Pyhä Koraani

Suurat

24.

Valon Suura

 

(Suurat An-Noor)

 

Allahin, rajattoman myötätuntoisen, aina armollisen nimeen

24:1 Tämä on (mahtava) suura, jonka Me olemme lähettäneet. Me olemme asettaneet sen (määräykset) velvollisuudeksi. Me olemme ilmoittaneet siinä selkeitä merkkejä, jotta ottaisitte vaarin.
 
24:2 Antakaa sata ruoskaniskua (naimattomalle) avionrikkojalle, sekä naiselle että miehelle (kun aviorikoksesta annettavan lakisääteisen rangaistuksen ehdot täyttyvät. Jos nainen tai mies on naimissa, on rangaistuksena kuolema kivittämällä.) Teidän ei tule tuntea vähääkään sääliä (pannessanne) Allahin uskonnon ([din] määräyksiä toimeen), jos uskotte Allahiin ja viimeiseen päivään. Kun heidän rangaistuksensa (pannaan täytäntöön), tulee paikalla olla (mittava) joukko muslimeita.
 
24:3 Miespuolinen avionrikkoja ei (halua) mennä naimisiin (siveän naisen kanssa), vaan naispuolisen avionrikkojan tai monia jumalia palvovan naisen kanssa. Kukaan (hurskas mies) ei (halua) mennä naimisiin naispuolisen avionrikkojan kanssa, vaan vain miespuolinen avionrikkoja tai monia jumalia palvova mies. Tämä (eli aviorikos) on kielletty muslimeilta.
 
24:4 Jos joku syyttää siveää naista (aviorikoksesta) eikä sitten pysty tuomaan paikalle neljää todistajaa, antakaa hänelle kahdeksankymmentä ruoskaniskua (rangaistuksena aviorikoksesta väärin perustein syyttämisestä) älkääkä koskaan enää hyväksykö hänen todistustaan. He ovat pahantekijöitä,
24:5 paitsi jos he katuvat (väärin syytettyään) ja tekevät parannuksen. Silloin Allah on varmasti rajattoman anteeksiantava, armollinen. (Heitä ei lasketa pahantekijöiden joukkoon, mutta se ei myöskään poista heidän rangaistustaan väärästä syytöksestä.)
 
24:6 Jos joku syyttää vaimojaan (aviorikoksesta) eikä hänellä ole muuta todistajaa kuin itsensä, hänen tulee todistaa (itse) vannottuaan neljä kertaa Allahin kautta olevansa totuudenmukainen (syytöksessään),
 
24:7 ja viidennen kerran, että Allahin kirous kohtaa häntä (itseään), jos hän valehtelee.
 
24:8 (Vastaavasti) rangaistus voidaan poistaa (naiselta), jos hän vannoo neljä kertaa Allahin kautta ja todistaa (itse aviomiehen) valehtelevan (häntä syyttäessään),
 
24:9 ja viidennen kerran, että Allahin viha kohtaa häntä (itseään), jos mies on (syytöksessään) oikeassa.
24:10 Jos osananne ei olisi ollut Allahin avokätisyys ja armo, (olisivat tällaiset olosuhteet aiheuttaneet teille enemmän häiriötä). Allah hyväksyy katumuksen auliisti ja on rajattoman viisas.
 
24:11 Ne, jotka panettelivat (totuudenmukaista, puhdasta ja siveää ʿAʾishaa, olkoon Allah häneen tyytyväinen), tulivat (myös) teidän joukostanne. Älkää pitäkö tätä (solvaustapausta) itsellenne huonona; pikemminkin se oli teille parempi.1 Heistä jokaiselle kuuluu synnistä niin suuri osa kuin he ovat ansainneet. Mutta sitä, joka osallistui eniten tähän (panetteluun), odottaa hirvittävä rangaistus.
 
24:12 Miksi ei tapahtunut niin, että kun kuulitte tämän (syytöksen), uskovat miehet ja naiset olisivat ajatelleet omistaan hyvää ja sanoneet: ”Tämä syytös (perustuu) selvästi (valheeseen).”
 
24:13 Miksi (panettelijat) eivät tuoneet tälle (kuohuttavalle tapaukselle) neljää todistajaa? Koska he eivät kyenneet tuomaan todistajia, ovat he Allahin silmissä valehtelijoita.
 
24:14 Jos osananne ei olisi tässä maailmassa ja tuonpuoleisessa ollut Allahin avokätisyys ja armo, olisi teitä kohdannut hirvittävä rangaistus, koska te syöksyitte suin päin (häntä syyttämään).
24:15 Kun te (kuulitte asian toisiltanne ja) sanoitte kielellänne ja puhuitte suullanne sellaista, mistä teillä ei (itsellänne) ollut tietoa, ja kuvittelitte asian (levittämistä) merkityksettömäksi, vaikka Allahin silmissä oli (tapahtumassa) vakava (rikkomus),
 
24:16 ja kun te kuulitte tämän (väärän syytöksen), miksi te ette julistaneet (yksin tein): ”Meidän ei ole (sopivaa) sanoa sitä”? (Pikemminkin olisitte voineet sanoa: ”Allah,) Sinä olet pyhä, (kaukana sen yläpuolella, että tekisit sellaisesta naisesta kunnioitetun rakastettusi, siunaus ja rauha hänelle, rakkaan puolison). Tämä on vakava syytös.”
 
24:17 Allah varoittaa teitä enää koskaan (elinaikananne) toistamasta tällaista, jos uskotte.
 
24:18 Allah selittää teille ilmoitustaan selkeästi. Allah on kaiken tietävä, viisas.
 
24:19 Niitä, jotka pitävät siitä, että säädyttömyys leviää muslimien keskuudessa, odottaa tuskallinen rangaistus maailmassa ja tuonpuoleisessa. Allah tuntee (heidän aikeensa), mutta te ette tiedä.
24:20 Jos osananne ei (kunnioitetun Sanansaattajan, siunaus ja rauha hänelle, tähden) olisi ollut Allahin avokätisyys ja armo, (olisi teidätkin tuhottu aikaisempien yhteisöjen lailla). Allah on rajattoman myötätuntoinen, armollinen.
 
24:21 Uskovat, älkää kulkeko Saatanan teitä. Se, joka kulkee Saatanan jalanjäljissä, kehottaa (pitämään) säädyttömyyttä ja pahoja tekoja (kunniassa). Jos osananne ei olisi ollut Allahin avokätisyys ja armo, ei kukaan teistä olisi koskaan voinut pysyä puhtaana (väärän syytöksen aiheuttamasta synnin liasta). Mutta Allah puhdistaa, kenet haluaa. Allah on kaiken kuuleva, tietävä.
 
24:22 Niiden, jotka teistä ovat (uskonnon [din] asioissa) arvovaltaisia ja (maallisella mittapuulla) vauraita, ei tule (nyt) vannoa, että he eivät (tue taloudellisesti tähän panetteluun syyllistyneitä) sukulaisiaan, puutteenalaisia ja Allahin tiellä kotinsa jättäneitä. Heidän tulee antaa heidän (rikkeensä) anteeksi ja jättää heidän (erehdyksensä) huomiotta. Ettekö te pidä siitä, että Allah antaa teille anteeksi? Allah on rajattoman anteeksiantava, armollinen.
 
24:23 Ne, jotka (tällä tavoin) syyttävät siveitä naisia, joille (pelkkä ajatuskin säädyttömyydestä) on tuntematon ja vieras, ovat kirottuja (molemmissa,) tässä maailmassa ja tuonpuoleisessa. Heitä odottaa hirvittävä rangaistus.
 
24:24 Päivänä, jolloin heidän (oma) kielensä, kätensä ja jalkansa todistavat heitä vastaan kaikesta, mitä he ovat tehneet,
24:25 Allah antaa heille heidän (teoistaan) täyden hyvityksen, jonka he tosiaan ansaitsevat. He saavat tietää, että Allah (itse) on sekä totuus että (totuuden) julkituoja.
 
24:26 Epäsiveät naiset ovat (erityisesti) epäsiveitä miehiä varten ja epäsiveät miehet epäsiveitä naisia. (Vastaavasti) puhtaat ja siveät naiset ovat (erityisesti) puhtaita miehiä varten, ja puhtaat ja siveät miehet puhtaita naisia. (Havainnoikaa siis Allahin Sanansaattajan, siunaus ja rauha hänelle, puhtautta ja tahrattomuutta ja miettikää itse, kuinka puhtaan ja siveän puolison Allah on hänelle varmasti suonut.) Nämä (puhtaat) ovat täysin viattomia niistä (syytöksistä), joita nuo (rivosuiset) suoltavat. Heille on (jo säädetty) anteeksianto, kunnia ja arvokkuus. (Miksi te häpäisette itsenne ja tuhoatte elämänne tuonpuoleisessa heitä solvaamalla?)
 
24:27 Uskovat, älkää astuko muihin kuin omiin taloihinne ennen kuin saatte siihen luvan. Tervehtikää niiden asukkaita (heti sisään astuttuanne). Tämä (neuvo) on teille parempi, jotta mietiskelisitte (siihen kätkeytyvää viisautta).
 
24:28 Ellette tapaa ketään näistä (taloista), älkää menkö niihin sisään ennen kuin saatte (siihen) luvan. Jos teitä käsketään lähtemään, lähtekää. Näin teidän on sopivinta toimia. Allah on täysin tietoinen teoista, joita teette.
 
24:29 Ei teille ole syntiä käydä (ilman lupaa) sellaisiin taloihin (ja rakennuksiin), joissa kukaan ei asu vakituisesti (esimerkiksi hotelleihin, majataloihin ja matkustajakoteihin, sillä) teillä on oikeus hyötyä niistä. Allah tietää kaiken, mitä te tuotte julki ja mitä te salaatte.
24:30 Ohjaa uskovia miehiä pitämään katseensa painuksissa ja varjelemaan häpyään. Se on heille puhtainta. Allah on täysin tietoinen siitä, mitä te teette.
 
24:31 Ohjaa uskovia naisia pitämään katseensa painuksissa, varjelemaan häpyään, olemaan näyttämättä suloistaan enempää kuin (sen verran), mikä niistä itsestään näkyy. Pitäkööt he päänsä yli kiedotun huivin (ja hunnun) myös kaulansa ja rintansa päällä. Heidän ei tule näyttää, miten he ovat kaunistautuneet, muille kuin aviomiehelleen, isälleen, apelleen, pojilleen, aviomiehensä pojille, veljilleen, veljen- ja sisarenpojilleen, (samaan uskontokuntaan kuuluville muslimi)naisille, omistamilleen orjattarille, miespuolisille palvelijoille, joilla ei ole seksuaalisia haluja, tai (alaikäisille) lapsille, jotka eivät ole vielä tietoisia naisten suloista. (Nämäkin ovat poikkeuksia.) Heidän ei tule (kävellessään) astua (maahan niin, että nilkkakorut kilisevät ja) antavat ilmi koristautumisen, jonka he (islamilaisen lain säädösten mukaisesti) ovat kätkeneet. Uskovat, katukaa kaikki Allahin edessä, jotta menestyisitte (toimiessanne näiden määräysten mukaisesti).
 
24:32 Menkää naimisiin niiden miesten ja naisten kanssa, jotka teistä elävät naimattomina (vaikka ovatkin naimakelpoisessa iässä. Menkää naimisiin myös) kunnollisten orjien ja orjatarten kanssa. Jos he ovat köyhiä, Allah tekee heidät avokätisyydellään rikkaiksi. Allah on kaiken kattava, tietävä.
 
24:33 Niiden, joilla ei ole (varaa) astua avioon, tulee pysyä siveinä, kunnes Allah tekee heidät avokätisyydellään rikkaiksi. Jos jotkut hallussanne olevista (orjista ja orjattarista) haluavat lunastaa (itsensä vapaiksi ansaitsemallaan omaisuudella, vapauttakaa) heidät (mainituilla ehdoilla), jos havaitsette heissä hyvyyttä. Antakaa heille (itsekin) Allahin teille suomasta omaisuudesta (auttaaksenne heitä vapautumaan). Älkää pakottako orjattaria säädyttömyyteen saadaksenne heistä maallista hyötyä, jos he haluavat pysyä siveellisinä (tai avioliiton suojissa). Jos joku pakottaa heidät, on Allah (myös) heidän tultuaan pakotetuiksi rajattoman anteeksiantava, armollinen.
 
24:34 Me olemme lähettäneet teille selkeitä ja valaisevia todisteita ja esimerkkejä niistä, jotka ovat ennen teitä menneet (kuten ʿAʾishan, Maryamin [Marian] ja Yusufin [Joosefin] tarinat. Tämä) on neuvo hyveellisille.
24:35 Allah on taivaiden ja maan valo. Hänen valonsa (joka loistaa maailmassa Muhammadin, siunaus ja rauha hänelle, valon muodossa) on kuin seinäsyvennyksen (kaltainen rinta), jossa (profetiuden) lyhty (loistaa). Lyhty on lasikuvussa (Muhammadin, siunaus ja rauha hänelle, sydämessä). Lasikupu (loistaa jumalallisen valon säteestä) kuin sädehtivä tähti. (Profetiuden lyhty) on sytytetty siunatusta oliivipuusta (joko jumalallisesta todellisuudesta välitettävän ilmoituksen kautta tai profeettojen ja sanansaattajien siunatun sukupuun kautta) eikä se kuulu (vain) itään tai länteen (vaan on universaali valon kaikenkattavan ylenpalttisuuden tähden). On kuin sen öljy valaisisi (jo itsessään) vaikka (jumalallisen ilmoituksen ja taivaallisten ihmeiden) tuli ei sitä koskettaisi. Se on valoa valon päällä (eli profetiuden valo olemassaolon valon päällä, kaksinkertaisen valon ilmentymänä). Allah johtaa (viisautensa) valoon, kenet haluaa. Allah esittää vertauksia ihmisten (johdatukseksi). Allah tietää kaiken.
 
24:36 (Tämä Allahin valo löytyy) sellaisista taloista (eli moskeijoista ja uskonnollisista keskuksista), joiden (kunnia ja arvoasema) on tehty korkeiksi ja joissa Allah on määrännyt nimeään muistettavan. (Nämä ovat taloja, joissa Allahin palvojat) Häntä aamuin ja illoin ylistävät.
 
24:37 (Tätä Allahin valoa kantavat Jumalan) miehet, joita kaupankäynti ja liiketoiminta eivät saa unohtamaan Allahia, rukousten pitämistä ja almuveron (zakat) maksamista. (Myös maallisia velvoitteita täyttäessään) he pelkäävät (joka hetki) sitä päivää, jolloin sydän ja silmät ovat (pelosta) levottomia,
 
24:38 jotta Allah antaisi heille parhaan palkkion niistä (hyvistä) teoista, joita he ovat tehneet, ja soisi heille (vieläkin) enemmän runsaudestaan. Allah antaa tiliä pitämättä elannon, kenelle haluaa.
 
24:39 Uskottomien teot ovat kuin kangastus aavalla maalla. Janoinen luulee sitä vedeksi, kunnes hän saapuu sen lähelle eikä löydä mitään. (Samalla tavoin) hän löytää Allahin läheltään (tuonpuoleisessa), mutta Allah on maksanut hänen tilinsä täytenä (jo maailmassa). Allah on nopea pitämään tiliä.
24:40 Tai (uskottomien teot) ovat kuin pimeys syvässä valtameressä, jota aallot peittävät, ja jonka päälle lyö aina uusi aalto ja sen yllä on pilviä. (Tämä) on pimeyttä pimeyden päällä. Kun (tähän mereen hukkumaisillaan oleva) ojentaa kätensä, (kukaan) ei voi sitä nähdä. Sille, jota varten Allah ei ole sytyttänyt (johdatuksen) valoa, ei ole valoa (missään).
 
24:41 Etkö ole nähnyt, kuinka (kaikki) taivaissa ja maassa ylistää yksin Allahia, ja (myös) linnut (ylistävät Häntä ilmassa) siipensä levittäneinä. Kaikki ne tietävät, miten rukoilla ja ylistää (Allahia). Allah tietää hyvin, mitä ne tekevät.
 
24:42 Yksin Allahille kuuluu taivaiden ja maan valtius, ja Hänen luokseen on kaikkien palattava.
 
24:43 Etkö ole nähnyt, kuinka Allah (aluksi) liikuttaa pilviä hitaasti? Sitten Hän liittää (niiden kappaleita) toisiinsa ja muodostaa niistä kerroksia toistensa päälle. Sitten näet, kuinka sade tulee alas niiden välissä olevista tyhjistä kohdista. Hän antaa rakeiden sataa samalta taivaalta (eli samasta ilmakehästä) lumisilta vuorilta (näyttävistä) pilvistä. Hän antaa rakeiden pudota, kenen päälle haluaa, ja Hän ohjaa ne pois, kenen päältä haluaa. (Lisäksi Hän luo vielä salamat samoista pilvistä.) Vaikuttaa siltä kuin noiden (pilvien) salamointi (sokaisisi silmät ja) veisi niistä näön.
 
24:44 Allah kääntää yön ja päivän toistuvasti (toistensa päälle). Siinä on johdatusta järjen ja käsityskyvyn omaaville.
24:45 Allah on (pannut) jokaisen liikkuvan (olennon kemiallisen) syntyprosessin (alulle) vedestä. Jotkut niistä matelevat vatsallaan, jotkut kävelevät kahdella jalalla ja jotkut taas neljällä. Allah luo, mitä haluaa. Allahilla on täysi valta kaikkeen.
 
24:46 Me olemme lähettäneet selkeitä ja valaisevia merkkejä. (Niiden avulla) Allah johdattaa oikealle tielle, kenet haluaa.
 
24:47 He sanovat: ”Me uskomme Allahiin ja Sanansaattajaan (siunaus ja rauha hänelle) ja tottelemme.” Tämän jälkeen jotkut heistä kääntyvät pois (siitä, minkä he vahvistivat,) eivätkä he ole (todellisuudessa) uskovia.
 
24:48 Kun heitä kutsutaan Allahin ja Hänen Sanansaattajansa (siunaus ja rauha hänelle) luo, jotta tämä tuomitsisi heidän välillään, osa heistä välttää silloin (saapumasta Sanansaattajan, siunaus ja rauha hänelle, eteen).
 
24:49 Jos heillä olisi ollut totuus hallussaan, he olisivat kiiruhtaneet nöyrinä hänen (eli Sanansaattajan, siunaus ja rauha hänelle) luokseen.
24:50 Vaivaako heidän sydäntään (tekopyhyyden) tauti vai epäilevätkö he (Sanansaattajan, siunaus ja rauha hänelle, kunniaa)? Vai pelkäävätkö he, että Allah ja Hänen Sanansaattajansa (siunaus ja rauha hänelle) tekisivät heille vääryyttä? Väärintekijöitä ovat he itse.
 
24:51 Kun uskovia kutsutaan Allahin ja Hänen Sanansaattajansa (siunaus ja rauha hänelle) luo, jotta tämä tuomitsisi heidän välillään, he sanovat ainoastaan: ”Me olemme kuulleet ja me tottelemme (täysin).” He tulevat menestymään.
 
24:52 Ne, jotka tottelevat Allahia ja Hänen Sanansaattajaansa (siunaus ja rauha hänelle), pelkäävät Allahia ja tulevat hyveellisiksi, saavuttavat päämääränsä.
 
24:53 He vannovat lujasti (ja pyhästi) Allahin kautta, että jos sinä heitä niin määräät, lähtevät he (taistelemaan). Sano: ”Älkää vannoko. Se, mitä tunnetun tavan mukaan (vaaditaan), on tottelevaisuus. Allah tietää hyvin, mitä te teette.”
 
24:54 Sano: ”Totelkaa Allahia ja totelkaa Sanansaattajaa (siunaus ja rauha hänelle). Jos käännytte pois (tottelevaisuudesta), niin (pitäkää mielessä,) että Sanansaattajan (siunaus ja rauha hänelle) velvollisuutena on ainoastaan se, mitä hänelle on pakolliseksi tehty. Jos te tottelette häntä, löydätte johdatuksen. Ei Sanansaattajan (siunaus ja rauha hänelle, velvollisuutena) ole kuin välittää (määräykset) yksiselitteisen selkeästi.”
24:55 Allah on antanut uskoville ja hyviä tekoja tekeville lupauksen (jonka täyttäminen ja toimeenpano on yhteisön [umma] velvollisuus): Hän antaa heille varmasti maan varakuninkuuden (eli uskoo heidän haltuunsa oikeuden hallita) aivan kuten Hän antoi (oikeuden) hallita niille, jotka olivat heitä ennen. Hän tekee heidän uskontonsa (din), jonka Hän on heille valinnut, heille vahvaksi ja vakaaksi (hallitsemisen ja vallan avulla. Tämän valta-aseman kautta) Hän vaihtaa heidän aikaisemman pelkonsa (joka johtui heidän poliittisesta, taloudellisesta ja yhteiskunnallisesta heikkoudestaan) rauhaksi ja turvaksi. He tulevan palvomaan Minua (vailla pelkoa). He eivät aseta ketään Minun rinnalleni (eli he seuraavat vain Minun määräyksiäni ja Minun järjestelmääni). Ne, jotka tämän jälkeen ovat kiittämättömiä (eli kieltävät ja hylkäävät määräykseni), ovat viheliäisiä (ja tottelemattomia).
 
24:56 Vakiinnuttakaa rukousten (järjestelmä) ja (organisoikaa) almuveron (zakat) maksaminen. Totelkaa Sanansaattajaa (siunaus ja rauha hänelle, kaikissa suhteissa), jotta teille oltaisiin armollisia (eli jotta hallitsemisen ja vallan, vakauden, rauhan ja turvan siunaus kestäisi).
 
24:57 Älkää ikinä kuvitelko, että kieltäjät ja kiittämättömät voisivat estää (Allahia tuhoamasta heitä) maan päällä. Heidän sijansa on Helvetti, ja se onkin viheliäinen paikka olla.
 
24:58 Uskovat, teidän (mies- ja naispuolisten) orjienne ja teidän lapsienne, jotka eivät ole (vielä) tulleet murrosikään, tulee pyytää kolmessa tapauksessa lupaa (tulla luoksenne): (1.) ennen aamurukousta (fajr), (2.) keskipäivällä, kun te riisuudutte (lepoa varten), ja (3.) yörukouksen (ʿishaʾ) jälkeen (kun te vetäydytte makuuhuoneisiinne. Nämä ovat) teidän kolme yksityistä (hetkeänne). Muina (aikoina) ei ole synti teille eikä heille, (jos he) tulevat ja menevät jatkuvasti toistensa luo. Näin Allah tekee ilmoituksensa teille selväksi. Allah on kaiken tietävä, viisas.
 
24:59 Kun teidän lapsenne saavuttavat puberteetin, heidän tulee pyytää lupaa (tulla luoksenne), kuten (toiset täysi-ikäiset) ovat heitä ennen tehneet. Näin Allah tekee määräyksensä teille täysin selviksi. Allah on kaiken tietävä, viisas.
24:60 Vanhoille, talon sisällä pysytteleville naisille, jotka eivät (enää) toivo avioliittoa, ei ole synti riisua yltään (heitä päällimmäisinä peittävät ylimääräiset) vaatteet sillä ehdolla, että he(kään) eivät paljasta sulojaan. Jos he ovat (järkkymättömiä) hyveellisyydessään (eli eivät riisu edes päällimmäisenä olevia peittäviä vaatteita), on se heille parempi. Allah on kaiken kuuleva, tietävä.
 
24:61 Sokeille ei ole estettä, rammoille moittimista, sairaille synti eikä teille itsellenne (vahingollista), että te syötte (ruokaa) kotonanne tai isänne, äitinne, veljienne, sisartenne, setienne, isänpuoleisten tätienne, enojenne tai äidinpuoleisten tätienne kodeissa tai taloissa, joiden avaimet ovat hallussanne (eli niiden omistajat ovat antaneet teille luvan olla kuin kotonanne. Ei myöskään ole vahingoksi syödä) ystävienne luona. Ei teille lasketa synniksi, syöttepä kaikki yhdessä tai erikseen. Kun astutte kotiinne, toivottakaa rauhaa (perheenjäsenillenne). Tämä siunattu, puhdas tervehdys tulee Allahilta. Näin Allah tekee teille ilmoituksensa selväksi, jotta ymmärtäisitte (islamilaisen lain määräykset ja sosiaalisen kanssakäymisen etiketin).
 
24:62 Uskovia ovat ne, jotka uskovat Allahiin ja Hänen Sanansaattajaansa (siunaus ja rauha hänelle). Kun he ovat kanssasi kokoontuneina sellaista (yhteistä) tointa varten, joka kokoaa kaikki yhteen paikkaan, ei heidän tule poistua sieltä (eli heidän tulee osallistua täysin sydämin yhteisön [umma] yhteenkuuluvuuden tunnetta ja yhtenäisyyttä luovaan toimintaan) ennen kuin he saavat sinulta (erityisen poikkeus)luvan. (Kunnioitettu Sanansaattaja,) ne, jotka pyytävät sinulta lupaa (ymmärtäen sinun määräysvaltasi ja asemasi), uskovat Allahiin ja Hänen Sanansaattajaansa (siunaus ja rauha hänelle). Kun he pyytävät sinulta lupaa (mennäkseen) omiin töihinsä, sinulla (on täysi valta valita). Anna lupa lähteä, kenelle haluat, ja rukoile heille Allahilta anteeksiantoa (ettei heitä vaadita siitä tilille, vaikka he lähtevätkin luotasi luvan kera). Allah on rajattoman anteeksiantava, armollinen.
 
24:63 (Muslimit,) älkää rinnastako keskenään sitä, kun sanansaattaja kutsuu teitä ja sitä, kun kutsutte toisianne. (Jos kerran pyhän Sanansaattajan, siunaus ja rauha hänelle, kutsuminen ei ole verrattavissa teidän keskinäiseen kutsumiseenne, miten hänen erinomainen persoonallisuutensa voisi olla samanlainen kuin teillä?) Allah tuntee (hyvin) ne, jotka livahtavat (Sanansaattajan, siunaus ja rauha hänelle, seurasta) varkain toistensa suojaan. Pelätkööt ne, jotka toimivat vastoin Sanansaattajan (siunaus ja rauha hänelle) määräämiä (käytöstapoja), että heidän osakseen tulee onnettomuus (jo tässä maailmassa) tai että (tuonpuoleisessa) heitä kohtaa tuskallinen rangaistus.
 
24:64 Varokaa! (Kaikki,) mitä on taivaissa ja maassa kuuluu yksin Allahille. Hän tietää kyllä, oletteko (uskovia vai teeskentelijöitä). Sinä päivänä, kun ihmiset tuodaan takaisin Hänen luokseen, Hän kertoo heille, mitä kaikkea he ovat tehneet. Allah tietää kaiken perin pohjin.1 sillä sen kautta te saitte islamilaisen lain määräykset ja Allah itse todisti totuudenmukaisen, puhtaan ja siveän ʿAʾishan, olkoon Allah häneen tyytyväinen, puolesta, minkä johdosta tulitte tietoisiksi hänen kunniastaan.


 

Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeudet © 2018 Minhaj-ul-International:lla
(Mitään osaa ja tämän sivun sisällön voi kopioida, tallentaa, julkaistu, jäljentää ja/tai käyttää missään muodossa ilman lupaa Minhaj- ul-Quran International. Katso lisätietoja.)