Pyhä Koraani

Suurat

49.

Huoneiden Suura

 

(Suurat Al-Hujuraat)

 

Allahin, rajattoman myötätuntoisen, aina armollisen nimeen

49:1 Uskovat, älkää asettuko (missään asiassa) Allahin ja Hänen Sanansaattajansa (siunaus ja rauha hänelle) edelle. Pelätkää Allahia (ettette vain toimisi väärin Sanansaattajaa, siunaus ja rauha hänelle, kohtaan). Allah on kaiken kuuleva, tietävä.
 
49:2 Uskovat, älkää korottako ääntänne (kunnioitetun) Profeetan äänen yli älkääkä puhuko hänen kanssaan kovaan ääneen niin kuin te keskenänne teette, (etteivät) teidän kaikki tekonne (uskoa myöten) valuisi hukkaan ilman, että te edes huomaisitte (niin käyneen).
 
49:3 Jotka (nöyrinä ja hyvien tapojen mukaisesti) pitävät äänensä hiljaisena Allahin Sanansaattajan (siunaus ja rauha hänelle) edessä, heidän sydämensä Allah on valinnut pelkäämään jumalaa ja olemaan vilpittömiä. Heitä odottaa anteeksianto ja mahtava palkkio.
 
49:4 Useimmat niistä, jotka sinua huoneiden ulkopuolelta kutsuvat, eivät ymmärrä (sinun arvoasemasi korkeutta eivätkä kunnioittavia tapoja).
49:5 Jos he olisivat olleet kärsivällisiä siihen asti, kunnes sinä itse olisit tullut ulos heidän luokseen, olisi se ollut heille parempi. Allah on rajattoman anteeksiantava, armollinen.
 
49:6 Uskovat, jos joku pahantekijä tuo teille uutisia, ottakaa niistä kunnolla selvä, (ettette) vain aiheuttaisi tietämättömyydessänne kenellekään harmia ja joutuisi sitten katumaan tekemäänne.
 
49:7 Muistakaa, että Allahin Sanansaattaja (siunaus ja rauha hänelle) on keskuudessanne. Jos hän tottelisi teitä useimmissa tapauksissa, joutuisitte te vakaviin vaikeuksiin. Mutta Allah on antanut teille rakkauden uskoon, kaunistanut sillä sydämenne ja saanut teidät inhoamaan epäuskoa, tottelemattomuutta ja syntiä. Tällaiset kulkevat vankkumattomina uskonnon (din) tietä.
 
49:8 Tämä (eli Sanansaattajan, siunaus ja rauha hänelle, nostaminen keskuudestanne ja hänen läsnäolonsa) on Allahin avokätisyyttä ja (Hänen) siunauksensa. Allah on kaiken tietävä, viisas.
 
49:9 Ja jos kaksi muslimijoukkoa taistelee, saattakaa heidät sopuun. Jos toinen näistä (joukoista) syyllistyy ylilyönteihin ja vihamielisyyteen toista kohtaan, niin taistelkaa sitä (joukkoa) vastaan, joka ylilyönteihin syyllistyy, kunnes se palaa (noudattamaan) jumalallista määräystä (rauhan säilyttämisestä). Jos he herkeävät (taistelemasta) niin solmikaa heidän välilleen oikeudenmukainen rauha. Olkaa oikeudenmukaisia! Allah rakastaa oikeudenmukaisia.
49:10 Tosiasia on, että (kaikki) uskovat ovat toistensa veljiä. Edesauttakaa sovinnon syntymistä kahden veljenne välille. Pelätkää Allahia, jotta teille oltaisiin armollisia.
 
49:11 Uskovat, älköön yksikään yhteisö pilkatko toista. Voi olla, että he ovatkin (pilkkaajiaan) parempia. Älkööt naiset pilkatko toisia. Voi olla, että nämä naiset ovat (pilkkaajiaan) parempia. Älkää loukatko ja syytelkö toisianne älkääkä nimitelkö toisianne. On viheliäistä panettelua kutsua jotakuta moraalittomaksi ja viheliäiseksi hänen alettuaan uskoa. Väärintekijöitä ovat ne, jotka eivät kadu.
 
49:12 Uskovat, välttäkää kuvittelemasta liikaa. Jotkut kuvitelmat ovat syntejä (joista seuraa rangaistus tuonpuoleisessa). Älkää urkkiko (kenenkään vikoja ja salaisuuksia) älkääkä mustamaalatko toisianne selän takana. Haluaisiko kukaan teistä syödä kuolleen veljensä lihaa? Te inhoaisitte sitä. Pelätkää Allahia (kaikissa näissä asioissa). Allah hyväksyy katumuksen auliisti ja on rajattoman armollinen.
 
49:13 Ihmiset! Me loimme teidät miehestä ja naisesta ja jaoimme teidät (suuriin) kansoihin ja heimoihin, jotta voisitte tunnistaa toisenne. Allahin silmissä teistä on kunniakkain se, joka on kaikkein hyveellisin. Allah on kaiken tietävä, kaikesta tietoinen.
 
49:14 Aavikon asukkaat sanovat: ”Me uskomme.” Sano: ”Ette te usko. Sanokaa mieluummin: Olemme omaksuneet islamin. Usko ei ole vielä mennyt sydämeenne asti. Jos te tottelette Allahia ja Hänen Sanansaattajaansa, ei Hän vähennä mitään (palkkiosta, johon) teidän tekonne (oikeuttavat). Allah on epäilemättä rajattoman anteeksiantava, armollinen.”
49:15 Uskovia ovat ne, jotka uskovat Allahiin ja Hänen Sanansaattajaansa (siunaus ja rauha hänelle), eivätkä ala sitten epäillä, ja jotka taistelevat Allahin tiellä omaisuudellaan ja elämällään. He puhuvat totta (sanoessaan uskovansa).
 
49:16 Sano: ”Tekö valistatte Allahia uskonnollisuudestanne, vaikka Allah tietää (kaiken), mitä on taivaissa ja maassa? Allah tietää kaiken.”
 
49:17 He katsovat tehneensä sinulle palveluksen omaksuessaan islamin. Sano: ”Älkää pitäkö islamianne palveluksena minulle. Allah tekee teille palveluksen opastaessaan teidät uskon tielle, jos vain olette (uskossanne) vilpittömiä.”
 
49:18 Allah tietää kaiken kätketyn taivaissa ja maassa. Allah näkee parhaiten, mitä te teette.
 

 

Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeudet © 2018 Minhaj-ul-International:lla
(Mitään osaa ja tämän sivun sisällön voi kopioida, tallentaa, julkaistu, jäljentää ja/tai käyttää missään muodossa ilman lupaa Minhaj- ul-Quran International. Katso lisätietoja.)