Pyhä Koraani

Suurat

35.

Luojan Suura

 

(Suurat Faatir)

 

Allahin, rajattoman myötätuntoisen, aina armollisen nimeen

35:1 Kaikki ylistys Allahille, joka on luonut taivaat ja maan (kaikessa laajuudessaan) ja joka lähettää viestinviejinä enkeleitä, joilla on kaksi, kolme tai neljä paria siipiä. Hän lisää luomaansa (ja kasvattaa sitä) kuten haluaa. Allahilla on täysi valta kaikkeen.
 
35:2 Mitä Allah armonsa (aarreaitasta) ihmisille avaa, sitä ei kukaan voi pidättää. Ja minkä Hän pidättää, sitä ei voi kukaan laskea liikkeelle. Hän on mahtava, rajattoman viisas.
 
35:3 Ihmiset, muistakaa Allahin siunausta teille. Onko Allahin lisäksi joku toinen luoja, joka antaisi teille elannon taivaalta ja maasta? Hänen lisäkseen ei ole muuta jumalaa; missä te kuljette eksyksissä?
 
35:4 Jos he kieltävät sinut, niin kuinka monia sanansaattajia on kielletty ennen sinua? Kaikki palaa Allahin luo.
35:5 Ihmiset, Allahin lupaus pitää. Älkää antako maallisen elämän pettää itseänne, älköönkä petollinen (Saatana) pettäkö teitä (Allahin nimissä).
 
35:6 Saatana on vihollisenne, pitäkää tekin häntä vihollisenanne (ja vastustakaa häntä). Hän vain kutsuu joukkojaan Helvettiä asuttamaan.
 
35:7 Uskottomia odottaa ankara rangaistus, kun taas niitä, jotka uskovat ja tekevät hyviä tekoja, odottaa anteeksianto ja suuri palkkio.
 
35:8 Entä se, jonka paha teko on saatu näyttämään houkuttelevalta hänen silmissään, ja hän alkaa pitää sitä (myös todellisuudessa) hyvänä? (Voisiko hän olla niin kuin tosi uskova?) Allah pitää eksyksissä, kenet haluaa, ja johdattaa, ketä haluaa. (Maailmankaikkeuden silmäterä,) älä anna sielusi riutua heitä surressasi. Allah kyllä tietää, mitä he tekevätkin.
 
35:9 Allah on se, joka lähettää tuulet kokoamaan pilviä. Sitten Me ajamme tuon (pilven) kastelemaan kuivaa ja hedelmätöntä seutua. Maan kuoltua Me annamme sille elämän. Samalla tavoin (kuolleet) herätetään henkiin.
35:10 Joka tahtoo kunniaa – Allahille kuuluu kaikki kunnia. Puhtaat sanat nousevat yksin Hänen luokseen ja Hän korottaa hyvien tekojen (arvoa). Niitä, jotka tarraavat viheliäisiin tapoihinsa, odottaa ankara rangaistus. Heidän juonensa katoaa olemattomiin.
 
35:11 Allah loi teidät savesta (eli vähäarvoisesta aineesta), sitten siementipasta ja sitten hän liitti teidät pareiksi. Yksikään nainen ei ole raskaana eikä synnytä Hänen tietämättään. Eikä yhdenkään vanhuksen elämää pidennetä eikä lyhennetä, vaan (se kaikki) on Suojellussa (taulussa). Tämä on Allahille helppoa.
 
35:12 Kaksi merta (tai jokea) eivät voi olla samanveroisia: (yksi) on makea, sammuttaa janon ja siitä on miellyttävä juoda. (Toinen) on suolainen ja kitkerä. Kummastakin te syötte tuoretta lihaa ja saatte koristeita (kuten helmiä ja koralleja), joihin te pukeudutte. Sinä näet laivojen kyntävän niissä (vettä), jotta voisitte tavoitella Hänen avokätisyyttään (merten kauppareittejä kulkiessanne) ja jotta olisitte kiitollisia.
 
35:13 Hän antaa yön astua päivään ja päivän yöhön. Hän on alistanut auringon ja kuun (seuraamaan yhtä järjestelmää, niin että) kaikki liikkuvat määräaikansa mukaisesti. Tämä Allah on Herranne. Hänelle kuuluu kaikki valta. Jumalankuvat, joita te Hänen lisäkseen palvotte, eivät hallitse edes taatelinkiveä ympäröiviä ohuita kalvoja.
 
35:14 (Te, jotka asetatte muita Allahin rinnalle!) Vaikka te kutsutte näitä (jumalankuvia), eivät ne kykene teidän kutsuanne kuulemaan. (Mutta jos oletetaan, että) ne kuulisivat, eivät ne kykene teille vastaamaan. Ylösnousemuksen päivänä ne kieltävät teidän monien jumalien palvontanne. Ei teille osaa kertoa kukaan muu kuin tietävä (Jumala).
35:15 Ihmiset, kaikki te olette riippuvaisia Allahista, mutta Allah ei ole riippuvainen kenestäkään. Hän on ylistyksen arvoinen.
 
35:16 Jos Hän haluaisi, Hän tuhoaisi teidät ja loisi uuden luomakunnan.
 
35:17 Ei se ole Allahille alkuunkaan vaikeaa.
 
35:18 Ei yksikään taakan kantaja kykene kantamaan toisen (synti)takkaa. Vaikka joku raskasta taakkaa kantava kutsuisi (toista) jakamaan taakkansa, ei tämä voisi kantaa mitään hänen taakastaan, vaikka hän olisi lähisukulainen. (Rakastettu,) sinä varoitat vain niitä, jotka uskovat Herraansa Häntä näkemättä ja pitävät rukouksensa. Joka puhdistuu, puhdistuu omaksi edukseen. Allahin luokse on palattava.
 
35:19 Sokea ja näkevä eivät voi olla samanveroisia,
35:20 eivätkä pimeys ja valo
 
35:21 tai varjo ja auringonpaiste.
 
35:22 Elävät ja kuolleet eivät voi olla samanveroisia. Allah tekee kuulevaksi, kenet haluaa. Sinun velvollisuutesi ei ole saada kuulemaan niitä, jotka ovat (kuin) haudoissa (makaavat kuolleet. Eli sinun vastuullasi ei ole saada uskottomia hyväksymään sanojasi.)1
 
35:23 Sinä olet vain varoittaja.
 
35:24 Me olemme lähettäneet sinut johdatus ja totuus mukanasi kertomaan ilouutiset ja varoittamaan (tuonpuoleisesta). Ei ole ainuttakaan yhteisöä (umma), jonka luo ei olisi saapunut varoittajaa.
35:25 Jos he kieltävät sinut, niin ovat ihmiset kieltäneet (sanansaattajansa myös) ennen sinua. Heidänkin luokseen oli saapunut sanansaattajia selkeitä merkkejä, kirjoituksia ja valaiseva Kirja mukanaan.
 
35:26 Sitten Minä rankaisin uskottomia (piinalla). Kuinka (turmiolliseksi) Minun kieltämiseni osoittautuikaan!
 
35:27 Etkö ole nähnyt, kuinka Allah on lähettänyt veden taivaasta? Sitten Me annoimme siitä kasvaa erivärisiä hedelmiä. Vastaavasti vuorissa on valkeita ja punaisia kerrostumia. Niissä on vielä eri sävyjä ja on myös yönmustia (kerrostumia).
 
35:28 Samoin ihmiset, villieläimet ja karja ovat erivärisiä. Allahia pelkäävät Hänen palvelijoistaan vain ne, jotka tuntevat (nämä todellisuudet oivalluksensa kautta). Allah on epäilemättä mahtava, rajattoman anteeksiantava.
 
35:29 Ne, jotka resitoivat Allahin Kirjaa, pitävät rukouksensa ja jakavat salassa ja julkisesti siitä, mitä olemme heille antaneet, voivat toivoa (tuonpuoleisessa) kauppaa, joka ei osoittaudu tappiolliseksi,
35:30 sillä Allah antaa heille heidän palkkionsa täytenä ja suo heille vielä lisää avokätisyydessään. Allah on rajattoman anteeksiantava ja ottaa kiitoksen vastaan.
 
35:31 Kirja (eli Koraani), jonka olemme sinulle paljastaneet, on totuus ja vahvistaa sitä aikaisemmat Kirjat todeksi. Allah on hyvin perillä palvelijoistaan ja Hän näkee heidät.
 
35:32 Sitten Me teimme valitsemistamme palvelijoista (eli muslimien yhteisöstä [umma]) tämän Kirjan (eli Koraanin) perijöitä. Heissä on sellaisia, jotka tekevät vääryyttä itselleen, sellaisia, jotka pysyttelevät keskitiellä sekä niitä, jotka kunnostautuvat Allahin määräyksestä hyvissä teoissa. Tällainen (edistys ja täydellisyys) on suuri siunaus.
 
35:33 Eedenin puutarhoissa, joihin he saavat käydä (ikuisesti asumaan), heidät koristetaan kullasta ja helmistä tehdyillä rannerenkailla ja siellä he pukeutuvat silkkiin.
 
35:34 He sanovat: ”Kiitos ja ylistys Allahille, joka on ottanut meidän kaikki murheemme pois. Rajattoman anteeksiantava, kiitoksen vastaanottava on Herramme,
35:35 joka on antanut meidän avokätisyydessään asettua ikuiseen asumukseen, missä vaiva ja väsymys eivät voi meitä koskettaa.”
 
35:36 Niitä, jotka eivät uskoneet, odottaa Helvetin tuli. Ei heidän sallita kuolla eikä heidän rangaistustaan lievennetä. Näin Me maksamme takaisin kaikille tottelemattomille.
 
35:37 He huutavat Helvetissä: ”Herramme! Ota meidät pois (täältä). Nyt me teemme hyvää, toisin kuin mitä aikaisemmin teimme.” (Hän sanoo heille:) ”Emmekö antaneet teille tarpeeksi pitkää elämää, jotta jokainen, joka halusi saada neuvoja, olisi ehtinyt ajatella? Teidän luoksenne saapui myös varoittaja. Maistakaa nyt (piinaa); ei väärintekijöillä ole ketään auttajaa.”
 
35:38 Allah tietää taivaisiin ja maahan kätketyn. Hän tuntee perin pohjin rintaan (kätketyt) salaisuudet.
 
35:39 He on se, joka on tehnyt teistä (aikaisempien kansojen) seuraajan maan päällä. Se, joka ei usko, saa epäuskonsa seuraukset kannettavakseen. Uskottomien epäusko ei lisää heidän Herransa silmissä muuta kuin tyytymättömyyttä heihin. Uskottomien epäusko ei tuota heille itselleen muuta kuin vahinkoa.
35:40 Sano: ”Oletteko te nähneet ne Allahin rinnalle asettamanne, joita te Hänen lisäkseen palvotte? Näyttäkää minulle, mitä ne ovat maan päälle luoneet tai mikä osuus niillä on ollut taivaiden (luomisessa)?” Olemmeko Me antaneet heille Kirjan, jonka todistukseen he nojaavat? (Ehei,) väärintekijät lupaavat toisilleen vain harhaa.
 
35:41 Allah estää taivaita ja maata (mahtinsa järjestyksellä) lähtemästä (paikoiltaan ja kiertoradoiltaan). Jos ne alkaisivat liikkua pois, ei niitä voisi sen jälkeen kukaan estää. Hän on äärimmäisen lempeä, rajattoman anteeksiantava.
 
35:42 He tapasivat vannoa juhlallisesti Allahin kautta, että jos heidän luokseen saapuisi varoittaja, olisivat he varmasti enemmän oikealla tiellä kuin muut yhteisöt. Kun (viimeinen Profeetta, siunaus ja rauha hänelle) sitten saapui heitä varoittamaan, se vain lisäsi heidän vastenmielisyyttään totuutta kohtaan.
 
35:43 He pitivät itseään mahtavimpina maan päällä ja (alkoivat punoa) ilkeämielisiä juonia. Mutta ilkeämieliset juonet osuvat vain punojiinsa. Ei heitä odota (muu) kuin (rangaistus) aikaisempien sukupolvien tavoin. Et sinä havaitse muutosta Allahin toimintatavoissa. Etkä sinä havaitse poikkeavuuksia Allahin toimintatavoissa.
 
35:44 Eivätkö he ole kierrelleet maata ja nähneet, miten kävi niille, jotka olivat heitä ennen, vaikka he olivatkin heitä paljon vahvempia. Ei mikään taivaissa eikä maassa voi tehdä Allahin suunnitelmia tyhjiksi. Hän on kaiken tietävä, voimakas.
35:45 Jos Allah olisi rangaistakseen ihmisiä (piinalla) vastineeksi heidän pahoista teoistaan, ei Hän säästäisi ainuttakaan maan pinnalla liikkuvaa. Mutta Hän antaa heille lykkäystä säädettyyn hetkeen saakka. Kun heille säädetty hetki koittaa, näkee Allah palvelijansa.
 1 Tässä kohdassa ilmaus man fi’l-qubur (jotka ovat [kuin] haudoissa [makaavat kuolleet]) viittaa uskottomiin. Johtavat koraaninselittäjät kertovat Profeetan kumppaneiden ja seuralaisten välittäneen tämän merkityksen. Ks. Tafsir al-Baghawi (3:569), Ibn al-Jawzin Zad al-Masir (7:484), Tafsir al-Qurtubi (14:340), Tafsir al-Khazin (3:498), Tafsir Ibn Kathir (3:553), Abu Hafs al-Hanbalin Tafsir al-Lubab (15:199–200), al-Suyutin al-Durr al-Manthur (7:18) ja al-Shawkanin Fath al-Qadir (4:346).


 

Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeudet © 2018 Minhaj-ul-International:lla
(Mitään osaa ja tämän sivun sisällön voi kopioida, tallentaa, julkaistu, jäljentää ja/tai käyttää missään muodossa ilman lupaa Minhaj- ul-Quran International. Katso lisätietoja.)