Pyhä Koraani

Suurat

9.

Katumuksen Suura

 

(Suurat At-Tawba)
9:1 Irtisanoutumisen julistus Allahilta ja Hänen sanansaattajaltaan (siunaus ja rauha hänelle) niille monien jumalien palvojille, joiden kanssa te olette tehneet (rauhan)sopimuksen (mutta jotka ovat aloittaneet sodan sopimuksensa rikkoen).
 
9:2 Joten, (monien jumalien palvojat), voitte kulkea maan päällä neljän kuukauden (ajan. Tämän väliajan umpeuduttua teitä odottaa sota.) Ja pitäkää mielessä, että te ette voi koskaan tehdä Allahin suunnitelmia tyhjiksi. Allah saattaa uskottomat eittämättä häpeään.
 
9:3 (Nämä säkeet) ovat suuremman pyhiinvaelluksen päivänä (yleinen) julistus Allahilta ja Hänen Sanansaattajaltaan (siunaus ja rauha hänelle) kaikille ihmisille: Allah on sanoutunut irti monien jumalien palvojista ja myös Hänen Sanansaattajansa (siunaus ja rauha hänelle, on vailla velvoitteita heitä kohtaan. Monien jumalien palvojat,) jos kadutte, on se teille parempi. Mutta jos käännytte pois, pitäkää mielessä, että te ette voi koskaan tehdä Allahin suunnitelmia tyhjiksi. Ja (rakastettu), kerro uskottomille uutiset tuskallisesta rangaistuksesta,
 
9:4 lukuun ottamatta niitä kuvainpalvojia, joiden kanssa olet solminut sopimuksen, jotka ovat olleet kanssasi sanansa mittaisia (sopimuksen täyttäessään) ja jotka eivät ole auttaneet (tai tukeneet) ketään sinua vastaan. Täytä siis lupauksesi heille sille säädettyyn määräaikaan saakka. Allah rakastaa hyveellisiä.
 
9:5 Kun pyhitetyt kuukaudet ovat kuluneet, tappakaa (julistuksen mukaisesti sodan aikana ne) monien jumalien palvojat, (jotka ovat uudelleen aloittaneet sodan,) mistä tahansa heidät löydättekin. Ottakaa heidät kiinni, vangitkaa heidät ja istukaa odottamassa heitä jokaisessa väijytyspaikassa (motittaaksenne ja napataksenne heidät). Jos he sitten katuvat ja alkavat rukoilla ja pitävät huolen almuverostaan (zakat), laskekaa heidät menemään (sillä samoin kuin rauhansopimuksen ollessa kyseessä, tälläkin tavoin sota muuttuu laittomaksi). Allah on epäilemättä rajattoman anteeksiantava, armollinen.
9:6 Jos joku monien jumalien palvojista tahtoo sinulta turvaa, suo se hänelle, jotta hän saisi kuulla Allahin sanaa. Vie hänet sitten turvapaikkaansa, sillä heillä ei ole tietoa (totuudesta).
 
9:7 Miten (ihmeessä) monien jumalien palvojilla voisi olla sopimus Allahin ja Hänen Sanansaattajansa (siunaus ja rauha hänelle) kanssa, paitsi niillä, joiden kanssa te olette pyhän moskeijan lähellä (Hudaybiyyassa) sopimuksen tehneet? Niin kauan kuin nämä noudattavat teidän kanssanne (tehtyä sopimusta), noudattakaa tekin (sitä) heidän kanssaan. Allah rakastaa hyveellisiä.
 
9:8 Miten (ihmeessä heiltä voisi odottaa sopimuksen noudattamista), sillä jos he kukistavat teidät, eivät he teidän kohdallanne ota huomioon sukulaisuussuhteita tai sopimusta. He pitävät teidät sanoillaan tyytyväisinä, mutta heidän sydämensä kieltää (mitä he sanovat). Useimmat heistä rikkovat sopimuksensa.
 
9:9 He saivat (maallisten etujen) vähäisen hinnan jumalallista ilmoitusta vastaan. Sitten he alkoivat estää ihmisiä (kulkemasta) Hänen (uskontonsa [din]) tietä. Se, mitä he tekevät, on äärimmäisen pahaa.
 
9:10 Eivät he ota yhdenkään muslimin kohdalla huomioon sukulaisuussuhteita tai sopimusta. Nimenomaan he ylittävät rajan (uppiniskaisuudessaan).
9:11 (Silti,) jos he katuvat, alkavat rukoilla ja maksavat almuveronsa (zakat), ovat (he) veljiänne uskonnossa (din). Me selitämme ilmoitustamme yksityiskohtaisesti niille, joilla on tietoa ja ymmärrystä.
 
9:12 Mutta jos he rikkovat lupauksensa solmittuaan (kanssanne) sopimuksen (rauhanomaisista suhteista, aloittavat sodan uudestaan) ja pilkkaavat teidän uskontoanne (din), käykää (puolustus)sotaan epäuskon päälliköitä vastaan (eliminoidaksenne mahdollisen epäjärjestyksen ja pahanteon). Ei heidän lupauksiinsa perääntyä (epäjärjestyksen lietsomisesta) ole luottamista.
 
9:13 Ettekö taistele niitä vastaan, joka ovat rikkoneet valansa (eli rikkoneet rauhansopimuksen ja julistaneet sotatilan) ja päättäneet karkottaa Sanansaattajan (siunaus ja rauha hänelle), vaikka he olivat ensimmäisenä aloittamassa (sodan) teitä vastaan (sopimuksen rikottuaan)? Pelkäättekö te heitä, vaikka Allahilla on suurempi oikeus teidän pelkoonne, jos olette uskovia?
 
9:14 Taistelkaa heitä (eli rauhansopimuksen rikkoneita ja sotatilan uudelleen julistaneita) vastaan (eli lupa käydä toistamiseen taisteluun on annettu). Allah antaa heidän kärsiä rangaistuksen käsissänne (koska he ovat rikkoneet valansa ja ovat rauhan vihollisia). Hän nöyryyttää heitä, auttaa teitä heitä (vastaan), parantaa uskovien rinnan,
 
9:15 ja karkottaa ahdistuksen ja raivon näiden sydämestä sekä hyväksyy katumuksen, keneltä haluaa. Allah on kaiken tietävä, viisas.
9:16 Luuletteko te, että teidän annetaan olla (noin vain käymättä läpi vaikeuksia ja vastoinkäymisiä), vaikka Allah ei ole (vielä) tehnyt selvästi tunnetuiksi niitä, jotka teistä ovat taistelleet ja (jotka) eivät ole ottaneet luotetuikseen ketään muuta kuin Allahin, Hänen Sanansaattajansa (siunaus ja rauha hänelle) ja uskovat? Allah on täysin tietoinen siitä, mitä te teette.
 
9:17 Ei monien jumalien palvojien ole sopivaa ylläpitää pyhäköitä Allahille, kun he itse todistavat itseään vastaan epäuskossaan. Kaikki heidän tekonsa ovat valuneet hukkaan, ja he saavat pysyä ikuisesti Helvetissä.
 
9:18 Vain se voi ylläpitää pyhäköitä Allahille, joka uskoo Allahiin ja viimeiseen päivään ja pitää rukouksensa, maksaa almuveronsa (zakat) eikä pelkää (ketään) muuta kuin Allahia. Siksipä juuri heidän toivotaan löytävän johdatuksen.
 
9:19 Pidättekö (pelkkää) veden tarjoamista pyhiinvaeltajille ja pyhän moskeijan ylläpidon ja korjaamisen hoitamista yhtä arvokkaana kuin sen (tekoja), joka uskoo Allahiin ja viimeiseen päivään ja taistelee Allahin tiellä? Allahin silmissä nämä henkilöt eivät voi olla samanveroisia, eikä Allah johdata väärintekijöitä.
 
9:20 Jotka uskovat, jättävät kotinsa ja ponnistelevat jatkuvasti omaisuudellaan ja elämällään Allahin tiellä, he ovat Allahin edessä korkea-arvoisia. He ovat niitä, jotka ovat saavuttaneet päämääränsä.
9:21 Allah lähettää heille luotaan ilouutiset armosta, tyytyväisyydestään ja niistä puutarhoista, joissa heitä odottavat ikuiset ilot.
 
9:22 He saavat asua niissä ikuisesti. Allahin hallussa on epäilemättä mahtava palkkio.
 
9:23 Uskovat, älkää pitäkö isiänne, (esi-isiänne) ja veljiänne ystävinänne, jos he rakastavat epäuskoa enemmän kuin uskoa. Joka teistä pitää heitä ystävinään, on itse väärintekijä.
 
9:24 (Kunnioitettu profeetta,) sano: ”Jos teidän isänne (ja esi-isänne), poikanne (ja tyttärenne), veljenne (ja sisarenne), vaimonne ja (muut) sukulaisenne sekä omaisuutenne, jonka te olette (ankaralla työllä) ansainneet, kauppanne ja liiketoimintanne, jonka tappiollisuutta te pelkäätte, ja ne talot, joihin te olette mieltyneet, ovat teille rakkaampia kuin Allah, Hänen Sanansaattajansa (siunaus ja rauha hänelle) ja Hänen tiellään ponnistelu, niin odottakaahan kunnes Allah määrää (rangaistuksensa). Ei Allah johdata tottelemattomia.”
 
9:25 Allah on epäilemättä auttanut teitä lukuisissa tilanteissa ja (erityisesti) Hunaynin päivänä, kun teidän (miesvahvuutenne) monilukuisuus teki teistä omahyväisiä. Silloin tuo (monilukuisuus) ei voinut teitä millään tavoin hyödyttää, maa kävi teille ahtaaksi laajuudestaan huolimatta ja te peräännyitte selkänne kääntäen.
9:26 Sitten Allah antoi levollisuutensa laskeutua Sanansaattajansa (siunaus ja rauha hänelle) ja uskovien ylle ja Hän lähetti alas (sellaisia enkeli)armeijoita, joita te ette voineet nähdä. Hän antoi piinan niille, jotka olivat uskottomia. Tämä on uskottomien rangaistus.
 
9:27 Vielä tämän jälkeenkin Allah hyväksyy katumuksen, keneltä haluaa (eli siunaa tätä taipumuksella islamiin ja osoittamalla tälle armonsa). Allah on rajattoman anteeksiantava, armollinen.
 
9:28 Uskovat, monien jumalien palvojat ovat epäpuhtauden ruumiillistumia. Älkää siis salliko heidän lähestyä pyhää moskeijaa tämän vuoden jälkeen (eli Mekan kukistuttua vuonna 9 AH). Jos te pelkäätte köyhyyttä (kaupan taantumisen vuoksi, älkää huoliko): Allah tekee teidät kohta vauraiksi, jos haluaa. Allah on epäilemättä kaiken tietävä, viisas.
 
9:29 (Muslimit,) käykää (puolustus)sotaan (myös) niitä Kirjan kansaan kuuluvia vastaan, (jotka, huolimatta siitä, että heidät oli karkotettu kotiseudultaan, rikkoivat kanssanne Medinassa tekemänsä rauhansopimuksen auttamalla kaikin tavoin Medinan kimppuun hyökkääviä Mekan uskottomien joukkoja al-Ahzabin taistelussa ja jotka vielä nytkin punovat kaikenlaisia juonia teitä vastaan), jotka eivät usko Allahiin eivätkä viimeiseen päivään, eivät pidä kiellettyinä niitä asioita, jotka Allah ja Hänen Sanansaattajansa (siunaus ja rauha hänelle) ovat kielletyiksi julistaneet eivätkä omaksu oikeaa uskontoa ([din] eli islamia), kunnes he alistuvat seuraamaan (islamin auktoriteettia) ja maksavat pussistaan vuosittaisen suojelusveron.
 
9:30 Juutalaiset sanovat: ”ʿUzayr (Esra, rauha hänelle) on Allahin poika.” Ja kristityt sanovat: ”Messias (rauha hänelle) on Allahin poika.” Nämä ovat (absurdeja) sanontoja, joita he suustaan suoltavat. Ne muistuttavat niiden sanomisia, jotka ovat syyllistyneet epäuskoon ennen (heitä). Tuhotkoon Allah heidät! Missä he vaeltelevat eksyksissä?
9:31 He ovat ottaneet oppineensa, askeettinsa ja (myös) Marian (Maryamin) pojan Messiaan (rauha hänelle) Allahin rinnalle, vaikka heidän on käsketty palvoa vain yhtä ainoaa Jumalaa, jonka lisäksi ei muuta jumalaa ole. Hän on pyhä, niiden yläpuolella, joita he Hänen rinnalleen asettavat.
 
9:32 He haluavat sammuttaa Allahin valon puhalluksillaan. Allah ei hyväksy (tätä), vaan Hän haluaa saada valonsa loistamaan täydellisenä, vaikka uskottomat eivät (siitä) pitäisikään.
 
9:33 (Allah) on se, joka on lähettänyt Sanansaattajansa (siunaus ja rauha hänelle) johdatus ja oikea uskonto (din) mukanaan antaakseen hänen hallita kaikkien uskontojen ([din] edustajia), vaikka se ei monien jumalien palvojia miellytäkään.
 
9:34 Uskovat, enemmistö (Kirjan kansan) oppineista ja askeeteista rohmuaa ihmisten omaisuutta epäoikeudenmukaisesti ja estää (kulkemasta) Allahin tietä (eli täyttää aarrekammionsa ihmisten omaisuudella ja estää käyttämästä sitä aidon uskonnon [din] tukemiseen ja levittämiseen). Jotka haalivat kultaa ja hopeaa eivätkä kuluta sitä Allahin tiellä – kerro heille uutiset tuskallisesta piinasta.
 
9:35 Sinä päivänä, kun tätä (kultaa, hopeaa ja vaurautta) kuumennetaan Helvetin tulessa, heidän otsansa, kylkensä ja selkänsä merkitään tällä (polttavalla metallilla ja heille sanotaan:) ”Tämä on sitä samaa (vaurautta), jota te kokositte sielujenne (hyödyksi). Maistakaa siis (vaurautta), jota te tapasitte haalia.”
9:36 Allahin edessä kuukausien määrä on Allahin kirjaan (eli luonnonlakeihin säädetty) kahdeksitoista siitä päivästä lähtien kun Hän loi taivaiden ja maan (järjestyksen). Niistä neljä kuukautta (rajab, dhu'l-qaʿda, dhu'l-hijja ja muharram) ovat pyhitettyjä. Tämä on oikea uskonto (din). Älkää siis tehkö vääryyttä itsellenne näinä kuukausina (sekaantumalla sotaan ja taistelemiseen). Ja käykää (myös) te (puolustus)sotaan kaikkia (hyökkäykseen käyviä) monien jumalien palvojia vastaan samalla tavoin kuin he kaikki ovat (yksissä tuumin) ottaneet sodan teitä vastaan asiakseen. Tietäkää, että Allah on hyveellisten kanssa.
 
9:37 (Pyhitettyjen kuukausien) siirtäminen vain lisää uskottomuutta. Tätä kautta uskottomat johdetaan eksyksiin: yhtenä vuonna he pitävät tätä sallittuna ja toisena katsovat sen kielletyksi täyttääkseen niiden (kuukausien) lukumäärän, jotka Allah on tehnyt pyhiksi, ja salliakseen (kuukauden), jonka Allah on kieltänyt. Heidän pahat tekonsa on saatu näyttämään heistä hyviltä. Ei Allah johdata uskottomia.
 
9:38 Uskovat, mikä teillä on? Kun teille sanotaan, että lähtisitte (taistelemaan) Allahin tiellä, mielenne tulee raskaaksi ja vaivutte kohti maan (materiaalista ja vähäpätöistä maailmaa). Tyydyttekö te tämän maailman elämään tuonpuoleisen sijasta? Niinpä, tuonpuoleiseen (verrattuna) maallisen elämän omaisuus ja tavarat ovat (arvoltaan) mitättömän pieniä.
 
9:39 Jos ette lähde (taistelemaan), Hän rankaisee teitä kivuliaalla piinalla ja tuo teidän tilallenne (jonkin) toisen kansan. Ette te voi aiheuttaa Hänelle mitään vahinkoa. Allah on kykenevä kaikkeen.
 
9:40 Jos ette auta häntä (eli Allahin Sanansaattajaa, siunaus ja rauha hänelle, ponnistelemaan islamin voiton puolesta, niin mitä sitten?) Allah auttoi häntä (myös silloin), kun uskottomat olivat ajaneet hänet pois (kotiseudultaan Mekasta) ja hän oli kahdesta (muuttomatkalle lähteneestä) toinen, ja kun molemmat (Allahin Sanansaattaja, siunaus ja rauha hänelle, ja Abu Bakr Siddiq, olkoon Allah häneen tyytyväinen) olivat (Thurin) luolassa, ja hän sanoi kumppanilleen (Abu Bakr Siddiqille, olkoon Allah häneen tyytyväinen): ”Älä murehdi. Allah on kyllä kanssamme.” Silloin Allah antoi levollisuuden laskeutua hänen päälleen ja vahvisti häntä sellaisten (enkeli)armeijoiden avulla, joita te ette voineet nähdä. Hän syöksi uskottomien sanat alhaisuuteen. Allahin sana on (aina) korkein, ja Allah on äärettömän mahtava, viisas.
9:41 Olittepa (varustukseltanne) kevyitä tai raskaita, käykää (joka tapauksessa) eteenpäin ja taistelkaa Allahin tiellä omaisuudellanne ja elämällänne. Tämä on teille parempi, jos tunnistatte (todellisuuden).
 
9:42 Jos vauraus olisi ollut (sotasaaliin muodossa) helposti saatavilla ja matka (taisteluun) kohtuullinen ja kevyt, nuo (teeskentelijät) olisivat taatusti seuranneet teitä. Mutta vaivalloinen matka näytti heistä aivan liian pitkältä. (Kyllä) he vielä vannovat Allahin kautta: ”Jos olisimme kyenneet, olisimme varmasti käyneet kanssanne eteenpäin.” He (vain) paiskaavat itsensä tuhoon (näillä valheilla). Allah tietää, että he ovat todellisuudessa valehtelijoita.
 
9:43 Suojelkoon Allah sinua (ja varjelkoon kunniaasi ja hyvinvointiasi)! Miksi sallit heidän (olla osallistumatta sotaan), ennen kuin sinulle kävi selväksi, ketkä puhuvat totta ja sait tietää (myös, ketkä) valehtelevat?
 
9:44 Jotka uskovat Allahiin ja viimeiseen päivään, eivät tavoittele sinulta lupaa (olla) taistelematta omaisuudellaan ja elämällään. Allah tuntee hyveelliset parhaiten.
 
9:45 Sinulta pyytävät lupaa (olla osallistumatta taisteluun) vain ne, jotka eivät usko Allahiin ja viimeiseen päivään. Heidän sydämensä on epäilyksen vallassa, ja he ovat epäilyksessään hämmennyksissä ja ymmällään.
9:46 Jos he olisivat (tosissaan) aikoneet lähteä (taistelemaan), olisivat he varmasti koonneet (ainakin joitain) varusteita sitä varten. Mutta (tosiasiassa) Allah ei välittänyt (heidän epärehellisyytensä ja tekopyhyytensä vuoksi) siitä, että he olisivat lähteneet (taistelemaan). Niin Hän pysäytti heidät (niille sijoilleen), ja heille sanottiin: ”Istukaa vain niiden kanssa, jotka istuvat (taistelemista vältellen).”
 
9:47 Jos he olisivat (liittyneet teihin ja) lähteneet eteenpäin, olisivat he aiheuttaneet teille vain lisää harmia ja epäjärjestystä ja ponnistelleet (saadakseen aikaan) epäsopua keskuudessanne. He halusivat vain saada teidät riitautumaan. (Vielä nytkin) teidän keskuudessanne on heidän vakoojiaan.
 
9:48 Tosi asiassa he olivat jo aikaisemmin yrittäneet lietsoa epäsopua, ja he laativat suunnitelmia sekoittaakseen sinun työsi, kunnes totuus saapui ja Allahin määräys voitti. (Tästä) he eivät alkuunkaan pidä.
 
9:49 Heidän joukossaan on (myös) sellainen, joka sanoo: ”Anna minulle lupa (pysyä kotona ja olla lähtemättä taisteluun) äläkä syökse minua koettelemukseen.” Kuulkaa! He ovat (aivan itse) syöksyneet koettelemukseen. Helvetti on epäilemättä ympäröinyt uskottomat.
 
9:50 Jos osaksesi tulee jotain hyvää (tai lohduttavaa), he eivät pidä siitä. Mutta jos osaksesi taas tulee vastoinkäymisiä (ja vaikeuksia), he sanovat: ”Me olimme jo etukäteen omaksuneet (varovaisuuden) toimissamme.” Ja he kääntyvät pois riemuiten.
9:51 (Rakastettu,) sano: ”Ei meidän osaksemme tule koskaan (mitään muuta), kuin mitä Allah on meille säätänyt. Hän yksin on meidän suojelijamme, ja yksin Allahiin tulee uskovien luottaa.”
 
9:52 Sano: ”Odotatteko te vain toista niistä kahdesta hyvästä asiasta (eli voitosta ja marttyyriudesta), jotka meille voivat tapahtua? (Odotatteko, että meistä tulee marttyyreja vai että palaamme voitokkaina?) Teidän kohdallanne me odotamme, että Allah antaa (erityisen) rangaistuksen tulla osaksenne (tekopyhyytenne tähden), joko Hänen itsensä tai meidän käsissämme. Odottakaa siis, ja me odotamme kanssanne, (kenen odotus palkitaan).”
 
9:53 Sano: ”Kulutittepa omaisuuttanne vapaaehtoisesti tai vastentahtoisesti, ei tuota (rahaa) tulla teiltä koskaan hyväksymään. Te olette tosiaan tottelemattomia.”
 
9:54 Heidän kuluttamansa omaisuuden (eli almujen) hyväksymisen estää vain se, että he kieltävät Allahin ja Hänen Sanansaattajansa (siunaus ja rauha hänelle). He tulevat aina rukoilemaan laiskasti ja vastentahtoisesti, eivätkä he (edes) kuluta omaisuuttaan (Allahin tiellä), paitsi kun he ovat tyytymättömiä.
 
9:55 Älä (siis) hämmästy heidän vaurauttaan ja jälkeläisiään. Allah haluaa vain rangaista heitä maallisessa elämässä näiden (asioiden) takia, ja (Hän haluaa,) että heidän sielunsa jättää heidät heidän ollessaan uskottomia.
9:56 Ja he (ovat niin raukkamaisia, että he) vannovat Allahin kautta kuuluvansa teihin, vaikka he eivät teihin kuulukaan. Mutta he ovat niitä, jotka pelkäävät (tekopyhyytensä paljastumista ja sen seurauksia. Siksi he teeskentelevät olevansa muslimeita.)
 
9:57 (Heidän mielentilansa on se, että) jos he löytävät jonkin turvapaikan, luolan tai kolon, he lähtevät sitä kohti kovaa vauhtia juosten (eivätkä pysy kanssanne hetkeäkään, vaan heidän on silloin pakko paljastaa teeskennelty uskollisuutensa).
 
9:58 Heidän joukossaan on niitä, jotka pilkkaavat sinua almujen (jakamisen) takia. Jos noista (almuista) sitten annetaan heille jotain, ovat he tyytyväisiä. Mutta jos niistä ei anneta heille mitään, suuttuvat he saman tien.
 
9:59 Kuinka hyvä olisikaan, jos he tyytyisivät siihen, mitä Allah ja Hänen Sanansaattajansa (siunaus ja rauha hänelle) ovat heille antaneet, ja sanoisivat: ”Allah riittää meille. Allah suo meille kohta runsautensa ja Hänen Sanansaattajansa (siunaus ja rauha hänelle, samaten). Me haluamme vain Allahin.” (Ja Sanansaattaja, siunaus ja rauha hänelle, on Hänen välittäjänsä. Kun hän antaa, antaa Allah. Jos he uskoisivat tähän ja olisivat pilkkaamatta, olisi se parempi.)
 
9:60 Almu(vero [zakat]) on tarkoitettu vain köyhille, puutteenalaisille, sen keräämisestä vastaaville toimijoille sekä niille, joiden sydämessä on tarkoitus synnyttää kiintymys islamiin. Ja (almuveroa [zakat] voi kuluttaa myös) ihmisten kaulojen vapauttamiseen (orjuuden ikeestä), velallisten taakan helpottamiseksi sekä Allahin tiellä ja matkaajia varten. Tämän (kaiken) on Allah säätänyt velvollisuudeksi. Allah on kaiken tietävä, viisas.
9:61 Noiden (teeskentelijöiden) joukossa on myös niitä, jotka loukkaavat (kunnioitettua) Profeettaa (siunaus ja rauha hänelle) sanomalla: ”Hän on vain korva (eli helposti johdateltavissa).” Sano: ”Hänen korvansa (kuuntelevat) hyviä asioita teitä varten. Hän uskoo Allahiin ja luottaa uskovien (sanoihin), ja on armo teistä niille, jotka uskovat. Niitä, jotka loukkaavat Allahin Sanansaattajaa (siunaus ja rauha hänelle, pahoilla uskomuksillaan, ajatuksillaan ja sanoillaan), odottaa tuskallinen rangaistus.”
 
9:62 (Muslimit, nämä teeskentelijät) vannovat edessänne Allahin kautta pitääkseen teidät tyytyväisinä, vaikka Allahilla ja Hänen Sanansaattajallaan (siunaus ja rauha hänelle) on suurempi oikeus tulla pidetyksi tyytyväisinä. Jos nämä ihmiset olisivat uskovia, (olisivat he tienneet tämän tosiseikan ja tehneet Sanansaattajan, siunaus ja rauha hänelle, tyytyväiseksi. Allah on tyytyväinen kun Sanansaattaja, siunaus ja rauha hänelle, on tyytyväinen, sillä molemmat ovat tyytyväisiä samoihin asioihin.)
 
9:63 Eivätkö he tiedä, että Allahia ja Hänen Sanansaattajaansa (siunaus ja rauha hänelle) vastustavan osaksi on (säädetty) Helvetin tuli, jossa hän saa pysyä ikuisesti? Tämä on ankara nöyryytys.
 
9:64 Teeskentelijät pelkäävät, että muslimeille lähetetään sellainen suura, joka tekee heidät tietoisiksi niistä asioista, joita heidän (tekopyhissä) sydämissään on (piilossa). Sano: ”Ilkkukaa vain. Allah kyllä paljastaa sen, mitä te pelkäätte.”
 
9:65 Jos tiedustelet heiltä, he sanovat varmasti: ”Me vain soitimme suutamme (matkaa taittaaksemme) ja pilailimme.” Sano: ”Pilkkasitteko te Allahia, Hänen ilmoitustaan ja Hänen Sanansaattajaansa (siunaus ja rauha hänelle)?”
9:66 Älkää (toki) pyydelkö anteeksi. Teistä on tullut uskottomia, kun ensin (teeskentelitte) uskovanne. Vaikka Me annammekin teistä joillekin anteeksi, rankaisemme Me (silti) toisia, sillä he ovat tehneet syntiä.
 
9:67 Teeskentelijät, miehet ja naiset, ovat toistensa (kaltaisia). He käskevät pahaan ja estävät hyvästä ja pitävät kätensä tiukasti kiinni (eivätkä kuluta omaisuuttaan Allahin tiellä). He ovat unohtaneet Allahin, joten Allah on unohtanut heidät. Teeskentelijät ovat tosiaan tottelemattomia.
 
9:68 Allah on luvannut teeskentelijöille, miehille ja naisille, sekä uskottomille Helvetin tulen, jossa (he) saavat pysyä ikuisesti. Tuo (tuli) riittää heille. Allah on kironnut heidät ja heitä odottaa ikuinen piina.
 
9:69 (Teeskentelijät, te) olette kuin ne, jotka olivat ennen teitä. He olivat teitä paljon mahtavampia ja paljon vauraampia rikkaudessaan ja jälkeläistensä suhteen. He nauttivat (maallisesta) osastaan. Tekin nautitte omasta osastanne kuten teitä edeltäneet ihmiset ovat itselleen säädetystä (maallisen nautinnon) osasta nauttineet. (Myös) te piehtaroitte valheessa aivan kuten hekin piehtaroivat valheessa. Heidän tekonsa ovat menneet pilalle tässä maailmassa ja tuonpuoleisessa, ja he ovat häviäjiä.
 
9:70 Eivätkö uutiset heitä edeltäneistä ihmisistä ole saavuttaneet heitä? Nuhin (Nooan) kansasta, ja Aadista, Thamudista, ja Ibrahimin (Abrahamin) kansasta ja Midianin asukkaista sekä ihmisistä niissä kaupungeissa, jotka käännettiin nurin? (Myös) heidän luokseen oli saapunut heidän profeettansa selkeitä merkkejä mukanaan (mutta he olivat tottelemattomia). Ei Allah siis tehnyt vääryyttä heitä kohtaan, vaan he itse tekivät väärin itselleen (totuuden kieltäessään).
9:71 Uskovat, miehet ja naiset, ovat toistensa ystäviä ja auttajia. He kehottavat hyvään ja estävät pahasta, pitävät rukouksensa ja maksavat almuveron (zakat) sekä tottelevat Allahia ja Hänen Sanansaattajaansa (siunaus ja rauha hänelle). Heille Allah osoittaa kohta armonsa. Allah on epäilemättä äärimmäisen mahtava, viisas.
 
9:72 Allah on luvannut uskoville, miehille ja naisille, puutarhoja, joiden alta purot virtaavat. He saavat asua niissä ikuisesti. Ja (Hän on luvannut) myös siunattuja asumuksia, jotka sijaitsevat Paratiisin erityisessä osassa ikivihreissä puutarhoissa. Mutta (näitä kaikkia siunauksia) suurempi (on) Allahin tyytyväisyys ja hyväksyntä (joka suodaan mahtavimpana palkkiona). Tämä on korkeinta menestystä.
 
9:73 (Kunniakas) profeetta, taistele (islamia vastustavia) uskottomia ja teeskentelijöitä vastaan ja ole heille ankara (sillä he ovat syyllistyneet rauhan rikkomiseen, epäjärjestyksen levittämiseen ja hyökkäämiseen). Heidän sijansa on Helvetti, ja se onkin viheliäinen paikka.
 
9:74 (Teeskentelijät) vannovat Allahin kautta, että he eivät ole sanoneet mitään, vaikka he ovatkin syyllistyneet jumalanpilkkaan. Heistä on tullut uskottomia heidän ensin (teeskenneltyään) islamia. He suunnittelivat (myös useita vahingollisia asioita), joita he eivät saaneet saatettua loppuun. (Islamin sekä Sanansaattajan, siunaus ja rauha hänelle, toiminnan suhteen) he eivät voineet olla katkeria kuin siitä, että Allah ja Hänen Sanansaattajansa (siunaus ja rauha hänelle) olivat avokätisyydessään tehneet heistä rikkaita. Jos he (vielä nytkin) katuisivat, olisi se heille parempi. Mutta jos he ovat (edelleen) vastahakoisia, Allah kietoo heidät (sekä) tämän maailman että tuonpuoleisen (elämässä) tuskalliseen piinaan. Ei heille ole maan päällä ketään ystävää eikä auttajaa.
 
9:75 Ja näiden (teeskentelijöiden) joukossa on myös (joitakuita), jotka vannoivat Allahille valan: ”Jos Hän suo meille runsaudestaan (rikkauksia), me annamme varmasti almuja (Hänen tiellään) ja meistä tulee hurskaita.”
9:76 Kun Hän sitten soi heille (vaurautta) runsaudestaan, tuli heistä kitsaita tämän (omaisuuden) suhteen ja he perääntyivät (valastaan ja) jättivät sen.
 
9:77 Niinpä Hän asetti (heidän oman kitsautensa) seurauksena tekopyhyyden heidän sydämeensä siihen päivään saakka, kun he kohtaavat Hänet, sillä he toimivat vastoin Allahille vannomaansa valaa ja kertoivat valheita.
 
9:78 Eivätkö he tiedä, että Allah tuntee heidän salaisuutensa ja kuiskuttelunsa, ja että Allah tietää varsin hyvin kaikki kätketyt asiat?
 
9:79 Jotka syyttävät tyytyväisinä ja vapaaehtoisesti hyväntekeväisyyteen antavia uskovia (ulkokultaisuudesta ja pakon alla toimimisesta) almujen annossa, (jotka etsivät vikoja) myös niistä (köyhistä muslimeista), jotka ponnistelustaan ja ankarasta työstään huolimatta eivät kykene (antamaan yhtään enempää) ja (jotka vielä) pilkkaavat (heidän antamisen paloaan), heitä Allah rankaisee heidän pilkanteostaan. Heitä odottaa tuskallinen piina.
 
9:80 Pyydätpä sinä anteeksiantoa niille (onnettomille ja julkeille teeskentelijöille, jotka pitävät sinun kunniaasi pilkkanaan,) tai et, vaikka pyytäisit heille anteeksiantoa seitsemänkymmentä kertaa (luontaisen myötätuntosi ja anteeksiantavan armollisuutesi mukaisesti), ei Allah silti antaisi heille anteeksi. Tämä johtuu siitä, että he ovat hylänneet Allahin ja Hänen Sanansaattajaansa (siunaus ja rauha hänelle). Ei Allah johdata tottelemattomia.
9:81 (Teeskentelijät,) jotka vastustavat Allahin Sanansaattajaa (siunaus ja rauha hänelle) ja jättäytyvät pois (Medinan puolustamisesta), ovat onnellisia jäätyään aloilleen istumaan. He eivät pitäneet siitä, että olisivat joutuneet ponnistelemaan omaisuudellaan ja elämällään Allahin tiellä, ja sanoivat: ”Älkää lähtekö liikkeelle tässä kuumuudessa.” Sano: ”Kaikkein kuumin on Helvetin tuli.” (Kuinka hyvä olisi,) jos he vain ymmärtäisivät.
 
9:82 Niinpä he saavat nauraa hetken ja itkeä pitkään (sillä tuonpuoleisessa heidän vasta itkeä täytyykin). Tämä on korvaus siitä, mitä he ovat ansainneet.
 
9:83 Joten (rakastettu,) jos Allah vie sinut takaisin joidenkuiden (teeskentelijöiden) luo, (kun olet vapautunut Tabukin taistelusta,) ja he pyytävät sinulta lupaa lähteä (taisteluun jonkin tulevan yhteenoton aikana), sano heille: ”(Nyt) te ette enää koskaan lähde kanssani ettekä koskaan seuraa minua taisteluun vihollista vastaan (sillä) te (jätitte) viime kerralla (taistelematta ja) olitte iloisia jäätyänne (koteihinne) istumaan. Jääkää siis (tälläkin kertaa) istumaan pois jäävien kanssa.”
 
9:84 Kun joku näistä (teeskentelijöistä) kuolee, älä vain lue hänelle (hautajais)rukousta äläkä seiso hänen haudallaan (sillä kun vain astut jonnekin, tuot mukanasi armon ja siunauksen, mutta heillä ei ole oikeutta sinun armoosi ja siunaukseesi). He ovat hylänneet Allahin ja Hänen Sanansaattajaansa (siunaus ja rauha hänelle) ja kuolleet tottelemattomina.
 
9:85 Älä anna heidän omaisuutensa ja jälkeläistensä hämmentää itseäsi. Allah haluaa vain rangaista heitä näiden asioiden kautta tässä maailmassa ja (Hän haluaa myös) heidän sielunsa jättävän heidät heidän ollessaan uskottomia.
9:86 Kun (sellainen) suura lähetetään, joka (käskee) uskomaan Allahiin ja taistelemaan Hänen Sanansaattajansa (siunaus ja rauha hänelle) rinnalla, rikkaat ja vaikutusvaltaiset heidän joukostaan pyytävät sinulta poikkeuslupaa sanoen: ”Anna meidän olla, me pysymme (kodeissaan) istuvien kanssa.”
 
9:87 Heitä miellytti jäädä jälkeen jättäytyvien naisten, lasten ja vammautuneiden seuraan. Heidän sydämeensä on painettu sinetti eivätkä he ymmärrä mitään.
 
9:88 Mutta Sanansaattaja (siunaus ja rauha hänelle) ja ne, jotka hänen kanssaan uskovat, taistelevat omaisuudellaan ja elämällään. Heitä odottaa kaikki hyvä ja he saavuttavat päämääränsä.
 
9:89 Allah on valmistellut heille puutarhoja, joiden alta purot virtaavat. (He) saavat asua niissä ikuisesti. Nimenomaan tämä on suurinta menestystä.
 
9:90 Ja teeskentelijöitä saapui autiomaan paimentolaisten keskuudesta (Sanansaattajan, siunaus ja rauha hänelle, eteen esittämään anteeksipyyntönsä), jotta (myös) heille annettaisiin poikkeuslupa. Ne, jotka olivat valehdelleet Allahille ja Hänen Sanansaattajalleen (siunaus ja rauha hänelle, julistaessaan uskovansa) jäivät (koteihinsa) istumaan (taistelun hyläten). Heistä ne, jotka eivät usko, saavat kohta tuskallisen rangaistuksen osakseen.
9:91 Ikääntyneille (ja siitä syystä heikoille) ei (tätä) lasketa synniksi, eikä sairaille eikä niille, joilla ei ole (minkään) vertaa (omaisuutta) kulutettavaksi, sillä he ovat jo aidosti ja vilpittömästi omistautuneet Allahille ja Hänen Sanansaattajalleen (siunaus ja rauha hänelle). Hyväntekijöitä (eli kauniisti toimivia) ei voida millään tavoin moittia, ja Allah on rajattoman anteeksiantava, armollinen.
 
9:92 (Pilkata ja moittia ei voi) niitäkään, jotka saapuivat sinun palvelukseesi, jotta sinä järjestäisit heille ratsut (taistelua varten, sillä heillä ei ollut omaa ratsua. Silloin) sinä sanoit: ”Minäkään en löydä (ylimääräisiä ratsuja), joiden selkään voisin antaa teidän nousta.” (Silloin) he palasivat takaisin (sinun luvallasi) silmät kyynelissä, suruissaan (jäätyään vaille mahdollisuutta taistella. Voi heitä!) Heillä ei ollut käyttää (sen vertaa) resursseja (taisteluun osallistuakseen).
 
9:93 Sijaa (moitteelle) on ainoastaan niissä, jotka pyytävät sinulta poikkeuslupaa, vaikka he ovat vauraita. He ovat onnellisia pysyessään jälkeen jättäytyvien naisten, lasten ja vammautuneiden seurassa. Allah on painanut sinetin heidän sydämeensä, eivätkä he edes ymmärrä (mitä on todellinen voitto ja tappio).
 
9:94 (Muslimit,) he pyytelevät teiltä anteeksi, kun te palaatte heidän luokseen (Tabukin sotaretkeltä). (Rakastettu,) sano: ”Älkää sepittäkö tekosyitä, emme me kuitenkaan enää usko teitä. Allah on kertonut meille teidän olosuhteistanne. (Tästedes) sekä Allah että Hänen Sanansaattajansa pitävät teidän tekojanne silmällä (tässä maailmassa). Ja (tuonpuoleisessa) teidät viedään takaisin (Herranne) luo, joka tietää kaiken salatun ja näkyvän, ja Hän kertoo teille kaikista (teoista), joita te olette tehneet.”
 
9:95 Nyt, kun te palaatte heidän luokseen, he vannovat teille Allahin nimeen, jotta te antaisitte heille anteeksi. Älkää kiinnittäkö heihin mitään huomiota. He ovat tosiaan saastaisia ja heidän sijansa on Helvetti. Se on korvaus siitä, mitä he ovat ansainneet.
9:96 He vannovat teille Allahin nimeen, jotta te olisitte heihin tyytyväisiä. (Muslimit,) vaikka te olisittekin heihin tyytyväisiä, ei Allah ole koskaan tyytyväinen tottelemattomiin.
 
9:97 Nämä maalaispaimentolaiset ovat syvästi uskottomia ja parantumattoman tekopyhiä. (Epäuskonsa ja tekopyhyytensä sitkeyden vuoksi) he ansaitsevat pysyä tietämättöminä niistä rajoista ja määräyksistä, jotka Allah on Sanansaattajalleen (rauha ja siunaus hänelle) ilmoittanut. Allah on kaiken tietävä, viisas.
 
9:98 Ja näiden aavikon asukkaiden joukosta löytyy (myös) sellainen, joka pitää (Jumalan tiellä) kuluttamaansa (omaisuutta) sakkorangaistuksena ja odottaa huonojen aikojen tuovan teille (vastoinkäymisiä ja murheita. Takaiskujen ja onnettomuuksien täyttämät) huonot ajat koittavat kuitenkin heille, ja Allah on kaiken kuuleva, tietävä.
 
9:99 Mutta aavikon asukkaiden joukossa on (myös) niitä, jotka uskovat Allahiin ja viimeiseen päivään ja pitävät (Jumalan tiellä) kuluttamaansa omaisuutta keinona lähestyä Allahia ja saada Sanansaattajan (siunaus ja rauha hänelle, armon täyttämä) siunaus. Kuulkaa! Se on tosiaan tie Allahin läheisyyteen ja Allah antaa heidän astua kohta armonsa piiriin. Allah on epäilemättä rajattoman anteeksiantava, armollinen.
 
9:100 Allah on tyytyväinen edelläkävijöihin uskovien joukossa: kotinsa jättäneisiin (muhajirun), heidän auttajiinsa (ansar) ja niihin, jotka ovat seuranneet heitä hyveellisyydessä, ja he (kaikki) ovat tyytyväisiä Häneen. Ja Hän on valmistanut heitä varten puutarhoja, joiden alta purot virtaavat. He saavat asua niissä ikuisesti. Tämä mahtava saavutus.
9:101 (Muslimit,) osa teidän ympärillänne asuvista aavikon asukkaista on teeskentelijöitä, mutta niin on myös osa Medinan asukkaista. He takertuvat tekopyhyyteen. Sinä et tunne heitä (vielä), mutta Me tunnemme. (Myöhemmin myös kunnioitetulle Sanansaattajalle, siunaus ja rauha hänelle, suotiin tieto tekopyhistä.) Kohta Me rankaisemme heitä kahdesti1 (jo tässä maailmassa) ja (ylösnousemuksen päivänä) heidät viedään suurimpaan rangaistukseen.
 
9:102 Toiset ovat tunnustaneet syntinsä. He olivat (erehdyksessä) sekoittaneet pahoja tekoja hyviin. Ehkä Allah hyväksyy heidän katumuksensa. Allah on epäilemättä rajattoman anteeksiantava, armollinen.
 
9:103 Kerää almuvero (zakat) heidän omaisuudestaan puhdistaaksesi heidät (synneistä) sen avulla, siunaa heitä (uskon ja omaisuuden puhtaudella) ja rukoile heidän puolestaan. Sinun rukouksesi (kautta) he saavat epäilemättä rauhan. Allah on kaiken kuuleva, tietävä.
 
9:104 Eivätkö he tiedä, että Allah yksin hyväksyy palvelijoidensa katumuksen ja kerää almut (eli almuveron ja hyväntekeväisyyden mahtavalla kädellään) ja että Allah hyväksyy auliisti katumuksen ja on äärettömän armollinen.
 
9:105 Sano: ”Toimikaa, ja kohta Allah, Hänen Sanansaattajansa ja uskovat saavat nähdä teidän toimenne. Kohta teidät viedään takaisin (Herranne) luo, joka tietää kaiken salatun ja näkyvän, ja Hän kertoo teille teoista, joita te olette tehneet.”
9:106 Ja toisille on (taas) annettu lykkäystä Allahin (seuraavaan) määräykseen saakka. Hän joko rankaisee heitä tai hyväksyy heidän katumuksensa. Allah on kaiken tietävä, viisas.
 
9:107 Ja (jotkut tekopyhistä) ovat pystyttäneet moskeijan vahingoittaakseen (muslimeita, vahvistaakseen) epäuskoa, jakaakseen uskovat sekä valmistaakseen turvapaikan sellaiselle, joka on jo ennestään sodassa Allahin ja Hänen sanansaattajansa (siunaus ja rauha hänelle) kanssa. He tulevat epäilemättä vannomaan: ”Emme me aikoneet kuin hyvää (rakentamalla tämän moskeijan).” Allah todistaa, että he valehtelevat.
 
9:108 (Rakastettu,) älä koskaan seiso tässä (rakennuksessa, joka on muka rakennettu moskeijaksi). Sitä vastoin moskeija, jonka perustuksena on ensimmäisestä päivästä lähtien ollut jumalanpelko, on sopivampi paikka sinulle seistä. Siellä on ihmisiä, jotka haluavat pysyä puhtaina (sisäisesti ja ulkoisesti), ja Allah rakastaa puhtaita.
 
9:109 Kumpi on parempi, se, joka perustaa rakennuksensa (eli moskeijansa) Allahin pelolle ja (Hänen) tyytyväisyydelleen ja ilolleen, vai se, joka perustaa rakennuksensa romahtamaisillaan olevalle jyrkälle rinteelle? Niin tuo (rakennus) syöksyi arkkitehtinsa kanssa Helvetin tuleen. Ei Allah johdata väärintekijöitä.
 
9:110 Rakennus, jonka he ovat rakentaneet (muka moskeijaksi), hiertää heidän sydäntään (epäilyksillä ja tekopyhyydellä), kunnes heidän sydämensä repeytyvät kappaleiksi (jatkuvan raastamisen seurauksena). Allah on kaiken tietävä, viisas.
9:111 Allah on ostanut uskovien sielut ja heidän omaisuutensa (lupaamalla) heille vastineeksi Paratiisin. (Nyt) he taistelevat Allahin tiellä (korkeimpana tavoitteenaan ihmisarvon suojeleminen ja rauhan vakiinnuttaminen yhteiskunnassa). Niinpä he tappavat (sodan aikana) ja tulevat (myös itse) tapetuiksi. (Allah) on sekä Toorassa, Evankeliumissa että Koraanissa luvannut vakaasti ottaa kannettavakseen jalon velvollisuuden. Kuka pitäisi lupauksensa paremmin kuin Allah? (Uskovat,) riemuitkaa siis sopimuksesta, jolla te olette myyneet (sielunne ja omaisuutenne). Tämä on mahtava saavutus.
 
9:112 (Uskovat, jotka ovat tehneet tämän kaupan tuonpuoleisesta Allahin kanssa ovat niitä,) jotka katuvat syntejään, palvovat, ylistävät ja kiittävät (Allahia), pidättäytyvät maallisista nautinnoista paastotessaan, kumartuvat (nöyrästi Hänen edessään) ja painavat otsansa maahan (Hänen läheisyyttä tavoitellessaan), kehottavat hyvään ja kieltävät pahasta sekä vaalivat Allahin säätämiä rajoja. Kerro ilouutiset näille uskoville.
 
9:113 Ei Profeetalle (siunaus ja rauha hänelle) ja uskoville ole kunniaksi rukoilla anteeksiantoa monien jumalien palvojille, vaikka he olisivat sukulaisiakin, kun on käynyt selväksi, että nämä (eli monien jumalien palvojat) ovat Helvetin asukkaita.
 
9:114 Ja Ibrahim (Abraham, rauha hänelle) rukoili anteeksiantoa isälleen (eli sedälleen Azarille, joka hänet oli kasvattanut) vain tälle antamansa lupauksen vuoksi. Kun hänelle sitten kävi selväksi, että tämä oli Allahin vihollinen, hän sanoutui tästä irti, (katkaisi suhteensa häneen eikä koskaan rukoillut hänen puolestaan). Ibrahim (Abraham, rauha hänelle) oli varmasti erittäin myötätuntoinen, (kyynelehtivä ja itkevä sekä) äärimmäisen pitkämielinen.
 
9:115 Eikä Allahille ole kunniaksi johdattaa ihmisiä harhaan näille johdatuksen suotuaan ennen kuin Hän on tehnyt selväksi, mitä heidän tulee välttää. Allah tietää kaiken parhaiten.
9:116 Taivaiden ja maan valtius kuuluu yksin Allahille, (vain Hän) antaa elämän ja kuoleman. Ei teillä ole Allahin lisäksi ketään ystävää eikä auttajaa (joka voisi tarjota teille tukensa Allahin käskyn vastaisesti).
 
9:117 Allah kääntyi armossaan (kunnioitetun) Profeetan (siunaus ja rauha hänelle) puoleen sekä niiden kotinsa jättäneiden (muhajirun) ja auttajien (ansar) puoleen, jotka seurasivat häntä (myös Tabukin taistelun) vaikeina hetkinä, kun heistä joidenkuiden sydän oli vähällä livetä. Sitten Hän kääntyi heidän puoleensa rakkaudessaan ja armossaan. Hän oli heille epäilemättä äärettömän myötätuntoinen, armollinen.
 
9:118 Ja (Hän oli armollinen myös) niille kolmelle henkilölle, joita (koskevaa päätöstä) lykättiin siihen saakka, kunnes maa kävi heille laajuudestaan huolimatta ahtaaksi ja heidän (omat) sielunsa kävivät heille raskaiksi ja he tulivat vakuuttuneiksi, ettei Allahin (rangaistukselta) ole muuta turvaa kuin (kääntyä) Hänen puoleensa. Silloin Allah kääntyi heidän puoleensa ystävällisyydessään ja armossaan, jotta (myös) he pysyisivät vakaina katumuksessa ja suunnanmuutoksessaan. Allah on epäilemättä se, joka hyväksyy katumuksen auliisti ja on rajattoman armollinen.
 
9:119 Uskovat, pelätkää Allahia ja pysykää totuudenmukaisten (seurassa).
 
9:120 Medinan asukkaille ja heidän ympärillään (asuville) aavikon asukeille ei ollut sopivaa (asettua erilleen) ja jäädä jälkeen Allahin Sanansaattajasta (siunaus ja rauha hänelle) eikä huolehtia omasta hengestään hänen (siunattua) henkeään enemmän. Näin on (määrätty), koska milloin (tahansa) he kärsivät janoa Allahin tiellä, kohtaavat vastoinkäymisiä, kokevat nälkää, menevät paikkoihin, joissa kulkeminen saa uskottomat raivoihinsa, ja kaikesta mitä he saavat viholliselta (tulivatpa he sitten tapetuiksi tai haavoittuivat tai saivat sotasaalista), kaikista näistä kirjataan heidän ansiokseen hyvä työ. Allah ei koskaan haaskaa hyväntekijöiden palkkiota.
9:121 Eivätkä (Allahin vuoksi taistelevat) kuluta pientä eivätkä suurta summaa tai matkaa (Jumalan tiellä) yhdenkään laakson halki ilman, että (nämä kaikki kulut ja matkat) kirjataan heitä varten ylös, jotta Allah voisi antaa heille (jokaista) heidän tekemäänsä (tekoa vastaan) paremman palkkion.
 
9:122 Kaikkien muslimien ei ole mahdollista lähteä (yhdessä) liikkeelle, mutta miksei yksi joukko jokaisesta ryhmästä (tai heimosta) lähtisi saadakseen syvempää tietoa (eli perinpohjaisen ymmärryksen ja näkemyksen) uskonnosta (din). Omiensa luokse palattuaan he voisivat varoittaa näitä, jotta he varjeltuisivat (synniltä ja tottelemattomuudelta).
 
9:123 Uskovat, taistelkaa niitä uskottomia vastaan, jotka ovat teidän lähellänne (eli niitä vastaan, jotka ovat edessänne ja käyneet suoraan vihanpitoon ja hyökkäykseen teitä vastaan. Jättäkää sitä vastoin rauhaan sellaiset henkilöt, jotka ovat omissa kodeissaan tai työhönsä syventyneitä. Heitä ei ole lupa tappaa. Teidän tulee taistella sillä tavoin ja sellaisella hetkellä, että) he saavat kokea teidän (voimanne, urheutenne ja puolustuskykynne) periksi antamattomuuden. Ja pitäkää mielessä, että Allah on hyveellisten kanssa.
 
9:124 Ja aina kun jokin suura paljastetaan, jotkut (teeskentelijöistä) sanovat (pahanilkisesti): ”Kenen teistä uskoa tämä suura on kasvattanut?” Tuo (suura) on kasvattanut niiden uskoa, jotka ovat ottaneet uskon omakseen, ja he riemuitsevat (uskosta haltioituneina).
 
9:125 Mitä tulee niihin, joiden sydämessä on tauti, tämä (suura) on vain lisännyt epäpuhtautta (ja saastaa) heidän (epäuskonsa ja tekopyhyytensä) rappioon. He kuolevat uskottomina.
9:126 Eivätkö he näe, että he joutuvat vaikeuksiin kerran pari vuodessa? (Silti) he eivät kadu eivätkä ota vaaria.
 
9:127 Aina kun jokin suura paljastetaan, he vilkuilevat toisiaan (ja kysyvät eleillään): ”Ei kai kukaan katsele teitä?” Sitten he kääntyvät pois. Allah on kääntänyt heidän sydämensä pois, koska he eivät ymmärrä.
 
9:128 Epäilemättä teille on joukostanne saapunut (kunniakas) Sanansaattaja (siunaus ja rauha hänelle). Teidän vaikeutenne ja vastoinkäymisenne (painavat) häntä raskaasti. (Ihmiset,) hän toivoo teille aina hartaasti (hyvää ja johdatusta). Ja hän on (äärettömän) myötätuntoinen ja armollinen uskovia kohtaan.
 
9:129 Jos he silti kääntyvät pois (huolimatta näistä kaikista ystävällisyyden osoituksista), sano: ”Allah riittää minulle. Ei ole muuta jumalaa kuin Hän. Yksin Häneen minä turvaan ja Hän on mahtavan valtaistuimen Herra.”
 1 Ensimmäinen rangaistus oli nöyryytys ja maineen menettäminen. Kerran kunnioitettu Sanansaattaja, siunaus ja rauha hänelle, mainitsi tekopyhien nimet perjantaisaarnan yhteydessä ja karkotti heidät moskeijasta sen jälkeen, kun tieto heistä oli annettu hänelle. Toisena rangaistuksena oli tuho ja tapetuksi tuleminen, kun siihen myöhemmin annettiin määräys.


 

Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeudet © 2018 Minhaj-ul-International:lla
(Mitään osaa ja tämän sivun sisällön voi kopioida, tallentaa, julkaistu, jäljentää ja/tai käyttää missään muodossa ilman lupaa Minhaj- ul-Quran International. Katso lisätietoja.)