Pyhä Koraani

Suurat

46.

Hiekkadyynien Suura

 

(Suurat Al-Ahqaf)

 

Allahin, rajattoman myötätuntoisen, aina armollisen nimeen

46:1 Ha, mim. (Vain Allah ja Sanansaattaja, siunaus ja rauha hänelle, tietävät todellisen merkityksen.)
 
46:2 (Tämän) Kirjan on lähettänyt Allah, joka on äärimmäisen mahtava, viisas.
 
46:3 Emme Me ole luoneet taivaita, maata ja niiden välissä olevaa (luomakuntaa) vailla viisautta ja niille (säädettyä) määräaikaa. Ne, jotka eivät usko, kääntyvät pois siitä, mistä heitä on varoitettu.
 
46:4 Sano: ”Kertokaahan minulle niistä (jumalankuvista), joita te Allahin lisäksi palvotte. Näyttäkää, mitä ne ovat maan päälle luoneet. Tai (näyttäkää,) onko heillä jokin osa taivaiden (luomisessa). Esittäkää minulle (todisteena) jokin tätä (Koraania) varhaisempi Kirja tai jokin jäänne (edellisten sukupolvien) tiedosta, (joka teille on välitetty,) jos puhutte totta.”
46:5 Kuka on pahemmin eksyksissä kuin se, joka Allahin lisäksi palvoo sellaisia (jumalankuvia), jotka eivät pysty vastaamaan hänen (pyyntöihinsä) ennen ylösnousemuksen päivää. Nuo (jumalankuvat) eivät ole tietoisia heidän rukouksistaan ja palvonnastaan.
 
46:6 Kun ihmiset kootaan (ylösnousemuksen päivänä) yhteen, ovat nuo (valheelliset jumalat) heidän vihollisiaan, ja ne kieltävät heidän palvontansa (oman vapautuksensa tähden).
 
46:7 Kun heille luetaan selkeitä säkeitämme, sanovat uskottomat totuudesta (eli Koraanista), kun se on heidän luokseen tullut: ”Tämä on ilmiselvää taikuutta.”
 
46:8 Sanovatko he, että (Sanansaattaja) on sepittänyt tämän (Koraanin)? Sano: ”Jos minä olen sen sepittänyt, ei teillä ole mitään valtaa (pelastaa) minua Allahin (rangaistukselta). Hän tietää parhaiten, mitä te tästä (Koraanista) rienaten sanotte. Hän riittää todistajaksi meidän välillämme. Hän on rajattoman anteeksiantava, aina armollinen.”
 
46:9 Sano: ”En minä ole ensimmäinen (ihmisten luo) saapunut sanansaattaja (niin, että ajalta ennen minua ei olisi esimerkkiä siitä, miten sanansaattajat toimivat). En minä tiedä omin päin (eli järkeilyni ja ajatteluni pohjalta), mitä minulle tapahtuu tai mitä teille tehdään. (Minä tiedän vain) seuraavani sitä ilmoitusta, jota minulle lähetetään. (Sen kautta minä saan tiedon kaikesta, ja tämän ilmoitetun tiedon pohjalta) minä varoitan selvin sanoin.
46:10 Sano: ”Kertokaahan, jos tämä (Koraani) tulee Allahilta ja te kiellätte sen, mutta todistaja Israelin lasten joukosta todistaa, että tämänkaltaisen Kirjan (lähettäminen on mainittu aikaisemmissa taivaallisissa Kirjoissa), ja uskoo (siihen). Jos te olette (siitä huolimatta) ylimielisiä, (miten teidän käy)? Ei Allah johdata väärintekijöitä.”
 
46:11 Uskottomat sanoivat uskoville: ”Jos tämä (Muhammadin uskonto [din]) olisi parempi, eivät nämä ihmiset olisi meitä ennen sitä kohti lähteneet (vaan me itse olisimme olleet ensimmäisinä sen hyväksymässä).” Nyt kun (uskottomat) itse eivät ole sitä johdatuksekseen ottaneet, he sanovat: ”Tämä on vanha vale (ja sepitelmä).”
 
46:12 Sitä ennen Musan (Mooseksen, rauha hänelle) Kirja (eli Toora) oli esikuva ja armo. Tämä Kirja vahvistaa (Tooran) aitouden. Se on arabiaa ollakseen varoituksena niille, jotka ovat tehneet vääryyttä. Hyveellisille se on ilouutinen.
 
46:13 Niillä, jotka sanovat Allahin olevan heidän Herransa ja sitten pitävät (siitä) tiukasti kiinni, ei ole mitään pelättävää eikä heidän tarvitse surra.
 
46:14 He ovat Paratiisin väkeä ja saavat asua siellä ikuisesti. Se on palkkio siitä, mitä he ovat tehneet.
46:15 Me olemme määränneet ihmisen kohtelemaan vanhempiaan hyvin. Hänen äitinsä on kantanut häntä vaivaa nähden (kohdussaan) ja vaivalla hänet synnyttänyt. Hänen kantoaikansa ja imetysaikansa (eli raskauden ja rintaruokinnan aika kattaa) kolmekymmentä kuukautta. Kun hän sitten saavuttaa täysi-ikäisyyden ja neljänkymmenen vuoden (vakaan iän), hän sanoo: ”Herrani, anna minulle kyky kiittää sinua siitä suosiosta, jota olet minulle ja vanhemmilleni osoittanut, ja tehdä hyviä tekoja, joihin Sinä olet tyytyväinen. Tee jälkeläiseni hyviksi ja hurskaiksi. Minä käännyn puoleesi ja olen yksi niistä, jotka tottelevat.”
 
46:16 He ovat niitä, joiden hyvät teot Me hyväksymme, ja joiden laiminlyönnit Me jätämme huomiotta. (He) ovat Paratiisin väkeä. Tämä on heille annettu tosi lupaus.
 
46:17 Se, joka sanoo vanhemmilleen: ”Hyi teitä, lupaatteko te minulle, että minut (herätetään uudelleen henkiin ja) nostetaan ylös (haudasta), vaikka minua ennen on jo mennyt monta sukupolvea?” Silloin (vanhemmat) pyytävät apua Allahilta (ja sanovat pojalleen): ”Voi sinua, (poika!) Usko, sillä Allahin lupaus pitää.” Mutta tämä vastaa: ”Eivät nämä (puheet) ole kuin aikaisempien sukupolvien keksittyjä tarinoita.”
 
46:18 He ovat niitä, joiden kohdalla sanat (rangaistuksesta) ovat käyneet toteen useiden aikaisemmin menneiden yhteisöjen joukossa, niin jinnien kuin ihmistenkin keskuudessa. (Kaikki) he olivat häviäjiä.
 
46:19 Kaikille on (erikseen) säädetty arvoasema (Paratiisissa tai Helvetissä) niiden (hyvien tai pahojen) tekojen mukaan, joita he ovat tehneet, jotta (Allah) voisi antaa heille täyden korvauksen heidän teoistaan. Ei heille tehdä vääryyttä.
46:20 Sinä päivänä, kun uskottomat tuodaan Helvetin tulen äärelle, (heille sanotaan): ”Te saitte pitämänne ja tavoittelemanne asiat jo maallisen elämän aikana ja saitte niistä (kunnolla) nauttia. Tänään teitä rangaistaan nöyryyttämällä, sillä te olitte maan päällä ylimielisiä ilman oikeutusta, ja koska te olitte tottelemattomia.”
 
46:21 (Rakastettu,) mainitse aadilaisten veli (Hud, rauha hänelle, ja) kuinka hän varoitti kansaansa (pahojen tekojen seurauksista) Ahqafissa (eli Hiekkadyyneillä, Yemenissä sijaitsevassa laaksossa Omanin ja Mahran välillä), vaikka jo ennen häntä ja hänen jälkeensä oli ollut (useita) varoittajia (eli sanansaattajia): ”Älkää palvoko ketään muuta kuin Allahia. Minä pelkään puolestanne (kauhistuttavan) päivän rangaistusta.”
 
46:22 He sanoivat: ”Oletko sinä saapunut luoksemme kääntääksesi meidät pois jumalistamme? Tuo siis se (rangaistus), josta meitä varoitat, jos kuulut todenpuhujiin.”
 
46:23 Hän sanoi: ”Tieto (tämän rangaistuksen hetkestä) on yksin Allahilla. Minä välitän teille vain ne määräykset, joiden kanssa minut on lähetetty. Mutta minä näen, että te olette tietämättömiä.”
 
46:24 Kun he sitten näkivät (rangaistuksen) etenevän laaksoissaan kuin pilvi, he sanoivat: ”Tämähän on pilvi, joka kohta sataa päällemme.” (Vaan ei,) se on (rangaistus), jota te riensitte kiirehtimään. Se on myrsky, jonka mukana (lähestyy) tuskallinen rangaistus,
46:25 joka Herransa käskystä tuhoaa kaiken. He (tuhoutuivat) niin, että näkyviin ei jäänyt muuta kuin heidän (raunioituneet) talonsa. Näin Me rankaisemme pahantekijöitä.
 
46:26 (Mekan asukkaat!) Me olimme antaneet heille voimaa ja kyvykkyyttä sellaisissa asioissa, joissa Me emme ole niitä teille antaneet. Me olimme siunanneet heitä kuuloaistin, näköaistin, sydämen ja aivojen (korvaamattomilla kyvyillä), mutta eivät heidän korvansa, silmänsä, sydämensä ja aivonsa voineet heitä hyödyttää, sillä he kielsivät Allahin merkit. (Lopulta) heidät otti valtaansa se (rangaistus), jota he olivat pitäneet pilkkanaan.
 
46:27 (Mekan asukkaat!) Monta kaupunkia Me olemme teidän ympäriltänne tuhonneet. Me näytimme merkkejämme kerta toisensa jälkeen, jotta he kääntyisivät pois (epäuskosta).
 
46:28 Miksi ne jumalankuvat, joita he olivat ottaneet jumaliksi Allahin rinnalle (Hänen) lähelleen päästäkseen, eivät heitä auttaneet? Pikemminkin nuo (valheelliset jumalat) katosivat heiltä. (Jumalankuvien palvominen) oli heidän valheensa. Se oli valhe, jonka he sepittivät.
 
46:29 (Rakastettu,) kun Me käänsimme puoleesi jinnijoukon, joka kuunteli Koraania tarkasti, ja he saapuivat sinne (eli Profeetan, siunaus ja rauha hänelle, luo), sanoivat he (toisilleen): ”Pysykää vaiti!” Kun (Koraanin lukeminen) oli päättynyt, he palasivat takaisin kansansa luo varoittamaan (eli kutsumaan totuuteen).
46:30 He sanoivat: ”Kansamme (eli jinnien kansa), me olemme kuulleet Kirjaa, joka on lähetetty Musan (Mooseksen, rauha hänelle, saaman) Kirjan jälkeen, ja joka vahvistaa todeksi sitä edeltävät (Kirjat). Se opastaa oikeaan (uskontoon [din]) ja oikealle tielle.
 
46:31 Kansamme, uskokaa sen (eli Allahin Sanansaattajan Muhammadin, siunaus ja rauha hänelle) sanoja, joka kutsuu Allahin luo, ja uskokaa häneen. Allah antaa teidän syntinne anteeksi ja pelastaa teidät tuskalliselta rangaistukselta.
 
46:32 Ja se, joka ei hyväksy sen (eli Sanansaattajan, siunaus ja rauha hänelle) sanoja, joka kutsuu Allahin luo, ei voi tehdä (Allahin) suunnitelmia tyhjäksi (juoksemalla pakoon) maan päällä eikä hänellä ole ketään muuta auttajaa kuin Allah. Tällaiset ovat ilmiselvästi eksyksissä.
 
46:33 Eivätkö he tiedä, että Allah, joka on luonut taivaat ja maan, ja joka ei niiden luomisesta uupunut, kykenee (myös) herättämään kuolleet (uudelleen) henkiin? Tietenkin (kykenee), Hänellä on valta kaikkeen.
 
46:34 Sinä päivänä, kun uskottomat tuodaan Helvetin tulen äärelle, (heille sanotaan): ”Eikö tämä (rangaistus) ole totta?” He vastaavat: ”Tietenkin, kautta Herramme, (se on totta)!” (Allah) sanoo: ”Maistakaa siis piinaa, jonka te tapasitte kieltää.”
46:35 (Rakastettu,) pysy kärsivällisenä niin kuin (toiset) järkähtämättömän päättäväiset sanansaattajat. Älä kiirehdi (pyytämään rangaistusta) niille (jotka kieltävät). Sinä päivänä, kun he saavat nähdä (tuonpuoleisessa rangaistuksen), jota heille luvataan, he (kuvittelevat,) etteivät he ole viipyneet (maailmassa) kuin osan päivästä. (Tämä) on viestien välittämistä (Allahilta). Vain tottelemattomat tuhotaan.
 

 

Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeudet © 2018 Minhaj-ul-International:lla
(Mitään osaa ja tämän sivun sisällön voi kopioida, tallentaa, julkaistu, jäljentää ja/tai käyttää missään muodossa ilman lupaa Minhaj- ul-Quran International. Katso lisätietoja.)