Pyhä Koraani

Suurat

33.

Liittolaisten Suura

 

(Suurat Al-Ahzaab)

 

Allahin, rajattoman myötätuntoisen, aina armollisen nimeen

33:1 Profeetta, pysy (lahjomattoman) vakaana jumalanpelossa (kuten aina ennenkin) äläkä tottele uskottomia ja teeskentelijöitä (kun he ehdottavat sinulle sopua uskonasioissa). Allah on kaiken tietävä, viisas.
 
33:2 Seuraa (määräystä), joka sinulle Herraltasi ilmoitetaan. Allah on tietoinen siitä, mitä te teette.
 
33:3 Luota Allahiin, Hän riittää suojelijaksi.
 
33:4 Allah ei ole luonut yhdenkään miehen rintaan kahta sydäntä, tehnyt vaimoistanne, joita te heistä erotessanne äidiksi kutsutte, (oikeita) äitejänne, eikä Hän ole tehnyt ottopojistanne (oikeita) poikianne. Tämä kaikki on teidän omaa puhettanne. Allah sanoo totuuden ja Hän näyttää (oikean) tien.
33:5 Kutsukaa (ottopoikia) heidän isänsä (nimellä). Tämä on oikeudenmukaisinta Allahin silmissä. Mutta jos ette tiedä heidän isäänsä, ovat he teidän veljiänne uskonnossa (din) ja teidän ystäviänne. Ei teille lasketa synniksi sitä, mitä olette erehdyksessä sanoneet, vaan se, mikä on sydämenne aikomus. Allah on rajattoman anteeksiantava, armollinen.
 
33:6 (Kunnioitettu) Profeetta on lähempänä uskovia ja hänellä on suurempi oikeus heihin kuin heillä itsellään. Hänen (puhtaat) vaimonsa ovat heidän äitejään. Verisukulaisilla on Allahin Kirjan mukaan suurempi oikeus toisiinsa (perintöä jaettaessa) kuin (toisilla) uskovilla ja kotiseutunsa jättäneillä, paitsi jos haluatte suosia ystäviänne. Tämä määräys on kirjoitettu (jumalalliseen) Kirjaan.
 
33:7 (Rakastettu, muista,) kuinka olemme vannottaneet profeetoilla valan (saarnata ilmoitustamme). (Erityisesti) sinun, Nuhin (Nooan), Ibrahimin (Abrahamin), Musan (Mooseksen) ja ʿIsan, Maryamin pojan (Jeesuksen, Marian pojan, rauha heille) kanssa Me olemme solmineet tiiviin liiton,
 
33:8 jotta (Allah) voisi kysyä totuudenmukaisilta heidän totuudestaan. Uskottomille Hän on valmistellut tuskallisen rangaistuksen.
 
33:9 Uskovat, muistakaa, kuinka Allah osoitti teille suosiotaan, kun (uskottomien) joukot saavuttivat teidät. Silloin Me lähetimme heitä vastaan tuulen ja (enkeli)armeijat, joita te ette nähneet. Allah näkee hyvin, mitä tahansa te teettekin.
33:10 Kun (uskottomat) kävivät kimppuunne yläpuoleltanne (laakson idänpuoleiselta rinteeltä) ja alapuoleltanne (laakson länsirinteeltä) ja teidän katseenne harhaili (pelokkaana). Ja kun teillä oli (kauhusta) sydän kurkussa ja te aloitte kuvitella Allahista kaikenlaista (pelon ja toivon vallassa);
 
33:11 silloin uskovia koeteltiin ja heitä ravisteltiin ankarasti.
 
33:12 Ja kun teeskentelijät ja ne, joiden sydämessä oli (uskon heikkouden ja epäilyksen) tauti, sanoivat: ”Allahin ja Hänen sanansaattajansa meille (antama) lupaus (voitosta) oli vain petosta.”
 
33:13 Kun jotkut heistä sanoivat: ”Yathribilaiset, teille ei ole (täällä turvallista) paikkaa, palatkaa (koteihinne).” Ja jotkut pyysivät (siunatulta) Profeetalta (siunaus ja rauha hänelle) lupaa (palata) sanoen: ”Meidän kotimme ovat vailla suojaa”, vaikka ne eivät vailla suojaa olleetkaan. He vain halusivat paeta (tällä verukkeella).
 
33:14 Jos joukot olisivat käyneet heidän kimppuunsa Medinan joka laidalta ja heitä (eli teeskentelijöitä) olisi pyydetty omaksumaan (epäuskon ja monien jumalien palvonnan) vitsaus, olisivat he suostuneet siihen sen enempää viivyttelemättä.
33:15 He olivat sitä ennen solmineet Allahin kanssa liiton, että he eivät kääntyisi pakoon. Allahin kanssa tehdystä liitosta tullaan (taatusti) kysymään.
 
33:16 Sano: ”Pakeneminen ei teitä hyödytä. Vaikka te pakenette kuolemaa tai tapetuksi tulemista (peläten), ette te pääse nauttimaan (elämästä) kuin hetken verran.”
 
33:17 Sano: ”Kuka teidät voi pelastaa Allahilta, jos Hän haluaa antaa teille vastoinkäymisiä tai olla teille armollinen?” Eivät he löydä itselleen muuta suojelijaa ja auttajaa kuin Allahin.
 
33:18 Allah tietää, ketkä teistä estävät (pysymästä Sanansaattajan, siunaus ja rauha hänelle, seurassa ja taistelemasta hänen kanssaan) ja sanovat veljilleen: ”Tulkaa luoksemme.” Eivät he juurikaan osallistu taistelemiseen.
 
33:19 He ovat kitsaita (näin tehdessään). Kun he kohtaavat pelon, saat nähdä heidän tuijottavan sinua silmät pyörien kuin sillä, joka on menettämässä tajuntansa kuollessaan. Kun pelko sitten hälvenee, he loukkaavat (ja satuttavat) teitä terävillä sanoillaan. He himoitsevat sotasaalista. (Todellisuudessa) he eivät usko, ja Allah tekee heidän työnsä tyhjäksi. Se on Allahille helppoa.
33:20 He kuvittelevat (vieläkin), että uskottomien joukot eivät ole perääntyneet. Jos ne tulisivat (uudelleen), he toivoisivat olevansa erämaassa paimentolaisten luona ja keräävänsä teistä tietoja. Jos he olisivat keskuudessanne, eivät he taistelisi harvoja lukuun ottamatta.
 
33:21 Allahin Sanansaattajassa (siunaus ja rauha hänelle) on teille kaunis esimerkki (elämiseen) – kaikille, jotka toivovat Allahin (kohtaamista) ja viimeistä päivää sekä muistavat Allahia joka hetki.
 
33:22 Kun uskovat näkivät (uskottomien) joukot, he sanoivat: ”Tämän ovat Allah ja Hänen Sanansaattajansa meille luvanneet. Allah ja Hänen Sanansaattajansa ovat puhuneet totta.” Tämä (näkymä) vain lisäsi heidän uskoaan ja tottelevaisuuttaan.
 
33:23 (Useat) uskovat miehet ovat toteuttaneet lupauksen, jonka he ovat Allahille antaneet. Joku heistä on (saavuttanut marttyyriuden ja) täyttänyt valansa kun taas toinen odottaa (vuoroaan). Mutta he eivät ole muuttaneet (lupaustaan),
 
33:24 sillä Allah palkitsee vilpittömät heidän vilpittömyydestään. Teeskentelijöitä Hän rankaisee halutessaan tai hyväksyy heidän katumuksensa. Allah on rajattoman anteeksiantava, armollinen.
33:25 Allah pakotti uskottomat kääntymään (pois Medinasta) vihoissaan (ja voitettuina), mitään saavuttamatta. Allah riitti uskoville (Liittolaisten) taistelussa. Allah on äärimmäisen väkevä, mahtava.
 
33:26 Ja Kirjan kansa (Banu Qurayzan heimosta rikkoi rauhansopimuksen ja) auttoi (hyökkäykseen käyviä uskottomia). Allah pakotti heidät laskeutumaan linnoituksistaan ja istutti pelon (islamia kohtaan) heidän sydämeensä. Te surmaatte osan (heistä heidän sotarikostensa vuoksi) ja osan otatte sotavangeiksi.
 
33:27 Hän antoi teidän periä (vihollistenne) maan, talot, omaisuuden ja (valloitetun) alueen, minne te ette olleet koskaan (aikaisemmin) astuneet. Allah on kaikkivaltias.
 
33:28 (Kunnioitettu) Profeetta, sano vaimoillesi: ”Jos te halajatte maailmaa ja loistoa, tulkaa. Minä annan teille rikkauksia ja lähetän teidät pois hyvien tapojen mukaisesti.
 
33:29 Mutta jos te tavoittelette Allahia, Hänen Sanansaattajaansa ja asumusta tuonpuoleisessa, on Allah valmistanut hyveellisille teidän joukostanne mahtavan palkkion.”
33:30 (Kunnioitetun) Profeetan vaimot! Se, joka teistä syyllistyy avoimeen moraalittomuuteen, saa rangaistuksen kaksinkertaisena. Tämä on Allahille helppoa.
 
33:31 Ja niille, jotka teistä tottelevat Allahia ja Hänen Sanansaattajaansa (siunaus ja rauha hänelle) ja tekevät hyviä tekoja, Me annamme heidän palkkionsa (vastaavasti) kaksinkertaisena. Me olemme valmistaneet heille kunniakkaan elannon (Paratiisissa).
 
33:32 Profeetan vaimot! Ette te ole kuin muut naiset. Jos haluatte pysyä hyveellisinä, älkää puhuko lempeästi (miehille, silloin kun teidän täytyy heidän kanssaan puhua), ettei se, jonka sydämessä on (tekopyhyyden) tauti vain kävisi himokkaaksi. Puhukaa (aina) niin, ettei sanoissanne ole sijaa epäilykselle ja monitulkintaisuudelle.
 
33:33 Pysykää rauhassa kodeissanne älkääkä näyttäkö sulojanne kuten tietämättömyyden päivinä. Pitäkää rukouksenne, antakaa almuveronne (zakat) ja totelkaa Allahia ja Hänen Sanansaattajaansa (siunaus ja rauha hänelle). (Sanansaattajan) talon väki! Allah haluaa karkottaa teistä kaiken syntien, (epäilysten ja rikkomusten) lian ja siunata teitä (täydellisellä) puhtaudella.
 
33:34 Muistakaa aina Allahin säkeet ja (Sanansaattajan, siunaus ja rauha hänelle) elämäntapa ja viisaus, joita kodeissanne resitoidaan. Allah on lempeä (ystäviään [awliyaʾ] kohtaan) ja tietoinen (kaikesta luomastaan).
33:35 Muslimimiehille ja -naisille, uskoville miehille ja naisille, tottelevaisille miehille ja naisille, totuudenmukaisille miehille ja naisille, kärsivällisille miehille ja naisille, nöyrille miehille ja naisille, almuja antaville miehille ja naisille, paastoaville miehille ja naisille, siveyttään varjeleville miehille ja naisille ja Allahia joka hetki muistaville miehille ja naisille – heille kaikille Allah on valmistanut anteeksiannon ja mahtavan palkkion.
 
33:36 Eikä yhdelläkään uskovalla miehellä tai naisella ole oikeutta valita (tekevänsä tai olla tekemättä) asiaa, jonka Allah ja Hänen Sanansaattajansa (siunaus ja rauha hänelle) ovat päättäneet (tai määränneet). Se, joka ei tottele Allahia ja Hänen Sanansaattajaansa (siunaus ja rauha hänelle), kulkee yksiselitteisesti eksyksissä.
 
33:37 (Rakastettu, muista,) kun sanoit sille, jota Allah oli siunannut ja jota (myös) sinä olit siunannut: ”Pidä puolisosi (Zaynab) vaimonasi ja pelkää Allahia.” Sinä pidit sydämessäsi kätkössä sen, minkä Allah oli paljastamassa.1 (Säädyllisessä sydämessäsi) sinä pelkäsit (ihmisten pilkkaa. Rakastettu, ei sinun olisi tarvinnut ihmisistä välittää.) Yksin Allahilla on oikeus sinun pelkoosi (ja kuka Häntä pelkäisi enemmän kuin sinä?) Kun sitten (ottopoikasi) Zayd täytti toiveensa erota hänestä, Me annoimme hänet sinulle puolisoksi, jotta uskovia ei moitittaisi ottopoikiensa vaimojen kanssa (avioitumisesta), jos näillä ei ole enää toiveita heidän suhteensa (avioeron jälkeen). Allahin käsky oli täyttyvä.
 
33:38 Ei Profeettaa (siunaus ja rauha hänelle) voi moittia (sen tekemisestä), minkä Allah oli hänelle velvollisuudeksi säätänyt. Allah on toiminut samalla tavoin niiden kanssa, jotka ovat aikaisemmin menneet. Allahin määräys on päätös, joka kävi toteen.
 
33:39 Nuo (aiemmat sukupolvet) välittivät Allahin viestejä ja pelkäsivät Häntä eivätkä ketään muuta. Allah riittää pitämään tiliä.
33:40 Ei Muhammad (siunaus ja rauha hänelle) ole teistä yhdenkään miehen isä, vaan Allahin Sanansaattaja ja viimeinen profeetoista (joka päättää profeettojen ketjun). Allah tietää kaiken perin pohjin.
 
33:41 Uskovat, muistakaa Allahia joka hetki
 
33:42 ja ylistäkää Häntä aamuin ja illoin.
 
33:43 Hän on se, joka siunaa teitä, ja samoin (tekevät) Hänen enkelinsä viedäkseen teidät pimeydestä valoon. Hän on aina armollinen uskoville.
 
33:44 Sinä päivänä, kun (uskovat) kohtaavat Hänet, saavat he lahjana (toivotuksen): ”Rauha!” Hän on valmistanut heille jalon palkkion.
33:45 (Kunnioitettu) Profeetta, Me olemme lähettäneet sinut (totuuden ja luomisen) todistajaksi sekä kertomaan ilouutiset (tuonpuoleisen ihanuudesta) ja varoittamaan (tuonpuoleisen piinasta),
 
33:46 kutsumaan Allahin luvalla Hänen luokseen ja levittämään aurinkona valoa.
 
33:47 Kerro uskoville ilouutiset, että heitä odottaa (viimeisen profeetan palvelijoina) Allahin runsas avokätisyys.
 
33:48 Älä tottele uskottomia ja teeskentelijöitä (kun he ehdottavat sinulle sopua uskonasioissa). Jätä huomiotta heidän loukkauksensa ja luota Allahiin. Allah riittää suojelijaksi (totuuden ja valheen välisessä selkkauksessa).
 
33:49 Uskovat, kun menette naimisiin uskovien naisten kanssa ja sitten annatte heille eron ennen kuin olette heihin koskeneet (eli olleet sukupuoliyhteydessä heidän kanssaan), ei määräajan laskeminen heidän suhteensa ole teille (pakollista). Varustakaa heidät ja laskekaa heidät ystävällisesti menemään hyvien tapojen mukaisesti.
33:50 Profeetta, Me olemme sallineet sinulle ne vaimosi, joiden morsiusrahan olet maksanut, sekä ne, jotka (jumalallisten määräysten mukaan) ovat omaisuuttasi ja jotka Allah on sinulle sotasaaliina antanut, samoin setiesi, isänpuoleisten tätiesi, enojesi ja äidinpuoleisten tätiesi tyttäret, jotka ovat jättäneet kotiseutunsa kanssasi, sekä kaikki uskovat naiset, jos he vain itse antavat itsensä (avioon) Profeetan (siunaus ja rauha hänelle, kanssa) ja (myös) Profeetta (siunaus ja rauha hänelle) haluaa ottaa heidät puolisokseen. (Tämä kaikki on sinulle sallittua. Tämä määräys) koskee vain sinua, ei uskovien (yhteisöä [umma]). Me tiedämme parhaiten, mihin olemme (muslimit) velvoittaneet vaimojen ja orjatarten ollessa kyseessä. (Sinun tapauksessasi vaimojen lukumäärää on kasvatettu erityisellä määräyksellä,) jotta sinulla ei olisi vaikeuksia (järjestää yhteisön [umma] naisille opetusta ja koulutusta). Allah on rajattoman anteeksiantava, armollinen.
 
33:51 (Rakastettu, on sinun vallassasi) lykätä jonkin (vaimosi) vuoroa kuten haluat ja antaa (ensin) paikka luonasi kuten haluat. Ei sinua voi moittia, jos pyydät (lähellesi sitä), josta olet pysynyt (väliaikaisesti) erossa. Tämä mahdollistaa, että he saavat lepuuttaa silmiään (sinut nähdessään), eivät joudu murehtimaan ja pysyvät tyytyväisinä siihen, mitä olet heille antanut. Allah tietää, mitä on sydämessänne. Allah on kaiken tietävä, lempeä.
 
33:52 Sen jälkeen, kun (he ovat antaneet etusijan sinun tyytyväisyydellesi ja palvelemisellesi maallisten etujen sijasta), ei sinullekaan ole sallittua (ottaa) toisia naisia (puolisoiksesi, vaan näiden vaimojen tulee saada nauttia erityisestä kunniastaan). Samoin ei ole sopivaa, että otat toisia puolisoiksesi heidän tilaltaan (avioeron sattuessa, koska ajattelet, että Meidän määräyksemme on pitää heidän lukumääränsä vakiona), vaikuttipa heidän (käytöksensä, moraalinsa ja saarnaustaitojensa) kauneus sinusta kuinka hyvältä tahansa. Mutta orjatar, joka (määräyksestämme) on omaisuuttasi, (on sallittu). Allah valvoo kaikkea.
 
33:53 Uskovat! Älkää astuko (pyhän) Profeetan (siunaus ja rauha hänelle) taloihin, ellei teille anneta lupaa aterioida. (Älkää saapuko niin aikaisin,) että joutuisitte odottamaan ruoan kypsymistä. Astukaa sisään, kun teitä kutsutaan. Kun olette syöneet, (nouskaa ja) hajaantukaa välittömästi älkääkä viivytelkö halutessanne puhua. (Se, että istuskelette) tällä tavoin, tuottaa vaivaa (siunatulle) Profeetalle (siunaus ja rauha hänelle) ja hän tuntee olonsa vaivaantuneeksi (jos hän joutuu kehottamaan teitä lähtemään). Allahia ei vaivaa (sanoa) totuutta. Kun pyydätte jotain (puhtailta vaimoilta), kysykää sitä verhon takaa. Tällainen (käytös) antaa suuren puhtauden teidän sydämiinne ja heidän sydämiinsä. Teidän ei ole (missään olosuhteissa sopivaa) vaivata Allahin Sanansaattajaa (siunaus ja rauha hänelle) eikä (teidän ole) milloinkaan (sallittua) avioitua hänen (puhtaiden) vaimojensa kanssa hänen jälkeensä. Tämä on Allahin silmissä vakava (synti).
 
33:54 Toittepa asian ilmi tai piditte sen salassa, Allah tietää kaiken.
33:55 Ei heille ole syntiä (olla hunnuttamatta itseään todelliselta) isältään, pojiltaan, veljiltään, veljenpojiltaan, sisarenpojiltaan, sukulaisnaisiltaan (jotka ovat muslimeita) tai omistamiltaan orjattarilta. Pelätkää Allahia. Allah todistaa epäilemättä kaikkea.
 
33:56 Ei epäilystäkään, Allah ja Hänen (kaikki) enkelinsä lähettävät siunauksensa (kunnioitetulle) Profeetalle (siunaus ja rauha hänelle). Uskovat! Lähettäkää tekin hänelle siunaus ja rauhan toivotus.
 
33:57 Ne, jotka loukkaavat Allahia ja Hänen Sanansaattajaansa (siunaus ja rauha hänelle), Allah kiroaa tässä maailmassa ja tuonpuoleisessa. Hän on valmistanut heille nöyryyttävän piinan tuonpuoleisessa.
 
33:58 Ne, jotka loukkaavat uskovia miehiä tai naisia ilman, että he olisivat tehneet mitään (väärää), ottavat (kannettavakseen) panettelun ja selvän synnin taakan.
 
33:59 Profeetta, sano vaimoillesi, tyttärillesi ja uskovien vaimoille, että he kietoisivat huntunsa päälleen (ulos mennessään). Näin on todennäköisempää, että heidät tunnistetaan (siveiksi, vapaiksi naisiksi) eikä heitä loukata (erehdyksessä luulemalla heitä kierteleviksi orjattariksi). Allah on rajattoman anteeksiantava, armollinen.
33:60 Elleivät teeskentelijät ja ne, joiden sydämessä on (Sanansaattajaan, siunaus ja rauha hänelle, kohdistuvan vihamielisyyden) sairaus, sekä ne, jotka Medinassa levittävät vääriä huhuja, lakkaa (loukkaamasta Sanansaattajaa, siunaus ja rauha hänelle), alistamme Me heidät valtaasi. Silloin he eivät voi enää asua naapurustossasi Medinassa kuin muutamia (päiviä).
 
33:61 Nämä kirotut (sodanhaluiset ja terroria lietsovat kapinalliset, jotka punovat väkivaltaisia juonia valtiovaltaa vastaan) tulee vangita, mistä tahansa heidät löydättekin, ja tappaa (varoittavana esimerkkinä) viimeistä myöten (rangaistukseksi heidän kapinallisista aikeistaan, jotta uhka rauhalle saataisiin lopullisesti hävitettyä).
 
33:62 Allah on menetellyt (tällä tavoin myös) niiden kanssa, jotka ovat aikaisemmin menneet. Sinä et havaitse Allahin tavan milloinkaan muuttuvan.
 
33:63 Ihmiset kysyvät sinulta ylösnousemuksen (hetkestä). Sano: ”Tieto siitä on vain Allahilla. Kuka tietää – ehkä ylösnousemus on jo lähellä.”
 
33:64 Allah on kironnut uskottomat, ja heitä varten on valmisteltu (Helvetin) roihuava tuli,
33:65 jossa he saavat pysyä ikuisesti. He eivät löydä ketään ystävää eivätkä auttajaa.
 
33:66 Sinä päivänä, kun heidän kasvonsa kääntyvät (kerta toisensa jälkeen) Helvetin tulessa, he sanovat: ”Voi kunpa olisimme totelleet Allahia ja Sanansaattajaa.”
 
33:67 He sanovat: ”Herramme, me vain tottelimme johtajiamme ja suurempiamme, ja he johtivat meidät harhaan (suoralta) tieltä.
 
33:68 Herramme, anna heille rangaistus kaksinkertaisena ja kiroa heidät kovin sanoin.”
 
33:69 Uskovat, älkää olko kuin ne, jotka loukkasivat Musaa (Moosesta, rauha hänelle, pilkallisilla sanoillaan). Allah todisti hänen olevan syytön siihen, mitä he hänestä väittivät. Hän oli Allahin silmissä mahtava ja kunniakas.
33:70 Uskovat, pelätkää Allahia ja puhukaa oikein ja kiertelemättä.
 
33:71 Hän laittaa teidän (kaikki) tekonne järjestykseen teitä varten ja antaa teidän syntinne teille anteeksi. Se, joka tottelee Allahia ja Hänen Sanansaattajaansa (siunaus ja rauha hänelle), saavuttaa ilmiömäisen menestyksen.
 
33:72 Me tarjosimme (Allahin tottelemisen taakkaa) taivaiden, maan ja vuorien haltuun, mutta ne kieltäytyivät kantamasta sitä ja ne pelkäsivät sitä. Mutta ihminen otti sen kannettavakseen. Hän tekee vääryyttä (itselleen ja on) tietämätön (siitä, mitä seuraa, jos hän epäonnistuu antamaan haltuunsa uskotun takaisin),
 
33:73 jotta Allah voisi rangaista teeskenteleviä miehiä ja naisia sekä monia jumalia palvovia miehiä ja naisia, ja hyväksyä uskovien miesten ja naisten katumuksen. Allah on rajattoman anteeksiantava, armollinen.
 1 Eli sen, että Zaynab ei pystyisi tekemään sopua hänen kanssaan ja että hänestä tulisi Allahin tahdosta yksi ”puhtaista vaimoista” avioeronsa jälkeen.


 

Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeudet © 2018 Minhaj-ul-International:lla
(Mitään osaa ja tämän sivun sisällön voi kopioida, tallentaa, julkaistu, jäljentää ja/tai käyttää missään muodossa ilman lupaa Minhaj- ul-Quran International. Katso lisätietoja.)