Pyhä Koraani

Suurat

14.

Abrahamin Suura

 

(Suurat Ibrahim)

 

Allahin, rajattoman myötätuntoisen, aina armollisen nimeen

14:1 Alif, lam, ra. (Vain Allah ja Sanansaattaja, siunaus ja rauha hänelle, tietävät todellisen merkityksen.) Tämä on (kunniakas) Kirja, jonka olemme sinulle lähettäneet, jotta toisit ihmisiä (epäuskon) pimeydestä (uskon) valoon. (Ja lisäksi, jotta toisit) heidät heidän Herransa määräyksestä mahtavan, kaiken ylistyksen arvoisen tielle,
 
14:2 Allahin, jolle kuuluu (kaikki) mitä on taivaissa ja maan päällä. Ja uskottomia odottaa tuho ankaran rangaistuksen seurauksena.
 
14:3 (He ovat niitä,) jotka pitävät maallisesta elämästä tuonpuoleista enemmän, estävät (ihmisiä kulkemasta) Allahin tiellä ja etsivät kieroutta tuosta (oikeasta uskonnosta [din]). He ovat (päätyneet) kauas eksyksiin.
 
14:4 Emmekä Me ole lähettäneet ainuttakaan sanansaattajaa ilman, että (hän puhuisi) kansansa kieltä voidakseen tehdä (totuuden viestin) näille yksiselitteisen selväksi. Allah pitää eksyksissä, kenet haluaa, ja antaa johdatuksen, kenelle haluaa. Hän on mahtava, viisas.
14:5 Me lähetimme Musan (Mooseksen, rauha hänelle) merkkejämme mukanaan: ”(Musa [Mooses]), tuo kansasi pimeydestä valoon, ja muistuta heitä Allahin päivistä (jotka ovat jo koittaneet heille ja heitä edeltäneille yhteisöille).” Siinä on epäilemättä merkkejä kaikille vankkumattoman kärsivällisille ja syvästi kiitollisille.
 
14:6 Ja (muista,) kuinka Musa (Mooses, rauha hänelle) sanoi kansalleen: ”Muistakaa Allahin teille osoittamaa suosiota, kun Hän pelasti teidät Faraon joukoilta, jotka panivat teidät kärsimään ankarasti ja teurastivat poikanne ja jättivät naisenne henkiin. Siinä oli teille raskas koettelemus Herraltanne.”
 
14:7 (Muistakaa,) kuinka Herranne julisti: ”Jos olette kiitollisia, lisään varmasti (siunauksiani) teille. Mutta jos olette kiittämättömiä, on rangaistukseni epäilemättä ankara.”
 
14:8 Musa (Mooses, rauha hänelle) sanoi: ”Vaikka te tai kukaan muukaan ihminen maan päällä ette uskoisi, on Allah riippumaton (teistä kaikista), ylistyksen arvoinen.”
 
14:9 Eikö teille ole kerrottu niistä, jotka ovat menneet teitä ennen? (Heitä) olivat Nooan (Nuhin) kansa sekä Aadin ja Thamudin (kansat) ja (muut,) jotka olivat heidän jälkeensä. Heitä ei tunne kuin Allah (koska he ovat kadonneet jälkeä jättämättä maan pinnalta). Heidän sanansaattajansa saapui heidän luokseen selkeitä merkkejä mukanaan, mutta he nostivat käden suulleen (pilkatakseen ja uhmatakseen) ja (julkenivat) sanoa: ”Me kiellämme tämän (uskonnon [din]), jonka kanssa teidät on lähetetty, ja meidät tekee levottomaksi epäilys siitä, mihin te meitä kutsutte.”
14:10 Heidän sanansaattajansa sanoivat: ”Epäilettekö te Allahia, joka on taivaiden ja maan luoja, (joka) kutsuu teitä antaakseen teille teidän syntinne anteeksi ja (joka) antaa teille lykkäystä tiettyyn hetkeen saakka (huolimatta teidän tottelemattomuudestanne)?” (Uskottomat) sanoivat: ”Te olette vain ihmisiä meidän laillamme. Te haluatte pitää meidät erossa niistä (jumalankuvista), joita isämme tapasivat palvoa. Tuokaa meille siis jokin valaiseva todiste.”
 
14:11 Heidän sanansaattajansa sanoivat heille: ”Vaikka me olemme (olemukseltamme) teidän kaltaisianne ihmisiä, (pankaa merkille myös se ero, että) Allah osoittaa suosionsa palvelijoistaan, kenelle haluaa. (Missä on silloin samankaltaisuus?) Ja (mitä tulee valaisevaan todisteeseen,) ei meidän tehtävämme ole tuoda teille todisteita ilman Allahin määräystä. Yksin Allahiin tulee uskovien luottaa.
 
14:12 Ja mikä meillä olisi luottaessamme Allahiin, kun Hän on kerran näyttänyt meille tien (johdatukseen ja menestykseen). Me kyllä kestämme teidän vainonne. Luottavaisten tulee luottaa yksin Allahiin.”
 
14:13 Uskottomat sanoivat sanansaattajilleen: ”Joka tapauksessa me karkotamme teidät maastamme tai teidän täytyy palata uskontokuntaamme.” Heidän Herransa ilmoitti heille: ”Me kyllä tuhoamme väärintekijät,
 
14:14 ja annamme teidän asettua heidän jälkeensä (tähän samaan) maahan asumaan. Tämä (lupaus) koskee jokaista, joka pelkää seistä edessäni ja kammoaa lupaamaani (piinaa).”
14:15 (Lopulta) sanansaattajat pyysivät voittoa (Allahilta), ja jokainen uhmakas kapinallinen joutui pettymään.
 
14:16 Tämän (tappion) tuolla puolen on (vielä) Helvetti, ja hänelle juotetaan visvaa,
 
14:17 jota hän nieleskelee vaivalloisesti kykenemättä saamaan sitä kurkustaan alas. Kuolema ahdistaa häntä joka suunnasta, mutta hän ei (vain) kykene kuolemaan. Ja sen tuolla puolen odottaa (vielä uusi) kivulias rangaistus.
 
14:18 Jotka ovat hylänneet uskon Herraansa, heidän tekonsa ovat kuin tuhka, jota tuulenpuuska puhaltaa myrskyisenä päivänä: he eivät pysty pitämään otteessaan mitään niistä (teoista), joita he ovat ansainneet. Tämä on eksymistä kauas.
 
14:19 (Kuuntelija,) etkö sinä ole nähnyt, että Allah on tosiaan luonut taivaat ja maan totuuteen (perustuvan viisauden) pohjalta? Jos Hän haluaa, Hän voi hävittää teidät ja tuoda uuden luomakunnan (tilallenne).
14:20 Ei tämän (tekeminen) ole (alkuunkaan) vaikeaa Allahille.
 
14:21 (Yhteen kokoamisen päivänä) kaikki (alhaiset ja mahtavat) kokoontuvat Allahin eteen, ja heikot (seuraajat) kysyvät (voimakkailta) leuhkijoilta: ”Me seurasimme teitä (koko elämämme ajan). Voitteko te pelastaa meidät myös Allahin rangaistukselta?” (Vaikutusvaltaiset) vastaavat (heitä seuranneille paroille): ”Jos Allah olisi johdattanut meitä, olisimme me varmasti näyttäneet johdatuksen tien myös teille. (Me olimme itse eksyksissä ja johdimme teidätkin harhaan.) Meille on sama, itkemmekö ja valitammeko me (tänään) vai koetammeko kestää. Meillä ei ole pakotietä.”
 
14:22 Kun tuomio annetaan, Saatana sanoo: ”Allah tosiaan antoi teille toden lupauksen. Minäkin annoin teille lupauksen, mutta olen sen rikkonut. Ei minulla ollut (maailmassa) mitään valtaa teihin, paitsi kutsua teitä (valheeseen), ja te otitte kutsuni vastaan (omaa etuanne ajatellen). Älkää syyttäkö minua nyt, vaan syyttäkää itseänne. En minä voi (tänään) tehdä mitään teitä auttaakseni ettekä te voi tehdä mitään minua auttaaksenne. Tätä ennen te tapasitte asettaa minut (Allahin) rinnalle, mutta (tänään) minä kiellän sen. Väärintekijöitä odottaa eittämättä tuskallinen rangaistus.”
 
14:23 Niiden, jotka uskovat ja tekevät hyviä tekoja, annetaan astua puutarhoihin, joiden alta purot virtaavat. (He) saavat asua niissä Herransa määräyksestä ikuisesti. Siellä heidän tervehdyksensä on (tapaamisen hetkellä): ”Rauha!”
 
14:24 Etkö sinä ole nähnyt, millaisen vertauksen Allah on esittänyt: Hyvä sana on kuin hyvä puu, jonka juuret ovat tukevasti (maassa) ja jonka oksat kurottavat taivaalle.
14:25 Tämä (puu) kantaa jatkuvasti hedelmää Herransa käskystä. Allah esittää vertauksia ihmisille, jotta nämä ottaisivat vaarin.
 
14:26 Huono sana taas on kuin huono puu, joka revitään maaperästä – ei se voi pysyä vakaana (eikä säilyä).
 
14:27 Allah pitää uskovat vakaina (tämän) vankkumattoman sanan (siunauksella sekä) maallisessa elämässä että tuonpuoleisessa. Väärintekijät Allah pitää eksyksissä. Allah tekee, mitä tahtoo.
 
14:28 Etkö ole nähnyt niitä, jotka ovat vaihtaneet Allahin lahjan (eli uskon) epäuskoon ja syösseet kansansa rappion sijoille,
 
14:29 Helvettiin, mihin heidät paiskataan. Se onkin viheliäinen paikka.
14:30 He ovat asettaneet muita Allahin rinnalle johtaakseen (ihmisiä) harhaan Hänen tieltään. Sano: ”Nauttikaa (parin päivän ajan), te kyllä päädytte tuleen.”
 
14:31 Sano uskoville palvelijoilleni, että he pitäisivät rukouksensa ja kuluttaisivat salassa ja julkisesti (Meidän tiellämme) siitä elannosta, jonka olemme heille antaneet, ennen kuin koittaa se päivä, jona kauppaa ei käydä ja jona yksikään (tässä maailmassa tavattu) ystävä (ei voi ketään hyödyttää).
 
14:32 Allah on se, joka on luonut taivaat ja maan sekä lähettänyt veden alas taivaasta ja tämän veden avulla saanut aikaan hedelmiä teidän elannoksenne. Hän on antanut teidän käyttöönne laivat seilaamaan merta Hänen käskystään, ja Hän on antanut (myös) joet teidän valtaanne.
 
14:33 Hän on alistanut auringon ja kuun hyödyksenne (seuraamaan säännönmukaista järjestystä); ne kiertävät ikuisesti (omilla kiertoradoillaan). Hän on pannut yön ja päivän seuraamaan (järjestelmää) teidän (elämänne järjestämistä) silmällä pitäen.
 
14:34 Hän on antanut teille kaiken sen, mitä olette Häneltä pyytäneet. Vaikka haluaisitte laskea Allahin siunaukset, ette te voisi niitä kaikkia laskea. Ihminen on kieltämättä kohtuuton, kiittämätön.
14:35 (Muista,) kuinka Ibrahim (Abraham, rauha hänelle) sanoi: ”Herrani, tee tästä kaupungista (Mekasta) rauhan tyyssija ja pelasta minut ja lapseni palvomasta jumalankuvia.
 
14:36 Herrani, nämä (jumalankuvat) ovat johtaneet monia harhaan. Joka minua seuraa, kuuluu minulle. Mutta joka minua ei tottele – Sinä olet epäilemättä rajattoman anteeksiantava, armollinen.
 
14:37 Herramme, minä olen antanut jälkikasvuni (Ismaʿilin [Ismaelin]) asettua asumaan (Mekan) hedelmättömään laaksoon Sinun pyhän talosi lähelle, Herramme, jotta he pitäisivät rukouksensa. Anna siis ihmisten sydänten kääntyä heitä kohti kiintymyksellä ja rakkaudella. Anna heille ravinnoksi (kaikenlaisia) hedelmiä, jotta he olisivat kiitollisia.
 
14:38 Herramme, Sinä tiedät (kaiken), mitä salaamme ja mitä tuomme julki. Mikään ei ole Allahilta kätkössä maan päällä eikä taivaissa.
 
14:39 Kaikki ylistys Allahille, joka on suonut minulle vanhuudessani (kaksi poikaa,) Ismaʿilin ja Ishaqin (Ismaelin ja Iisakin). Herrani kuulee rukouksen.
14:40 Herrani, tee minut ja jälkikasvuni vakaiksi rukouksessa. Herramme, hyväksy rukoukseni.
 
14:41 Herramme, anna anteeksi minulle, vanhemmilleni1 ja kaikille uskoville sinä päivänä, jolloin tehdään tiliä.”
 
14:42 Älä milloinkaan kuvittele Allahia tietämättömäksi siitä, mitä väärintekijät tekevät. Hän vain antaa heille lykkäystä siihen päivään, jolloin silmät tuijottavat (kauhuissaan).
 
14:43 He kohottavat päänsä ja ryntäävät (kohti yhteen kokoamisen kenttää) voimatta räpyttää silmiään. Rohkeus pakenee heidän sydämestään.
 
14:44 Varoita ihmisiä päivästä, jolloin rangaistus kohtaa heitä. Silloin ne, jotka ovat tehneet väärin, sanovat: ”Herramme, anna meille vähän lisäaikaa ottaa kutsusi vastaan ja seurata sanansaattajia.” (Heille vastataan:) ”Ettekö juuri te tavanneetkin vannoa, että te ette koskaan heikentyisi?”
14:45 Ja te (vuorostanne) asuitte palatseissa, jotka (olivat jääneet niiltä, jotka omana aikanaan) tekivät vääryyttä sieluilleen, kun teille oli valjennut, miten olimme heidän kanssaan toimineet, ja (kun) olimme esittäneet vertauksia (auttaaksemme) teitä (ymmärtämään).
 
14:46 He (humaltuivat vauraudesta ja vallasta ja) punoivat monia juonia, mutta heidän juonensa olivat Allahin hallussa, vaikka ne olisivat riittäneet juurimaan vuoria pois.
 
14:47 Älä kuvittele, että Allah milloinkaan rikkoisi lupauksensa sanansaattajilleen. Allah on mahtava, koston valtias
 
14:48 päivänä, (jolloin tämä) maa vaihdetaan toiseksi maaksi ja myös kaikki taivaat vaihdetaan ja kaikki astuvat yhden, kaikkea hallitsevan Allahin eteen.
 
14:49 Tuona päivänä sinä saat nähdä pahantekijät kahleisiin sidottuina.
14:50 Heidän vaatteensa ovat pikeä (tai vastaavaa helposti syttyvää öljyä) ja tuli peittää heidän kasvonsa,
 
14:51 jotta Allah voisi palkita jokaisen tekemät (teot). Allah on epäilemättä nopea pitämään tiliä.
 
14:52 Tämä (Koraani) välittää viestin ihmisille täydellisesti, jotta heitä varoitettaisiin sen kautta, jotta he pitäisivät mielessä, että Hän (Allah) on ainut Jumala, ja jotta viisaat ottaisivat vaarin.
 1 Tässä viitataan Ibrahimin (Abrahamin, rauha hänelle) todelliseen isään Tarakhiin, joka ei ollut uskoton tai monien jumalien palvoja vaan kuului totuuden uskontoon. Azar oli todellisuudessa hänen setänsä, joka kasvatti hänet hänen isänsä kuoleman jälkeen. Tästä syystä häntä tavataan kutsua isäksi. Hän palvoi monia jumalia ja Ibrahimia (Abrahamia, rauha hänelle) oli kielletty rukoilemasta anteeksiantoa hänelle, ja siksi tässä säkeessä rukoillaan anteeksiantoa todellisille vanhemmille. Allah piti tästä rukouksesta siinä määrin, että Muhammadin (siunaus ja rauha hänelle) yhteisö käyttää sitä osana viittä päivittäistä rukoustaan.


 

Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeudet © 2018 Minhaj-ul-International:lla
(Mitään osaa ja tämän sivun sisällön voi kopioida, tallentaa, julkaistu, jäljentää ja/tai käyttää missään muodossa ilman lupaa Minhaj- ul-Quran International. Katso lisätietoja.)