Pyhä Koraani

Suurat

6.

Karjan Suura

 

(Suurat Al-An'aam)

 

Allahin, rajattoman myötätuntoisen, aina armollisen nimeen

6:1 Kaikki ylistys kuuluu Allahille, joka loi taivaat ja maan ja teki pimeyden ja valon. Silti uskottomat pitävät (valheellisia jumalia) Herransa veroisina.
 
6:2 (Allah) on se, joka loi sinut savesta (eli laittoi siitä liikkeelle ihmiselämän biokemiallisen syntyprosessin maapallolla) ja sitten sääti (sinun kuolin)hetkesi. (Ylösnousemuksen toimeenpanemiseksi) määrätty hetki on (säädettynä) yksin Hänen hallussaan. Silti te epäilette.
 
6:3 Tämä Allah on ainoa (todellinen palvonnan kohde) taivaissa ja maan päällä. Hän tuntee (kaiken), mitä te salaatte ja tuotte julki, ja Hän tietää (myös sen), mitä te ansaitsette.
 
6:4 Ei heidän luokseen saavu ainuttakaan merkkiä heidän Herraltaan, josta he eivät kääntyisi pois.
6:5 (Samalla tavoin) he sitten pitivät valheena totuutta (eli Koraania), kun se saapui heidän luokseen (jumalallisen merkin tavoin). Mutta kohta he saavat tietää siitä, mitä he pitivät pilkkanaan.
 
6:6 Eivätkö he ole nähneet, kuinka monta sellaista sukupolvea olemme ennen heitä tuhonneet, joille Me olimme antaneet (horjuttamattoman) mahdin. (Samanlaista) mahtia (ja vakautta) emme ole antaneet edes teille. Ja Me lähetimme heidän päälleen taukoamattoman sateen ja annoimme jokien virrata heidän (asumustensa ja palatsiensa) alta. (Vaikka olimme antaneet heille ylellisen elämän,) Me tuhosimme heidät heidän syntiensä tähden ja loimme uusia yhteisöjä (umma) heidän jälkeensä.
 
6:7 Vaikka olisimme lähettäneet sinulle paperille kirjoitetun kirjan, jota he olisivat voineet käsillään koskettaa, silloinkin uskottomat olisivat (vain) sanoneet: ”Tämä on silkkaa taikuutta.”
 
6:8 Ja nämä (uskottomat) sanovat: ”Miksi tämän (kunnioitetun Sanansaattajan) luo ei ole lähetetty enkeliä (jonka me voisimme selvästi nähdä ja joka vahvistaisi hänen aitoutensa)?” Jos Me olisimme lähettäneet enkelin, olisi (heidän) asiansa käsitelty loppuun eikä heille annettaisi (enää hetkeäkään) lykkäystä.
 
6:9 Ja jos olisimme tehneet enkelistä sanansaattajan, olisimme silloinkin antaneet hänelle ihmisen (muodon). Ja (silloinkin) olisimme synnyttäneet heissä samanlaisen epäilyksen, jonka vallassa he (nyt) ovat (eli he sanoisivat myös tällaisen sanansaattajan ulkoisen muodon nähdessään: ”Hän on ihminen meidän laillamme.”)
6:10 Ja tosiaan, sanansaattajille naurettiin ennen sinuakin. Mutta sitten pilkkaajat otti valtaansa se (tosi rangaistus), jota he tapasivat pitää pilkkanaan.
 
6:11 Sano: ”Kierrelkää maan päällä ja katsokaa (pitäen silmällä varoittavia esimerkkejä), millainen oli (totuuden) kieltäneiden loppu.”
 
6:12 Kysy heiltä: ”Kenelle kuuluu kaikki, mitä on taivaissa ja maassa?” Sano (sitten): ”Yksin Allahille.” Hän on säätänyt armon (jaloksi velvoitteekseen). Hän kokoaa teidät vääjäämättä yhteen ylösnousemuksen päivänä, josta ei ole epäilystä. Jotka ovat syösseet sielunsa (ikuiseen) perikatoon, eivät usko.
 
6:13 Ja Hänelle kuuluu (koko luomakunta), joka lepää yössä ja päivässä. Hän on kaiken kuuleva, tietävä.
 
6:14 Sano: ”Ottaisinko (palvontaa varten) ystäväkseni jonkun muun kuin Allahin, joka on taivaiden ja maan luoja, ja joka ravitsee (kaikki), vaikka (Häntä itseään) ei ravita.” Sano: ”Minut on määrätty ensimmäiseksi muslimiksi (joka kumartaa päänsä Häntä kohti).” Ja (on myös määrätty): ”Älkää ikinä ryhtykö palvomaan muita jumalia.”
6:15 Sano: ”(Kyllä) minäkin pelkäisin suuren rangaistuksen päivää, jos olisin tottelematon Herraani kohtaan. (Miten se olisi siis mahdollista?)”
 
6:16 Sille, josta (rangaistus) tuona päivänä käännetään pois, on (Allah) ollut epäilemättä armollinen. Tällainen (anteeksianto tuonpuoleisessa) on silkkaa menestystä.
 
6:17 Jos Allah antaa onnettomuuden kohdata sinua, ei Hänen lisäkseen ole ketään, joka sen voisi torjua. Ja jos Hän antaa hyvän kohdata sinua, on Hän kaikkivaltias.
 
6:18 Hänellä on valta palvelijoihinsa, ja Hän on äärimmäisen viisas, tietävä.
 
6:19 Tiedustele (heiltä): ”Kenen on painavin todistus?” Sano (itse): ”Allah on todistaja minun ja teidän välillänne. Ja tämä Koraani on paljastettu minulle, jotta varoittaisin sen kautta jokaista, jonka (se) tavoittaa. Todistatteko tosiaan, että Allahin rinnalla on (myös) muita jumalia?” Sano: ”Minä en todista (tuota valhetta).” Sano: ”Yksin Hän on Jumala, ja minä sanoudun irti (kaikista) niistä asioista, joita te (Allahin) rinnalle asetatte.”
6:20 Ne, joille Me olemme antaneet Kirjan, tunnistavat tämän (viimeisen Profeetan, siunaus ja rauha hänelle) aivan kuin he tunnistavat omat poikansa. Jotka ovat syösseet sielunsa (ikuiseen) perikatoon, eivät usko.
 
6:21 Kuka olisi suurempi väärintekijä kuin se, joka on sepittänyt valheita Allahista tai kieltänyt Hänen ilmoituksensa? Totisesti, väärintekijät eivät menesty.
 
6:22 Päivänä, jolloin kokoamme kaikki yhteen, sanomme heille, jotka palvoivat monia jumalia: ”Missä ovat ne, jotka te asetitte Allahin rinnalle ja kuvittelitte (jumaliksi)?”
 
6:23 Silloin he eivät voi sanoa puolustuksekseen muuta kuin: ”Allahin, Herramme kautta! Emme me palvoneet monia jumalia!”
 
6:24 Katso, kuinka he valehtelevat itseään vastaan, ja kuinka heidän (maailmassa) sepittämänsä valheet ovat heistä kadonneet.
6:25 Heidän joukossaan on (myös) niitä, jotka kuuntelevat sinua. Mutta Me olemme laskeneet heidän sydämelleen peitteen (heidän pahojen aikeidensa vuoksi), eikä (heidän) ole mahdollista ymmärtää tätä (Koraania). Ja Me olemme tukkineet heidän korvansa. Vaikka uskottomat näkisivät (selvästi) kaikki merkit, eivät he silloinkaan uskoisi niihin, ja luoksesi saapuessaan ja kanssasi kiistellessään he sanovat: ”Tämä (Koraani) on vain aikaisempien ihmisten keksimää satua.”
 
6:26 He estävät (toisia seuraamasta Profeettaa ja Koraania) ja pakenevat (itsekin) kauas siitä. He tuhoavat vain itsensä, eivätkä he (edes) tiedosta (aiheuttamaansa vahinkoa).
 
6:27 Jos näet heidät (silloin), kun heidät pannaan seisomaan tulen (reunalle), he sanovat: ”Voi jos meidät lähetettäisiin (nyt takaisin) maailmaan, niin emme (ikimaailmassa) kieltäisi Herramme ilmoitusta ja liittyisimme uskovien joukkoon.”
 
6:28 (Tässä julistuksessa mikään ei ole totta.) Pikemminkin, heille on tullut näkyväksi (kaikki) se, mitä he aikaisemmin salasivat. Jos heidät lähetettäisiinkin takaisin (maailmaan), he (vain) toistaisivat sen, mitä heitä kiellettiin (tekemästä). He ovat tosiaan (paatuneita) valehtelijoita.
 
6:29 He toistelisivat (samaa, mitä he ovat aikaisemminkin sanoneet): ”Maallisen elämämme lisäksi ei ole mitään (muuta elämää) eikä meitä (kuoleman jälkeen) herätetä henkiin.”
6:30 Jos näet (heidät silloin), kun heidät pannaan seisomaan Herransa eteen ja Allah sanoo (heille): ”Eikö tämä (elämä) ole totta?” he sanovat: ”Totta kai, Herramme kautta (se on totta).” (Silloin) Allah sanoo: ”Maistakaa (nyt) siis piinaa, koska ette uskoneet.”
 
6:31 Ne, jotka ovat pitäneet Allahin kohtaamista valheena, kärsivät vahinkoa kunnes ylösnousemus äkisti koittaa heille, ja he sanovat: ”Voi murhetta, sillä me teimme (virhearvion ollessamme uskomatta ylösnousemuksen päivään).” He kantavat (syntiensä) taakkaa selässään. Ottakaa vaari! Äärimmäisen paha on se taakka, jota he kantavat.
 
6:32 Maallisen elämän (nautinto ja ylellisyys) on vain leikkiä ja näytelmää. Koti tuonpuoleisessa on varmasti parempi niille, jotka pelkäävät Jumalaa. Ettekö ymmärrä (tätä todellisuutta)?
 
6:33 (Rakastettu,) toki Me tiedämme, että sinua surettavat heidän puheensa, mutta eivät he kiellä sinua, vaan (todellisuudessa) väärintekijät kieltävät Allahin ilmoituksen.
 
6:34 (Myös) ennen sinua (moni) sanansaattaja kiellettiin, mutta he kohtasivat kärsivällisesti kielletyksi tulemisen ja vainon, kunnes apumme saavutti heidät. Ei kukaan voi muuttaa Allahin sanoja (eli lupauksia), ja olethan sinä saanut tarinoita sanansaattajista (sydämesi tyynnyttämiseksi).
6:35 Jos heidän poiskääntymisensä vaivaa sinua (ja toivot joka tapauksessa heidän uskovan), niin vaikka kykenisit (kaivamaan) tunnelin maan sisään tai (rakentamaan) portaikon taivaaseen ja sitten toisit heille (näytille) jonkin (erityisen) merkin (eivät he silloinkaan uskoisi). Jos Allah haluaisi, Hän kokoaisi heidät yhdessä johdatukseen. Älä siis muutu tietämättömäksi (heidän epäonnestaan ylitsevuotavan armosi ja ystävällisyytesi tähden).
 
6:36 Asia on niin, että (kutsun totuuteen) hyväksyvät vain ne, jotka kuuntelevat sitä (vilpittömin sydämin). Allah on nostava kuolleet (eli totuuden kieltäneet haudoistaan uskottomina). Sitten heidät laitetaan palaamaan sen saman (Herran) luo (jonka he kielsivät).
 
6:37 He sanovat: ”Miksi hänen Herransa ei ole lähettänyt tälle (Sanansaattajalle, siunaus ja rauha hänelle) jotain merkkiä (joka pysyisi hänen kanssaan joka hetki)?” Sano: ”Allah kykenee varmasti (myös) lähettämään (sellaisen) merkin, mutta useimmat heistä eivät tunne (Hänen salaisuuksiaan).”
 
6:38 (Ihmiset,) kaikki liikkuvat (eläimet) ja linnut, jotka lentävät siivillään, ovat (monilta ominaisuuksiltaan) teidän kaltaisianne lajeja. Emme ole jättäneet Kirjasta pois mitään (mitä ei olisi selitetty yksiselitteisesti tai viitteellisesti). Sitten kaikki (ihmiset) tullaan kokoamaan heidän Herransa luo.
 
6:39 Jotka kieltävät Meidän ilmoituksemme, ovat kuuroja ja mykkiä, ja he (harhailevat) pimeydessä. Allah johtaa harhaan, kenet haluaa (jos tämä jääräpäisesti kieltää totuuden). Ja Hän vie oikealle tielle, kenet haluaa (jos tämä hyväksyy totuuden).
6:40 Sano (uskottomille): ”Kertokaahan, jos Allahin rangaistus kohtaa teitä tai ylösnousemus koittaa, kutsutteko (silloin) jotakuta muuta kuin Allahia (piinalta pelastuaksenne)? (Kertokaa,) jos olette vilpittömiä.”
 
6:41 (Ei tämä ole mahdollista.) Tosiasiassa te kutsutte (nytkin) vain (Allahia). Jos Hän sitten haluaa, Hän karkottaa ne (vastoinkäymiset), joiden takia te (Häntä) kutsutte. (Silloin) te unohdatte ne (jumalankuvat), joita te asetatte (Hänen) rinnalleen.
 
6:42 Me lähetimme sanansaattajia monille yhteisöille (umma) ennen teitä. Sitten Me annoimme puutteen ja vastoinkäymisten ottaa heidät valtaansa (heidän tottelemattomuutensa tähden), jotta he anoisivat (hartaasti ja nöyrästi).
 
6:43 Miksi he eivät nöyrtyneet ja vaikertaneet, kun rangaistuksemme sitten kohtasi heitä? Mutta (totuus on se,) että heidän sydämensä oli kovettunut, ja Saatana oli saanut heidän tekemänsä (synnit) näyttämään heistä houkuttelevilta.
 
6:44 Kun he unohtivat varoituksen, joka heille oli annettu, Me avasimme heille kaikessa (runsauden) portit (saattaaksemme heidät loppuunsa). Kun he sitten olivat humaltuneet (niistä nautinnoista ja aistien iloista), jotka heille oli suotu, Me annoimme (piinan) ottaa heidät äkisti valtaansa, ja he jäivät vaille toivoa.
6:45 Näin väärintekijät juurittiin pois. Kaikki ylistys kuuluu yksin Allahille, joka on kaikkien maailmojen ylläpitäjä.
 
6:46 Sano (heille): ”Kertokaahan, jos Allah ottaisi pois teidän kuulonne ja näkönne ja painaisi sinetin teidän sydämeenne, mikä jumala Allahin lisäksi voisi palauttaa nämä (siunaukset) teille?” Katso, kuinka monin tavoin Me selitämme ilmoitustamme, ja silti he kääntyvät pois.
 
6:47 Sano (heille myös): ”Kertokaa minulle, jos Allahin piina iskisi teihin yhtäkkiä tai aivan suoraan, hävitettäisiinkö (silloin ketään muuta) kuin väärintekijät?”
 
6:48 Emme Me lähetä sanansaattajia muuten kuin tuomaan hyviä uutisia ja varoittamaan. Joka siis uskoo ja tekee (käytännössä) parannuksen, ei hänellä ole mitään pelättävää, eikä hänen tarvitse surra.
 
6:49 Mutta jotka kieltävät ilmoituksemme, heihin rangaistus takertuu, koska he olivat tottelemattomia.
6:50 Sano (uskottomille): ”En minä väitä teille, että Allahin aarteet olisivat hallussani, enkä minä itse tunne kätkettyä. Enkä minä väitä teille, että olen enkeli. Minä vain seuraan sitä (määräystä), joka minulle paljastetaan.” Sano: ”Voivatko sokea ja näkevä olla samanveroisia? Ettekö te ajattele?”
 
6:51 Varoita tämän (Koraanin) avulla ihmisiä, jotka pelkäävät tulevansa kootuiksi Herransa luo ilman, että heillä olisi Hänen lisäkseen ketään muuta auttajaa tai puolestapuhujaa, jotta heistä tulisi hyveellisiä.
 
6:52 Äläkä aja (luotasi) niitä (murtuneita ja uupuneita) ihmisiä, jotka kutsuvat Herraansa aamuin illoin yksinomaan Hänen tyytyväisyyttään tavoitellen. Ei sinun (velvollisuutesi ole) pitää tiliä heidän (teoistaan ja palkkioistaan) eikä heidän (velvollisuutensa ole) pitää tiliä sinusta. (Jos) sinä siitä huolimatta karkotat heidät (ystävällisyytesi ja armosi piiristä), poljet sinä (heidän) oikeuksiaan (mikä ei sovi kunniaasi).
 
6:53 Näin Me koettelemme heistä joitakuita toisten kautta, jotta (vauraat uskottomat) sanoisivat (pitäen köyhiä muslimeita pilkkanaan): ”Nämäkö meistä ovat niitä, joille Allah on ollut suosiollinen?” Eikö Allah tunne kiitolliset parhaiten?
 
6:54 Kun ne, jotka uskovat ilmoitukseemme, tulevat luoksesi, sano (heille ystävällisesti): ”Rauha teille!” Teidän Herranne on (ystävällisyydessään) säätänyt armon itselleen (velvollisuudeksi). Jos siis joku teistä menee tietämättään tekemään pahaa ja sen jälkeen katuu ja tekee parannuksen, on Hän epäilemättä rajattoman anteeksiantava, armollinen.
6:55 Näin Me selitämme ilmoitusta yksityiskohtaisesti, jotta pahantekijöiden tie tulisi (kaikille) selväksi.
 
6:56 Sano: ”Minua on estetty palvomasta noita (valheellisia jumalia), joita te Allahin lisäksi palvotte.” Sano: ”En minä voi seurata teidän halujanne. Jos niin tekisin, kulkisin taatusti harhaan enkä olisi enää yksi johdatuksen löytäneistä (mikä on mahdotonta).”
 
6:57 Sano: ”(Uskottomat,) minä pitäydyn (vakaasti) selkeään todisteeseen Herraltani, mutta te pidätte sitä valheena. Ei minun vallassani ole se (rangaistus), jota te kiirehditte; käskyvalta kuuluu yksin Allahille. Hän kertoo totuuden ja on paras tuomitsija.”
 
6:58 Sano (heille): ”Jos minun vallassani olisi tuo (rangaistus), jota te kiirehditte, niin asiat minun ja teidän välillänne olisi jo varmasti käsitelty loppuun. Allah tuntee kyllä väärintekijät.”
 
6:59 Kätketyn avaimet (eli keinot paljastaa kätketty jollekulle) ovat Hänen (vallassaan ja hallinnassaan). Kukaan muu kuin Hän ei tunne niitä (omalla ponnistuksellaan). Hän tietää (ilman välikäsiä) kaiken, mitä on maan päällä ja merissä, eikä yksikään lehti tipu niin, ettei Hän sitä tietäisi. Maan pimeydessä ei ole ainuttakaan jyvää eikä mitään tuoretta tai kuivaa, (mitä) ei (olisi kirjoitettu) valaisevaan Kirjaan.
6:60 Hän on se, joka ottaa teidän sielunne öisin haltuunsa ja tietää, mitä te päivän aikana ansaitsette. Sitten Hän herättää teidät päivään, jotta (teidän elämällenne) määrätty aika täyttyisi. Sitten teidän on palattava Hänen luokseen, ja (tilinteon päivänä) Hän tekee teidät tietoisiksi niistä (teoista), joita te (elinaikananne) olette tehneet.
 
6:61 Hän pitää palvelijoitaan vallassaan ja lähettää teille (enkeleitä) vartijoiksi, kunnes jonkun kuolema lähestyy. (Silloin) Meidän lähettämämme (enkelit) ottavat hänen sielunsa haltuunsa, eivätkä he erehdy (tai epäonnistu).
 
6:62 Sitten heidät (kaikki) viedään Allahin, heidän todellisen isäntänsä, eteen. Pitäkää mielessä, että määräysten (antaminen) on Hänen (etuoikeutensa), ja Hän on nopein tilinpitäjä.
 
6:63 Tiedustele heiltä: ”Kuka pelastaa teidät autiomaan ja meren pimennoista? Te kutsutte (silloin) vain Häntä sekä nöyrästi anoen että salassa: ‘Jos hän pelastaa meidät tästä (onnettomuudesta), tulee meistä varmasti kiitollisia.'”
 
6:64 Sano: ”Allah yksin pelastaa teidät tästä (onnettomuudesta) ja kaikista huolista, (mutta) silti te asetatte muita Hänen rinnalleen.”
6:65 Sano: ”Hänellä on valta lähettää teille rangaistus (joko) teidän yläpuoleltanne tai teidän jalkojenne alta tai jakaa teidän kuppikuntiin ja kääntää teidät toisianne vastaan, jotta saisitte maistaa taistelemisen makua.” Katso, kuinka monin tavoin Me selitämme ilmoitustamme, että he voisivat ymmärtää.
 
6:66 Sinun kansasi on kieltänyt tämän (Koraanin) valheena, vaikka se on alusta loppuun totta. Sano: ”En minä ole teidän vartijanne.”
 
6:67 Jokaiselle asialle on säädetty aika (käydä toteen). Kohta te saatte tietää!
 
6:68 Kun näette niitä, jotka ovat syventyneet (tekemään pilkkaa ja väittelemään absurdisti) ilmoituksestamme, pysykää heistä etäällä, kunnes he vaihtavat puheenaihetta. Jos Saatana saa teidät unohtamaan (tämän), älkää asian palauduttua mieleenne (enää koskaan) istuko väärintekijöiden kanssa.
 
6:69 Ei hyveellisten (velvollisuutena ole pitää) tiliä näistä (uskottomista. Heidän tulee) vain neuvoa (heitä), jotta he pelastuisivat (epäuskolta ja Koraanin pilkkaamiselta).
6:70 Jätä ne, jotka ovat tehneet uskonnostaan (din) vain leikkiä ja näytelmää, ja joita tämän maailman elämä johtaa harhaan. Neuvo (heitä) tämän (Koraanin) avulla (tehdäksesi heidät tietoisiksi), jotta yksikään sielu ei tuhoutuisi omien tekojensa tähden. (Silloin) hänellä ei tule olemaan muita auttajia kuin Allah eikä muita puolestapuhujia. Vaikka joku tarjoaisikin täyden korvauksen (eli lunnaat) synneistään, ei sitä oteta vastaan. He ovat niitä, jotka on korvauksena tekemisistään paiskattu tuhoon. Heitä odottaa kiehuvan veden juominen ja tuskallinen rangaistus, sillä he eivät uskoneet.
 
6:71 Sano: ”Palvoisimmeko me Allahin lisäksi jotain sellaista, joka ei voi meitä hyödyttää eikä vahingoittaa? Ja kääntyisimme kannoillamme sen jälkeen, kun Allah on antanut meille johdatuksen, aivan kuin se kurja ja hämmentynyt ihminen, joka on saatanoiden takia unohtanut tiensä maan päällä, mutta jota hänen kumppaninsa kutsuvat oikealle tielle (sanoen): ‘Tule meidän luoksemme!' (Mutta hän ei vain käsitä sitä.)” Sano: ”Vain Allahin johdatus on (todellista) johdatusta, ja (juuri siksi) meitä on määrätty tottelemaan kaikkien maailmojen Herraa,
 
6:72 pitämään rukouksemme ja pelkäämään Häntä. Allah on se, jonka luo teidät (kaikki) tullaan kokoamaan.”
 
6:73 (Allah) on se, joka on luonut taivaat ja maan totuuteen (perustuvan järjestyksen) mukaisesti. Ja päivänä, jolloin Hän sanoo: ”Ole!”, (tilinteon päivä) tulee olevaksi. Hänen puheensa on totuus. Kuninkuus on yksin Hänen sinä päivänä, kun (Israfil) puhaltaa torveen. (Vain) Hän tuntee näkymättömän ja näkyvän, ja Hän on äärimmäisen viisas, tietävä.
 
6:74 (Muista), kuinka Ibrahim (Abraham, rauha hänelle) sanoi isälleen Azarille (joka todellisuudessa oli hänen setänsä; häntä kutsuttiin isäksi vakiintuneen arabialaisen käytännön mukaisesti): ”Teetkö sinä jumalankuvista jumalia? Tosiaan, minä huomaan sinun ja sinun kansasi (sotkeutuneen) selvään erheeseen.”
6:75 Ja samalla tavoin Me näytimme Ibrahimille (Abrahamille, rauha hänelle) kaikki kuningaskunnat taivaissa ja maassa (eli luomakunnan ihmeet), jotta hän saisi kokemuksestaan varmuuden.
 
6:76 Kun yön pimeys sitten levisi hänen ylleen, hän näki tähden ja sanoi: ”Onko tämä (teidän mielestänne) minun herrani?” Kun se sitten laski, hän sanoi (kansalleen): ”En minä pidä laskevista.”
 
6:77 Kun hän sitten näki kuun loistavan, hän sanoi: ”Onko tämä (teidän mielestänne) minun herrani?” Kun sekin painui mailleen, hän sanoi (kansalleen): ”Jos minun Herrani ei olisi minua johdattanut, olisin minäkin kulkenut harhaan (teidän laillanne).”
 
6:78 Kun hän sitten näki auringon paistavan, hän sanoi: ”Onko tämä (nyt teidän mielestänne) herrani, (koska) se on kaikkein suurin?” Kun sekin laski mailleen, hän julisti: ”Ihmiset! Olen nyt sanoutunut irti kaikista näistä (asioista), joita te asetatte (Allahin) rinnalle.
 
6:79 Olen kääntänyt kasvoni (ympärilleni pälyilemättä) yksinomaan kohti Häntä, joka on luonut taivaat ja maan vaille vertaa. (Tietäkää, että) minä en ole yksi monia jumalia palvovista.”
6:80 Hänen kansansa alkoi kiistellä ja väitellä hänen kanssaan. (Silloin) hän sanoi: ”Väittelettekö te tosiaan kanssani Allahista, vaikka Hän on johdattanut minua? En minä pelkää noita (valheellisia jumalia), joita te asetatte Hänen rinnalleen, vaan sitä, (että) mitä tahansa vahinkoa Herrani tahtoo, (sen Hän voi tehdä). Minun Herrani tieto kattaa kaikki asiat. Ettekö te siis ota vaaria?
 
6:81 Miten minä voisin pelätä näitä (valheellisia jumalia), joita te asetatte Allahin rinnalle, (kun kerran) Hän ei ole lähettänyt teille mitään todistetta tukemaan tätä (monien jumalien palvontaa)? (Vastatkaa te nyt puolestanne,) jos tiedätte: Kummalla näistä kahdesta osapuolesta on suurempi oikeus olla pelkäämättä (rangaistusta)?”
 
6:82 Jotka uskovat eivätkä sekoita uskoaan vääryyteen (palvomalla monia jumalia), heille kuuluu turva (eli pelottomuus tuonpuoleisessa), ja he ovat löytäneet johdatuksen.
 
6:83 Juuri tämä oli todiste (ykseydestä), jonka Me annoimme Ibrahimille (Abrahamille, rauha hänelle) hänen (vihamielistä) kansaansa vastaan. Jonka haluamme, sen arvoasemaa Me korotamme. Herrasi on epäilemättä äärimmäisen viisas, tietävä.
 
6:84 Me annoimme hänelle (eli Ibrahimille [Abrahamille], rauha hänelle) Ishaqin (Iisakin) ja Yaʿqubin (Jaakobin, pojan ja pojanpojan, rauha heille). Soimme (heille) kaikille johdatuksen, ja (heitä) ennen olimme suoneet johdatuksen (myös) Nuhille (Nooalle, rauha hänelle), sekä hänen jälkeläisistään Daʿudille (Daavidille), Sulaymanille (Salomolle), Ayyubille (Jobille), Yusufille (Joosefille), Musalle (Moosekselle) ja Harunille (Aaronille, rauha heille). Tällä tavoin Me palkitsemme hyväntekijät.
6:85 Ja (Me johdatimme myös) Zakariyaa (Sakariasta), Yahyaa (Johannesta), ʿIsaa (Jeesusta) ja Ilyasia (Eliasta, rauha heille). He olivat hyväntekijöitä (joita oli siunattu jumalallisella läheisyydellä ja läsnäololla).
 
6:86 Ja (Me johdatimme) Ismaʿilia (Ismaelia), al-Yasaʿaa (Elisaa), Yunusia (Joonaa) ja Lutia (Lootia, rauha heille). Me korotimme heidät kaikki (aikansa) ihmisten yläpuolelle.
 
6:87 Ja (Me annoimme vastaavan aseman) myös joillekuille heidän esi-isistään, jälkeläisistään ja veljistään. Me olimme valinneet heidät (erityistä suosiotamme ja vaikutusvaltaa varten) ja johdattaneet heidät oikealle tielle.
 
6:88 Tämä on Allahin johdatusta. Sen avulla Hän ohjaa palvelijoistaan niitä, joita haluaa. (Olettakaamme,) että he asettaisivat muita Allahin rinnalle. Silloin heiltä otettaisiin pois kaikki heidän tekemänsä (hyvät) teot (eli ne katoaisivat tyhjään).
 
6:89 (Nimenomaan he) ovat niitä, joille me olemme antaneet Kirjan, (uskonnollisen lain) toimeenpanovallan ja profetiuden. Vaikka nämä (uskottomat) eivät niihin uskokaan, olemme Me valinneet sellaisen kansan (uskomaan) näihin (asioihin), joka ei niitä (koskaan) kiellä.
6:90 (Nimenomaan he) ovat niitä (Jumalan sanansaattajia), joille Allah on antanut johdatuksen. (Viimeinen Sanansaattaja,) seuraa siis heidän (kaikkia yleviä) tapojaan (ja kokoa ne persoonaasi, jotta kaikkien profeettojen ja sanansaattajien erinomaiset ominaisuudet ja täydellistymät tulisivat yhteen olemuksessasi). Sano: ”(Ihmiset,) en minä vaadi teiltä palkkiota (tämän johdatuksen yhteen kokoamisesta). Se on vain neuvoksi ihmiskunnalle.”
 
6:91 Eivätkä he (eli juutalaiset) arvostaneet Allahia, kuten olisi pitänyt, kun he sanoivat (kieltäessään Muhammadin, siunaus ja rauha hänelle, aseman sanansaattajana): ”Ei Allah ole lähettänyt mitään kenellekään.” Sano: ”Kuka lähetti sen Kirjan, jonka Musa (Mooses, rauha hänelle) toi valoksi ja johdatukseksi ihmisille ja jonka te olette erotelleet erillisiksi lehdiksi. Te näytätte sen (ihmisille) mutta (myös) salaatte (siitä) paljon. Teille on opetettu, mitä te ja isänne ette tienneet.” Sano: ”(Tämä kaikki on) Allahin (armoa).” Jätä heidät sitten (oman onnensa nojaan) leikkimään hölynpölyllään.
 
6:92 Tämä on (se) Kirja, jonka Me olemme lähettäneet täynnä siunausta. Se vahvistaa (täysin) ne Kirjat, jotka olivat sitä ennen. (Se on lähetetty,) jotta sinä varoittaisit (ensin) kaiken (ihmis)asutuksen keskuksen (Mekan) asujaimistoa ja (sitten) sen ympärillä (kaikkialla maailmassa) asuvia. Vain ne, jotka uskovat tuonpuoleiseen, uskovat siihen, ja he pitävät aina huolta rukouksistaan.
 
6:93 Kuka on pahempi väärintekijä kuin se, joka sepittää valheita Allahista tai sanoo (julistaen itsensä valheellisesti profeetaksi): ”Minä olen saanut ilmoituksen”, vaikka hän ei mitään ilmoitusta ole saanutkaan. (Kuka on pahempi väärintekijä kuin se,) joka (julistaa itsensä valheellisesti jumalaksi): ”(Myös) minä lähetän kohta samanlaisen (kirjan kuin se), jonka Allah on lähettänyt.” Jos vain näkisit (edessäsi sen hetken), kun väärintekijät (kärsivät) kuolintuskissaan, ja enkelit kurottavat kätensä heitä (kohti) ja (sanovat heille): ”Päästäkää sielunne pois ruumiista. Tänään teille annetaan rangaistuksena nöyryyttävä piina, koska te sanoitte Allahista paikkansa pitämättömiä asioita ettekä totelleet hänen ilmoitustaan.”
 
6:94 (Ylösnousemuksen päivänä) te saavutte luoksemme yksin, niin kuin Me alunperin olemme teidät (yksin) luoneet. Ja te saavutte jättäen taaksenne sen (omaisuuden ja jälkeläiset), mitä olemme teille antaneet. Emmekä Me näe teidän kanssanne niitä puolestapuhujia, joiden te kuvittelitte jakavan asemamme (teidän asioitanne koskien). Totisesti, (tänään teidän) keskinäinen suhteenne ja (luottamuksenne) on katkennut ja (kaikki), mitä väititte, on teistä kadonnut.
6:95 Allah saa viljanjyvät ja hedelmänkivet halkeamaan ja versomaan. Hän tuo elävän esiin kuolleesta ja kuolleen elävästä. Tällainen on (mahtava) Allah; missä te oikein harhailette?
 
6:96 Hän halkaisee yön pimeyden ja tuo aamun (valon) esiin. Hän on asettanut yön levoksi ja (luonut) auringon ja kuun laskelmien tekemiseksi. Tämä on mahtavan ja kaiken tietävän (Herran) säätämä tapa.
 
6:97 Hän on se, joka on tehnyt tähdet teitä varten, jotta te löytäisitte niiden avulla tienne autiomaiden ja merien pimeydessä. Me olemme epäilemättä selittäneet merkkejämme selvästi niille, joilla on tietoa.
 
6:98 Ja Hän on se, joka on luonut teidät yhdestä sielusta (eli yhdestä solusta). Sitten (teitä odottaa) paikka levätä ja paikka olla (eli äidin kohtu ja maailma tai vaihtoehtoisesti maailma ja hauta). Me olemme selkeästi selittäneet (mahtimme) merkkejä ymmärtäville.
 
6:99 Ja Hän on se, joka lähettää veden alas taivaalta. Sitten Me tuomme tämän (sateen) avulla esiin kaikenlaista kasvillisuutta, ja Me tuomme sen avulla esiin viheriöiviä (istutuksia), joista Me annamme versoa viljantähkiä ja taatelipalmujen suojuslehdistä riippuvia terttuja. (Me luomme myös) rypäle-, oliivi- ja granaattiomenatarhoja (jotka monissa suhteissa vaikuttavat) toistensa kaltaisilta vaikka eroavatkin (hedelmiltään, maultaan ja ominaisuuksiltaan). Havainnoikaa puun hedelmää, kun se kehittyy ja (havainnoikaa myös) sen kypsymistä. Siinä on merkkejä uskoville.
6:100 (Uskottomat) ovat asettaneet jinnejä Allahin rinnalle, vaikka Hän onkin ne luonut. Ja he keksivät Allahille poikia ja tyttäriä vailla tietoa (ja ymmärrystä). Hän on pyhä ja (kaiken) sen yläpuolella, mitä he (Hänestä) kuvittelevat.
 
6:101 Hän on taivaiden ja maan luoja. Kuinka Hänellä voisi olla lapsia, vaikka Hänellä ei ole (edes) puolisoa? Hän on luonut kaiken, ja Hän tietää kaiken perin pohjin.
 
6:102 Tämä Allah on teidän ylläpitäjänne. Hänen lisäkseen ei kukaan ole palvonnan arvoinen. (Hän yksin) on kaiken luoja. Palvokaa siis vain Häntä, sillä Hän vartioi kaikkea.
 
6:103 Katseet eivät voi Häntä havaita, mutta Hän havaitsee kaikki katseet. Hän on äärimmäisen tarkkakatseinen, kaikesta tietoinen.
 
6:104 Te olette jo epäilemättä saaneet Herraltanne merkkejä (johdatukseksenne). Jos joku sitten havainnoi (niitä oivalluskyvyllään), on se (hyödyksi) hänelle itselleen. Jos joku pysyy sokeana, on se (vastaavasti) epäsuotuisaa hänelle itselleen. En minä ole teidän vartijanne.
6:105 Tällä tavoin Me selitämme ilmoitustamme (eri tyyleillä) kerta toisensa jälkeen, jotta (uskottomat) sanoisivat: ”Sinä olet lukenut (sen jostain)”, sekä tehdäksemme sen tiedonhaluisille täysin selväksi.
 
6:106 Seuraa tätä (Koraania), jonka Herrasi on sinulle ilmoittanut. Ei ole muuta jumalaa kuin Allah; vältä siis monien jumalien palvojia.
 
6:107 Jos Allah olisi halunnut (pysäyttää heidät väkivalloin), eivät nämä ihmiset olisi (koskaan) syyllistyneet muiden asettamiseen Allahin rinnalle. Enkä minä ole tehnyt sinustakaan heidän vartijaansa, etkä sinä ole heidän asioidensa hoitaja.
 
6:108 (Muslimit,) älkää solvatko noita (valheellisia jumalia), joita nämä (monien jumalien palvojat) Allahin lisäksi kutsuvat avukseen. Muuten (myös) he syyllistyvät tietämättömyytensä vuoksi vääryyteen ja alkavat (kostoksi) tehdä pilkkaa Allahin kunniasta. Tällä tavoin Me olemme tehneet jokaisen lahkon (ja ryhmittymän) teoista tavoittelemisen arvoisia (heidän silmissään, ja he pitävät vain niitä totuutena). Lopulta kaikkien on palattava Herransa luo, ja Hän kertoo heille heidän tekemiensä tekojen seuraukset.
 
6:109 He vannovat painokkaasti Allahin kautta, että jos he saisivat jonkin (selkeän) merkin, he varmasti uskoisivat siihen. Sanoi (heille): ”Merkit ovat yksin Allahin vallassa. Ja (muslimit,) mitä te tiedätte; kun he saavat merkin, eivät he (silti) usko.”
6:110 Me käännämme heidän sydämensä ja silmänsä pois (totuuden myöntämisestä heidän omien pahojen aikeidensa tähden), koska he eivät alunperinkään uskoneet tähän (Profeettaan. Eivät he siis usko, vaikka näkisivät merkin.) Me jätämme heidät heidän tottelemattomuuteensa, jotta he kulkisivat harhaan.
 
6:111 Ja vaikka Me lähettäisimme heidän luokseen enkeleitä, kuolleet alkaisivat puhua heidän kanssaan, ja Me kokoaisimme kaiken ryhmiin heidän (silmiensä eteen), eivät he silloinkaan uskoisi kuin sen, mitä Allah tahtoo. Useimmat heistä ovat tietämättömiä.
 
6:112 Samalla tavoin Me teimme jokaisen profeetan vihollisiksi ihmisten ja jinnien joukosta saatanoita, jotka harhaan johtaakseen istuttavat toistensa sydämiin kullattuja (ja öljyisiä) sanoja (epäilysten muodossa). Jos sinun Herrasi haluaisi (pysäyttää heidät väkipakolla), eivät he olisi näin kyenneet tekemään. Jätä siis (sekä) heidät että heidän sepittämänsä valheet,
 
6:113 jotta ne, jotka eivät usko tuonpuoleiseen, taipuisivat tämän (petoksen) kannalle, ja jotta he alkaisivat pitää siitä ja (myös) jotta he ryhtyisivät (samoihin pahoihin tekoihin), joihin nämä itse ovat (syyllistyneet).
 
6:114 (Sano:) ”Pitäisikö minun etsiä joku muu kuin Allah auktoriteetiksi (ja tuomariksi), vaikka juuri Hän on lähettänyt teille seikkaperäisen (eli selkeät toimintaohjeet sisältävän) Kirjan?” Ne, joille olen (aikaisemmin) antanut Kirjan, tietävät (sydämessään), että Herrasi on lähettänyt tämän totuuteen (perustuvan Koraanin). Älä siis epäile (sitä, ymmärtääkö Kirjan kansa Koraanin olevan ilmoitusta vai ei).
6:115 Sinun Herrasi sana on täynnä totuudellisuutta ja oikeudenmukaisuutta. Kukaan ei voi muuttaa Hänen sanojaan, ja Hän on kaiken kuuleva, tietävä.
 
6:116 Jos tottelisit maan päällä (elävien) enemmistöä, johtaisivat he sinut harhaan Allahin tieltä. He seuraavat (totuuden ja varmuuden sijasta) vain kuvitelmia ja oletuksia, ja vetävät ainoastaan vääriä johtopäätöksiä (ja valehtelevat).
 
6:117 Herrasi tietää varmasti parhaiten, kuka on hairahtunut Hänen tieltään, ja Hän tuntee hyvin (myös) johdatuksen saaneet.
 
6:118 Syökää siis siitä (teuraseläimestä), jonka päälle Allahin nimi on lausuttu (teurastuksen hetkellä), jos uskotte Hänen ilmoitukseensa.
 
6:119 Mikä teillä on, kun ette syö siitä (teuraasta), jonka päälle Allahin nimi on (teurastettaessa) lausuttu? (Te pidätte näitä sallittuja eläimiä kiellettyinä,) vaikka Hän on teille juurta jaksain selittänyt (kaikki) ne asiat, jotka Hän on teiltä kieltänyt muuten kuin siitä (tapauksessa), että olette pakotettuja (syömään) niitä (henkenne pitimiksi äärimmäisessä hädässä. Älkää nyt siis itse luulko vielä muitakin asioita kielletyiksi.) Epäilemättä monet johtavat (ihmisiä) harhaan omien halujensa (ja kuvitelmiensa) kautta. Herrasi tuntee parhaiten rajan ylittävät.
6:120 Luopukaa ulkoisista ja sisäisistä (eli molemmista, julkisista ja salaisista) synneistä. Ne, jotka tekevät syntiä, saavat kohta rangaistuksen niistä (pahoista teoista), joihin he ovat syyllistyneet.
 
6:121 Älkääkä syökö (sellaisen eläimen lihaa), jonka päälle ei (teurastettaessa) ole lausuttu Allahin nimeä. (Tällaisen lihan syöminen) on varmasti syntiä. Saatanat valavat (epäilyksiä) ystäviensä sydämiin, jotta nämä kiistelisivät kanssanne. Jos te teette kuten he sanovat, asetatte tekin muita Allahin rinnalle.
 
6:122 Voiko tosiaan se, joka oli kuollut (eli vailla uskoa), ja jonka Me herätimme henkiin (johdatuksen kautta) ja sytytimme hänelle (uskon ja viisauden) valon, jonka avulla hän (nyt) kulkee (toisten) ihmisten joukossa (valoa levittäen), olla kuin se, joka on vajonnut (tietämättömyyden ja eksytyksen) pimeyden (syliin niin), ettei hän kykene enää tulemaan sieltä pois? Näin uskottomien tekemät teot saadaan näyttämään houkuttelevilta (heidän silmissään).
 
6:123 Samalla tavoin Me olemme tehneet jokaisen kaupungin vauraista (ja vaikutusvaltaisista) suurimpia syntisiä, jotta he punoisivat tuossa (kaupungissa) juoniaan. (Todellisuudessa) he eivät petä kuin itseään, eivätkä he ole tietoisia (tällaisen toiminannan huonoista seurauksista).
 
6:124 Kun he saavat jonkin merkin, he sanovat: ”Me emme usko ennen kuin myös meille annetaan samanlainen merkki kuin Allahin sanansaattajille on annettu.” Allah tietää parhaiten, kenelle Hän antaa aseman toimia sanansaattajanaan. Rikolliset kohtaavat pian nöyryytyksen Allahin edessä. (He saavat) myös ankaran rangaistuksen, sillä he pettivät (ja johtivat harhaan).
6:125 Jolle Allah aikoo (avokätisyydessään) antaa johdatuksen, sen rinnan Hän avartaa islamia varten. Ja jonka Hän aikoo pitää (oikeudenmukaisesti tämän itsensä hankkimassa) eksytyksessä, sen rinnan Hän tekee ahtaaksi niin lujaa puristamalla, että tuntuu kuin tämä olisi vaivalloisesti nousemassa taivaalle (eli korkealle paikalle). Vastaavasti Allah antaa (nöyryytyksen) piinan kohdata niitä, jotka eivät usko.
 
6:126 (Ainoastaan) tämä (islam) on Herrasi oikea tie. Me selitämme kyllä ilmoituksemme yksityiskohtaisesti niille, jotka ottavat vaarin.
 
6:127 Heitä odottaa heidän Herransa luona rauhan tyyssija. Hän on heidän suojelijansa heidän tekemiensä (hurskaiden) tekojen tähden.
 
6:128 Sinä päivänä, kun Hän kokoaa heidät kaikki yhteen, (Hän sanoo): ”Jinnien joukko (eli saatanat), te olette tosiaan johtaneet monia ihmisiä harhaan!” Silloin heidän ystävänsä ihmisten joukosta sanovat: ”Herramme! Me saimme (paljon) hyötyä toisistamme, mutta saavutimme Sinun meille säätämäsi määräajan (välinpitämättöminä ja omaa etuamme tavoitellen, emmekä voineet siihen mitenkään valmistautua).” Allah sanoo: ”(Nyt) teidän sijananne on Helvetti. Te tulette pysymään siellä ikuisesti, paitsi jos Allah toisin haluaa. Herranne on epäilemättä rajattoman viisas, tietävä.”
 
6:129 Samalla tavoin Me annamme toisten väärintekijöiden hallita toisia niiden (pahojen) tekojen vuoksi, joita he jatkuvasti ansaitsevat.
6:130 Ihmisten ja jinnien joukko! Eikö teidän luoksenne saapunut keskuudestanne sanansaattajia, jotka olisivat selittäneet teille Minun ilmoitustani ja varoittaneet teitä saapumisestanne (eteeni) tänä päivänä?” (Silloin) he sanovat: ”Me todistamme itseämme vastaan.” Maailman elämä on syössyt heidät harhaan, ja he tulevat todistamaan itseään vastaan olleensa (maailmassa) uskottomia (eli totuuden kieltäjiä).
 
6:131 (Sanansaattajia lähetettiin) tällä tavoin, koska Herranne ei tuhoa kaupunkeja vääryyksien tähden, jos niiden asukkaat ovat (täysin) tietämättömiä (totuutta koskevista opetuksista, eli kukaan ei ole heitä totuudesta valistanut).
 
6:132 Kaikille on (säädetty) arvoasemia heidän tekojensa mukaan. Sinun Herrasi ei ole tietämätön siitä, mitä he tekevät.
 
6:133 Herrasi on riippumaton kaikista muista, (erittäin) armollinen. Jos Hän haluaisi, Hän hävittäisi teidät ja tekisi (teidän) jälkeenne seuraajaksenne, kenet haluaa, niin kuin Hän on teidätkin luonut toisten ihmisten jälkeläisistä.
 
6:134 Epäilemättä se (rangaistus), jota teille lupaillaan, on tulossa, ettekä te pysty (Allahia) estämään.
6:135 Sano: ”Kansani, toimikaa omalla paikallanne – minä jatkan toimimista (omalla paikallani). Kohta te saatte tietää, kenen loppu tuonpuoleisessa on (parempi). Väärintekijät eivät saa taatusti vapautusta.”
 
6:136 He ovat säätäneet Allahille osuuden niistä samoista (asioista), jotka Hän on pelloista ja karjasta luonut. Sitten he sanovat (harha)kuvitelmiensa vallassa: ”Tämä (osuus) kuuluu Allahille ja tämä meidän (itse keksimillemme) Allahin aseman jakajille.” Eikä heidän Allahin rinnalle asettamilleen jumalille varattu (osa) saavuta Allahia, eikä Allahille varattu (osa) saavuta heidän Allahin rinnalle asettamiaan jumalia. Kuinka pahan virhearvion he tekevätkään!
 
6:137 Vastaavasti, monijumalaisten palvomat jumalat ovat saaneet jälkeläisten tappamisen näyttämään heidän (silmissään) houkuttelevalta tuhotakseen heidät ja saadakseen heidän (jäljellä olevan, sekoittuneen) uskontonsakin (din) vaikuttamaan heistä epäilyksenalaiselta. Jos Allah olisi halunnut (pysäyttää heidät väkipakolla), eivät he olisi kyenneet näin toimimaan. Jätä siis heidät ja heidän sepitelmänsä (vaille huomiota).
 
6:138 (Harhaisen) mielipiteensä takia he sanovat (myös): ”(Erityisesti) nämä karjaeläimet ja satokasvit on kielletty. Niitä ei saa kukaan syödä, ellemme me halua.” Ja (myös että, joidenkin) karjaeläinten selässä on kiellettyä (ratsastaa. Jotkin) karjaeläimet ovat sellaisia, että he eivät lausu (teurastettaessa) Allahin nimeä niiden päälle. (Tämä kaikki) on sepitelmää Allahista, ja pian Hän rankaisee heitä (siitä), mitä he ovat sepittäneet.
 
6:139 He sanovat (myös): ”(Jälkikasvu,) joka on näiden karjaeläinten kohdussa, on varattu miehillemme ja kielletty naisiltamme. Mutta jos (niiden jälkikasvu syntyy) kuolleena, jakavat sen kaikki (sekä miehet että naiset).” Kohta Hän rankaisee heitä heidän (mielikuvituksellisista) puheistaan. Hän on epäilemättä rajattoman viisas, tietävä.
6:140 Perikatoon joutuvat epäilemättä ne, jotka tappavat jälkeläisiään (silkasta) typeryydestä vailla (aitoa) tietoa sekä sepittävät Allahista valheita ja kieltävät ne (asiat), jotka Allah on heille (ravinnoksi) suonut. He ovat tosiaan kulkeneet harhaan eivätkä voi löytää johdatusta.
 
6:141 Hän on se, joka on saanut aikaan säleiköillä tuetut ja ilman tukea kasvavat (eli köynnöksinä kasvavat ja muut) puutarhat, ja (Hän on myös luonut) taateli(palmut) ja erilaisia hedelmiä tuottavat satokasvit sekä oliivit ja granaattiomenat, (jotka ulkomuodoltaan) muistuttavat toisiaan, mutta eroavat (maultaan). Kun (nämä puut) kantavat hedelmää, syökää niiden hedelmiä ja antakaa (myös) pois (Allahille säädetty) osuus (satokasvien ja hedelmien) korjuupäivänä älkääkä tuhlatko. Hän ei pidä tuhlaajista.
 
6:142 Ja (Hän on luonut kookkaat) karjaeläimet kantamaan taakkoja sekä lähelle maanpintaa (matalan ruumiinrakenteen vuoksi tai teurastamista varten) asetetut (karjaeläimet). Syökää (myös teurastamalla) tästä (ravinnosta), jonka Allah on teille suonut, älkääkä kulkeko Saatanan teitä. Hän on varmasti teidän ilmeinen vihollisenne.
 
6:143 (Allah) on luonut kahdeksan pareiksi: kaksi lampaasta (pässin ja uuhen) ja kaksi vuohesta (pukin ja kutun). Sano (heille): ”Onko hän kieltänyt kummankin uroksen tai kummankin naaraan tai (jälkikasvun), joka on naaraiden kohdussa? Valistakaa minua tiedolla ja ymmärryksellä, jos puhutte totta.”
 
6:144 Ja kaksi kamelista (uroksen ja naaraan) ja kaksi naudasta (sonnin ja lehmän). Sano (heille): ”Onko hän kieltänyt kummankin uroksen tai kummankin naaraan tai (jälkikasvun), joka on naaraiden kohdussa? Olitteko te paikalla silloin, kun Allah määräsi tämän teille (kielletyksi)?” Kuka on pahempi väärintekijä kuin se, joka vailla tietoa sepittää valheita Allahista johdattaakseen ihmisiä harhaan? Allah ei johdata väärintekijöitä.
6:145 Sano: ”En löydä minulle lähetystä ilmoituksesta (mitään sellaista, että) keneltäkään, joka syö, (olisi) kielletty hänen syömänsä (asiat), paitsi jos kyseessä on raato, vuodatettu veri tai sianliha, sillä nämä ovat epäpuhtaita. Tai syntisesti teurastettu eläin, jonka päälle on teurastettaessa lausuttu jonkun muun kuin Allahin nimi. Jos joku on (nälän vuoksi) täysin vailla muita keinoja, ei ole tottelematon eikä ylitä rajaa, on Herrasi silloin rajattoman anteeksiantava, armollinen.
 
6:146 Juutalaisilta olemme kieltäneet kaikki kynnelliset (eläimet) ja molempien, naudan ja vuohen rasvan, lukuun ottamatta sitä (rasvaa), joka on selässä, sisäelinten ympärillä tai luissa. Tämän Me annoimme rangaistuksena heidän uppiniskaisuudestaan. Me puhumme varmasti totta.
 
6:147 Jos he sitten kieltävät sinut, sano: ”Herranne on rajattoman armollinen, mutta pahantekijät eivät voi välttää Hänen rangaistustaan.”
 
6:148 Monien jumalien palvojat kiiruhtavat sanomaan: ”Jos Allah olisi halunnut, emme me tai isämme olisi asettaneet muita Hänen rinnalleen. Emmekä olisi julistaneet mitään kielletyksi (ilman pätevää auktoriteettia).” Samalla tavoin olivat kieltäneet myös ne, jotka olivat heitä ennen, kunnes he saivat maistaa rangaistustamme. Sano: ”Onko teillä jotain (todisteeksi kelpaavaa) tietoa, jonka voisitte tuoda esiin meitä varten? (Jos näin on, jakakaa se.) Te seuraatte vain olettamuksia (varman tiedon sijasta) ja valehtelette (arvailujen pohjalta).”
 
6:149 Sano: ”Lopullinen argumentti on yksin Allahin hallussa. Jos Hän olisi halunnut (pakottaa teidät), olisi Hän varmasti laittanut teidät kaikki (seuraamaan) johdatusta.”1
6:150 Sano (monien jumalien palvojille): ”Tuokaa esiin todistajanne, jotka (ovat valmiita) todistamaan, että Allah on tämän kieltänyt.” Jos he todella antavat (väärän) todistuksen, älä hyväksy sitä (vaan paljasta heidän valehtelevan). Älä seuraa sellaisten ihmisten haluja, jotka pitävät valheena meidän ilmoitustamme eivätkä usko tuonpuoleiseen ja asettavat (valheellisia jumaliaan) Herransa rinnalle.
 
6:151 Sano: ”Tulkaa, minä luen teille ne asiat, jotka Herranne on teiltä kieltänyt: älkää asettako mitään Hänen rinnalleen, käyttäytykää hyvin vanhempia kohtaan älkääkä tappako jälkeläisiänne köyhyyden takia. Me yksin annamme teille elannon ja (annamme sen) myös heille. Älkääkä lähestykö säädyttömiä tekoja, olivatpa ne julkisia tai salaisia. Älkääkä tappako ketään, jonka (tappamisen) Allah on kieltänyt, paitsi kun kyseessä on (islamilaisen lain suoma) oikeus (eli itsepuolustus tai taistelu epäjärjestystä, vääryyttä ja terrorismia vastaan). Nämä ovat ne (käskyt), jotka Hän on teille säätänyt, jotta käyttäisitte järkeänne.”
 
6:152 Älkääkä kajotko orvon omaisuuteen muuten kuin hyväksyttävällä tavalla kunnes tämä saavuttaa täysi-ikäisyyden. Täyttäkää mitta ja vaaka (eli pituus ja paino) oikeudenmukaisesti. Emme Me anna kenellekään enempää vaikeuksia kuin hän kykenee kantamaan. Kun sanotte (jotain jostakusta), olkaa oikeudenmukaisia, vaikka kyseessä olisi sukulaisenne. Pitäkää aina Allahille (tekemänne) lupaukset. Nämä ovat ne (asiat), jotka Hän on teille säätänyt, jotta hyväksyisitte neuvon
 
6:153 ja sen, että tämä (islamilainen laki) on Minun suora tieni. Seuratkaa siis sitä älkääkä kulkeko (muita) teitä, (sillä) muuten nuo (tiet) johtavat teidät pois Allahin tieltä. Tämä on se asia, jonka Hän on teille säätänyt, jotta tulisitte hyveellisiksi.
 
6:154 Sitten annoimme Kirjan Musalle (Moosekselle, rauha hänelle) tehdäksemme (suosionosoituksemme) täydeksi sille, josta tulisi hurskas. (Lähetimme sen) selitykseksi kaikille asioille, johdatukseksi ja armoksi, jotta he uskoisivat kohtaavansa Herransa (ylösnousemuksen päivänä).
6:155 Tämä (Koraani) on siunausten täyttämä Kirja, jonka olemme lähettäneet. Seuratkaa siis (nyt) sitä ja pelätkää (Allahia), jotta teille oltaisiin armollisia.
 
6:156 (Koraani on ilmoitettu,) että (ette) sanoisi: ”(Taivaallinen) Kirja oli lähetetty ennen meitä vain kahdelle yhteisölle (juutalaisille ja kristityille). Me olimme tietämättömiä heidän lukemisistaan ja opetuksistaan.”
 
6:157 Tai että (ette) sanoisi: ”Jos meille olisi lähetetty Kirja, olisimme olleet paremmin johdatettuja kuin he.” Teille on nyt saapunut Herraltanne selkeä todiste, johdatus ja armo. Kuka silloin voi enää olla pahempi väärintekijä kuin se, joka pitää Allahin ilmoitusta valheena ja karttaa sitä? Me rankaisemme kohta viheliäisellä piinalla ilmoitustamme kaihtavia, koska he ovat kääntyneet pois (jumalallisista merkeistä).
 
6:158 He vain odottavat, että (rangaistuksen) enkelit saavuttaisivat heidät tai Herrasi saapuisi itse tai Herrasi (erityisiä) merkkejä tulisi (havaittaviksi. Kerro heille:) ”Sinä päivänä, kun Herrasi merkit tulevat (tällä tavoin havaittaviksi,) usko ei hyödytä ketään (sellaista), joka ei aikaisemmin uskonut tai ansainnut mitään hyvää uskossaan.” Sano: ”Odottakaa; (myös) me odotamme.”
 
6:159 Epäilemättä ne, jotka ovat (kehitelleet erillisiä teitä ja siten) särkeneet uskontonsa (din) osiin ja jakautuneet (erilaisiin) lahkoihin – sinä et ole missään asiassa heihin (sidoksissa tai heistä vastuussa). Heidän asiansa ovat Allahin päätettävissä. Sitten Hän tekee heidät tietoisiksi niistä teoista, joita he tapasivat tehdä.
6:160 Joka tekee yhden hyvän teon, hän saa (sitä vastaan) kymmenen samanlaista hyvää tekoa. Ja joka tekee yhden pahan teon, hänelle ei anneta rangaistuksena kuin yksi sen kaltainen (paha teko) eikä hänelle tehdä vääryyttä.
 
6:161 Sano: ”Herrani on epäilemättä johdattanut minut oikealle tielle. Tämä (on) vankan uskonnon ([din] tie ja) yksinomaan Allahiin keskittyneen ja kaikesta valheellisesta puhtaan Ibrahimin (Abrahamin, rauha hänelle) uskontokunta. Hän ei ollut yksi monien jumalien palvojista.”
 
6:162 Sano: ”Minun rukoukseni, pyhiinvaellukseni, uhrini (yhdessä kaiken palvonnan kanssa) sekä elämäni ja kuolemani kuuluvat yksin Allahille, joka on kaikkien maailmojen Herra.
 
6:163 Hänen asemaansa ei jaa kukaan. Tähän minut on määrätty, ja minä olen ensimmäinen muslimi (kaikkien luotujen joukossa).”
 
6:164 Sano: ”Etsisinkö minä jotakuta toista herraa kuin Allah, vaikka Hän on kaiken ylläpitäjä? Aina kun joku tekee jonkin (synnin, sen paha seuraus) tulee vain hänen osakseen. Kukaan taakan kantaja ei ota toisen taakkaa kannettavakseen. Sitten teidän täytyy palata Herranne luo, ja Hän tekee teidät tietoisiksi niiden (asioiden todellisesta laidasta), joista te tapasitte olla eri mieltä.”
6:165 Hän on se, joka on asettanut teidät sijaishallitsijoiksi maan päälle ja nostanut jotkut arvoasemassaan toisten yläpuolelle koetellakseen teitä niillä (asioilla), jotka Hän on teidän (huostaanne) uskonut. Sinun Herrasi on epäilemättä nopea antamaan rangaistuksen (sen ansaitseville. Anteeksiantoa toivoville) Hän on rajattoman anteeksiantava, armollinen.
 1 Selitettyään totuuden ja valheen eron ja niiden seuraukset Hän antaa jokaiselle mahdollisuuden valita oman tiensä, jotta jokaista voidaan pitää vastuussa tekemisistään ja oikeutettuna niiden mukaiseen palkkioon tai rangaistukseen.


 

Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeudet © 2018 Minhaj-ul-International:lla
(Mitään osaa ja tämän sivun sisällön voi kopioida, tallentaa, julkaistu, jäljentää ja/tai käyttää missään muodossa ilman lupaa Minhaj- ul-Quran International. Katso lisätietoja.)