Pyhä Koraani

Suurat

30.

Bysanttilaisten Suura

 

(Suurat Ar-Room)

 

Allahin, rajattoman myötätuntoisen, aina armollisen nimeen

30:1 Alif, lam, mim. (Vain Allah ja Sanansaattaja, siunaus ja rauha hänelle, tietävät todellisen merkityksen.)
 
30:2 (Persialaiset) ovat kukistaneet bysanttilaiset
 
30:3 lähellä sijaitsevassa maassa. He voittavat vielä tappionsa jälkeen
 
30:4 muutaman vuoden kuluessa (eli vähemmässä kuin kymmenessä vuodessa). Tämä on Allahin käsky sekä ennen (eli Persian vallan alla) että jälkeen (eli Bysantin vallan alla). Silloin uskovat riemuitsevat
30:5 Allahin avusta. Hän auttaa, ketä haluaa. Hän on mahtava, armollinen.
 
30:6 (Tämä on) Allahin lupaus. Ei Allah toimi vastoin lupaustaan, mutta useimmat eivät tiedä.
 
30:7 He tuntevat (vain) näkyvän elämän maailmassa ja ovat välinpitämättömiä ja tietämättömiä (todellisesta elämästä) tuonpuoleisessa.
 
30:8 Eivätkö he ole menneet itseensä ja pohdiskelleet, kuinka Allah on luonut taivaat, maan ja kaiken niiden välissä määräajaksi totuuteen perustuvan (järjestelmän) mukaan? Mutta monet kieltävät kohtaamisen Herransa kanssa.
 
30:9 Eivätkö he ole matkanneet maassa ja todenneet, miten kävi niille, jotka olivat heitä ennen? Nämä olivat heitä voimakkaampia ja viljelivät maata ja asuttivat sitä paljon tiheämmin kuin he ovat sen asuttaneet. Sitten heidän sanansaattajansa saapuivat heidän luokseen selkeitä merkkejä mukanaan. Ei Allah heille vääryyttä tehnyt, vaan he itse tekivät vääryyttä itselleen.
30:10 Sitten pahantekijöitä kohtasi viheliäinen loppu, sillä he olivat kieltäneet Allahin ilmoituksen ja pilkanneet sitä.
 
30:11 Allah laittaa luomisen alulle ensimmäisen kerran ja luo sen sitten toistamiseen. Hänen luokseen te palaatte.
 
30:12 Sinä päivänä, kun hetki koittaa, pahantekijät menettävät toivonsa.
 
30:13 Yksikään heidän (itsensä) Allahin rinnalle asettamista jumalista ei puhu heidän puolestaan, ja (lopulta) he kieltävät ne.
 
30:14 Sinä päivänä, kun hetki koittaa, he joutuvat toisistaan eroon (omassa tuskassaan).
30:15 Ne, jotka uskovat ja tekevät hyviä tekoja, saavat iloita ja riemuita Paratiisin puutarhoissa,
 
30:16 kun taas ne, jotka eivät usko ja kieltävät ilmoituksemme ja kohtaamisen tuonpuoleisessa, tuodaan rangaistaviksi.
 
30:17 Ylistäkää Allahia iltaisin (maghrib- ja ʿishaʾ-rukouksen aikaan) ja aamuisin (fajr-rukouksen aikaan).
 
30:18 Kaikki ylistys Hänelle taivaissa ja maan päällä. (Ylistäkää Häntä) iltapäivällä (ʿasr-rukouksen aikaan) ja keskipäivällä (zuhr-rukouksen aikaan).
 
30:19 Hän tuo elävät esiin kuolleista ja kuolleet elävistä. Hän tekee kuolleen maan eläväksi ja vehreäksi. Samalla tavoin teidätkin nostetaan (haudoistanne).
30:20 Yksi Hänen merkeistään on, että Hän on luonut teidät tomusta, ja nyt te olette ihmisiä, jotka ovat levittäytyneet (ympäri maapallon).
 
30:21 Yksi Hänen merkeistään on, että Hän on luonut teille puolisot joukostanne, jotta löytäisitte heistä levon. Hän on synnyttänyt rakkauden ja myötätunnon välillenne. Tässä (luomisjärjestyksessä) on tosiaan merkkejä pohdiskeleville.
 
30:22 Hänen merkkiensä joukossa on (myös) taivaiden ja maan luominen ja teidän kieltenne ja värienne moninaisuus. Siinä on merkkejä tietäville (ja tutkiville).
 
30:23 Hänen merkkeihinsä kuuluvat myös leponne yöllä ja Hänen avokätisyytensä (eli elannon) tavoittelu päivällä. Siinä on merkkejä niille, jotka kuuntelevat (tarkasti).
 
30:24 Yksi Hänen merkeistään on, että Hän näyttää teille pelottavia ja toivoa antavia salamoita ja lähettää vesi(sateen) alas taivaalta. Sen avulla Hän tekee kuolleen maan eläväksi ja vihannaksi. Siinä on merkkejä niille, jotka käyttävät järkeään.
30:25 Hänen merkkinsä on, että taivas ja maa pysyvät vakaina Hänen määräämänsä (järjestyksen) mukaisesti. Kun Hän kerran kutsuu teitä maasta (esiin), te tulette saman tien.
 
30:26 (Kaikki,) mitä on taivaissa ja maassa, kuuluu Hänelle. Kaikki tottelevat Häntä.
 
30:27 Hän on se, joka luo ensimmäisen kerran ja sitten toistaa sen. (Uudelleenluominen) on Hänelle helppoa. Hänen on korkein kunnia taivaissa ja maassa. Hän on mahtava, viisas.
 
30:28 (Selittääkseen Jumalan ykseyden käsitettä) Hän on antanut teille esimerkin omasta elämästänne: Ovatko omistamanne (orjat) osallisia siitä omaisuudesta, jonka olemme teille antaneet, niin että olette (kaikki) tasaveroisia sen suhteen? Pelkäättekö te heitä kuten pelkäätte omianne? (Ette toki.) Näin Me selitämme merkkejä selvästi niille, joilla on järkeä: (kukaan luomakunnasta ei jaa Allahin asemaa).
 
30:29 Mutta ne, jotka ovat tehneet vääryyttä, seuraavat itsekkäitä halujaan vailla tietoa (ja johdatusta). Kuka kykenee johdattamaan sitä, jonka Allah pitää eksyksissä? Ei heillä ole ketään auttajaa.
30:30 Käännä kasvosi horjumattoman keskittyneesti kohti Allahin tottelemista. (Islam) on Allahin ihmisille luoma luonto. (Ottakaa se omaksenne.) Allahin luomaa (taipumusta) ei voi muuttaa. Tämä on oikea uskonto (din), mutta useimmat eivät (näitä totuuksia) tunne.
 
30:31 Kääntykää Hänen puoleensa katuvina, pelätkää Häntä, pitäkää rukous älkääkä palvoko muita jumalia.
 
30:32 (Älkääkä tulko juutalaisiksi ja kristityiksi), jotka ovat jakaneet uskontonsa osiin ja muodostaneet lahkoja ja alalahkoja. Jokainen lahko iloitsee siitä, mitä sillä on.
 
30:33 Ja kun ihmisiä kohtaa onnettomuus, he kutsuvat Herraansa Hänen puoleensa katuvina kääntyen. Kun Hän sitten antaa heidän maistaa armoaan, jotkut heistä alkavat saman tien asettaa muita Herransa rinnalle
 
30:34 osoittaakseen kiittämättömyyttä niistä siunauksista, jotka olemme heille suoneet. Nauttikaa vain (hetken kestävästä elämästä). Kohta te saatte tietää (miten teidän käy).
30:35 Olemmeko Me lähettäneet heille valtuutuksen, joka puhuu niiden (jumalankuvien) puolesta, joita he Allahin rinnalle asettavat?
 
30:36 Kun annamme ihmisten maistaa armoamme, he ovat siitä riemuissaan. Mutta kun heitä kohtaa jokin vastoinkäyminen niiden syntien tähden, joita he ovat aiemmin tehneet, he heittävät saman tien toivonsa.
 
30:37 Eivätkö he ole nähneet, kuinka Allah tekee toimeentulon runsaaksi tai niukaksi, kenelle haluaa. Siinä on merkkejä uskoville.
 
30:38 Anna sukulaiselle, puutteenalaiselle ja matkustavalle hänelle kuuluva osa. Tämä on parempi niille, jotka haluavat tehdä Allahin tyytyväiseksi. He saavuttavat päämääränsä.
 
30:39 Omaisuus, jota lainaatte kasvattaaksenne (omaisuuttanne) sen toisten omaisuuteen sekoittamalla, ei kasva korkoa Allahin luona. Mutta omaisuus, jota annatte almuveroina ([zakat] tai hyväntekeväisyytenä yksinomaan) Allahin tyytyväisyyttä tavoitellen – he kasvattavat (omaisuuttaan Allahin luona) moninkertaiseksi.
30:40 Allah on se, joka on luonut teidät ja suonut teille elannon. Hän antaa teidän kuolla, ja sitten Hän herättää teidät henkiin. Onko teidän (itse) Allahin rinnalle asettamienne joukossa joku, joka kykenisi tekemään edes jonkun näistä (teoista)? Hän on pyhä, niiden yläpuolella, mitä he Hänen rinnalleen asettavat.
 
30:41 Epäjärjestys ja rappio on levinnyt maalle ja merelle niiden (syntien) tähden, joita ihmiset ovat käsillään ansainneet. Allah antaa heidän maistaa tekemiensä (pahojen) tekojen hedelmiä, jotta he kääntyisivät takaisin.
 
30:42 Sano: ”Matkatkaa maan päällä ja katsokaa, kuinka (huonosti) aikaisempien ihmisten on käynyt. Useimmat heistä asettivat muita Allahin rinnalle.”
 
30:43 Pidä (sädehtivät) kasvosi kohti oikeaa uskontoa (din) ennen kuin Allah antaa sen päivän koittaa, jota ei voi torjua. Tuona päivänä kaikki joutuvat eroon toisistaan.
 
30:44 Se, joka ei usko, saa kantaa epäuskonsa (seuraukset). Ne, jotka tekevät hyviä tekoja, valmistelevat itselleen lepopaikkaa (Paratiisissa),
30:45 niin että Allah voisi avokätisyydessään palkita ne, jotka uskovat ja tekevät hyviä tekoja. Ei Hän pidä uskottomia ystävinään.
 
30:46 Yksi Hänen merkeistään on, että Hän lähettää tuulet tuomaan ilouutisen (sateesta) tehdäkseen teidät osallisiksi armostaan (sateen seurausten kautta) ja myös jotta laivat seilaisivat (tuon tuulen mukana. Tämän kaiken tarkoituksena) on, että tavoittelisitte Hänen avokätisyyttään (maanviljelyksen ja kaupan kautta). Ehkä teistä (näin) tulee kiitollisia.
 
30:47 Me olemme lähettäneet sanansaattajia kansoilleen ennen sinua, ja he saapuivat näiden luo selkeitä merkkejä mukanaan. Me kostimme pahantekijöille (jotka kielsivät,) mutta uskovien auttaminen oli (ja on) Meidän jalo velvollisuutemme.
 
30:48 Allah on se, joka lähettää tuulet nostattamaan pilviä. Sitten Hän levittää tämän (pilven) taivaalle kuten haluaa. Sitten Hän (rikkoo) sen palasiksi ja tekee siitä (kerroksia toistensa päälle). Sitten näet sateen tulevan sen keskeltä. Kun Hän sitten lähettää sen palvelijoidensa joukosta kenelle haluaa, tulevat he iloisiksi,
 
30:49 vaikka he olivatkin epätoivoisia ennen kuin sade heille lähetettiin.
30:50 Katso Allahin armon vaikutuksia, ja kuinka Hän tekee maan eläväksi sen maattua kuolleena. (Samalla tavoin) Hän tekee kuolleet eläviksi. Hänellä on täysi valta kaikkeen.
 
30:51 Jos Me lähetämme (kuivan) tuulen ja he näkevät peltojensa kellastuvan, kieltävät he sen seurauksena (kaikki aikaisemmat siunaukset).
 
30:52 (Rakastettu,) et sinä saa kuolleita (eli uskon elinvoimaa vailla olevia uskottomia) etkä kuuroja (eli niitä, jotka eivät kykene kuulemaan totuuden ääntä) kuulemaan kutsuasi, jos he kääntävät (sinulle) selkänsä.1
 
30:53 Etkä sinä voi tuoda johdatuksen tielle niitä sokeita (jotka ovat vailla sisäistä näkökykyä). Sinä saat kuulemaan (ymmärryksesi ja kykyjesi mukaisesti) yksinomaan ne, jotka uskovat ilmoitukseemme. He ovat muslimeita (ja yksin heille sinä resitoit).
 
30:54 Allah on se, joka on luonut teidät jostain heikosta (eli siementipasta). Heikkouden jälkeen Hän on luonut (nuoruuden) voiman ja voiman jälkeen taas heikkouden ja vanhuuden. Hän luo, mitä haluaa. Hän on kaiken tietävä, voimakas.
30:55 Sinä päivänä, kun hetki koittaa, pahantekijät vannovat, etteivät he ole viipyneet (maailmassa) kuin hetken. Samalla tavoin he kääntyivät (myös maailmassa pois totuudesta).
 
30:56 Ne, joille on annettu tietoa ja uskoa, sanovat (heille): ”Allahin Kirjan mukaan te olette todellisuudessa viipyneet (hetken sijasta) ylösnousemuksen päivään saakka. Nyt on ylösnousemuksen päivä, mutta te ette ole sitä tajunneet.”
 
30:57 Sinä päivänä anteeksipyynnöt eivät hyödytä väärintekijöitä, eikä heitä pyydetä miellyttämään (Allahia).
 
30:58 Me olemme esittäneet tässä Koraanissa kaikenlaisia vertauksia (saadaksemme) ihmiset (ymmärtämään). Jos sinä toisit heille jonkin (näkyvän) merkin, sanoisivat uskottomat silti: ”Sinä vain petät ja valehtelet.”
 
30:59 Näin Allah painaa sinetin niiden sydämeen, jotka eivät tiedä (vaikka totuus on käynyt selväksi).
30:60 Pysy siis kärsivällisenä. Älkööt ne, jotka eivät usko varmasti, viekö sinun voimiasi (kun suret heidän eksymistään ja murehdit heidän johdattamistaan. Koko maailman silmäterä, älä anna heidän epäuskonsa jäytää sieluasi!)
 1 Tässä al-mauta (kuolleet) ja al-summa (kuurot) viittaavat uskottomiin. Myös Sanansaattajan kumppanit ja seuraajat, olkoon Allah heihin tyytyväinen, ovat välittäneet saman merkityksen. Ks. Tafsir al-Tabari (20:12), Tafsir al-Qurtubi (13:232), Tafsir al-Baghawi (3:428), Ibn al-Jawzin Zad al-Masir (6:189), Tafsir Ibn Kathir (3:375, 439), Abu Hafs al-Hanbalin Tafsir al-Lubab (16:126), al-Suyutin al-Durr al-Manthur (6:376) ja al-Shawkanin Fath al-Qadir (4:150).


 

Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeudet © 2018 Minhaj-ul-International:lla
(Mitään osaa ja tämän sivun sisällön voi kopioida, tallentaa, julkaistu, jäljentää ja/tai käyttää missään muodossa ilman lupaa Minhaj- ul-Quran International. Katso lisätietoja.)