Pyhä Koraani

Suurat

57.

Raudan Suura

 

(Suurat Al-Hadid)

 

Allahin, rajattoman myötätuntoisen, aina armollisen nimeen

57:1 Allahia ylistää kaikki, mikä on taivaissa ja maassa. Hän on kunniakas, rajattoman viisas.
 
57:2 Hänelle kuuluu taivaiden ja maan kuninkuus. Hän antaa elämän ja kuoleman, ja Hänellä on täysi valta kaikkeen.
 
57:3 Hän on ensimmäinen (kaikista) ja viimeinen (kaikista). Hän on näkyvä (mahtinsa kautta) ja (olemukseltaan) salattu. Hän tietää kaiken.
 
57:4 Hän on se, joka loi taivaat ja maan kuudessa ajanjaksossa ja asettui sitten (kunniaansa vastaavasti) maailmankaikkeuden hallitsemisen valtaistuimelle (eli järjesti koko maailmankaikkeuden määräyksellään). Hän tietää kaiken, mikä menee maahan sisään ja kaiken, mikä siitä tulee ulos, sekä kaiken, mikä laskeutuu (tai tulee ulos) taivaan sfääreistä, ja kaiken, mikä niihin nousee (tai menee sisään). Missä tahansa olettekin, Hän on teidän kanssanne. Allah näkee hyvin, mitä tahansa teettekin.
57:5 Hänelle kuuluu kaikki valtius taivaissa ja maassa. Kaikki viedään takaisin Hänen luokseen.
 
57:6 Hän antaa yön käydä päivään ja päivän käydä yöhön. Hän tuntee rintaan (kätketyt) salaisuudet.
 
57:7 Uskokaa Allahiin ja Hänen Sanansaattajaansa (siunaus ja rauha hänelle) ja kuluttakaa siitä (omaisuudesta), jonka sijaishallitsijoita (ja vartijoita) Hän on teistä tehnyt. Niitä teistä, jotka uskovat ja jakavat omaisuuttaan, odottaa suuri palkkio.
 
57:8 Mikä teitä vaivaa, kun ette usko Allahiin, vaikka Sanansaattaja (siunaus ja rauha hänelle) kutsuu teitä Herraanne uskomaan? Allah on jo vannottanut teillä lujan valan, jos uskotte.
 
57:9 Hän on se, joka lähettää selkeät merkkinsä (valitulle) palvelijalleen tuodakseen teidät pimeydestä valoon. Allah on teitä kohtaan rajattoman myötätuntoinen, armollinen.
57:10 Mikä teitä vaivaa, kun ette kuluta omaisuuttanne Allahin tiellä, vaikka Allah omistaa kaikki taivaat ja maan (ja te olette täällä vain Hänen sijaisiaan)? (Te ja) ne, jotka ovat kuluttaneet (omaisuuttaan) ennen (Mekan) kukistumista (Allahin tiellä) ja taistelleet (totuuden puolesta), eivät ole samanveroisia. Nämä ovat arvoasemaltaan paljon korkeammalla kuin ne, jotka ovat myöhemmin kuluttaneet omaisuuttaan ja taistelleet. Mutta Allah on luvannut tuonpuoleisen kauneuden (eli Paratiisin) kaikille. Allah on hyvin perillä kaikesta, mitä te teette.
 
57:11 Kuka antaisi Allahille komean lainan, niin että tämä voisi kasvattaa sen moninkertaiseksi häntä varten? Häntä odottaa jalo palkkio.
 
57:12 (Rakastettu,) sinä päivänä, kun saat nähdä (yhteisösi [umma]) miesten ja naisten valon liikkuvan nopeasti heidän edellään ja heidän oikealla puolellaan, (heille sanotaan:) ”Ilouutinen teille: tänään (teitä odottavat) puutarhat, joiden alta purot virtaavat. Te saatte asua niissä ikuisesti. Tämä on suurin menestys.”
 
57:13 Sinä päivänä, kun tekopyhät miehet ja naiset sanovat uskoville: ”(Ottakaa meidätkin huomioon ja) katsokaa meitä, jotta saisimme hieman valoanne”, heille sanotaan: ”Palatkaa takaisin ja etsikää valoa (sieltä, missä te sen tapasitte kieltää).” (Silloin) heidän väliinsä pystytetään muuri, jossa on portti. Sen sisäpuolella vallitsee armo, ja sen ulkopuolella odottaa sen suunnalta rangaistus.
 
57:14 (Tekopyhät) kutsuvat (uskovia) sanoen: ”Emmekö olleet kanssanne (maailmassa)?” He vastaavat: ”Toki, mutta te kiedoitte itsenne (tekopyhyyden) sotkuun, odotitte (meille koituvan pahaa ja vahinkoa) ja epäilitte (Muhammadin, siunaus ja rauha hänelle, profetiutta ja islamia). Valheelliset toiveet harhauttivat teitä, kunnes Allahin käsky (kuolla) koitti. Juonikas (Saatana) petti teitä Allahin suhteen.”
57:15 Joten (teeskentelijät,) tänään teiltä ei oteta vastaan lunnaita sen paremmin kuin uskottomiltakaan. Teidän (kaikkien) sijana on Helvetti, ja tämä (sija) on teidän liittolaisenne (eli kumppaninne). Se onkin viheliäinen paikka (sillä te kieltäydyitte liittoutumasta niiden kanssa, joilta te olisitte saaneet uskon valon ja anteeksiannon).
 
57:16 Eikö uskoville ole (vielä) koittanut se hetki, että heidän sydämensä nöyrtyvät kyynelehtien muistamaan Allahia ja totuutta, joka on lähetetty? Ei heistä tule samanlaisia kuin niistä, joille on annettu Kirja ennen heitä; pitkä aika kului ja näiden sydämet paatuivat. Monet olivat tottelemattomia.
 
57:17 Tietäkää, että Allah tekee maan eläväksi sen kuoltua. Me olemme tosiaan tehneet teille merkkejä selviksi, jotta käyttäisitte järkeänne.
 
57:18 (Almujen ja lainan hyvitystä) kasvatetaan moninkertaiseksi almuja antaville miehille ja naisille sekä niille, jotka antavat Allahille komean lainan. Heitä odottaa jalo palkkio.
 
57:19 Ne, jotka uskovat Allahiin ja Hänen Sanansaattajaansa (siunaus ja rauha hänelle), ovat Herransa silmissä totuudenmukaisia ja todistajia. Heitäkin odottaa heidän palkkionsa ja heidän valonsa. Ne, jotka eivät uskoneet ja kielsivät ilmoituksemme, ovat Helvetin asukkaita.
57:20 Tietäkää, että tämän maailman elämä on vain leikkiä ja näytöstä, ulkoista koreutta, keskinäistä leuhkintaa ja omakehua sekä pyrkimystä saada enemmän omaisuutta ja jälkeläisiä kuin toisilla. Se on kuin sade, jonka tuottama sato ilahduttaa viljelijöitä. Sitten se kuivuu ja te näette sen muuttuvan kypsyessään kullankeltaiseksi. Sitten siitä tulee silppua. Tuonpuoleisessa (tottelemattomia) odottaa ankara rangaistus, kun taas (tottelevaisille on varattu) Allahin anteeksianto ja syvä tyytyväisyys. Tämän maailman elämä ei ole kuin pettävää nautintoa.
 
57:21 (Palvelijani!) Syöksykää kohti Herranne anteeksiantoa ja kohti Paratiisia, joka on yhtä laaja kuin taivaat ja maa. Se on valmistettu niille, jotka uskovat Allahiin ja Hänen Sanansaattajaansa. Tämä on Allahin avokätisyyttä, jonka Hän suo, kenelle haluaa. Allah on rajattoman avokätinen.
 
57:22 Ei yksikään onnettomuus tapahdu maan päällä tai teidän elämässänne ilman, että se on Kirjassa (eli Suojatussa taulussa, jossa on Allahin ikuinen tieto,) jo ennen kuin Me annamme sen tapahtua. Tällainen (kaikenkattava ja täydellinen tietäminen) on Allahille helppoa,
 
57:23 jotta ette joutuisi suremaan sitä, mikä pakenee käsistänne, ja liikaa ylpistymään siitä, mitä Hän on teille suonut. Ei Allah pidä ylpeistä ja ylimielisistä,
 
57:24 jotka ovat (itse) saitoja ja kehottavat (myös toisia) ihmisiä saituuteen. Joka kääntyy pois (jumalallisista määräyksistä) – Allah on riippumaton kaikista muista, kaiken ylistyksen arvoinen.
57:25 Me olemme lähettäneet sanansaattajamme selkeitä merkkejä mukanaan. Heidän kanssaan Me olemme lähettäneet Kirjan ja oikeudenmukaisuuden vaa’an, jotta ihmiset pitäytyisivät oikeudenmukaisuudessa. Me olemme tuoneet (mineraaleista) esiin raudan, jossa on kova voima (aseita ja puolustautumista varten) ja (muutakin) hyötyä ihmisten (teollisuudelle. Tarkoituksena on,) että Allah voisi ilmaista, kuka auttaa Häntä ja Hänen sanansaattajiaan (eli islamia) heitä näkemättä. Allah on (itse) kaikkein väkevin, mahtava.
 
57:26 Me olemme lähettäneet Nuhin (Nooan) ja Ibrahimin (Abrahamin, rauha heille) ja asettaneet profetiuden ja Kirjan heidän jälkeläistensä joukkoon. Jotkut heistä ovat löytäneet johdatuksen, mutta useimmat ovat tottelemattomia.
 
57:27 Sitten Me lähetimme (toisia) sanansaattajia heidän jalanjäljissään. Me lähetimme heidän jälkeensä ʿIsan, Maryamin pojan (Jeesuksen, Marian pojan, rauha hänelle) ja annoimme Hänelle Evankeliumin. Me loimme lempeyden ja armon niiden sydämiin, jotka häntä (oikeasti) seurasivat. He itse keksivät munkkiuden (eli maailman hylkäämisen Jumalan palvonnan tähden ja sen nautinnoista pidättäytymisen). Emme Me olleet sitä heidän velvollisuudekseen määränneet, vaan (he keksivät sen) Allahin tyytyväisyyttä tavoitellakseen. Mutta he eivät kyenneet pitämään sitä kuten se olisi pitänyt pitää (eli he eivät kyenneet pitämään yllä sen vaatimaa henkeä ja kurinalaisuutta). Me palkitsimme heistä ne, jotka uskoivat (ja pitivät yllä keksimäänsä munkkilaitosta Jumalan tyytyväisyyttä tavoitellakseen). Useimmat niistä (jotka sen hylkäsivät ja sitä muuttivat), olivat tottelemattomia.
 
57:28 Uskovat, pelätkää Allahia ja uskokaa Hänen (kunnioitettuun) Sanansaattajaansa (siunaus ja rauha hänelle). Hän antaa teille armonsa kaksinkertaisena, luo teille valon, jossa te voitte kulkea (maailmassa ja tuonpuoleisessa) ja antaa teille anteeksi. Allah on rajattoman anteeksiantava, armollinen.
 
57:29 (Tämän selityksen tavoitteena on,) että Kirjan kansa saisi tietää, ettei heillä ole mitään valtaa Allahin avokätisyyteen, ja että kaikki avokätisyys on Allahin mahdin käsissä. Hän suo sen, kenelle haluaa. Allah on rajattoman avokätinen.

 

Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeudet © 2018 Minhaj-ul-International:lla
(Mitään osaa ja tämän sivun sisällön voi kopioida, tallentaa, julkaistu, jäljentää ja/tai käyttää missään muodossa ilman lupaa Minhaj- ul-Quran International. Katso lisätietoja.)