:49 Tämä on se varoitus (joka mainittiin tämän suuran ensimmäisessä säkeessä). Hyveellisiä odottavat autuaana asuinsijana
38:50 Eedenin ikuiset puutarhat, joiden portit ovat heille auki.
 
38:51 Siellä he saavat istuskella (sohvilla) tyynyihin nojaillen ja (aina välillä) he pyytävät runsaita hedelmiä ja (herkullista) juomaa.
 
38:52 Heidän rinnallaan on katseensa (siveästi) alas luoneita, keskenään samanikäisiä (neitoja).
 
38:53 Nämä ovat niitä siunauksia, joita teille tilinteon päiväksi luvataan.
 
38:54 Tämä on antimme, joka ei koskaan ehdy.
38:55 Tämä (on varattu uskoville), mutta uppiniskaisia odottaakin viheliäinen asuinsija,
 
38:56 Helvetti. Sinne he saavat käydä, ja se onkin huono makuusija.
 
38:57 Tämä (on rangaistus, jota) he saavat maistaa: kiehuvaa vettä ja visvaa.
 
38:58 Siellä odottaa myös joukko samanlaisia (rangaistuksia).
 
38:59 (Helvetin vartijat tai Helvetissä jo ennestään asuvat sanovat:) ”Tässä on (taas) yksi armeija, joka teidän kanssanne ryntää (Helvettiin). Eivät he ole tervetulleita. Hekin saavat vielä astua Helvettiin.”
38:60 (Vasta saapuneet) sanovat: ”Ei, teitä itseänne ei toivoteta tervetulleiksi! Te tarjositte meille tämän (epäuskon ja rangaistuksen). Tämä on tosiaan viheliäinen leposija.”
 
38:61 He sanovat: ”Herramme! Kasvata rangaistus Helvetissä kaksinkertaiseksi sille, joka meille tarjosi (epäuskoa tai rangaistusta).”
 
38:62 Ja he sanovat: ”Mikä meillä on, kun emme näe (täällä) niitä, jotka tapasimme laskea pahojen joukkoon?
 
38:63 Pilkkasimmeko me heitä (ilman oikeutusta) vai eivätkö silmämme onnistu (huomaamaan) heitä?” (Näitä ovat ʿAmmarin, Khababin, Suhaybin, Bilalin ja Salmanin, olkoon Allah heihin tyytyväinen, kaltaiset henkilöt, joilla ei ollut muuta kuin Allah.)
 
38:64 Tämä Helvetin asukkien keskinäinen erimielisyys on kiistämättä totta.
38:65 Sano: ”Minä olen vain varoittaja. Ei ole muuta jumalaa kuin Allah, yksi, kaikkea hallitseva,
 
38:66 taivaiden, maan ja niiden välissä olevan maailmankaikkeuden Herra, mahtava, rajattoman anteeksiantava.”
 
38:67 Sano: ”Tuo (ylösnousemus) onkin merkittävä uutinen,
 
38:68 mutta te käännytte siitä pois.
 
38:69 En minä (omin avuin) tiennyt (enkelien) ylimmästä neuvostosta, kun he kiistelivät (Adamin [Aadamin] luomisesta).
38:70 (Allah) ilmoittaa minulle vain, että minun on varoitettava selvin sanoin.”
 
38:71 (Muista,) kuinka Herrasi sanoi enkeleille: ”Minä aion luoda ihmisolennon (kosteasta) savesta.
 
38:72 Kun sitten olen saattanut hänen (ulkomuotonsa) valmiiksi ja puhaltanut (valaisevan) henkeni hänen (sisäiseen olemukseensa), langetkaa kumarruksiin häntä (kunnioittaaksenne).”
 
38:73 Niin kaikki enkelit lankesivat yhdessä kumarruksiin
 
38:74 Iblisiä lukuun ottamatta. Hän oli ylimielinen (profeetan kunnian edessä) ja hänestä tuli yksi uskottomista.
38:75 Allah sanoi: ”Iblis, mikä sinua esti kumartamasta tätä (henkilöä), jonka Minä olen itse (armoni) käsillä muovannut? Olitko sinä ylimielinen (häntä kohtaan) vai (mielestäsi) korkeammassa asemassa?”
 
38:76 (Hän vertasi itseään profeettaan ja) sanoi: ”Minä olen parempi kuin hän. Sinä olet luonut minut tulesta ja hänet savesta.”
 
38:77 (Allah) sanoi: ”Lähde täältä (rangaistuksena profeettaa kohtaan osoittamastasi julkeudesta). Sinä olet tosiaan halveksittava.
 
38:78 Kiroukseni säilyy päälläsi ylösnousemuksen päivään saakka.”
 
38:79 Hän sanoi: ”Herra, anna minulle (elin)aikaa siihen päivään saakka, kun ihmiset nostetaan haudoistaan.”
38:80 (Allah) sanoi: ”(Mene,) sinä kuulut niihin, jotka saavat lykkäystä
 
38:81 päivään, jonka hetki on määrätty (ja tiedossa).”
 
38:82 Hän sanoi: ”Kautta kunniasi, minä vielä johdan heidät kaikki harhaan,
 
38:83 lukuun ottamatta valittuja palvelijoitasi.”
 
38:84 (Allah) sanoi: ”(Tämä on) totuus ja totuuden Minä sanon:
38:85 Minä täytän Helvetin sinulla ja niillä, jotka sinun (ylimielisiä ajatuksiasi) seuraavat.”
 
38:86 Sano: ”En minä pyydä teiltä palkkiota (totuuden saarnaamisesta) enkä minä teeskentele.
 
38:87 Tämä (Koraani) on neuvona kaikille maailman ihmisille.
 
38:88 Hetken kuluttua te saatte itse sen tietää.”
 

 

Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeudet © 2018 Minhaj-ul-International:lla
(Mitään osaa ja tämän sivun sisällön voi kopioida, tallentaa, julkaistu, jäljentää ja/tai käyttää missään muodossa ilman lupaa Minhaj- ul-Quran International. Katso lisätietoja.)