Pyhä Koraani

Suurat

8.

Sotasaaliiden Suura

 

(Suurat Al-Anfaal)

 

Allahin, rajattoman myötätuntoisen, aina armollisen nimeen

8:1 (Kunnioitettu profeetta,) he kysyvät sinulta sotasaaliista. Sano: ”Sotasaaliit kuuluvat Allahille ja Sanansaattajalle (siunaus ja rauha hänelle). Pelätkää siis Allahia ja pitäkää keskinäiset asianne kunnossa. Totelkaa Allahia ja Hänen Sanansaattajaansa (siunaus ja rauha hänelle), jos olette uskovia.”
 
8:2 Uskovia ovat ne, joiden sydän tulee pelokkaaksi (Hänen suuruutensa ja majesteettisuutensa ajattelemisesta), kun Allah mainitaan (heidän kuultensa). Kun heille resitoidaan Hänen ilmoitustaan, (rakastetun puheen ilahduttavat ja suloiset sanat) lisäävät heidän uskoaan. He pitävät luottamuksen Herraansa (vakaana kaikissa olosuhteissa eivätkä käänny kenenkään muun puoleen).
 
8:3 He ovat niitä, jotka pitävät rukouksensa ja kuluttavat (Hänen tiellään) siitä, mitä Me olemme heille suoneet.
 
8:4 He ovat (eittämättä) todellisia uskovia. (Korkeat) arvoasemat, anteeksianto ja runsas elanto odottavat heitä heidän Herransa luona.
8:5 (Rakastettu,) kun Herrasi lähetti sinut pois kodistasi (taistelemaan) totuuden (ylevän päämäärän) puolesta – huolimatta siitä, että jotkut muslimit olivat (tähän) tyytymättömiä –
 
8:6 alkoivat he kiistellä kanssasi totuudesta senkin jälkeen (kun ilouutiset siitä, että Allahin apu on tulossa ja Muhammadin, siunaus ja rauha hänelle, joukoille suodaan voitto,) oli tuotu julki, aivan kuin heitä ajettaisiin kohti kuolemaa ja he näkisivät (sen silmiensä edessä).
 
8:7 Ja (muistakaa,) kuinka Allah oli luvannut teille voiton toisesta (Mekan uskottomien) kahdesta joukosta, ja te halusitte aseistamattoman (heikon joukon) päätyvän käsiinne, mutta Allah halusi omilla sanoillaan vakiinnuttaa totuuden totuudeksi ja juuria pois uskottomien (voiman, kunnian ja mahdin antamalla muslimien voittaa vahvasti aseistetun vihollisarmeijan),
 
8:8 jotta (ilmiömäinen menestys Badrin taistelussa) vakiinnuttaisi totuuden totuudeksi ja osoittaisi valheen valheeksi, vaikka pahantekijät eivät pitäisikään (totuuden ja valheen taistelun lopputuloksesta).
 
8:9 (Muistakaa,) kun te kutsuitte Herraanne (apuun), ja Hän hyväksyi teidän kutsunne (ja sanoi): ”Minä autan teitä tuhannen peräkkäin saapuvan enkelin avulla.”
8:10 Allah teki (avusta) tässä (muodossa) vain ilosanoman, jotta teidän sydämenne tyyntyisivät. (Todellisuudessa) ei ole (muuta) apua kuin apu Allahilta. Allah (yksin) on äärimmäisen mahtava, viisas.
 
8:11 Kun Hän antoi unen vallata (teidät suodakseen teille) levon ja rauhan tunteen ja lähetti teille taivaasta veden antaakseen teille sen kautta (sekä sisäisen että ulkoisen) puhtauden ja karkottaakseen teistä Saatanan (viettelysten) lian, vahvistaakseen sydämenne (varmuuden voimalla) ja sitä kautta tehdäkseen askeleenne (erittäin) varmoiksi.
 
8:12 (Kunnioitettu rakastettu, muista myös miten kunnioitusta herättävältä näytti,) kun Herrasi lähetti (Badrin taistelussa) enkeleille viestin: ”(Myös) Minä olen kanssanne (auttamassa Sanansaattajan kumppaneita). Pitäkää siis uskovat vakaina (ilouutisten ja tukenne avulla). Minä asetan nyt (vihamielisten) uskottomien sydämeen pelonsekaisen kunnioituksen (Muhammadin, siunaus ja rauha hänelle, armeijaa kohtaan). Iskekää siis (Badrin taistelussa hyökkäykseen käyviä uskottomia) niskaan ja murskatkaa heiltä joka ainoa nivel (vastauksena heidän juonitteluihinsa ja sodanlietsontaansa).
 
8:13 Tämä (tapahtui), koska he vastustivat Allahia ja Hänen Sanansaattajaansa (siunaus ja rauha hänelle). Sille, joka vastustaa Allahia ja Hänen Sanansaattajaansa (siunaus ja rauha hänelle), Allah antaa varmasti ankaran rangaistuksen.
 
8:14 Tämä on (rangaistus tässä maailmassa), joten maistakaa sitä (ensin. Tuonpuoleisessa) uskottomia odottaa (myös toinen) rangaistus, Helvetti.
8:15 Uskovat, kun kohtaatte uskottomat (taistelukentällä), älkää kääntäkö heille selkäänne, (vaikka kyseessä) olisi suuri sotajoukko.
 
8:16 Joka kääntää heille selkänsä tuona päivänä, palaa Allahin viha mukanaan, paitsi jos hän toteuttaa jotain suunnitelmaa (nimenomaan) sotaan liittyen tai haluaa liittyä oman joukkonsa (avuksi). Hänen sijansa on Helvetti, ja se onkin (äärimmäisen) viheliäinen paikka.
 
8:17 (Islamin armeijat sotilaat,) ette te tappaneet (hyökkäykseen käyviä) uskottomia, vaan Allah heidät tappoi. Ja (mahtava rakastettu,) kun sinä heitit (heitä kivillä), et sinä (niitä) heittänyt, vaan Allah. Näin (siksi), että Hän suo uskoville suuria siunauksia. Allah on epäilemättä kaiken kuuleva, näkevä.
 
8:18 Tämä on (yksi suosionosoitus) ja (toinen on) se, että Allah tekee tyhjiksi uskottomien juonet ja petokset.
 
8:19 (Uskottomat,) jos te ratkaisevaa voittoa halusitte, olette te saaneet (totuuden) voiton. Jos te (nyt) peräännytte, on se teille parempi. Mutta jos toistatte saman (konnuuden), annamme Me taas sen saman (rangaistuksen) eikä teidän armeijanne voi teitä mitenkään hyödyttää, olipa se kuinka suuri tahansa. Allah on epäilemättä uskovien kanssa.
8:20 Uskovat, totelkaa Allahia ja Hänen Sanansaattajaansa (siunaus ja rauha hänelle) älkääkä kääntykö hänestä pois kun nyt kuuntelette.
 
8:21 Älkää tulko niiden kaltaisiksi, jotka sanoivat (petollisesti): ”Olemme kuulleet”, vaikka he eivät kuunnelleet.
 
8:22 Pahimpia elollisia olentoja ovat Allahin silmissä varmasti ne kuurot ja mykät, jotka (eivät kuule totuutta, sano totuutta) eivätkä ymmärrä (totuutta totuudeksi).
 
8:23 Jos Allah olisi havainnut heissä edes hieman (taipumusta) hyvään, olisi Hän (varmasti) saanut heidät kuuntelemaan. Mutta (heidän mielenlaatunsa on sellainen, että) jos Hän laittaisi heidät kuuntelemaan (totuutta), kääntyisivät he (silti) pois. He välttelevät totuutta.
 
8:24 Uskovat, aina kun Sanansaattaja (siunaus ja rauha hänelle) kutsuu teitä tekemään jotain, mikä suo teille (ikuisen) elämän, vastatkaa (molemmille,) Allahille ja Sanansaattajalle (siunaus ja rauha hänelle) tottelevaisesti ja saapukaa (välittömästi) paikalle. Tietäkää, että Allah on (niin lähellä, että Hän on) ihmisen ja tämän sydämen välissä, ja että teidät kaikki kootaan (lopulta) hänen luokseen.
8:25 Pelätkää koettelemusta, joka ei kohtaa teistä yksinomaan niitä, jotka sortavat (vaan siitä saavat osansa myös ne, jotka osallistuvat sortoon tai vaikenevat siitä). Tietäkää, että Allah on ankara rangaistessaan.
 
8:26 Ja (muistakaa,) kuinka te olitte (Mekan kaudella määrältänne) vähäisiä (eli vähemmistössä), poljettuja maassanne (eli taloudellisesti heikoilla ja riiston uhreja). Te pelkäsitte (myös) että (vaikutusvaltaiset) ihmiset kitkisivät teidät pois (eli teillä ei ollut yhteiskunnassa vapautta eikä turvaa). Sitten, (teidän siirryttyänne Medinaan) Hän soi teille (vapaan ja turvatun) asuinpaikan ja vahvisti teitä avullaan (islamilaisen hallinnon ja auktoriteetin muodossa) ja antoi teille elannon puhtaista asioista (veljeyden, sotasaaliin ja elinkeinojen vapauden kautta), jotta te kiittäisitte Allahia (Häntä tunnollisesti palvomalla).
 
8:27 Uskovat, älkää pettäkö Allahia ja Sanansaattajaa (siunaus ja rauha hänelle, täyttäessänne velvollisuutenne heitä kohtaan). Älkääkä pettäkö keskenänne solmimianne sopimuksia, nyt kun te (kaikki) tiedätte (totuuden).
 
8:28 Tietäkää, että teidän omaisuutenne ja lapsenne ovat vain koettelemus ja että korkein palkkio on yksin Allahin hallussa.
 
8:29 Uskovat, jos valitsette jumalanpelon, asettaa Hän teille kriteerit erottaa totuus ja valhe (ja suo teille johdatuksen). Hän pyyhkii syntinne pois (helmastanne) ja antaa teille anteeksi. Allahin hallussa on ääretön runsaus.
8:30 Ja kun uskottomat punoivat salaisia juoniaan teitä vastaan teidät vangitakseen, tappaakseen tai (kotimaastanne) karkottaakseen, (yhtäällä) he valmistelivat kieroja suunnitelmiaan ja (toisaalla) Allah laati strategiaansa (tehdäkseen heidän petoksensa tyhjäksi). Allah on paras laatimaan salaisia suunnitelmia.
 
8:31 Kun Meidän ilmoitustamme luetaan heille, he sanovat: ”Totta kai me olemme kuulleet. Jos me haluamme, mekin voimme sanoa (jotain) noiden (säkeiden) kaltaista. Eivät ne ole (muuta) kuin muinaisten (ihmisten mielikuvituksesta syntyneitä) tarinoita.”
 
8:32 Ja kun he sanoivat (ivallisesti): ”Allah, jos tämä (Koraani) on totuus Sinun luotasi, anna kivien sataa taivaasta päällemme (koska emme sitä tottele) tai lähetä meille tuskallinen rangaistus.”
 
8:33 Mutta (asia on niin, että) ei Allahille ole kunniaksi rangaista heitä silloin, kun sinä (kunnioitettu rakastettu) olet (läsnä) heidän joukossaan. Eikä Allah rankaise heitä myöskään silloin, kun he anelevat (Hänen) anteeksiantoaan.
 
8:34 Mikä muu voisi olla syynä siihen, että Allah ei (nyt sinun siirryttyäsi Medinaan) rankaise (Mekan) uskottomia, vaikka he estävät (ihmisiä kulkemasta) pyhään moskeijaan (eli Kaabaan) huolimatta siitä, että he eivät ole sen vartijoita (tai suojelijoita). Sen suojelijoita (eli ystäviä) ovat vain hyveelliset, mutta useimmat heistä eivät tunne (tätä tosiasiaa).
8:35 Heidän (niin kutsuttu) rukouksensa Allahin talon (eli Kaaban) läheisyydessä ei ole muuta kuin viheltelyä ja käsien taputtamista. Maistakaa siis piinaa, koska ette uskoneet.
 
8:36 Uskottomat kuluttavat omaisuuttaan estääkseen (sen avulla ihmisiä kulkemasta) Allahin (uskonnon [din]) tietä. Siksi he nytkin sitä kuluttavat. Sitten (tällaisesta omaisuuden kuluttamisesta) tulee heille syy katua (eli harmitella ja kokea synnintuntoa). Sitten heidät alistetaan (jumalallisella otteella). Jotka ovat ottaneet epäuskon omakseen, heidät ajetaan kohti Helvettiä,
 
8:37 jotta Allah voisi erotella likaiset puhtaista ja pinota likaiset (eli epäpuhtauden täyttämät henkilöt) toistensa päälle. Sitten Hän kokoaa kaikki yhdeksi kasaksi ja heittää sen Helvettiin. He ovat häviäjiä.
 
8:38 Sano uskottomille: ”Jos he pidättäytyvät (uskottomuuden teoista), annetaan heidän aikaisemmat (syntinsä) anteeksi. Mutta jos he toistavat sen saman, aikaisempien (sukupolvien) tapa (tulla jatkuvasti rangaistuksi) välitetään eteenpäin (ja näin tulee käymään myös heille).”
 
8:39 (Totuudelliset,) jatkakaa taisteluanne (rauhan vakiinnuttamiseksi sorron ja pimeyden päälliköitä) vastaan, kunnes (jäljelle) ei jää epäjärjestystä ja koko uskonto ([din] eli Jumalan palvonta ja elämäntapa) omistetaan täysin Allahille. Jos he sitten perääntyvät, näkee Allah varmasti heidän tekemänsä.
8:40 Mutta jos he kääntyvät pois (totuuden seuraamisesta), tietäkää, että vain Allah on teidän suojelijanne (eli auttajanne) ja (Hän on) paras suojelija, paras auttaja.
 
8:41 Ja tietäkää, että kaikesta sotasaaliista, minkä otatte haltuunne, viidesosa (kuuluu) Allahille, Sanansaattajalle (siunaus ja rauha hänelle) ja (Sanansaattajan, siunaus ja rauha hänelle) sukulaisille sekä orvoille, puutteenalaisille ja matkustaville, jos uskotte Allahiin ja siihen (ilmoitukseen), jonka olemme (valitulle) palvelijallemme lähettäneet ratkaisun (eli totuuden ja valheen erottamisen) päivänä, päivänä (jolloin uskovien ja uskottomien) sotajoukot kohtasivat toisensa (Badrin taistelukentällä). Allah on kaikkivaltias.
 
8:42 Te olitte laakson tämänpuoleisella rinteellä (Medinan suunnalla) ja (toisaalla) tuonpuoleisella rinteellä olivat (uskottomat) ja (kauppa)karavaani oli alapuolellanne. Jos te olisitte sopineet keskenänne tapaavanne (taistellaksenne), olisitte te varmasti saapuneet sopimuksestanne poikkeavina (aikoina), mutta (Allah kokosi teidät samaan aikaan yhteen ilman sopimusta), jotta Allah voisi saattaa loppuun työn, jonka oli tarkoitus tapahtua, ja jotta se, jonka oli kuoltava, kuolisi (selkeänä) todisteena (eli todisteen islamin ja todellisen Sanansaattajan, siunaus ja rauha hänelle, vilpittömyydestä osoitettaisiin pitävän paikkansa). Allah on epäilemättä kaiken kuuleva, tietävä.
 
8:43 (Muistuta myös siitä,) kuinka Allah näytti sinulle uskottomien (sotajoukon) unessasi vähäväkisenä. Jos (Allah) olisi näyttänyt sen sinulle määrältään suurempana, niin te (muslimit) olisitte menettäneet rohkeutenne ja alkaneet kiistellä keskenänne koskien tätä (sotaa). Mutta Allah pelasti (muslimit pelolta ja keskinäiseltä kiistelyltä). Hän tuntee hyvin, mitä rintaan on (kätketty).
 
8:44 Ja (muistuta heidän mieliinsä myös se, miltä näytti), kun Hän sai yhteenoton hetkellä uskottomien (sotajoukon) näyttämään silmissänne vähälukuiselta ja (samoin) teidät näyttämään vähälukuisilta heidän silmissään (jotta molemmat sotajoukot pysyisivät varuillaan taistelun aikana). Tämä (tapahtui), jotta Allah voisi saattaa loppuun jo säätämänsä asian (eli uskottomien täydellisen häviön täysimittaisen sodan seurauksena. Lopulta) kaikki asiat päätyvät Allahin luo.
8:45 Uskovat, kun kohtaatte (vihollis)armeijan, pysykää vakaina ja muistakaa Allahia joka hetki, jotta menestyisitte.
 
8:46 Ja totelkaa Allahia ja Hänen Sanansaattajaansa (siunaus ja rauha hänelle) älkääkä kiistelkö keskenänne, jotta ette (heikentyisi epäyhtenäisyyden seurauksena ja) alkaisi pelätä ja (jotta) teidän päättäväisyytenne (eli voimanne) ei murtuisi (vihollisen edessä). Olkaa siis kärsivällisiä; Allah on epäilemättä kärsivällisten kanssa.
 
8:47 Älkääkä olko kuin ne, jotka saapastelivat ulos taloistaan, leveilivät ihmisille ja estivät (näitä kulkemasta) Allahin tietä. Allahin (tieto ja voima) kattaa teot, joita he tekevät.
 
8:48 Ja kun Saatana sai noiden (uskottomien) teot näyttämään heistä houkuttelevilta, hän sanoi (heille): ”Tänään ei kukaan ihminen (voi) teitä nujertaa. Totisesti, minä olen teidän (auttajanne ja) turvanne.” Mutta kun sotajoukot näkivät toisensa (toisiaan vastassa), hän kääntyi kannoillaan ja pakeni sanoen: ”Minä sanoudun teistä irti. Minä näen jotain, mitä te ette näe. Totisesti, minä pelkään Allahia, ja Allah on ankara rangaistessaan.”
 
8:49 (Muistakaa myös,) kuinka teeskentelijät ja ne, joiden sydämessä oli uskottomuuden tauti, sanoivat: ”Heidän uskontonsa (din) on tehnyt näistä (muslimeista) todella nokkavia”, (kun taas todellisuudessa se), joka luottaa Allahiin, (saa Hänestä takaajan kaikille asioilleen). Allah on epäilemättä äärimmäisen mahtava, viisas.
8:50 (Sinä hämmästyisit,) jos näkisit, kuinka enkelit tarttuvat uskottomien sieluihin. He vain iskevät näitä kasvoihin ja selkään (pajavasaroilla) ja (sanovat): ”Maistakaa (Helvetin) tulen piinaa!”
 
8:51 Tämä (piina) on korvaus niistä (pahoista teoista), joita kätenne ovat eteenpäin lähettäneet. Allah ei koskaan tee vääryyttä palvelijoilleen.
 
8:52 (Näiden uskottomien olosuhteet) muistuttavat Faraon kansan ja heitä edeltäneiden olosuhteita. (Myös) nämä kielsivät Allahin ilmoituksen, ja Allah rankaisi heitä (piinalla) heidän syntiensä vuoksi. Allah on epäilemättä väkevä, ankara rangaistessaan.
 
8:53 Näin siksi, että Allah ei milloinkaan muuta suosionosoitustaan, jonka Hän on jollekin kansalle runsaana suonut, elleivät ihmiset itse muuta siunattuja olosuhteitaan (eli syyllisty kiittämättömyyteen siunauksista, syntiin ja tottelemattomuuteen niin, että he eivät enää ymmärrä menettävänsä jotain. Silloin tuho ja hävitys iskee kyseiseen kansaan.) Allah on epäilemättä kaiken kuuleva, tietävä.
 
8:54 Tämä (piina) on samankaltainen kuin Faraon kansan ja heitä edeltäneiden tapauksessa. (Myös) he pitivät Herransa merkkejä valheena. Siksi Me tuhosimme heidät heidän syntiensä vuoksi ja hukutimme Faraon joukot (mereen). Kaikki he olivat väärintekijöitä.
8:55 Allahin silmissä uskottomat ovat pahempia kuin mitkään eläimet. Eivät he usko.
 
8:56 (He ovat niitä), joiden kanssa olet (useasti) solminut liiton, mutta joka kerta he rikkovat lupauksensa eivätkä pelkää (Allahia).
 
8:57 Jos siis kohtaat heidät taistelu(kentällä), tapa heidät varoittavana esimerkkinä ja aja näin (myös) heidän takanaan olevat pakoon, jotta he saisivat opetuksen.
 
8:58 Ja jos pelkäät, että jotkut ovat petollisia, viskaa heidän lupauksensa takaisin heille tasapuolisuuden nimissä. Allah ei tosiaan pidä petollisista.
 
8:59 Älkööt uskottomat vain kuvitelko päässeensä (pälkähästä). Eivät he voi Meitä voimattomaksi tehdä.
8:60 (Muslimit,) kootkaa heidän (kohtaamisensa) varalta yhteen niin paljon voimaa kuin mahdollista (aseiden ja sotavarusteiden muodossa) ja (myös) sotaratsuja (joukkueiksi). Pelotelkaa näillä (puolustusjärjestelyillä) Allahin vihollista ja omaa vihollistanne sekä heidän lisäkseen myös niitä, joiden (kätketystä vihamielisyydestä) ette ole tietoisia; Allah tuntee heidät. Ja mitä (tahansa omaisuutta) kulutattekin Allahin tiellä, te saatte siitä täyden korvauksen eikä teitä kohdella epäoikeudenmukaisesti.
 
8:61 Jos nämä (uskottomat) taipuvat rauhaan, ole sinäkin sen kannalla ja luota Allahiin. Hän on epäilemättä kaiken kuuleva, tietävä.
 
8:62 Mutta jos he pyrkivät pettämään sinua, niin epäilemättä Allah riittää sinulle. Hän on se, joka on suonut sinulle voimaa apunsa ja uskovien kautta.
 
8:63 (Hän) herätti keskinäisen kiintymyksen (muslimien) sydämessä. Vaikka sinä olisit kuluttanut kaiken, mitä maa päällään kantaa, et olisi voinut herättää (tällaista) kiintymystä heidän sydämessään (näiden kaikkien aineellisten lahjojen avulla). Mutta Allah herätti rakkauden heidän välillään (henkisen yhteyden kautta). Hän on tosiaan äärimmäisen mahtava, viisas.
 
8:64 (Kunniakas) profeetta! Allah riittää sinulle ja niille muslimeille, jotka ovat valinneet sinua seuraavansa.
8:65 (Kunnioitettu) profeetta, kannusta uskovia taistelemaan (julmuutta, sortoa ja barbaarisuutta ylläpitäviä vastaan). Jos kaksikymmentä teistä pysyy vakaina (sodassa), voittavat he kaksisataa (taistelunhaluista uskotonta). Ja jos teistä sata pysyy (vakaina), voittavat he tuhat (kimppuunne käyvää) uskotonta, sillä nämä eivät ymmärrä (jumalallisia salaisuuksia).
 
8:66 Allah on nyt keventänyt (määräystensä taakkaa) harteiltanne. Hän tietää, että teissä on (jonkin verran) heikkoutta. Niinpä (nyt lievennyksen jälkeen on määrätty, että) jos sata (miestä) teidän joukostanne pysyy vakaina, kukistavat he kaksisataa (uskotonta). Ja jos teitä on tuhat, kukistavat nämä Allahin määräyksestä kaksituhatta uskotonta. Allah on kärsivällisten kanssa. (Uskovien tavoitteena on, että heidän uskonsa palo ilmenisi taistelukentällä tällä tavoin.)
 
8:67 Ei yhdenkään profeetan ole sopivaa pitää (uskottomia) sotavankeinaan ennen kuin hän on vuodattanut näiden (epäjärjestystä lietsovien ja ihmisiä terrorisoivien taistelijoiden) verta kunnolla maahan. Te halajatte maailman rikkauksia, mutta Allah toivoo (hyvinvointia) tuonpuoleisessa. Allah on äärimmäisen mahtava, viisas.
 
8:68 Ellei Allah olisi jo aiemmin kirjoittanut (armahduksen antavaa määräystä), olisi teitä kohdannut ankara rangaistus niiden (lunnasrahojen) vuoksi, joita te (Badrin taistelussa otettujen vankien avulla) hankitte.
 
8:69 Nauttikaa siis siitä sallitusta, puhtaasta sotasaaliista, mitä olette saaneet, ja pelätkää Allahia. Allah on epäilemättä rajattoman anteeksiantava, armollinen.
8:70 Profeetta, sano niille, jotka ovat vankeina hallussasi: ”Jos Allah tietää sydämessänne olevan jotain hyvää, suo Hän teille parempaa kuin se (omaisuus), joka teiltä on (lunnaina) otettu ja antaa teille anteeksi.” Allah on rajattoman anteeksiantava, armollinen.
 
8:71 Ja (rakastettu) jos he pyrkivät pettämään sinut, ovat he (jo) ennen sitä pettäneet Allahin. (Tästä syystä) Hän on antanut jotkut heistä (sinun) valtaasi. Allah on kaiken tietävä, viisas.
 
8:72 Ne, jotka uskovat, jotka ovat (Allahin tähden) jättäneet kotimaansa ja taistelleet omaisuudellaan ja elämällään Allahin tiellä, ja ne, jotka ovat antaneet (kotimaansa jättäneille) paikan ja auttaneet (heitä), ovat toistensa todellisia ystäviä. Ja jotka uskovat, (mutta) eivät ole (Allahin tähden) jättäneet kotiaan, heidän ystävyytensä ei teitä koske, elleivät he lähde kodeistaan. Jos he haluavat teidän apuanne uskontoon (din) liittyvissä (asioissa), täytyy teidän auttaa heitä. Mutta (älkää auttako heitä) niitä vastaan, joiden kanssa teillä on (rauhan)sopimus. Allah näkee hyvin, mitä te teette.
 
8:73 Ja uskottomat ovat toistensa auttajia. (Muslimit,) jos te ette tee (yhdessä) vastaavanlaista (yhteistyötä ja auta toisianne), puhkeaa maan päälle (epäuskon ja valheen ylivallasta juontuva) epäjärjestys ja suuri levottomuus.
 
8:74 Ne, jotka uskovat, ovat jättäneet kotinsa ja taistelleet Allahin tiellä, sekä ne, jotka ovat antaneet paikan (Allahin tiellä kotinsa ja kotiseutunsa uhranneille) ja auttaneet (heitä), ovat todellisia muslimeita. Heitä odottaa anteeksianto ja kunniakas osa.
8:75 Ja jotka ovat alkaneet uskoa jälkeenpäin, ovat jättäneet totuuden tiellä (uhrautuen) kotinsa ja taistelleet kanssanne (itsepuolustukseksi niitä sodan aloittaneita ja hyökkäykseen käyviä vihollisia vastaan, jotka pyrkivät järkyttämään vastavakiinnutettua oikeudenmukaisuuden, turvan ja rauhan järjestystä, myös) he kuuluvat joukkoonne. Ja Allahin Kirjassa sukulaisilla on suurempi oikeus toisiinsa (verisukulaisuuden ja perinnön suhteen). Allah tietää epäilemättä kaiken perin pohjin.
 

 

Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeudet © 2018 Minhaj-ul-International:lla
(Mitään osaa ja tämän sivun sisällön voi kopioida, tallentaa, julkaistu, jäljentää ja/tai käyttää missään muodossa ilman lupaa Minhaj- ul-Quran International. Katso lisätietoja.)